Menu Zamknij

Recenzje naukowe

Loading

Wykaz recenzji naukowych wykonanych przez ks. prof. dr hab. Ignacego Deca

 

A. Recenzje do tytułu naukowego profesora

1. Ks. dr hab. Piotr Lenartowicz – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (maj 1999)

2. Ks. dr hab. Władysław Głowa – Katolicki Uniwersytet Lubelski (maj 2000)

3. Ks. dr hab. Marian Wolicki – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (marzec 2001)

4. Dr hab. Marian Grabowski – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (styczeń 2005)

5. O dr hab. Bazyli, Remigiusz Stefan  Degórski O.S.P.P.E.- Wydział Teologii KUL (wrzesień 2007)

6. Ks. dr hab. Jan Twardy, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (czerwiec 2010)

7. Ks. dr hab. Jerzy Machnacz, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (kwiecień 2013).

 

B. Recenzje na stanowisko profesora nadzwyczajnego

1. Ks. dr hab. Zdzisław Pawlak – Wydział Teologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (maj 2004)

2. Ks. dr hab. Jerzy  Machnacz – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (kwiecień 2006)

3. Ks. dr hab. Jerzy Tupikowski – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (marzec 2012)

 

C. Recenzje rozpraw habilitacyjnych

1. Ks. dr Henryk Seweryniak, Antropologia i teologia fundamentalna. Studium antropologii teologicznofundamentalnej Wolfharta Pannenberga, Płock 1993, ss. 222 – Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Kolokwium habilitacyjne – KUL, 21 VI 1993 r.).

2. Ks. dr Władysław Zuziak, Dojrzewanie świadomości refleksyjnej w filozofii moralnej Georgesa Bastide’a i Jeana Naberta, Kraków 1998, ss.336. – Wydział Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (kolokwium habilitacyjne – Kraków – PAT, 26 III 1999).

3. Ks. dr  Jerzy Machnacz, Człowiek religijny w pismach filozoficznych Jadwigi Conrad-Martius i Edty Stein,  Wrocław 1999, s. 338, Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Kolokwium habilitacyjne- PFT Wrocław, 23 VI 1999).

4. Ks. dr Wojciech Paluchowski, Filozofia człowieka u Dantego. Próba rekonstrukcji na podstawie pism Konstantego Michalskiego, Kraków 2000, ss. 237. (Kolokwium habilitacyjne – Kraków – PAT,  14 XII 2000 )

5. Ks. Paweł Mazanka CSsR, Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Warszawa 2003, ss.  383  (Kolokwium habilitacyjne – Warszawa – UKSW 26 VI 2003)

6. Ks. dr Tomasz Dutkiewicz, Filozofia i życie w Chrystusie. Filozoficzne podstawy moralnego nauczania Kościoła,  Pelplin 2012, ss. 452 (Kolokwium habilitacyjne Toruń. Wydział Teologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – 28 II 2013)

7. Dr Paweł Skrzydlewski, Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa, Wydawnictwo KUL, Lublin2013, ss.387. Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Kolokwium habilitacyjne –  Lublin – KUL  – 13 VI 2014).

 

D. Recenzje do doktoratu honoris causa

1. J. Em. kard. Henryk R. Gulbinowicz – Akademia Rolnicza we Wrocławiu (2000).     (Promocja doktoratu, Wrocław, Aula Leopoldina U Wr – 05 X 2000)

2. J. Em. kard. Joachim  Meisner – Katolicki Uniwersytet Lubelski (2005) (Promocja doktoratu, Lublin – KUL, aula kard. Stefana Wyszyńskiego – 6 V 2005)

3. J. Em. kard. Marian Jaworski – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (2006) (Promocja doktoratu, Wrocław, PWT – 10 X 2006).

4. Ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (2010). (Promocja doktoratu, Wrocław, PWT – 15 XI 2010)

 

E.  Recenzje do odnowienia doktoratu

1. J. Em. kard. Henryk Gulbinowicz – Wydział Teologii KUL (wrzesień 2007)

 

F. Recenzje rozpraw doktorskich

1. Mgr Arkadiusz Jabłoński, „Filozoficzna interpretacja życia społecznego w ujęciu Petera Wincha”, Lublin 1993, ss. 302 – Wydział Nauk Społecznych KUL; Promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk (publiczna obrona – KUL  24 II  1994).

2. Ks. mgr Tadeusz Michałek, „Jacques Maritaina koncepcja <szóstej drogi>”, Lublin 1994, ss. 348 – Wydział Filozofii. KUL; Promotor: s. prof. dr hab. Zofia Józefa Zdybicka (publiczna obrona: 11 X 1994).

3. Ks. mgr lic. Bogusław Drożdż, „Wychowawcza funkcja Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym w nauczaniu papieża Jana Pawła II. Studium pastoralne”, Lublin 1995, ss. 271 – Wydział Teologii KUL; Promotor: ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński (publiczna obrona – 19 VI 1995).

4. Ks. mgr lic. Mirosław Fabin, „Społeczny wymiar duszpasterstwa w ujęciu ks. Józefa Majki (1918-1993), Lublin 1996, ss. 268 – Wydział Teologii KUL; Promotor: ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński (publiczna obrona – 6 XII 1996).

5. Ks. mgr lic. Jerzy Kikiela, „Zagadnienie poszukiwania sensu życia i wartości w poradnictwie pastoralnym w świetle logoterapii Viktora Emila Frankla”, Wrocław 1997, ss. 256 – Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu; Promotor: ks. doc. dr hab. Marian Wolicki  (publiczna obrona – 17 VI 1997).

6. Mgr Krzysztof Paczos MIC, „Kwestia obiektywności praw ekonomicznych na przykładzie teorii Adama Smitha. Filozoficzne podstawy liberalizmu ekonomicznego”, Lublin 1997, ss. 214 – Wydział Filozofii KUL; Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (publiczna obrona – 27 XI 1997).

7. Ks. mgr Robert Kanoza SS.CC., „Percepcja prawdy bycia w pismach Martina Heideggera”, Wrocław 1997, ss. 131. – Instytut Filozofii. Wydział Nauki Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego; Promotor: prof.  dr hab. Karol Bal  (publiczna obrona – 26 XI 1997)

8. Ks. mgr lic. Robert Zapotoczny, „Koncepcja wychowania Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939), Wrocław 1998, ss. 348 – Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu, Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Swastek (publiczna obrona – 18 VI 1998)

9. Ks. mgr Benedykt Staniszewski, „Ksiądz Infułat Kazimierz Lagosz jako rządca archidiecezji wrocławskiej 1951-1956, Wrocław 1998, ss. 437 – Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Swastek (publiczna obrona – 1 VII 1998).

10. Mgr Janusz Filipkowski, „Koncepcja nadziei w filozofii św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1998, ss. 175 – Wydział Filozofii KUL, Promotor: s. prof. dr hab. Zofia Józefa Zdybicka (publiczna obrona –  7 V 1999 r. ).

11. Mgr Danuta Radziszewska-Szczepaniak, „Podstawy koncepcji sublimacji uczuć u św. Tomasza z Akwinu”, Lublin 1999, ss. 163 – Wydział Filozofii KUL, Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk  (publiczna obrona – 7 V 1999).

12.  Mgr Marek Dolata, „Blondelowska koncepcja filozofii działania jako racjonalnego filozofowania – analiza krytyczna”, Lublin 1998, ss. 212 – Wydział Filozofii KUL. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gałkowski (publiczna obrona – 9 X 1999 ).

13. Ks. mgr Marian Szymonik, „Bogdana Suchodolskiego koncepcja człowieka”, Lublin 1999, ss. 242 – Wydział Filozofii KUL. Promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus (publiczna obrona- 18 VI 1999).

14. Mgr Jadwiga Gazda, „Świętość a piękno. Próba ustalenia wzajemnych relacji”, Lublin 1999, ss. 189 – Wydział Filozofii KUL. Promotor: s. prof. dr hab. Z.J. Zdybicka (publiczna obrona – 26 XI 1999).

15. Ks. mgr Paweł Jakub Kowalski, „Metafizyka <Endliches und ewiges Sein” w ujeciu Edyty Stein”, Lublin 1999, ss. 175 – Wydział Filozofii KUL. Promotor: o. prof. dr hab. M.A. Krąpiec (publiczna obrona – 26 XI 1999).

16. Ks. lic. Andrzej Brenk, „Wpływ duszpasterstwa parafialnego na życie duchowe w rodzinie  w nauczaniu biskupa Wilhelma Pluty. Wrocław 1999, ss. 252 –  Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu. Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Swastek (publiczna obrona – 20 XII 1999).

17. Ks. Tomasz Głuszak, „Elementy antropologii filozoficznej polskich przedstawicieli marksizmu, Lublin 2000, ss. 267 – Instytut Socjologii. Wydział Nauk Społecznych. KUL. Promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk (publiczna obrona – 20 III 2000).

18. Mgr Witold Landowski, „Struktura bytu społecznego w świetle filozofii tomistycznej”, Lublin 2000, ss. 285. Wydział Filozofii KUL. Promotor: prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (publiczna obrona: 20 VI 2000).

19. Mgr Jadwiga Ługiewicz, „Treść religijna i etyczno-społeczna preambuł współczesnych konstytucji europejskich”, Wrocław 2000, ss.  XX + 213 + aneks – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Młotek (publiczna obrona – 05 XII 2000)

20. Mgr Judyta Krzysztofa Jurczyk, „Filozofia i jej znaczenie dla teologii katolickiej w ujęciu Stefana Swieżawskiego”, Lublin 2000, ss. 195 – Wydział Filozofii KUL. Promotor: ks. prof. dr hab. Marian Ciszewski SDB (publiczna obrona – 22 III 2001).

21. Ks. Andrzej Sołtys, „Natura Boga w interpretacji przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego”, Lublin 2001, ss. 224 – Wydział Filozofii KUL. Promotor: s. prof. dr hab. Zofia, Józefa Zdybicka (publiczna obrona – 10 IV 2002).

22. O. Peter Fotta, OP, „Mieczysława A. Krąpca koncepcja filozofii realistycznej (Koncepcia realistickiej filozofie Mieczysława A. Krąpca)”, Lublin 2002, ss. 257 – Wydział Filozofii KUL. Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (publiczna obrona –  13 XII 2002).

23. Łyskawka Alicja, „Deifikacja człowieka jako forma alienacji”, Lublin 2002, ss. 239  – Wydział Filozofii KUL. Promotor: s. prof. dr hab. Zofia Józefa Zdybicka (publiczna obrona –  13 XII 2002).

24. Ks. Amantius Akimjak, OFS: „Koncepcja filozofii kultury w ujęciu Filozoficznej Szkoły Lubelskiej” („Koncepcia filozofie kultury v ponati Lublinskiej Filozofickiej Skoly”),  Lublin 2003, ss. 230. Wydział Filozofii KUL. Promotor: prof. dr hab. Henryk Kiereś (publiczna obrona – 17 XII 2003)

25. Klimska Krystyna, „Tomizm tradycyjny i jego modyfikacje w pracach ks. Stanisława Adamczyka”, Warszawa 2003, ss. 143 – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Gogacz (publiczna obrona – 19 III 2004).

26 Czekała Marcin, „Claritas jako racja istnienia człowieka w filozofii św. Tomasza z Akwinu”, Wrocław 2003, ss. 155 – Instytut Filozofii. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: dr hab. prof. UWr. Mirosław Żarowski (publiczna obrona – 18 V 2005).

27. Sentek Marian,  „Działalność pastoralna kardynała Klemensa Augusta von Galena, ordynariusza Diecezji Münster w latach od 1933 do 1946”, Wrocław 2005, ss. 266 +  aneks  267 -361 = bibliografia362 -385 – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Swastek (publiczna obrona – 13 VI 2005).

28. Ks. Władysław Terpiłowski, „Problematyka pracy w kościelnym nauczaniu posoborowym. Aspekt moralnospołeczny”, Wrocław 2005, ss. XL + 246. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Promotor: ks. prof. dr hab. Jan Kowalski (publiczna obrona –  13 III 2006).

29. Gabriela  Sarnikova, „Praktyka cnót jako droga spełniania się życia osobowego człowieka w ujęciu J. Woronieckiego (Praktizovanie cnosti ako cesta uskutocnovania osobneho zivota podl’a K. Woronieckeho)”, Lublin 2005, ss. 344. Wydział  Filozofii KUL. Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (publiczna obrona – 11 IV 2006).

30. Ks. Józef Grochala, „Recepcja nauczania Kościoła o źródłach przepowiadania w praktyce kaznodziejskiej ks. Juliana Michalca w latach 1962 – 1988)”, Lublin 2006, ss. 307. Wydział Teologii. Instytut Teologii Pastoralnej KUL. Promotor: ks. prof. dr hab. Władysław Głowa (publiczna obrona – 13 VI 2006).

31. Chłodna Imelda, „Krytyka systemu edukacji amerykańskiej w ujęciu Allana Blooma. Analiza podstaw filozoficzno-kulturowych”, Lublin 2006, ss. 185. Wydział Filozofii KUL. Promotor: prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (publiczna obrona – 10 VII 2006).

32. Piróg Krzysztof, „Zygmunta Baumana koncepcja życia społecznego”. Lublin 2007, ss. 256. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii KUL. Promotor: ks. prof. dr  hab. Stanisław Kowalczyk  (publiczna obrona  – 31 V 2007 ).

33. Karaś Antoni CSsR, Antropologiczne podstawy teologii moralnej Bernarda Häringa i ich implikacje, Olsztyn 2007, ss. XXIX + 386.  Zakład Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej Wydziału Teologii UWM w Olsztynie. Promotor: dr hab. Stanisław Bafia, prof. UWM ( publiczna obrona –   8 V  2008).

34. Ks. Mrzygłód R. Piotr, Księdza Józefa Majki (1918-1993) poglądy filozoficzno-społeczne, Lublin 2008, ss. 490. Wydział Filozofii KUL. Promotor: ks. abp prof. dr hab. Stanisław Wielgus (publiczna obrona –  29 IV 2009).

35. Stefaniak Łukasz, Utopizm: źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne, Lublin 2008, ss. 272. Wydział Filozofii KUL. Promotor: prof. dr hab. Henryk Kiereś (publiczna obrona –     29 IV 2009)

36. Ks. Kowalski Rafał, Przepowiadanie księdza Aleksandra Zienkiewicza jako odpowiedź na wyzwania i potrzeby młodzieży akademickiej, Lublin 2009, ss. 258. Wydział Teologii KUL. Promotor: ks. prof. dr hab. Władysław Głowa (publiczna obrona – 29 IV 2009)

37. Ks. Barczyszyn Bartosz, Urzeczywistnianie się Kościoła w parafii w optyce Soboru Watykańskiego II i polskich publikacji teologicznopastoralnych (1965-2008), Wrocław 2009, ss. 288. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Promotor: ks. prof. PWT dr hab. Waldemar Irek (publiczna obrona – 10 VI 2009).

38. Ks. Chromy Zbigniew, O jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Lublin 2010, ss. 289. Wydział Teologii KUL. Promotor: ks. prof. dr hab.  Marian Rusecki (publiczna obrona – 04 X 2010)

39. Rzucidło Władysław, Związki między pracą a kulturą na podstawie encykliki Jana Pawła II Laborem exercens, Wrocław 2010, ss. 282. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Promotor: ks. prof. PWT dr hab. Waldemar Irek (publiczna obrona – 31 V 2011).

40. Śpikowska Anna, Czynniki wyznaczające naturę ludzką i sposoby jej aktualizacji. Analiza wybranych tekstów i współczesnych komentarzy, Lublin 2011, ss. 312. Wydział Filozofii KUL. Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB (publiczna obrona –  29 VI 2011)

41. Ks. Maziarz Radosław, Nauczanie Kościoła o pokucie w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium z homiletyki w świetle wybranych polskich czasopism homiletycznych,  Lublin 2011, ss. 486. Wydział Teologii KUL. Instytut Liturgiki i Homiletyki. Promotor: ks. prof. dr hab. Władysław Głowa (publiczna obrona – 30 VI 2011).

42. Ks. Karbownik Jerzy, Służba Boża w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej w latach 1986-2009, Lublin 2011, ss. 314 + LXII. Wydział Teologii KUL. Instytut Liturgiki i Homiletyki. Promotor: ks.  prof. dr hab. Zdzisław Jańca (publiczna obrona – 26 IX 2011).

43. Kiełtyka Wojciech, Dialog Kościoła ze światem w zmieniających się warunkach globalnych. Problem integralnego rozwoju społecznego na podstawie encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate. Studium pastoralne”, Wrocław 2011, ss. 416.

(Podsumowanie: KUL-29; PWT-9; UWr-3; UKSW-1; UWM – 1)

 

G.  Recenzje prac licencjackich

1. Jamrocha Włodzimierz o. OMI, Eucharystia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego w polskiej teologii posoborowej do 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w 1997 roku, Wrocław 2002, ss. 208 (promotor: ks. prof. dr hab. Jan Krucina)

 

H. Recenzje prac magisterskich

1. Radosław Kaleta, „Postawy wobec śmierci u studentów teologii i medycyny (Na podstawie badań)”, Wrocław 1991, ss. 132.

2. Beata Grudzień, Intensywność postawy religijnej a postawa wobec cierpienia”, Wrocław 1993, ss. IV+84.

3. Ks. Jerzy Kikiela, „Zadania rodziny w procesie wychowania chrześcijańskiego (Aspekt psychologiczno-teologiczny)”, Wrocław 1994, ss. 144.

4. Ewa Jeleńska, „Wpływ pobytu młodzieży w Taize na jej obraz Boga i wizję Kościoła”, Wrocław 1994, ss. 129.

5. Mucha Stanisław, „Nihilistyczne rachunki zdań”, Wrocław 1995, ss. 62.

6. Robert Barański, „<Formatio permanens> w ujęciu adhortacji apostolskiej Jana Pawła II <Pastores dabo vobis>”, Wrocław 1995, ss. 108+XII.

7. Wiesław Stecki, Znaczenie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w społeczności Kościoła i państwa”, Wrocław 1995, ss. 61.

8. Janusz Kaliciak SDS, „Pozycja szczęścia w etyce według Karola Wojtyły”, Wrocław – Bagno 1996, ss. IV+84.

9. Jacek Bober, „Religijność New Age. Religia bez Boga religią bez twarzy”, Wrocław 1996, ss. 88.

10. Witold Gałązka, Józefa Myśkowa koncepcja apologetyki, Wrocław 1996, ss. VII+115.

11. Krystian Puszka, „Niektóre problemy związane z życiem kapłana współczesnego w spuściźnie pisarskiej ks. Józefa Majki”, Wrocław 1996, ss. VIII+74.

12. Ks. Ryszard Staszak, „Czyn i słowo jako elementy pojęcia Objawienia Bożego w Konstytucji Soborowej <Dei Verbum>”, Wrocław 1996, ss. 49.

13. Jerzy Nowak SDS, „Rodzina jako <communio personarum> w <Liście do Rodzin Jana Pawła II>”, Wrocław – Bagno 1996, ss. XI +78.

14. Wojciech Lechów , „Edukacyjna funkcja znaków i symboli w Katechizmie Kościoła Katolickiego”, Wrocław – Gorzów 1997, ss. 92.

15. Urszula Radke, „Wpływ treści religijnych na osoby w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej”, Wrocław 1997, ss. 152.

16. Anna Skowron, „Nowotestamentowy obraz Piotra w katechezach Jana Pawła II”, Wrocław 1997, ss. 81.

17. Michał Smiatek SDS, Problem ogólnej ważności norm słusznościowych według Władysława Tatarkiewicza”, Wrocław – Bagno 1997, ss. II+63.

18. Marzenia Tajer, „Koncepcja osoby ludzkiej w encyklice Jana XXIII <Pacem in terris> wobec koncepcji praw człowieka w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ”, Wrocław 1997, ss. V+67.

19. Wojciech Walkowiak, „Krytyka ateizmu w encyklikach Jana Pawła II”, Wrocław – Gorzów 1997, ss. 92.

20. S.  Lucyna Matejkowska FMA, Eucharystia w życiu św. Marii Dominiki Mazzarello, Wrocław 1997, ss. 93.

21. S. Agnieszka Damaris Rogowska,  Apostolat Maryjny w życiu i działalności św. Maksymiliana Kolbego, Wrocław 1997, ss.  78 ” 30 ilustracji.

22. Ks. Stanisław Majda, Św. Stanisław ze Szczepanowa w świetle źródeł i literatury historycznej, Wrocław 1998, (promotor ks. prof. dr hab. Józef Swastek)

23. Boral Agnieszka, Okultystyczne praktyki New Age w świetle teologii katolickiej, Wrocław 1998.

24. S. Paul Małgorzata Augustyna, Wolność człowieka w świetle encykliki „Veritatis splendor” Jana Pawła II, Wrocław 1998.

25. Artur Stobierski SDS, Powinność jako doświadczalna postać zależności od prawdy, Wrocław 1998, s. 62.

26. Tomasz Sander SDS, Stowarzyszenie dziecięce pod nazwą <Związek Anielski> i jego rozwój na ziemiach polskich, Wrocław 1998, s. XX + 89 + aneks.

27. Igor Falkiewicz, Charyzmat maryjny u św. Bernarda z Clairveau, Wrocław 1998, ss. V + 96.

28. Marian Sentek, Duszpasterstwo polskie wśród emigracji w Niemczech w latach 1840-1997, Wrocław 1998, ss. 199 (promotor: ks. prof. Józef Swastek).

29. Agnieszka Rabska, Godność kobiety w świetle nauczania Magisterium Kościoła o godności człowieka po Soborze Watykańskim II, Wrocław 1998, ss. 62. (promotor: ks. doc. dr hab.  A. Siemieniewski).

30. Piotr Flasza, Wolność w nauczaniu Ojca Jacka Woronieckiego, Gorzów Wklp – Wrocław 1998, ss. VIII + 81.

31. S. Maria Grażyna Czech, Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP Starowiejskich w Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945-1992, Wrocław 1998, ss. 109 (promotor: ks. prof. dr hab. J. Swastek).

32. S. Kulak Władysława, Życie i duchowość św. Katarzyny ze Sieny w świetle jej pism, Wrocław 1998, ss. 79 (promotor: ks. prof. dr hab. J. Swastek)

33. S. Jędrak Maria CMW , Wychowanie dzieci i młodzieży do korzystania ze środków społecznego przekazu w świetle współczesnych dokumentów Kościoła, Wrocław 1998 ,

34. Piotr Ślęczka SDS, Koncepcja prawa naturalnego w encyklice „Veritatis splendor” Jana Pawła II, Bagno 1998, ss.  VIII + 100 (promotor: ks,. prof. dr hab. T. Styczeń).

35. S. Immanuela Lidia Czapla, Kulturotwórcza rola muzyki w sferze religijnej, Wrocław 1999, sss. 126 (promotor: ks. prof. dr hab. Jan Krucina, współpraca, ks. dr Waldemar Irek).

36. Andrzej Pacholik SDS, Istotne elementy formacji duchowej kandydatów do kapłaństwa na podstawie Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II <Pastores dabo vobis>, Wrocław 1999, ss. XII + 94 (promotor, ks. dr hab. Siemieniewski, współpraca ks. dr Krzysztof Wons SDS)..

37. S. Lucyna Jezierska (Dominika), Życie i działalność duszpasterska ks. prałata Antoniego Kamińskiego (1914-1986), Wroclaw 1999, (promotor ks. prof. dr hab. J. Swastek).

38. Mariola Parylak, Przymioty muzyki w liturgii w świetle dokumentów odnowy liturgicznej, Wrocław 1999, ss. 67 (promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Młotek, współpraca: ks. dr Leon Czaja i ks. dr Stanisław Araszczuk) .

39. Szkarubo Elena, Psychologiczno-moralna analiza przyczyn i skutków aborcji, Wrocław 1999, ss. 83 (promotor: ks. doc. dr hab. Marian Wolicki – współpraca: ks. dr Franciszek Głód)

40. Maciej Miszczuk, Postawy wobec śmierci a religijność ludzi młodych, Wrocław 1999, ss. 94. (promotor: ks. doc. dr hab. Marian Wolicki, współpraca: ks. dr Franciszek Głód).

41. Marta Dobija z d. Kozoduj, Religijność a postawy młodzieży wobec samobójstwa, Wrocław 1999, ss. 87 (ks. doc. dr hab. Marian Wolicki, współpraca: ks. dr Franciszek Głód).

42. Wojciech Krzyształowicz, Wewnętrzna przemiana religijna – nawrócenie w grupach charyzmatycznych Odnowy w Duchu Świętym, Wrocław 1999, ss.79. (promotor: ks. doc. dr hab. Marian Wolicki, współpraca: ks. dr Franciszek Głód).

43. Michał Blicharczyk, Kazimierz Twardowski i jego poglądy na niezmienność prawd etycznych, Wrocław 1999, ss. 88  (promotor: ks.  dr hab. Jan Choroszy)

44. Arkadiusz Korman, Funkcja argumentacyjna cudu w świetle współczesnej polskiej literatury teologicznej, Wrocław 1999, ss. VI+72. (promotor: ks. doc. dr hab. Andrzej Nowicki, współpraca: ks. dr Ryszard Tomczak).

45. ks. Woch Andrzej, Koncepcja zmartwychwstania w ujęciu „Argumentów”, Wrocław 1999, ss. XV+74 (promotor: ks. doc. dr hab. Andrzej Nowicki, współpraca: ks. dr Ryszard Tomczak).

46. s. Ewa Brauza, ASC, Życie i działalność duszpasterska Księdza Aleksandra Zienkiewicza (1910-1995), Wrocław 1999, s. 84 +47 aneksów i ilustracji (promotor: ks. prof. dr hab.  Józef Swastek)

47. s. Elżbieta Bukis ASC, Troska błogosławionej Marii de Mattias o formację duchową Sióstr Adoratrorek Krwi Chrystusa w świetle zachowanych listów, Wrocław 1999, ss. 69 +17 aneksów (promotor: ks. prof. dr hab. Józef Swastek)

48. s. Maria Norberta Jolanta Kowal, Ochronki i przedszkola prowadzone w latach 1910-1963 przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincji Lwowsko-Przemyskiej, Wrocław 1999, ss. 104 (promotor: ks. prof. dr hab. Józef Swastek)

49.  Piechurski Dariusz, Integralny humanizm chrześcijański. Recepcja nauki Jana Pawła II o człowieku na łamach „Colloquium Salutis” w latach 1980-1993, Wrocław 1999, ss. 96 (promotor: ks. doc. dr hab. Andrzej Siemieniewski).

50. Korzeniowska Anna, Psychologiczna analiza motywów adopcji, Wrocław 1999, s. 90 (promotor: ks. doc. dr hab. Marian Wolicki, współpraca: ks. dr Franciszek Głód).

51. Ziajka Rafał SDS, Normatywne implikacje poczucia wstydu według Maxa Schelera, Wrocław 2000, s. 96 (promotor: ks. prof. dr hab. Tadeusz Styczeń SDS, współpraca: ks. dr Jarosław Merecki SDS).

52. Jarosz Tadeusz SDS, Koncepcja wolności politycznej w filozoficznej myśli J. St. Milla, Wrocław 2000, s. 67 (promotor: ks. prof. dr hab. Tadeusz Styczeń, współpraca: ks. dr Jarosław Merecki SDS).

53. Ks. Drelichowski Janusz, Heroiczność cnoty miłości Matki Bożej Niepokalanie Poczętej oraz miłości bliźniego w życiu i działalności Edmunda Bojanowskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego „Dzienników” (1853-171), Wrocław 2000, s. 215 (promotor: ks. prof. dr hab. Józef Swastek).

54. Prokopska Hanna, Przemiana poczucia sensu życia u osób dotkniętych trwałą utratą zdrowia, Wrocław 2000, s. VI+118 (promotor: ks. dr hab. Marian Wolicki, prof. PWT, współpraca: ks. dr Franciszek Głód).

55.  Chłopek Agnieszka, Postawy młodzieży szkół średnich wobec problemu eutanazji, Wrocław 2000, ss. 124 (promotor: ks. dr hab. Marian Wolicki, prof. PWT , współpraca: ks. dr Franciszek Głód).

56. Olszewska Ewa, Uwarunkowania rozwoju postawy tanatycznej dzieci w średnim wieku szkolnym, Wrocław 2000, ss. 136 (promotor: ks. dr hab. Marian Wolicki, prof. PWT, współpraca: ks. dr Andrzej Jagiełło).

57. Matuszewicz Eleonora, Wiara w encyklice „Fides et ratio” Jana Pawła II, Wrocław – Gorzów WLKP. 2000, ss. 83 (promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Młotek, współpraca: ks. dr Roman Wróbel).

58. Jaremko Joanna, Obraz rodziny u młodzieży o różnym poziomie agresji, Wrocław 2001, ss. 104 (promotor: ks. dr hab. Marian Wolicki, prof. PWT, współpraca: ks. dr Andrzej Jagiełło).

59. Kownacka Agnieszka, Personalny wymiar Objawienia Bożego we współczesnej polskiej literaturze teologicznej, Wrocław – Gorzów Wlkp. 2001, ss. 105 (promotor: ks. dr hab. Andrzej Nowicki, prof. PWT, współpraca: ks. dr Ryszard Tomczak).

60. Serafin Krzysztof, Krytyka postmodernistycznej wolności w świetle katolickiej nauki społecznej, ss. 91 (promotor: ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki, współpraca: ks. dr Bogusław Drożdż).

61. Kozieł Dariusz, Rozum i wiara w dążeniu do prawdy u Edyty Stein, Wrocław 2001, ss. 75 (promotor: ks. prof. dr hab. Jan Krucina, współpraca: ks. dr Waldemar Irek)

62. Bilińska Rozanetta, Personalizm jako zasada życia społecznego w pismach Księdza Józefa Majki, Wrocław 2001, ss. 97 (promotor: ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki)

63. Dardas Magdalena, Katechizacja a rozwój różnych form modlitwy u dzieci przedszkolnych, Wrocław, ss. 100 + Aneks-Kwestionariusz (promotor: ks. doc. dr hab. Marian Wolicki, prof. PWT, współpraca: ks. dr Franciszek Głód).

64. Pluta Angela Maria, Oddziaływanie duchowości św. Franciszka z Asyżu na zmianę postaw religijno-moralnych u dzieci w oparciu o eksperyment pedagogiczny, Wrocław, ss. 99 + Kwestionariusz (promotor: ks. doc. dr hab. Marian Wolicki, prof. PWT, współpraca: ks. dr Franciszek Głód).

65. Sołtyszczak Marek, Postawy młodzieży względem głównych zadań chrześcijańskiej rodziny i małżeństwa na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach średnich,  Wrocław, ss. 126 (promotor: ks. doc. dr hab. Marian Wolicki, prof. PWT, współpraca: ks. dr Franciszek Głód).

66. Maj Magdalena, Ksiądz Biskup Prof. dr Andrzej Wronka jako pionier odnowy liturgicznej w Polsce”, Wrocław 2002, ss. 91 +bibliografia + aneksy (promotor: ks. prof. dr hab. Józef Swastek)

67. Pokrakowska-Piątek Anna Agnieszka, Święty Józef w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2001, s. 99 (promotor: ks. dr hab. A. Siemieniewski, prof. PWT; współpraca: ks. dr R. Groń).

68. Wysocka-Roken Anna, Ocena moralna kary śmierci w świetle aktualnego nauczania Kościoła, Wrocław 2002, ss. 125 (promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Młotek; współpraca: ks. dr Tadeusz Reroń)

69.  Mazur Jolanta, Zło moralne aborcji w świetle encykliki „Evangelium vitae” Jana Pawła II, Wrocław 2002, ss. 85 (promotor: ks. prof. dr hab./ Antoni Młotek; współpraca: ks. dr Tadeusz Reroń)

70. Jagiełło Krzysztof SDS, Argumenty na rzecz eutanazji. Prezentacja i analiza, Bagno 2002, s. V+66 (promotor ks. prof. dr hab. Tadeusz Styczeń; współpraca: Patrycja Mikulska i ks. dr Jarosław Merecki SDS).

71. Raganiewicz Magdalena, Dynamika doświadczenia wolności w życiu Edyty Stein, Wrocław 2002, ss. 126 (promotor: ks. dr hab. Andrzej Siemieniewski, prof. PWT)

72. Stachurska Joanna, Teologiczne podstawy Drogi Neokatechumenalnej, Wrocław 2002, s. 75 (promotor: ks. dr hab. Andrzej Nowicki, prof. PWT)

73. Leńska Violetta, Antropologiczny wymiar inkulturacji w świetle nauczania Jana Pawła II, Wrocław-Legnica 2002, ss. 101 (promotor: ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki, współpraca – ks dr Bogusław Drożdż)

74. Sarnecka Karina, Jana Pawła II wezwanie do nawrócenia w perspektywie Wielkiego Jubileuszu Roku 200, Wrocław 2002, ss. 102 (promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Młotek, współpraca: ks. dr Tadeusz Reroń).

75. Sakrament namaszczenia chorych w Europie środkowo-zachodniej do czasu Soboru Trydenckiego, Wrocław 2002, ss. 67 (promotor: ks. prof. dr hab. Józef Swastek)

76. Szatkowska-Wojtasik Bożena, Chrześcijański sens cierpienia ludzkiego w literaturze teologiczno-moralnej ostatnich dwudziestu lat, Wrocław 2002, ss. 81 (promotor: ks. prof. dr hab. Jan Kowalski; współpraca: ks. dr Andrzej Szafulski).

77. Nowak Zbigniew, Psychologiczna analiza przyczyn choroby alkoholowej, Wrocław 2002, ss. 100 (promotor: ks. prof. dr hab. Marian Wolicki; współpraca: ks. dr Franciszek Głód).

78. Kawalec Beata, Psychodrama w katechezie dzieci szkolnych jako metoda aktywizująca na podstawie badań, Wrocław 2002, ss. 105 (promotor: ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, współpraca: ks. dr Franciszek Głód).

79. Piaskowa Beata: „Motywy aktywności młodzieży akademickiej w życiu Kościoła na podstawie badań”, Wrocław, 2002, ss.  72 (promotor: ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, współpraca: ks. dr Franciszek Głód).

80. Tomas Maxim SDS, Dialogika Martina Bubera . Analiza podstawowych kategorii ludzkiego bytu i próba ich krytycznej oceny, Wrocław 2003, ss. 90 (promotor: ks. prof.,. dr hab. Tadeusz Styczeń SDS; współpraca: ks. dr Jarosław Merecki SDS i mgr Patrycja Mikulska)

81. Budziński Marcin, Dialog jako narzędzie misji Kościoła, Wrocław 2003 , ss. 85 (promotor: ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Nowicki).

82. Karbowniczek Rafał, Problem wolności w pismach o. Jacka Woronieskiego OP, Wrocław 2003, ss. 67 (promotor: ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki)

83. S. Kubit Beata CSSE, Chrystus jako prawda w życiu duchowym Edyty Stein, Wrocław 2003, ss. 94 (promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski)

84. Krukowska Małgorzata, Człowiek jako istota o wewnętrznym pięknie w świetle nauczania Jana Pawła II, Wrocław 2003, ss. 74 (promotor: ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Siemieniewski).

85. Sosnowski Marek, Koncepcja sumienia w aksjologii etycznej G. W. F. Hegla, Wrocław 2004, ss. 93 (promotor: ks. dr hab. Jan Choroszy, prof. U Wr)

86. Kostyrka Agnieszka, Postawy młodzieży wobec choroby alkoholowej, Wrocław 2004, ss. 136 (promotor ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, współpraca: ks. dr Franciszek Głód)

87.  Paszek  Teresa, Świadomość religijna młodzieży z wybranych środowisk społecznych: polskiego, polonijnego i niemieckiego, Wrocław 2005, ss. 126 (promotor: ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, współpraca: ks. dr Andrzej Jagiełło).

88. Szlachta Ewelina, Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodych osób z chorobą nowotworową wobec zdrowia i choroby, Wrocław 2005, ss. 105 (promotor: ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, współpraca: ks. dr Andrzej Jagiełło).

89. Twerd Jolanta, Powstanie i rozwój parafii p.w. Chrystusa Króla w Bolesławcu w latach 1982-2002, Wrocław 2005, ss. 137 + zdjęcia (promotor: ks. prof. PWT dr hab. Józef Pater)

90. S. Ewa Kukiełka CSFB, Kobieta wobec współczesnych wyzwań w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2006, ss. 109 (promotor: ks. dr hab. Jerzy Machnacz).

91. Rojek Wojciech, Zagadnienie filozofii dziejów w ujęciu wybranych przedstawicieli lubelskiej szkoły filozoficznej, Wrocław 2006, ss. 80 (promotor: ks. dr hab. Jerzy Machnacz).