1. Adoro Te devote - powszechna pieśń eucharystyczna Kościoła, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 145-147.

 2. Alleluja, Jezus żyje!, "Wiadomości Świdnickie" nr 13/1488, 26.03-3.04. 2018 r., s. II; "Tygodnik Wałbrzyski"  nr 13(1330/3421) z dnia 26 marca 2018 r.,   s. 9;   "Tygodnik Dzierżoniowski" nr 7/979    30.03-12.04.2018 r. ,  s. 8.

 3. Apostolat radości, „Niedziela” LXI(2018), nr 42 z dnia 21 października 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 42/628, s. V).

 4. Bez świeckich nie damy rady. Z bp. Ignacym Decem, przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia Irena Świerdzewska, "Idziemy", nr 17/18(655/656), z dnia 29.04.2018, s. 16-17.

 5. Błogosławieni, którzy nie widzieli, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  14 z dnia 8 kwietnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 14/728, s. IV).

 6. Boża miłość i hiobowe wieści, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  10 z dnia 11 marca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 10/724, s. IV).

 7. Boże Narodzenie 2018 (życzenia), „Niedziela” LXI(2018), nr 51-52 z dnia 23 grudnia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 51-52/637-638, s. I).

 8. Boże przesłanie przez liturgię dnia, Maryję i św. Antoniego z Padwy, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 152-154.

 9. Bóg daje receptę, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  16 z dnia 22 kwietnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 16/730, s. IV).

 10. Bóg kieruje łodzią życia, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  25 z dnia 24 czerwca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 25/739, s. IV).

 11. Bóg nadchodzi!, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  51-52 z dnia 23 grudnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 51-52/765-766, s. I).

 12. Bóg pobłogosławił, ziemia plon wydała, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 194-200.

 13. Bóg przemawia w ciszy, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  29 z dnia 22 lipca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 29/743, s. IV).

 14. Bóg się nam objawia, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  1 z dnia 7 stycznia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 1/715, s. VI).

 15. Bóg zabiera nam kapłana w sile wieku, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 212-215.

 16. Bóg zaskakuje swym działaniem, Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  50 z dnia 16 grudnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 50/764, s. IV).

 17. Być posłusznym Bogu, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  8 z dnia 25 lutego 2018 r. (Gość Świdnicki nr 8/722, s. VI).

 18. Chrystus naszym uzdrowicielem, „Niedziela” LXI(2018), nr 8 z dnia 25 lutego 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 8/594, s. V) oraz wersja rozszerzona: "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 192-196.

.3989. Chrystus nauczający i uzdrawiający w mocy Ducha Świętego, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 180-183.

 1. Chrystus objawia nam Ojca, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 125-128.

 2. Chrystus wciąż jest lekarzem, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  5 z dnia 4 lutego 2018 r. (Gość Świdnicki nr 5/719, s. VI).

 3. Co oznacza dla nas i dla świata zmartwychwstanie Chrystusa?, "W - Akcji. Miesięcznik Katolicki", nr 4/2018, s. 1.

 4. Co z tego będziesz miał?, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  41 z dnia 14 października 2018 r. (Gość Świdnicki nr 41/755, s. IV).

 5. Cudzie chwalicie, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  27 z dnia 8 lipca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 27/741, s. IV).

 6. Czekając na Boga, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  48 z dnia 2 grudnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 48/762, s. IV).

 7. Czy jesteś praktykujący, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  37 z dnia 16 września 2018 r. (Gość Świdnicki nr 37/751, s. IV).

 8. Doroczne święto Eucharystii, nr 21 z dnia 27 maja 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 21/607, s. V).

 9. Dotyk przynoszący zdrowie i rozwój, „Niedziela” LXI(2018), nr 33 z dnia 19 sierpnia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 33/619, s. V).

 10. Droga do wielkości, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  42 z dnia 21 października 2018 r. (Gość Świdnicki nr 42/756, s. IV).

 11. Dzieląc, mnożysz, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  30 z dnia 29 lipca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 30/744, s. IV).

 12. Dziękujemy Panu wraz z jubilatami, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 154-157.

 13. Effatha, parafio, otwórz się. Wezwani do proszenia w imię Jezusa, by przez media ewangelizować środowisko życia, "Świeccy w Kościele". Biuletyn Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa świeckich, IV(2018), nr 2, , s. 91-100.

 14. Eucharystia testamentem Chrystusa, „Niedziela” LXI(2018), nr 18 z dnia 6 maja 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 18/604,  s. V).

 15. Eucharystia - wielka tajemnica wiary (1), „Niedziela” LXI(2018), nr 22 z dnia 3 czerwca 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 22/608, s. V).

 16. Eucharystia - wielka tajemnica wiary (2), „Niedziela” LXI(2018), nr 23 z dnia 10 czerwca 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 23/609, s. V).

 17. Ewangeliczna czystość, „Niedziela” LXI(2018), nr 12 z dnia 25 marca 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 12/598, s. V).

 18. Ewangeliczna wizja dojrzalej wiary, „Niedziela” LXI(2018), nr 7 z dnia 18 lutego 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 7/593, s. V).

 19. Ewangeliczne posłuszeństwo (1), „Niedziela” LXI(2018), nr 13 z dnia 1 kwietnia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 13/599, s. V).

 20. Ewangeliczne posłuszeństwo (2), „Niedziela” LXI(2018), nr 14 z dnia 8 kwietnia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 14/600, s. V).

 21. Ewangeliczne ubóstwo, „Niedziela” LXI(2018), nr 11 z dnia 18 marca 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 11/597, s. V).

 22. Fałszywe i prawdziwe oblicza patriotyzmu, w: Wychowanie patriotyczne, red. ks. P. Goliszek, Lublin 2018, s. 31-42.

 23. Faryzeusz i celnik na modlitwie, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 219-222.

 24. Grzech obojętności, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  23 z dnia 10 czerwca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 23/737, s. IV).

 25. Grzeszne perełki, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  9 z dnia 4 marca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 9/723, s. VI).

 26. "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15): "Biuletyn katechetyczny diecezji świdnickiej 2018/2019, red. M. Korgul, Świdnica 2018, s. 32-38.

 27. Idźmy odważnie i z nadzieją w Nowy Rok, "Źródło" nr 2(1359) z dnia 14 stycznia 2018 r., s. 5.

 28. I w życiu i w śmierci należymy do Pana, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 117-121.

 29. Jak być pierwszym? „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  38 z dnia 23 września 2018 r. (Gość Świdnicki nr 38/752, s. IV).

 30. Jako odbiorcy i jako siewcy Bożego słowa, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 200-204.

 31. Jako wolni w Chrystusie do Jego i naszej Matki, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 164-168.

 32. Jak zmieniać świat? (1), „Niedziela” LXI(2018), nr 34 z dnia 26 sierpnia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 34/620, s. V).

 33. Jak zmieniać świat? (2), „Niedziela” LXI(2018), nr 35 z dnia 2 września 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 35/621, s. V).

 34. Jam jest chleb życia, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  31 z dnia 5 sierpnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 31/745, s. IV).

 35. Jedyna taka noc w historii, "Nasze Seminarium" XIII(2018), nr 3(42), grudzień 2018, s. 4.

 36. Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie (1), „Niedziela” LXI(2018), nr 39 z dnia 30 września 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 39/625, s. V) oraz: "Biuletyn katechetyczny diecezji świdnickiej 2018/2019, red. M. Korgul, Świdnica 2018, s. 38-40.

 37. Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie (2), „Niedziela” LXI(2018), nr 40 z dnia 7 października 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 40/626, s.V) oraz: "Biuletyn katechetyczny diecezji świdnickiej 2018/2019, red. M. Korgul, Świdnica 2018, s. 40-43.

 38. Jesteśmy w drodze, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  32 z dnia 12 sierpnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 32/746, s. IV).

 39. Jezus nie mówi na niby, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  33 z dnia 19 sierpnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 33/747, s. IV).

 40. Kilka słów o zazdrości, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  39 z dnia 30 września 2018 r. (Gość Świdnicki nr 39/753, s. IV).

 41. Kim był Jezus Chrystus dla naszych poprzedników i kim jest dla nas i dla ludzi naszych czasów? , "Biuletyn katechetyczny diecezji świdnickiej 2018/2019, red. M. Korgul, Świdnica 2018, s. 103-109.

 42. Kim On jest?, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  21 z dnia 27 maja 2018 r. (Gość Świdnicki nr 21/735, s. IV).

 43. Kochaj i rób, co chcesz, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  44 z dnia 4 listopada 2018 r., (Gość Świdnicki nr 44/758, s. IV).

 44. Koniec to też początek, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  46 z dnia 18 listopada 2018 r., (Gość Świdnicki nr 46/760, s. IV).

 45. Ku nawróceniu, odnowie wiary i modlitwy, "W - Akcji. Miesięcznik Katolicki", nr 3/2018, s. 1.

 46. Ku prawdzie na skrzydłach rozumu i wiary, Tom II Rozważania teologiczne, Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej "ADALBERTUS", Świdnica 2018, ss. 912.

Rec.: ks. P. Pojasek, Na skrzydłach wiary i rozumu, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  15 z dnia 15 kwietnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 15/729, s. VIII); ks. S. Augustynowicz, Na skrzydłach wiary i rozumu,  "Niedziela"  LXI(2018), nr 26 z dnia 1 lipca 2018 r., s. 30; K. Gajkowski, Rozumieć swą wiarę, "Nasz Dziennik"  nr 152(6206) z dnia 4 lipca 2018 r., s. 12; Ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” Tom 171, lipiec-sierpień 2018, z. 1(656), s. 198-201; Ks. S. Kowalczyk, „Życie Konsekrowane”, wrzesień-październik, 5(133), 2018, s. 144-149; Jerzy Tupikowski CMF, „Świdnickie Studia Teologiczne” XV(2018), nr 1, s. 203-205;

 1. Logos - Słowo, które stało się ciałem, „Niedziela” LXI(2018), nr 3 z dnia 21 stycznia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 3/589, s. V).

 2. Maryja zatroskana o zbawienie ludzi, „Niedziela” LXI(2018), nr 38 z dnia 23 września 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 38/624, s. V).

 3. Maryja z nieba przychodzi do nas - 101. rocznica zjawienia się w Fatimie, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 133-136.

 4. Mieć dobry wzrok, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  43 z dnia 28 października 2018 r. (Gość Świdnicki nr 43/757, s. IV).

 5. Mieć serce, „Niedziela” LXI(2018), nr 24 z dnia 17 czerwca 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 24/610, s. V).

 6. Moje spotkania, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  2 z dnia 14 stycznia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 2/716, s. VI).

 7. Musi umrzeć, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  11 z dnia 18 marca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 11/725, s. IV).

 8. Najważniejszy tytuł, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  51-52 z dnia 23 grudnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 51-52/765-766, s. IV).

 9. Najważniejsze paschy w dziejach zbawienia, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 227-230.

 10. Na początku drogi, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 171-173.

 11. Na służbie prawdy Słowa Wcielonego, „Ziemia Kłodzka”; „Od Kladskeho pomezi”; „Glatzer Bergland”, marzec-kwiecień 2018 /brezen-duben 2018/März-April/2018, nr 282/283, s. 4-5.

 12. Nasz dar dla Matki Ojczyzny na Jej urodziny, „Niedziela” LXI(2018), nr 48 z dnia 2 grudnia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 48/634, s. V).

 13. Nasze ocalenie w wierze i w zaufaniu do Pana Boga, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 155-156.

 14. Naukowy start, w: Ks. Józef Mandziuk, Swoista autobiografia, Warszawa 2018,      s. 409-410.

 15. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  7 z dnia 18 lutego 2018 r. (Gość Świdnicki nr 7/721, s. VI).

 16. Nawrócenie na miłość do Pana Boga i do bliźniego, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 216-219.

 17. Niech Bóg zadomowi się w nas , "Wiadomości Świdnickie" nr 52/1527, 24. 12. 2018 r. - 6. 01. 2019 r., s. 6; "Tygodnik Wałbrzyski" nr 52(1368/3509) z dnia 24 grudnia 2018 r., s. 14.

 18. Niedziela dniem Kościoła, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  22 z dnia 3 czerwca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 22/736, s. IV).

 19. Nowy program, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  18 z dnia 6 maja 2018 r. (Gość Świdnicki nr 18/732, s. IV).

 20. Nowy program, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  19 z dnia 13 maja 2018 r. (Gość Świdnicki nr 19/733, s. IV).

 21. Od mądrości ludzkiej do mądrości Bożej, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 184-187.

 22. Od pobożnej celebracji do milczącej adoracji, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 121-124.

 23. Odpowiednie szaty, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  49 z dnia 9 grudnia 2018 r., (Gość Świdnicki nr 49/763, s. IV).

 24. Oparcie znajdowaliśmy w Kościele, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  45 z dnia 11 listopada 2018 r., (Gość Świdnicki nr 45/759, s. IV).

 25. Otwórz się!, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  36 z dnia 9 września 2018 r. (Gość Świdnicki nr 36/750, s. IV).

 26. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu - stróżem wartości chrześcijańskich i narodowych - w pięćdziesięciolecie istnienia, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 157-161.

 27. Parafio, otwórz się.  Z bp. Ignacym Decem - przewodniczącym Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich - rozmawia ks. Sławomir Augustynowicz, „Niedziela” LXI(2018), nr 19 z dnia 13 maja 2018 r., s. 28-29; to samo pod zmienionym tytułem: "Apostolstwo Świeckich - co to takiego?",  "W - Akcji. Miesięcznik Katolicki", nr 5/2018, s. 1.6).

 28. Pasterz prawdy, dobra i piękna, w: O realizm w filozofii. Wykłady otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2018, s. 13-20.

 29. Pierwsza szkoła modlitwy, miłości i pracy, „Niedziela” LXI(2018), nr 5 z dnia 4 lutego 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 5/591,  s. V).

 30. Po co te chrystofanie?, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  15 z dnia 15 kwietnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 15/729, s. IV).

 31. Pokora badacza, "Nasze Seminarium" XIII(2018), nr 2(41), październik 2018, s. 4.

 32. Pokorna miłość, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  12 z dnia 25 marca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 12/726, s. IV).

 33. Polska zmartwychwstała do niepodległego życia, "Źródło" nr 15 (1372) 15 IV 2018, s. 5.

 34. Posłuszeństwo Bogu naszym naczelnym zadaniem, „Niedziela” LXI(2018), nr 10 z dnia 11marca 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 10/596, s. V).

 35. Posłuszeństwo Bogu poprzez wierność jego prawu i sumieniu naszym naczelnym życiowym zadaniem, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 207-211.

 36. Powołanie Lewiego i nasze powołanie, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 201-204.

 37. Powołani przez Boga, aby być solą ziemi i światłem świata, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 137-138.

 38. Pozostańmy w łodzi Kościoła, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  28 z dnia 15 lipca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 28/742, s. III).

 39. Pozwólmy Mu działać, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  20 z dnia 20 maja 2018 r. (Gość Świdnicki nr 20/734, s. IV).

 40. Prawdy Polaków spod Znaku Rodła jako Katechizm Narodowy i "Mały Dekalog Polskości", "Społeczeństwo". Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła. Patriotyzm jutra, XXVIII (XXIII) (2018), nr. 2 (141) kwiecień czerwiec 2018, s. 16-25; oraz:  „Ziemia Kłodzka”; „Od Kladskeho pomezi”; „Glatzer Bergland”, lipiec-sierpień /Cervenec-srpen 2018/ Juli-August 2018, nr 286-287, s. 8-10.

 41. Priorytety Jezusa, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  3 z dnia 21 stycznia 2018 r. (Goś3ć Świdnicki nr 3/717, s. VI).

 42. Prymat Bożego prawa przed prawem stanowionym i ludzkimi zwyczajami oraz prymat tego, co wewnętrzne przed tym, co zewnętrzne (Homilia ks. bp. Ignacego Deca wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, z okazji 79. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej), "Gazeta Strzegomska". wrzesień 2018(249), s. 6-7;  „Niedziela” LXI(2018), nr 41 z dnia 14 października 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 41/627,  s. V) oraz "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 188-191.

 43. Przekaziciele wiary w rodzinie, „Niedziela” LXI(2018), nr 4 z dnia 28 stycznia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 4/590,  s. V).

 44. Przesłanie do chrześcijan na Wielki Post, „Niedziela” LXI(2018), nr 9 z dnia 4 marca 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 9/595, s. V).

 45. Przesłanie "Magnificat" (1), „Niedziela” LXI(2018), nr 27 z dnia 8 lipca 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 27/613, s. V).

 46. Przesłanie "Magnificat" (2), „Niedziela” LXI(2018), nr 28 z dnia 15 lipca 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 28/614, s. V).

 47. Przesłanie zmartwychwstałego Chrystusa w horyzoncie nauczania św. Jana Pawła II, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 89-94.

 48. Przestrzenie kształtowania zdrowego patriotyzmu, w: Wychowanie patriotyczne, red. ks. P. Goliszek, Lublin 2018, s. 19-24 oraz to samo - część I: „Niedziela” LXI(2018), nr 49 z dnia 9 grudnia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 49/635,  s. V) i część II:  „Niedziela” LXI(2018), nr 50 z dnia16 grudnia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 50/636,  s. V).

 49. Przez cierpienie i ofiarę do chwały na ziemi i w niebie, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 113-116.

 50. Przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 176-179 oraz wersja skrócona: „Niedziela” LXII(2019), nr 2 z dnia 13 stycznia 2019 r., (Niedziela świdnicka nr 2/640, s. V).

 51. Przymierze i jego odmiany (1), „Niedziela” LXI(2018), nr 30 z dnia 29 lipca 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 30/616,  s. V).

 52. Przymierze i jego odmiany (2), „Niedziela” LXI(2018), nr 31 z dnia 5 sierpnia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 31/617,  s. V).

 53. Przymierze i jego odmiany (3), „Niedziela” LXI(2018), nr 32 z dnia 12 sierpnia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 32/618,  s. V).

 54. Radio Maryja wychowuje (Z JE ks. bp. Ignacym Decem, ordynariuszem świdnickim, rozmawia Beata Falkowska), "Nasz Dziennik", Nr 155*6209, Sobota-Niedziela 7-8 lipca 2018, s. M6-M7.

 55. Rodzina Bogiem silna, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  44 z dnia 7 października 2018 r. (Gość Świdnicki nr 40/754, s. IV).

 1. Rozdzielne i złączone dualizmy w nauce św. Pawła i w życiu Chrystusa, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 192-194.

 2.   Serc nie zatwardzajcie, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  4 z dnia 28 stycznia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 4/718, s. VI).

 3. Siedem darów z Wieczernika dla Kościoła, „Niedziela” LXI(2018), nr 20 z dnia 20 maja 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 20/606, s. V) oraz rozszerzona wersja: "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 222-227.

 1. Siejba słowa, t. XLV, Nowe życie w Chrystusie, Część I. Homilie i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2016, Świdnica 2018, ss. 440.

                 Rec.: ks. P. Pojasek, Zaprzyjaźnionym uczelniom , „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  25 z dnia 24 czerwca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 25/739, s. II); ks. S. Kowalczyk,  „Życie Konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(134) 2018, s. 122-125; Ks. K. Moszumański,  „Świdnickie Studia Teologiczne” XV(2018), nr 1, s. 207-209;

 1. Siejba słowa, t. XLVI, Nowe życie w Chrystusie, Część II. Homilie i rozważania z maja i czerwca roku 2016, Świdnica 2018, ss. 376.

                Rec.: ks. P. Pojasek,  Zaprzyjaźnionym uczelniom , „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  25 z dnia 24 czerwca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 25/739, s. II); ks. S. Kowalczyk,  „Życie Konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(134) 2018, s. 122-125; Ks. K. Moszumański,  „Świdnickie Studia Teologiczne” XV(2018), nr 1, s. 211-212;

 1. Siejba słowa, t. XLVII, Nowe życie w Chrystusie, Część III. Homilie i rozważania z trzeciego kwartału roku 2016, Świdnica 2018, ss. 396.

                Rec.: ks. P. Pojasek, Księga wdzięczności,  "Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  50 z dnia 16 grudnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 50/764, s. II).

 1. Siejba słowa, t. XLVIII, Nowe życie w Chrystusie, Część IV. Homilie i rozważania z czwartego kwartału roku 2016, Świdnica 2018, ss. 396.

                Rec.: ks. P. Pojasek, Biskup - Niepodległej,  "Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  51-52 z dnia 23 grudnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 51-52/765-766, s. II);.

 1. Siejba słowa na peryferiach. Z Ewangelią na Twitterze A.D. 2017", Świdnica 2018, ss. 96.          

                Rec.: Ks. D. Marcinkiewicz, Nowa książka bp. Deca, „Niedziela” LXI(2018), nr 38 z dnia 23 września 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 38/624,  s. II);  ks. P. Pojasek, Z siejbą na peryferie, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  37 z dnia 16 września 2018 r. (Gość Świdnicki nr 37/751, s. II);

 1. Słowem i czynem, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  28 z dnia 15 lipca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 28/742, s. IV).

 2. Słowo biskupa świdnickiego Ignacego Deca, w: Kronika koronacji Matki Bożej Dzierżoniowskiej - Matki Miłosierdzia AD 2017 * X*1, Dzierżoniów 2018, s. 20-21.

 3. Słowo wstępne, w: "Świeccy w Kościele". Biuletyn Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich IV(2018), nr 1, s. 5-6.

 4. Słowo wstępne, w: "Świeccy w Kościele". Biuletyn Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich IV(2018), nr 2, s. 7-8.

 5. Sowieckie zsyłki syberyjskie trądem XX wieku, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 196-200.

 1. Stuletnie okno nadziei w Fatimie. Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej: 22-23 stycznia 2011 r. *10-13 października 2014 r., * 26-28 października 2017 r., Świdnica 2018, ss. 94.

                Rec.: ks. D. Marcinkiewicz, Nowa książka bp. Deca, „Niedziela” LXI(2018), nr 23 z dnia 10 czerwca 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 23/609,  s. V); ks. P. Pojasek, Stuletnie okno nadziei, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  24 z dnia 17 czerwca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 24/738, s. IV).

 1. Symbole to nie wszystko, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  35 z dnia 2 września 21018 r. (Gość Świdnicki nr 35/749, s. IV).

 2. Świętując 100. rocznicę niepodległości Polski, „Niedziela” LXI(2018), nr 17 z dnia 29 kwietnia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 17/603,  s. V).

 3. Świętość Maryi wyrzeźbiona darami Ducha Świętego, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 176-179.

 4. Święty Barnaba uczy nas być apostołem, "Świdnickie Wiadomości Kościele" XV(2018), nr 2(58), s. 148-151.

 5. Św. Andrzej Bobola, „Niedziela” LXI(2018), nr 19 z dnia 13 maja 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 19/605, s. V).

 6. Święty Jan Paweł II - przewodnik po drogach wolności, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 95-97.

 7. Św. Józef - człowiek wiary czystej, „Niedziela” LXI(2018), nr 45 z dnia 11 listopada 2018 r.,  (Niedziela świdnicka nr 45/631,  s. V).

 8. Św. Józef - człowiek wiary milczącej, „Niedziela” LXI(2018), nr 44 z dnia 4 listopada 2018 r.,  (Niedziela świdnicka nr 44/630,  s. V).

 9. Św. Józef - człowiek wiary posłusznej, „Niedziela” LXI(2018), nr 46 z dnia 18 listopada 2018 r.,  (Niedziela świdnicka nr 46/632,  s. V).

 10. Tak naprawdę nie można, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  34 z dnia 26 sierpnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 34/748, s. IV).

 11. Talent człowieczeństwa rozwijamy przez miłość, „Niedziela” LXI(2018), nr 43 z dnia 28 października 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 43/629, s. V).

 12. To sprawa priorytetowa, Rozmowa z ks. bp. Ignacym Decem, przewodniczących Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, ordynariuszem świdnickim, "Nasz Dziennik" nr 278*6332, piątek, 30 listopada 2018, s. I. .

 13. Troska o wzrost, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  24 z dnia 17 czerwca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 24/738, s. IV).

 14. Trwać pod sztandarami zwycięskiego Króla, „Niedziela” LXI(2018), nr 47 z dnia 25 listopada 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 47/633, s. V).

 15. Trwać w Kościele apostolskim (1), „Niedziela” LXI(2018), nr 25 z dnia 24 czerwca 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 25/611, s. V).

 16. Trwać w Kościele apostolskim (2), „Niedziela” LXI(2018), nr 26 z dnia 1 lipca 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 26/612, s. V).

 17. Trzeba podjąć ryzyko, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  6 z dnia 11 lutego 2018 r. (Gość Świdnicki nr 6/720, s. VI).

 18. Uczynkami miłosierdzia zdobywamy świętość i odrzucamy pokusy szatana, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 204-207.

 19. Uroczystość matki i głowy kościołów diecezji świdnickiej, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 183-186.

 20. Uświęć nas w prawdzie (wywiad), "Nasz Dziennik"  nr 34*6088 z dnia 10-11 l5utego 2018,    s. 2 oraz fragment tego wywiadu: "Źródło"  nr 9(1366) z dnia 4 marca 2018 r.,   s. 5.

 21. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 173-173 oraz w skróconej wersji: „Niedziela” LXII(2019), nr 1 z dnia 6 stycznia 2019 r., (Niedziela świdnicka nr 1/639, s. V).

 22. W duchu św. Franciszka z Asyżu odnawiajmy Kościół Chrystusowy, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 139-148.

 23. Wdzięczność Bogu i ludziom za dar nowych kapłanów, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 138-142.

 24. Wezwani do walki o królestwo, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  47 z dnia 25 listopada 2018 r. (Gość Świdnicki nr 47/761, s. IV).

 25. W górach coś dla ciała i coś dla ducha, „Niedziela” LXI(2018), nr 29 z dnia 22 lipca 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 29/615, s. V).

 26. W hołdzie Maryi Wniebowziętej, w roku jubileuszu 800-lecia Wambierzyc i sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 125-127.

 27. Wiara skarbem zdobywanym i przekazywanym, w: VI Forum Rad Parafialnych Diecezji Świdnickiej "Idźcie i głoście", 7 września 2017 r., Świdnica 2018, s.9-12. 

 28. Wielkopostne wezwanie do nawrócenia, „Niedziela” LXI(2018), nr 6 z dnia 11 lutego 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 6/592,  s. V).

 29. Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 142-144.

 30. Wierni powołaniu w mocy Ducha Świętego, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 186-191.

 31. Winny krzew, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  17 z dnia 29 kwietnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 17/731, s. IV).

 32. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia! - Homilia wygłoszona w kościele p.w. św. Jerzego podczas Mszy św. z koronacją Fresku Matki Bożej Dzierżoniowskiej - Matki Miłosierdzia, w: Kronika koronacji Matki Bożej Dzierżoniowskiej - Matki Miłosierdzia AD 2017 * X*1, Dzierżoniów 2018, s. 86-89.

 33. W jubileuszowym hołdzie Wambierzyckiej Pani. List pasterski biskupa świdnickiego z okazji 800-lecia sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 97-101.

 34. W klimacie Zmartwychwstania, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  13 z dnia 1 kwietnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 13/727, s. IV).

 35. W krzyżu Chrystusa jest nasze zwycięstwo, „Niedziela” LXI(2018), nr 37 z dnia 16 września 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 37/623, s. V).

 36. W mocy Bożego Ducha - powołani do wolności, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 179-184.

 37. W mocy Ducha Świętego ku nawróceniu i odnowie wiary i modlitwy. List biskupa świdnickiego do duchowieństwa i wiernych świeckich diecezji świdnickiej na Wielki Post 2018 roku, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 127-131.

 38. W obronie słusznego prawa i porządku publicznego, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 149-153.

 39. Wysławiajmy Pana, bo jest dobry, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 158-163.

 40. Zakochajcie się na nowo w Chrystusie, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  8 z dnia 25 lutego 2018 r. (Gość Świdnicki nr 8/722, s. IV).

 41. Zaproszenie biskupa świdnickiego do udziału w dożynkach diecezjalnych, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 101-102.

 42. Zaproszenie do udziału we Mszy św. na stadionie w Wałbrzychu w XIII rocznicę odejścia do wieczności św. Jana Pawła II, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 58.

 43. Zaproszenie na XIV diecezjalną pielgrzymkę katechetów do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Świdnicy, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 57.

 44. Zaproszenie na pielgrzymkę do Wambierzyc z okazji 800-;lecia sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 60-61.

 45. Zaproszenie na XIV pielgrzymkę maturzystów diecezji świdnickiej na Jasną Górę, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 1(57), s. 131-132.

 46. Zaproszenie na rekolekcje diecezjalne, "W-Akcji" nr 11/2018, s. 1.

 47. Zaproszenie na uroczystość św. Stanisława, patrona diecezji świdnickiej, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 59-60.

 48. Zmartwychwstanie Chrystusa w roku setnej rocznicy zmartwychwstania Polski, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 107-113.

 49. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, „Niedziela” LXI(2018), nr 15 z dnia 15 kwietnia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 15/601, s. V).

 50. Zmartwychwstanie państwa polskiego, „Niedziela” LXI(2018), nr 16 z dnia 22 kwietnia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 16/602, s. V).

 51. Znaczenie Modlitwy Pańskiej, „Niedziela” LXI(2018), nr 36 z dnia 9 września 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 36/622, s. V).

 52. Z niepokoju ziemskiego do pokoju niebieskiego, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 2(58), s. 129-132.

 53. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 169-176.

 54. Z wdzięcznością za odzyskaną przed stu laty niepodległość - na pielgrzymi trud. List pasterski biskupa świdnickiego zapraszający na XV Diecezjalną Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XV(2018), nr 3(59), s. 93-97.

 55. Zwycięstwo życia nad śmiercią, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  26 z dnia 1 lipca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 26/740, s. IV).

 56. Życzenia na Święta Wielkanocne, „Gość Niedzielny” XCV(2018), nr  13 z dnia 1 kwietnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 13/727, s. I); „Niedziela” LXI(2018), nr 13 z dnia 1 kwietnia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 13/599,  s. I). "Nasz Dziennik", Nr 75*6129, Wielkanoc* 30 III - 2 IV 2018,   s. 15.

 57. Życzenia (Boże Narodzenie 24-26 grudnia 2018), "Nasz Dziennik" nr 298*6352,  s. 17.

 58. Żyć Chrystusem (1), „Niedziela” LXI(2018), nr 1 z dnia 7 stycznia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 1/587, s. V).

 59. Żyć Chrystusem (2), „Niedziela” LXI(2018), nr 2 z dnia 14 stycznia 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 2/588, s. V).

 60. Rec.: Ks. Stanisław Janeczek, Anna Starościc (red.), Metafizyka, część I i II: Koncepcje metafizyki (ss. 502), Zarys teorii bytu (ss. 424), seria "Dydaktyka Filozofii", tom VI, Wydawnictwo KUL, Lublin  2017, "Życie Konsekrowane", marzec-kwiecień, 2(130) 2018, s. 120-121.

 61. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Rozważania w kręgu słowa Bożego, Lublin-Sandomierz 2018, ss. 294, "Życie Konsekrowane", marzec-kwiecień, 2(130) 2018, s. 122-123.

 62. Rec.: Artur Andrzejuk, Tomasz z Akwinu jako filozof, Warszawa 2017, 183 s.,„Świdnickie Studia Teologiczne” XV(2018), nr 1, s. 201-202.

 1. Rec.: Bp Andrzej Dziuba, Siejba, Tylko Bóg. Z nauczania pasterskiego, Warszawa 2018, 332 s., „Świdnickie Studia Teologiczne” XV(2018), nr 1, s. 213-214.

 2. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Rozważania w kręgu słowa Bożego, Część 2, Lublin-Sandomierz 2018,  302 s. , „Świdnickie Studia Teologiczne” XV(2018), nr 1, s. 221-222.

 

­