1. Chrzest z mocą Ducha, „Gość Niedzielny” XCVI(2019), nr 2 z dnia 13 stycznia 2019 r. (Gość Świdnicki nr 2/768, s. IV).

  2. Pójdźmy za mędrcami, „Gość Niedzielny” XCVI(2019), nr  1 z dnia 6 stycznia 2019 r. (Gość Świdnicki nr 1/767, s. IV).

­