117. Filozofia wobec współczesnej kultury, „Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 20(1988), s. 315‑332.

118. Służba prawdzie ‑ powołaniem człowieka nauki, „Nowe Życie" 6(1988), nr 5(120) z dnia 28.II‑12 III 1988 r., s. 10‑11.

119. Wielkie wyróżnienie. Ks. prof. dr hab. Józef Majka ‑ laureatem nagrody im. ks. I. Radziszewskiego, „Nowe Życie" 6(1988), nr 14(129) z dnia 3‑16 VII 1988 r., s. 8‑11.

­