Homilie 2021

 

Święta Wielkanocne w drugim roku pandemii (Świdnica, 04.04.2021 r.)


Homilie 2020

Kardynał Marian Jaworski (1926-2020) - philosophorum decus et theologorum princeps (Kraków, 10.09.2020 r.)

 

 

 

 

 

Homilie 2004

Wielbi dusza moja Pana (Świdnica, 25.03.2004 r.)

Najważniejsze przykazanie w nowej Europie (Jasna Góra, 11.07 2004 r.)

Święto Ojczyzny naszej matki (Świdnica, 11.11 2004 r.)

Homilie 2005

Biskup – głosiciel cudów Chrystusa (Wrocław, 31. 08. 2005 r.)

W służbie słowu prawdy i miłości (Jasna Góra, 02.07.2005 r.)

„Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” ( (Iz 9,5) (Świdnica 25.12.2005 r.)

Pielgrzymkowe przesłanie Maryi (Merrillville, 14.08 2005 r.)

Homilie 2006

Nie ma nic lepszego w człowieku nad dobrą myśl (Gross-Rosen,  03.09.2006 r.)

Wszyscy nosimy Pawłowy oścień (Jasna Góra, 08.07.2006 r.)

Maryja wniebowzięta oczekuje na nas (Wambierzyce, 15.08.2006 r.)

"W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy" (Świdnica, 16.04.2006 r.)

Homilie 2007

Przypatrzmy się powołaniu naszemu (Amerykańska Częstochowa, 01.07.2007 r.)

Pokora drogą do pokoju (Gross-Rosen, 02.09.2007 r).

Przypatrzmy się powołaniu naszemu - znamiona powołania człowieka nauki (Rzeszów,  18.10.2007 r.)

Miłosierdzie jako owoc zmartwychwstania Chrystusa (Kraków - Łagiewniki 14.04.2007 r.)

Homilie 2008

"Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał" (Wałbrzych, 02.04.2008 r.)

Upomnienie z kart Ewangelii i historii (Rogoźnica, 07.09.2008 r.)

Homilie 2009

Otoczmy troską życie (Jasna Góra, 11.07.2009 r.)

Jan Paweł II uczył nas głosić chwałę Bożą (Wałbrzych, 02.04.2009 r.)

Przesłanie aniołów w noc Bożego Narodzenia (Świdnica, 24.12.2009 r.)

Święta naszego wyzwolenia (Świdnica, 12.04.2009 r.)

Homilie 2010

Wałbrzyskie przesłanie o zmartwychwstaniu Chrystusa w piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II

(Wałbrzych, 08.04.2010 r.)

Przesłanie Matki Bożej Bolesnej (Wałbrzych, 15.09.2010 r.)

Znaczenie Bożego Narodzenia (Świdnica, 25 grudnia 2010 r.)

Homilie 2011

Beatyfikacja Jana Pawła II wezwaniem do rachunku sumienia (Wałbrzych, 02.04.2011 r.)

„I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie” (Świdnica, 13.03.2011 r.)

Na straży prawa Bożego i ludzkiego (Leżajsk, 25.07.2011 r.)

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz: za ziemię, za rolników, za chleb powszedni (Jasna Góra, 04.09.2011 r.)

Wezwani do pomnażania talentów (Strzegom, 13.11.2011 r.)

Służba zdrowia na drogach prawdy i życia (Jasna Góra, 22.05.2011 r).

Miej w opiece naród cały (Kalisz, 29.10.2011 r.)

Homilie 2012

Pamięć i cierpieniach Polaków na nieludzkiej ziemi (Wrocław, 11 lutego 2012 r.)

„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią" (Wałbrzych 26 lutego 2012 r.)

"Stójmy mocno przy Chrystusie Zmartwychwstałym" (Świdnica, 8 kwietnia 2012 r.)

"Gdzie jest Bóg tam jest przyszłość"  (Świdnica, 31 lipca 2012 r.)

"W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali" (Bardo, 27 sierpnia 2012 r.)

"Prawo Boże na straży dobra człowieka i ludzkości" (Rogoźnica, 2 września 2012 r.)

Świat, do którego przyszedł Syn Boży Świdnica, 24 grudnia 2012 r.

Przyjęcie Jezusa czyni nas dziećmi Bożymi Świdnica, 25 grudnia 2012 r.

Homilie 2013

Cierpieć z Chrystusem - być dla chorych dobrym Samarytaninem, Świdnica, 11 lutego 2013 r.

Przesłanie Środy Popielcowej, Świdnica, 13 lutego 2013 r.

Wskazania do dobrej modlitwy, Świdnica, 21 lutego 2013 r.

Nie zabijaj, Wrocław, 5 lipca 2013 r.

Ze świata poszukiwań do świata znalezienia prawdy, dobra i piękna Wrocław, 6 lipca 2013 r.

Mocni wiarą Częstochowa, 13 lipca 2013 r.

Przy Matce Bożej Szkaplerznej dziękujmy za Złotego Jubilata Rozwadów, 16 lipca 2013 r.

Wszyscy, którzy mają w nienawiści ciała swoje z wadami i grzechami Jasna Góra, 20 lipca 2013 r.

Bóg w ludzkiej postaci na ziemi - Bardo, 25 grudnia 2013 r.

Nowy powiew wiatru Ducha Świętego w Kościele w roku 2013 - Świdnica, 31 grudnia 2013 roku

Homilie 2014

W postawie braterstwa w Nowy Rok 2014 - Świdnica, 1 stycznia 2014 roku

 

Jako grzesznicy przy Chrystusie Świdnica, 18 stycznia 2014 r.

Św. Paweł Pierwszy Pustelnik wzywa nas do modlitwy i ciszy, Świdnica 19 stycznia 2014

Janowe i nasze świadectwo o Chrystusie Świdnica, 19 stycznia 2014

Homilie 2016

Przyjmujemy na nowo Jezusa Chrystusa za Króla i Pana - Świdnica, 20 listopada 2016 r.

Kapłan jako nauczyciel i świadek w przekazie wiary - Świdnica, 28 listopada 2016 r.

 

 

 

 

 

Rekolekcje dla rolników i mieszkańców wsi Dobromierz, 15 – 18 marca 2012 r.

KONFERENCJA PIERWSZA

KONFERENCJA DRUGA

KONFERENCJA TRZECIA

KONFERENCJA CZWARTA

KONFERENCJA PIĄTA

KONFERENCJA SZÓSTA

 
­