1. Alokucja biskupa świdnickiego na zakończenie inauguracji roku akademickiego 2017/2018, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 137-140.

 2. Bardzo kochani pątnicy, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  31 z dnia 6 sierpnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 31/693 , s. IV).

 3. Bądź sługą cywilizacji życia, „Niedziela” LX(2017), nr 13 z dnia 26 marca 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 13/546,  s. V).

 4. Będziemy pamiętać o tobie przy Pańskich ołtarzach, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 149-152.

 5. Biskupi o "Niedzieli", w: Dla nieba i dla chleba. Księga Pamiątkowa 90. rocznica powstania Tygodnika Katolickiego "Niedziela" 1926-2016, Częstochowa, Biblioteka "Niedzieli" 2016/2017, s. 135-137.

 6. Bliskość Matki, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  9 z dnia 5 marca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 9/671, s. V).

 7. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 159-162.

 8. "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie" (Mt 5,10), "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 155-159.

 9. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7), "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 133-136.

 10. Boskie i cesarskie, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr 42, z dnia  22 października  2017 r. (Gość Świdnicki nr 42/704 , s. IV).

 11. Boża szkoła, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  35 z dnia 3 września 2017 r. (Gość Świdnicki nr 35/697 , s. IV).

 12. Boże Narodzenie w moim życiu, „Niedziela” LX(2017), nr 52 z dnia 24 grudnia 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 52/585, s. V).

 13. Boże tabletki, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  10 z dnia 12 marca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 10/672, s. IV).

 14. Boży dom, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  40 z dnia 8 października 2017 r. (Gość Świdnicki nr 40/702  , s. IV).

 15. Cele studiowania teologii, "Nasze Seminarium" XII(2017), nr 2(38), s. 4.

 16. Chrystus - Lekarz duszy i ciała, „Niedziela” LX(2017), nr 7 z dnia 12 lutego 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 7/540,  s. V) oraz "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 156-158.

 17. Chrystusowe "Pójdź za Mną", "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 212-214.

 18. Chrzest Polski jako dar i zadanie,  w: Polska 966-2016. W 1050 rocznicę Chrztu Polski,  red. ks.  J. Michalewski i ks. T. Chlipała, Świdnica 2017,  s. 91-97.

 19. Chwalmy Boga całym naszym życiem, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 187-189.

 20. "Ciebie, Boga wysławiamy" za rok 2017, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 199-204.

 21. Cierpliwie i wytrwale brońmy nadal życia ludzkiego, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 186-192.

 22. Co jest naszym prawdziwym skarbem?, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 160-163.

 23. Czas renowacji, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  8 z dnia 26 lutego 2017 r. (Gość Świdnicki nr 8/670, s. V).

 24. Czas rozliczeń, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  46 z dnia 19 listopada 2017 r. (Gość Świdnicki nr 46/708  , s. IV).

 25. Człowiek wobec szatana, „Niedziela” LX(2017), nr 36 z dnia 3 września 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 36/569, s. V).

 26. Czy jesteśmy dyspozycyjni i gotowi na przyjście Pana?, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 147-151.

 27. Czy odpuszczasz swoim winowajcom, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  5 z dnia 5 lutego 2017 r. (Gość Świdnicki nr 5/667, s. IV).

 28. Czy pamiętamy o dziedzictwie zostawionym nam przez św. Jana Pawła II?, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 156-160.

 29. Czy potrafimy miłować?, „Niedziela” LX(2017), nr 10 z dnia 5 marca 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 10/543, s. V).

 30. Debata panelowa: Jaką przyszłość ma naród Polski w świetle współczesnych wyzwań i tysiącletniego dziedzictwa, w: Polska 966-2016. W 1050 rocznicę Chrztu Polski,  red. ks.  J. Michalewski i ks. T. Chlipała, Świdnica 2017,  s. 127-128. 137-140.149-152.

 31. Debata panelowa: Wpływ chrześcijaństwa na polską kulturę narodową, w: Polska 966-2016. W 1050 rocznicę Chrztu Polski, red. ks.  J. Michalewski i ks. T. Chlipała, Świdnica 2017,  s. 63-65.72-73. 84.

 32. Dekret dotyczący odpustu cząstkowego za odmówienie modlitwy ku czci św. Józefa Salutatio Josephina - Pozdrowienie Józefowe, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 79-80

 33. Dekret ustanawiający Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w klasztorze Chrystusa Króla w Polanicy Zdroju na Sokołówce, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 71-73.

 34. Dekret powołujący Kapitułę Kolegiacką Matki Bożej Strzegomskiej oraz Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy kościele parafialnym p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu, który staje się Kolegiatą, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 73-74.

 35. Do głoszenia prawdy, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  19 z dnia 14 maja 2017 r. (Gość Świdnicki nr 19/681, s. IV).

 36. Do jasnogórskiej Matki i Królowej (1), „Niedziela” LX(2017), nr 33 z dnia 13 sierpnia 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 33/566, s. V).

 37. Do jasnogórskiej Matki i Królowej (2), „Niedziela” LX(2017), nr 34 z dnia 20 sierpnia 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 33/566, s. V).

 38. Dwa dary, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  51-52 z dnia 24 grudnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 51-52/713-714, s. VI).

 39. "Dziecię nam sie narodziło, Syn został nam dany" (Iz 9,5a), "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 189-191.

 40. Dziedzictwo św. Jana Pawła II , „Niedziela” LX(2017), nr 45 z dnia 5 listopada 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 45/578, s. V).

 41. Dwa ostatnie dary Chrystusa dla nas przed Jego śmiercią, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 163-164.

 42. Eucharystia - pokarm jednoczący nas z Bogiem i z ludźmi, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 190-193.

 43. Eucharystia - spotkanie ze Zmartwychwstałym, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  17 z dnia 30 kwietnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 17/679, s. IV).

 44. Eucharystia źródłem pokoju (1), „Niedziela” LX(2017), nr 28 z dnia 9 lipca 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 28/561, s. V).

 45. Eucharystia źródłem pokoju (2), „Niedziela” LX(2017), nr 29 z dnia 16 lipca 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 29/562, s. V).

 46. Faryzeusz i celnik - dwa typy ludzkiej osobowości, w: Rodzina wspólnotą życia i miłości, red. ks. T. Chlipała i ks. J. Michalewski, Świdnica 2017,  s. 23-26.

 47. Faryzeusz i celnik - dwa style życia, w: polska 966-2016. W 1050 rocznicę Chrztu Polski,  red. ks.  J. Michalewski i ks. T. Chlipała, Świdnica 2017,  s. 21-24.

 48. Gotowość na przyjście Pana, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 208-211.

 49. Hołd dla Maryi w koronacji Obrazu Matki Bożej Świdnickiej, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 113-117; w: Koronacja obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Legat Papieża Franciszka Zenon kardynał Grocholewski w Diecezji Świdnickiej, 12-15 V 2017, Świdnica 2017, s. 51-55.

 50. Idźcie i głoście - jako obdarowani i posłani do dzielenia się wiarą i miłością, "Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2017/2018", Świdnica 2017, s. 97-100.

 51. Imieniny Boga, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  23 z dnia 11 czerwca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 23/685 , s. IV).

 52. ...I wy im czyńcie, „Gość Niedzielny” XCIV(2017),  nr  12 z dnia 26 marca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 12/674, s. IV).

 53. Jako powołani przez Jezusa Chrystusa, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 127-129.

 54. Janowe i nasze świadectwo o Chrystusie, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 137-140.

 55. Janowe umartwienie, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  49 z dnia 10 grudnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 49/711, s. VI).

 56. Jak żyć po bierzmowaniu? Homilia na otwarcie sympozjum, w: "Świeccy w Kościele". Biuletyn Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich III(2017), nr 2, s. 9-18.

 57. Jedność chrześcijan poparta świadectwem, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  3 z dnia 22 stycznia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 3/665, s. VI).

 58. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, „Niedziela” LX(2017), nr 51 z dnia 17 grudnia 2017 r. (Niedziela Świdnicka nr 51/584, s. V).

 59. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. List pasterski biskupa świdnickiego na rok duszpasterski 2017/2018, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 75-77.

 60. Jest tylko jeden, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr 44, z dnia  5 listopada  2017 r. (Gość Świdnicki nr 44/706 , s. IV).

 61. Jezus ratunkiem, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  32 z dnia 13 sierpnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 32/694, s. IV).

 62. Jezus może uzdrowić dzisiejszą rodzinę, „Niedziela” LX(2017), nr 5 z dnia 29 stycznia 2017 r. (Niedziela Świdnicka nr 5/538, s. V).

 63. Jezus zmartwychwstały idzie z nami przez życie i wzywa nas do świadectwa o Jego zmartwychwstaniu, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 108-112.

 64. Kapłaństwo - dar dla całego Kościoła. „Niedziela” LX(2017), nr 23 z dnia 4 czerwca 2017 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

 65. Kard. Joachim Meisner, „Niedziela” LX(2017), nr 30 z dnia 23 lipca 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 30/563, s. V).

 66. Klauzula sumienia dla dziennikarzy, "Nasz Dziennik" nr 19*5772 z dnia 24 stycznia  2017 r.,  s. 16-17.

 67. Kim jest dla ciebie?, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  34 z dnia 27 sierpnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 34/696 , s. IV).

 68. Komu naprawdę służymy? "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 168-172.

 69. Komunikat biskupa świdnickiego dotyczący ofiar katastrofy w Świebodzicach, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 78.

 70. Komunikat biskupa świdnickiego do księży i wiernych diecezji świdnickiej ws. profanacji i kradzieży Najświętszego Sakramentu, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 104-106.

 71. Komunikat biskupa świdnickiego z racji I Światowego Dnia Ubogiego, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 79-80.

 72. Król jest miłosierny i sprawiedliwy, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  47 z dnia 26 listopada 2017 r. (Gość Świdnicki nr 47/709  , s. IV).

 1. Ku prawdzie na skrzydłach rozumu i wiary, Tom I Rozważania filozoficzne, Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej "ADALBERTUS", Świdnica 2017, ss. 732.      

                Rec.: ks. P. Pojasek, Na skrzydłach wiary i rozumu, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  15 z dnia 15 kwietnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 15/729, s. VIII);  Ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” Tom 169, wrzesień-październik 2017, z. 2(651), s. 407-411; Ks. S. Kowalczyk, „Życie Konsekrowane”, wrzesień-październik, 5(127), 2017, s. 126-131; Tomasz Dziurla, „Świdnickie Studia Teologiczne” XIV(2017), nr 1, s. 159-166;  ks. P. Mrzygłód, "Studia Teologiczne. Białystok.Drohiczyn.Łomża', 35*2017  Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, s. 402-408; Bp A. F. Dziuba,  „Świdnickie Studia Teologiczne” XIV(2017), nr 2, s. 141-144; J. Tupikowski CMF, „Ateneum Kapłańskie” Tom 170, maj-czerwiec 2018, z. 3(655), s. 597-598.

 1. Ks. Aleksander Zienkiewicz (1910-1995) - kapłan pełen mądrości i świętości, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 170-174.

 2. Ks. biskup Tadeusz Rybak - pierwszy biskup legnicki (1929-2017), "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 180-184.

 3. 60 lat w służbie kapłańskiej - Bogu i Kościołowi, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 197-203.

 4. List do organizatorów i uczestników VII Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw "Wolność i przebaczenie" w Świdnicy, w: 7. Ogólnopolski Kongres Małżeństw "Wolność i przebaczenie", 6-8.10.2017 Świdnica, , Świdnica 2017, s. 7.

 5. List gratulacyjny z okazji 70. rocznicy urodzin i 40-lecia pracy naukowej ks. prof. Bogdana Częsza, "Vox Patrum". Antyk Chrześcijański, Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Bogdana Częsza, 67, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, XXXVII(2017), s. 19.

 6. List gratulacyjny do biskupa Edwarda Frankowskiego z okazji 80. rocznicy urodzin, w: Christus vincit. Księga dedykowana Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. Mariusz Krzysztofiński i ks. Józef Wołczański, Kraków-Rzeszów- Stalowa Wola - Toruń 2017, s. 13.

 7. Madonna w słońcu - Obraz Matki Bożej Świdnickiej, "Nowe Życie" XXXIV(2017), nr 5/506, s. 14-16.

 8. Maryja odsłania nam tajemnicę Boga i kieruje do nas wezwania, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 170-175.

 9. Maryja oknem nadziei na Boga, „Niedziela” LX(2017), nr 44 z dnia 29 października 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 44/577, s. V) oraz wersja rozszerzona: "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 145-148.

 10. Maryja przybytkiem Ducha Świętego, „Niedziela” LX(2017), nr 27 z dnia 2 lipca 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 23/560, s. V).

 11. Matka nas wszystkich. Z bp. Ignacym Decem, ordynariuszem świdnickim, rozmawia Julia A. Lewandowska, „Niedziela” LX(2017), nr 20 z dnia 14 maja 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 20/553, s. I, IV-V).

 12. Mądrość przebaczenia, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  37 z dnia 17 września 2017 r. (Gość Świdnicki nr 37/699 , s. IV).

 13. Między tradycyjną a współczesną wizją Sądu Ostatecznego, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 176-179.

 14. Miłość nieprzyjaciół, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  7 z dnia 19 lutego 2017 r. (Goś4ć Świdnicki nr 7/669, s. IV).

 15. Miłość się narodziła, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  1 z dnia 8 stycznia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 1/663, s. VI).

 16. Modlitwa do Matki Bożej Świdnickiej, w: Koronacja obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Legat Papieża Franciszka Zenon kardynał Grocholewski w Diecezji Świdnickiej, 12-15 V 2017, Świdnica 2017, s. 116.

 17. Modlitwa źródłem wewnętrznej siły, „Niedziela” LX(2017), nr 35 z dnia 27 sierpnia 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 35/568, s. V).

 18. Moje kontakty z Brzózą Królewską, w: Dzieje Brzózy Królewskiej, red. Wł. Bonusiak, Sandomierz 2017, s. 471-476.

 19. Myśl inaczej, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  38 z dnia 24 września 2017 r. (Gość Świdnicki nr 38/700 , s. IV).

 20. Myśl inaczej, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  39 z dnia 1 października 2017 r. (Gość Świdnicki nr 39/701 , s. IV).

 21. Mulier docta atque sapiens - w darze Uniwersytetowi i Kościołowi. Laudacja wygłoszona5 z okazji odnowienia doktoratu Siostry Profesor zw. dr hab. Zofii Józefy Zdybickiej, 16 listopada 2017 roku, w: Odnowienie doktoratu s. prof. dr hab. Zofii Józefy Zdybickiej, Lublin 2017, s. 25-34.

 22. Na czym ma polegać nasza nowa ewangelizacja?, "Nasze Seminarium" XII(2017), nr 3(39), grudzień 2017 r., s. 4.

 23. Największe i pierwsze przykazanie, „Niedziela” LX(2017), nr 15 z dnia 9 kwietnia 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 15/548, s. V) oraz nieco rozszerzony tekst: "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 191-195.

 24. Nasza powinność wobec naszych bohaterów, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 151-154.

 25. Nasze spotkania z Krzyżem, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 200-203.

 26. Nasz wielkopostny program, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 172-175.

 27. Nauczyciel milczenia, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  13 z dnia 2 kwietnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 13/675, s. IV).

 28. Nie bójmy się być Bożymi szaleńcami, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 140-143.

 29. Nie pytaj, co Kościół ci da - pytaj, co ty dasz Kościołowi, „Niedziela” LX(2017), nr 44 z dnia 29 października 2017 r., s. 26-27.

 30. Od Eucharystii do czynów miłości, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 159-163.

 31. Odkryj swoją duchowość, „Niedziela” LX(2017), nr 22 z dnia 28 maja 2017 r.,(Niedziela świdnicka nr 22/555, s. V).

 32. Od narzekania do dziękowania, „Niedziela” LX(2017), nr 39 z dnia 24 września 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 39/572, s. III).

 33. Odróżnić dobro od zła, „Niedziela” LX(2017), nr 26 z dnia 25 czerwca 2017 r.,(Niedziela świdnicka nr 26/559, s. V).

 34. Od zranienia grzechem do uzdrowienia mocą Chrystusa. List biskupa świdnickiego na Wielki Post 2017 roku, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 69-74.

 35. Ofiarowanie Jezusa wypełnieniem prawa, „Niedziela” LX(2017), nr 6 z dnia 5 lutego 2017 r.,(Niedziela świdnicka nr 6/539, s. V).

 36. Ojciec rodziny chrześcijańskiej do Ojca wszystkich ludów i narodów, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 147-150.

 37. Optymizm zmartwychwstania, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  18 z dnia 7 maja 2017 r. (Gość Świdnicki nr 18/680, s. IV).

 38. Orędzie fatimskie, „Niedziela” LX(2017), nr 20 z dnia 14 maja 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 20/553, s. V).

 39. Osiem dróg na szczyt szczęścia. List pasterski biskupa świdnickiego na IV Niedzielę Zwykłą 2017 roku, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 66-69.

 40. Oświadczenie Rady Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę, "Nasz Dziennik" nr 258*6011, z dnia 7 listopada 2017 r., s. 2; „Niedziela” LX(2017), nr 47 z dnia 19 listopada 2017 r.,  s. 9); w: "Świeccy w Kościele". Biuletyn Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich  III(2017), nr 2, s. 111-113.

 41. Owoce Ducha Świętego w życiu św. Jana Chrzciciela, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 175-180.

 42. Patriotyczne hasło: Bóg, Honor, Ojczyzna, „Niedziela” LX(2017), nr 46 z dnia 12 listopada 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 46/579, s. V).

 43. Patron jedności, „Niedziela” LX(2017), nr 21 z dnia 21 maja 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 21/554, s. V).

 44. Patrząc w przyszłość, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  45 z dnia 12 listopada 2017 r. (Gość Świdnicki nr 45/707, s. IV).

 45. Pieśń o Matce Bożej Świdnickiej, w: Koronacja obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Legat Papieża Franciszka Zenon kardynał Grocholewski w Diecezji Świdnickiej, 12-15 V 2017, Świdnica 2017, s. 114-115.

 46. Pokarm jednoczący nas z Bogiem, „Niedziela” LX(2017), nr 32 z dnia 6 sierpnia 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 32/565, s. V).

 47. Posłuszeństwo i pokora wobec Boga, " Nasze Seminarium"  XII(2017), nr 1(37), s. 4.

 48. Pospieszmy z pomocą. Komunikat biskupa świdnickiego dotyczący ofiar katastrofy w Świebodzicach, „Niedziela” LX(2017), nr 17 z dnia 23 kwietnia 2017 r., s. 11.

 49. Powołani przez Jezusa Chrystusa, „Niedziela” LX(2017), nr 4 z dnia 22 stycznia 2017 r. (Niedziela Świdnicka nr 4/537, s. V).

 50. Pożegnanie matki kapłana i siostry zakonnej, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 143-147.

 51. Pracę rąk naszych wspieraj, Panie Boże, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 172-175.

 52. Prawdziwa radość, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  50 z dnia 17 grudnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 50/712, s. VI).

 53. Przedmowa, w: Konrad Kazimierz Czapliński, Świdnicka Katedra, Świdnica 2017, s. 4.

 54. Przedmowa, w: ks. M. Jodko, Świadectwo Kościoła wobec narodowego socjalizmu w Trzeciej Rzeszy: Przykład Błogosławionego Księdza Gerharda Hirschfeldera, Świdnica 2017, s. 9-12.

 55. Przedmowa, w: Stanisław Czesław Michałowski, Pedagogia osoby. Personalistyczne spotkania dialogowe w edukacji, Toruń 2017, s. 11-19.

 56. Przed nami nowy program duszpasterski, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 177-181.

 57. Przemierzając górskie szlaki, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  27 z dnia 9 lipca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 27/689, s. IV).

 58. Przesłanie Mędrców ze Wschodu, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 130-132.

 59. Przesłanie Środy Popielcowej, „Niedziela” LX(2017), nr 9 z dnia 26 lutego 2017 r.,(Niedziela świdnicka nr 9/542,  s. V).

 60. Przesłanie św. Jana Pawła II dla Europy, „Niedziela” LX(2017), nr 47 z dnia 19 listopada 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 47/580, s. V).

 61. Przez dawanie do szczęścia, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  26 z dnia 2lipca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 26/688, s. IV).

 62. Przez wspólny Różaniec o pokój w ludzkich sercach w Polsce i w świecie. List pasterski biskupa świdnickiego do duchowieństwa i wiernych świeckich na pierwszy dzień Nowego Roku 2017 oraz uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 63-65.

 63. Przyjście Chrystusa początkiem nowej cywilizacji na Ziemi, w: Dzieła natury Dzieła człowieka  Historia, Tom XXI, Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa, red. E. Dobierzewska-Mozrzymas i A. Jezierski, Wrocław 2017, s. 439-451.

 1. Przykład życia, słowo i modlitwa, "W Akcji" nr 3/2017, s. 1.

 2. Recepta na zdrowie, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  11 z dnia 19 marca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 11/673, s. IV).

 3. Religia szyldu i religia życia, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  25 z dnia 25 czerwca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 25/687, s. IV).

 4. Rodzina pierwszą szkołą wiary i modlitwy, miłości i pracy, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 194-199.

 5. Rodzina wspólnotą miłości, „Niedziela” LX(2017), nr 53 z dnia 31 grudnia 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 53/586, s. V).

 6. Różaniec za Ojczyznę, List pasterski ks. bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, do duchowieństwa i wiernych świeckich na pierwszy dzień nowego roku 2017 oraz uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, "Nasz Dziennik"  nr 3*5754 z dnia 2 stycznia 2017 r.,  s. 13.

 7. Różne przyjścia Chrystusa na ziemię, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 186-189.

 8. Sakrament chorych to nie wyrok, ani cudowna tabletka, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  6 z dnia 12 lutego 2017 r. (Gość Świdnicki nr 6/668, s. IV).

 9. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej - nasz ślad po stuleciu objawień w Fatimie, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 176-182.

            3873 Sektory działania szatana (1), „Niedziela” LX(2017), nr 37 z dnia 10 września 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 37/570,  s. V).

 1. Sektory działania szatana (2), „Niedziela” LX(2017), nr 38 z dnia 17 września 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 38/571, s. V).

 2. Sens czuwania, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  48 z dnia 3 grudnia  2017 r. (Gość Świdnicki nr 48/710  , s. VI).

 3. Siedem boleści Najświętszej Maryi Panny, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 204-208.

 1. Siejba słowa, t. XLI, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, Część I. Homilie i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2015, Świdnica 2017, ss. 503.

            Rec.: ks. P. Pojasek, Nowa siejba, „Gość Niedzielny” XCIV(2017),  nr  23 z dnia 11 czerwca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 23/685 , s. I); Ks. K. Moszumański, . „Świdnickie Studia Teologiczne” XIV(2017), nr 2, s. 133-135.

 1. Siejba słowa, t. XLII, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, Część II. Homilie i rozważania z maja i czerwca roku 2015, Świdnica 2017, ss. 425.

            Rec.: ks. P. Pojasek, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię,  „Gość Niedzielny” XCIV(2017),  nr  24 z dnia 18 czerwca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 24/686 , s. II);  Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” XIV(2017), nr 2, s. 137-139.

 1. Siejba słowa, t. XLIII, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, Część III. Homilie i rozważania z trzeciego kwartału    roku 2015, Świdnica 2017, ss. 334.

            Rec.: ks. P. Pojasek, Kolejne dwa numery,  „Gość Niedzielny” XCIV(2017),  nr  51-52 z dnia 24 grudnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 51-52/713-714, s. II);  ks. K. Moszumański,  „Życie Konsekrowane”, maj-sierpień, 3-4(131-132), 2018, s. 202-204.

 1. Siejba słowa, t. XLIV, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, Część IV. Homilie i rozważania z czwartego kwartału roku 2015, Świdnica 2017, ss.440.

            Rec.: ks. P. Pojasek, Kolejne dwa numery,  „Gość Niedzielny” XCIV(2017),  nr  51-52 z dnia 24 grudnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 51-52/713-714, s. II); ks. K. Moszumański,  „Życie Konsekrowane”, maj-sierpień, 3-4(131-132), 2018, s. 205-207.

 1. Słowo do czytelników w-Akcji, "w-akcji" nr 1/2017, s. 1

 2. Słowo końcowe, w: "Świeccy w Kościele". Biuletyn Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich III(2017), nr 2, s. 81-84.

 3. Słowo podziękowania na zakończenie uroczystości koronacji MB Świdnickiej, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 124-127; w: Koronacja obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Legat Papieża Franciszka Zenon kardynał Grocholewski w Diecezji Świdnickiej, 12-15 V 2017, Świdnica 2017, s. 67- 70.

 4. Słowo wstępne, w: Katedra świdnicka na dawnych pocztówkach; Schweidnitzer Kathedrale in alten Ansichtskarten, Świdnica 2017, s. 5-6.

 5. Słowo wstępne, w: Koronacja obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Legat Papieża Franciszka Zenon kardynał Grocholewski w Diecezji Świdnickiej, 12-15 V 2017, Świdnica 2017, s. 7-8.

 6. Słowo wstępne, w: "Świeccy w Kościele". Biuletyn Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich III(2017), nr 1, s. 5-8.

 7. Słowo wstępne, w: "Świeccy w Kościele". Biuletyn Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich III(2017), nr 2, s. 5-7.

 8. Solidarność - wczoraj i dziś (1), „Niedziela” LX(2017), nr 40 z dnia 1 października 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 40/573, s. V); "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 181-185.

 9. Solidarność - wczoraj i dziś (2), „Niedziela” LX(2017), nr 41 z dnia 8 października 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 41/574, s. V); "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 181-185.

 10. Starsi ludzie w rodzinie, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 191-194.

 11. Stawiać na wartości duchowe, „Gość Niedzielny” XCIV(2017),  nr  28 z dnia 16 lipca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 28/690 , s. IV).

 1. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 164-167.

 2. Świadectwa i świadkowie zmartwychwstania, „Niedziela” LX(2017), nr 18 z dnia 30 kwietnia 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 18/551, s. V).

 3. Święta naszego odkupienia, "Wiadomości Świdnickie" nr 15/1438; 10-17. 04. 2017 r.,  s. 6.

 4. Św. Jan Paweł II darem dla ludzkości, „Niedziela” LX(2017), nr 14 z dnia 2 kwietnia 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 14/547, s. V).

 5. Św. Jan Paweł II - wielki czciciel Maryi, „Niedziela” LX(2017), nr 17 z dnia 23 kwietnia 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 17/550, s. V) oraz nieco rozszerzony tekst: "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 146-151.

 6. Św. Józef nasz niezawodny patron i ciągle aktualny wzór do naśladowania, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 184-191.

 7. Św. Tomasz z Akwinu zwolennik i korektor Arystotelesa - w 2400. rocznicę urodzin Stagiryty, "Theofos". Czasopismo Teologiczno-Filozoficzne. Polskie Towarzystwo Teologiczne Kraków III(2017),  nr 3, s. 11-20.

 8. To, co najważniejsze, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr 43, z dnia  29 października  2017 r. (Gość Świdnicki nr 43/705 , s. IV).

 9. To najważniejsze narodziny w dziejach świata!, "Wiadomości Świdnickie" nr 51/52  -  1473/1474, 18.12.2017 r. - 1.01.2018 r., s. IV;  "Tygodnik Wałbrzyski" nr 51/52 (1316/1317-3407/3408), z dnia 18 grudnia 2017 r., s. 10; "Tygodnik Dzierżoniowski" nr 24/972, 15.12.2017 r. - 4. 01. 2018 r., s. 10.

 10. Tota pulchra es Maria!, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 182-185.

 11. Troska o świątynię swego ducha, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  4 z dnia 29 stycznia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 4/666, s. IV).

 12. Trwajmy w tajemnicy Narodzenia Pańskiego (Życzenia z okazji świąt Narodzenia Pańskiego 2017 r.), „Niedziela” LX(2017), nr 52 z dnia 24 grudnia 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 52/585, s. I); „Gość Niedzielny” XCIV(2017),  nr  51-52 z dnia 24 grudnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 51-52/713-714, s. I).

 13. Twórzmy kulturę z pierwiastkami religijnymi, "Ziemia Kłodzka", "Od Kladskeho pomezi", "Glatzer Bergland", kwiecień 2017 , nr 273,   s. 6.

 14. Tysięczna rocznica obrony Niemczy wezwaniem do obrony wartości humanistycznych i chrześcijańskich, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 193-200.

 15. Ufność w Bożą Opatrzność, „Niedziela” LX(2017), nr 11 z dnia 12 marca 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 11/544,  s. V).

 16. Ubierz się właściwie, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  41 z dnia 15 października 2017 r. (Gość Świdnicki nr 41/703, s. IV).

 17. Uczmy się zdrowego patriotyzmu (1), „Niedziela” LX(2017), nr 48 z dnia 26 listopada 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 48/581, s. V).

 18. Uczmy się zdrowego patriotyzmu (2), „Niedziela” LX(2017), nr 49 z dnia 3 grudnia 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 49/582, s. V).

 19. Uczmy się zdrowego patriotyzmu (3), „Niedziela” LX(2017), nr 50 z dnia 10 grudnia 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 50/583,  s. V).

 20. Uczmy się zdrowego patriotyzmu, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 164-169.

 21. Upominać to troszczyć się, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  36 z dnia 10 września 2017 r. (Gość Świdnicki nr 36/698, s. IV).

 22. Urodziny Kościoła, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  22 z dnia 4 czerwca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 22/684 , s. IV).

 23. W Adamie umieramy, w Chrystusie będziemy ożywieni, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 167-169.

 24. Walka z prawdą o zmartwychwstaniu, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  16 z dnia 23 kwietnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 16/678 , s. IV).

 25. Warunki nawracania się, „Niedziela” LX(2017), nr 8 z dnia 19 lutego 2017 r.,(Niedziela świdnicka nr 8/541, s. V).

 26. W drodze z Jezusem, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  24 z dnia 18 czerwca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 24/686, s. IV).

 27. Wezwani na końcowy sąd, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 174-176.

 28. Wiara warunkiem, zbawienia, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  33 z dnia 20 sierpnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 32/694, s. IV).

 29. W imię Chrystusa i Kościoła przychodzi do parafii nowy pasterz, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 163-168.

 30. W mocy Ducha Świętego na szlakach Chrystusowych dróg do szczęścia, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 193-196.

 31. W mocy Ducha Świętego świadczymy o Chrystusie, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 153-155.

 32. W postawie Maryi w nowy rok, „Niedziela” LX(2017), nr 1 z dnia 1 stycznia 2017 r. (Niedziela Świdnicka nr 1/534, s. V).

 33. Wraz z chrztem - nowe życie w Chrystusie, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 165-166.

 1. W sercu pobożności Maryjnej obu Ameryk. Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej z Gaudalupe w Meksyku 30 stycznia - 8 lutego 2016 r., Świdnica 2017, ss. 114.

           Rec.: ks. P. Pojasek, Pamiętnik dla przyjaciela „Gość Niedzielny” XCIV(2017),  nr 44, z dnia  5 listopada  2017 r. (Gość Świdnicki nr 44/706 , s. III.

 1. Wstęp, w: VI Ogólnopolski Kongres Małżeństw. Liturgia i czułość, Świdnica, 7-9 października 2016 r., red. ks. R. Tomaszczuk, Świdnica2017, s. 5-6.

 2. Wymagania Chrystusa wobec powoływanych, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 109-113.

 3. Wypełniajmy Fatimskie Orędzie Maryi. List pasterski biskupa świdnickiego na zakończenie w diecezji świdnickiej peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 101-104.

 4. Wytrwale brońmy życia ludzkiego (1), „Niedziela” LX(2017), nr 42 z dnia 15 października 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 42/575, s. V).

 5. Wytrwale brońmy życia ludzkiego (2), „Niedziela” LX(2017), nr 43 z dnia 22 października 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 43/576, s. V).

 6. Zadanie na całe życie, „Niedziela” LX(2017), nr 19 z dnia 7 maja 2017 r. (Niedziela Świdnicka nr 19/552, s. V).

 7. Zameldowani na stałe w niebie, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  21 z dnia 28 maja 2017 r. (Gość Świdnicki nr 21/683, s. IV).

 8. Zapraszam na XIV Diecezjalną Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  29 z dnia 23 lipca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 29/691 , s. IV).

 9. Zaproszenie biskupa świdnickiego do udziału w orszaku Trzech Króli AD 2017, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 74-75.

 10. Zaproszenie biskupa świdnickiego do udziału w IV rekolekcjach diecezjalnych, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 78.

 11. Zaproszenie biskupa świdnickiego na 21. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2017 r., "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 75-76.

 12. Zaproszenie biskupa świdnickiego na diecezjalną pielgrzymkę do Fatimy,

"Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 77.

 1. Zaproszenie do udziału we Mszy św. w Wałbrzychu w 12. rocznicę odejścia do wieczności św. Jana Pawła II, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 75-76.

 2. Zaproszenie na XIII Diecezjalną Pielgrzymkę Katechetów do Sanktuarium Relikwii Drzewa  Krzyża Świętego w Wałbrzychu-Podzamczu, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 74-75.

 3. Zaproszenie na XIII Diecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 77-78.

 4. Zaproszenie biskupa świdnickiego w związku z zakończeniem XIV Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 106-107.

 5. Zaproszenie biskupa świdnickiego na diecezjalne dożynki, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 107-108.

 6. Zasady i dyrektywy moralne w posłudze policji, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 150-155.

 7. Z Chrystusem zmartwychwstałym i z Maryją idziemy przez życie. List pasterski biskupa świdnickiego przed uroczystością koronacji wizerunku Matki Bożej Świdnickiej, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 67-71; w: Koronacja obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Legat Papieża Franciszka Zenon kardynał Grocholewski w Diecezji Świdnickiej, 12-15 V 2017, Świdnica 2017, s. 29-32.

 8. Z dziękczynieniem i z prośbami do Jasnogórskiej Matki i Królowej, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 3(55), s. 155-159.

 9. Z krzyżem pod krzyż, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  14 z dnia 9 kwietnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 14/676, s. IV).

 10. Z Listu na Wielki Post 2017 r., „Niedziela” LX(2017), nr 12 z dnia 19 marca 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 12/545, s. V).

 11. Z łona świata do łona wieczności, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 183-186.

 12. Złoty jubileusz zaślubin z teologią - 50. rocznica doktoratu ks. prof. zw. dr hab. Jana Kowalskiego, „Niedziela” LX(2017), nr 5 z dnia 29 stycznia 2017 r., s. 20-21.

 13. Zmartwychwstanie Pańskie - świadectwa biblijne, znaczenie dla świata, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 2(54), s. 167-172.

 14. Zmartwychwstanie Pańskie zapowiada życie, „Niedziela” LX(2017), nr 16 z dnia 16 kwietnia 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 16/549, s. V).

 15. Z odwagą na drogach prawdy i dobra, „Niedziela” LX(2017), nr 31 z dnia 30 lipca 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 31/564, s. V) oraz „Ziemia Kłodzka”; „Od Kladskeho pomezi”; „Glatzer Bergland”, czerwiec/ cerven/Juni/2017, nr 275, s. 11.

 16. Zostawić wszystko i pójść za Jezusem, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 4(56), s. 161-163.

 17. "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (J 2,5), „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  20 z dnia 21 maja 2017 r. (Gość Świdnicki nr 20/682, s. IV).

 18. Z różańcem w ręku w nowy rok, „Niedziela” LX(2017), nr 3 z dnia 15 stycznia 2017 r. (Niedziela Świdnicka nr 3/536, s. V) oraz "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 125-127.

 19. Zwyciężyć ze sobą samym, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  30 z dnia 30 lipca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 30/692 , s. IV).

 20. Życie konsekrowane skarbem Kościoła, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIV(2017), nr 1(53), s. 151-155.

 21. Życzenia na Święta Wielkanocne, „Niedziela” LX(2017), nr 16 z dnia 16 kwietnia 2017 r., (Niedziela świdnicka nr 16/549, s. I); „Gość Niedzielny” XCIV(2017),  nr  15 z dnia 16 kwietnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 15/677, s. I); "Nasz Dziennik",  nr 88*5841 z dnia 14-17 kwietnia 2017 r., s. 16.

 22. Żyj łaską chrztu, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr  2 z dnia 15 stycznia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 2/664, s. VI).

 23. Rec.: Ks. prof. Tadeusz Fitych, Błogosławiony Ksiądz - Seliger Kaplan - Gerhard Hirschfelder, Kudowa Czermna 2016, ss. 151, "Życie Konsekrowane", styczeń-luty, 1(123) 2017, s. 127-129.

 24. Rec., Zenon Kard. Grocholewski, Bł. Sancja Szymkowiak. Postanowiła zostać świętą, Poznań: Święty Wojciech 2017, 174s., , „Świdnickie Studia Teologiczne” XIV(2017), nr 1, s. 155-156.

 25. Rec., Ks. Stanisław Kowalczyk, Elementy społecznej nauki Kościoła, Lublin: Norbertinum 2017, 273 s., „Świdnickie Studia Teologiczne” XIV(2017), nr 1, s. 157-158.

 26. Rec., Piotr Mrzygłód, Osoba w horyzoncie choroby, cierpienia i śmierci, Wrocław 2017, 214 s., , „Świdnickie Studia Teologiczne” XIV(2017), nr 1, s. 185-186.

 27. Rec., Rocznik Tomistyczny 5(2016). Profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, Warszawa: Naukowe Towarzystwo Tomistyczne 2016, 470 s., „Świdnickie Studia Teologiczne” XIV(2017), nr 1, s. 191-193.

 28. Rec., Ks. Marian Biskup, Rektorynki. Spotkania Rektora MWSD we Wrocławiu ks. dr. Mariana Biskupa z alumnami w latach 1995-2006, Wrocław 2017, 278 ss., „Świdnickie Studia Teologiczne” XIV(2017), nr 2, s. 129-132.

 29. Rec., Dydaktyka filozofii, t. VII: Filozofia Boga, cz. I: Poszukiwanie Boga (670 s.), cz. II: Odkrywanie Boga (608 s.), red. ks. S. Janeczek, A. Starościć, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, „Świdnickie Studia Teologiczne” XIV(2017), nr 2, s. 145-146.

 30. Rec., Edyta Sten, Europa i jej tożsamość, red. J. Machnacz, T. Marcinów, K. Serafin, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2017, 246 s., „Świdnickie Studia Teologiczne” XIV(2017), nr 2, s. 147-149.

 31. Rec., Ks. Marek Jodko, Świadectwo Kościoła wobec narodowego socjalizmu w Trzeciej Rzeszy: przykład błogosławionego księdza Gerharda Hirschfeldera, Świdnica 2017, 352 s. „Świdnickie Studia Teologiczne” XIV(2017), nr 2, s. 155-156.

 32. Rec., THEOFOS. Czasopismo teologiczno-filozoficzne 3(2017). Sekcja filozofii. Patronat: Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 2017, „Świdnickie Studia Teologiczne” XIV(2017), nr 2, s. 157-158.

 33. Rec., Zadania współczesnej metafizyki, t. 19: O metafizyce Arystotelesa. U podstaw filozofowania realistycznego, red. A. Maryniarczyk SDB, N. Kunat, Z. Pańpuch, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 544 s., „Świdnickie Studia Teologiczne” XIV(2017), nr 2, s. 159-160.

 

 

 

­