1. Abyśmy stawali się dziećmi Bożymi, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 52 z dnia 25 grudnia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 52/662, s. I).

 2. Akt oddania Diecezji Świdnickiej Matce Bożej w 50. rocznicę koronacji Figury Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie, 3 lipca 2016 r., "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 159-160.

 3. Akt zawierzenia i poświęcenia się kapłanów oraz wiernych diecezji świdnickiej Matce Bożej, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 100-101.

 4. Apel do księży diecezji świdnickiej na Wielki Post 2016 r., "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 118.

 5. Bez Bożej pomocy by się nie udało, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 46 z dnia 13 listopada 2016 r. (Gość Świdnicki nr 46/656, s. VI).

 6. Bezinteresowność - ważnym przymiotem miłości, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 179-181.

 7. Bez "świętego spokoju", „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 38 z dnia 18 września 2016 r. (Gość Świdnicki nr 38/648, s. VI).

 8. Bł. Edmund Bojanowski, „Niedziela” LIX(2016), nr 32 z dnia 7 sierpnia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 32/513, s. V).

 9. Bojaźń Boża - anatomia, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 30 z dnia 24 lipca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 30/640, s. VI).

 10. Bóg, człowiek, Ojczyzna na antenie, w:Tylko miłość jest twórcza. 25 lat Radia Maryja, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2016, s. 163-165.

 11. Bóg żywych, „Niedziela” LIX(2016), nr 44 z dnia 30 października 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 44/525, s. V).

 12. Być dobrym jak chleb, „Niedziela” LIX(2016), nr 25 z dnia 19 czerwca 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 25/506, s. V).

 13. Być pasterzem pełnym miłosierdzia (Wywiad), „Niedziela” LIX(2016), nr 12 z dnia 20 marca 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 12/493, s. I. IV-V).

 14. Być uczniem Chrystusa jako rolnik i przyjaciel rolnictwa, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 235-240.

 15. Byliśmy w Kazachstanie. Pielgrzymka do Oziornoje - Narodowego Sanktuarium Kazachstanu 21-28 września 2015 r., Świdnica 2016, ss. 100.

Rec.: ks. D. Marcinkiewicz, Byliśmy w Kazachstanie, „Niedziela” LIX(2016), nr 19 z dnia 8 maja 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 19/500, s. IV); ks. R. Tomaszczuk, W kraju wielkich stepów, "Gość Niedzielny" XCIII(2016), nr 20 z dnia 15 maja 2016 r.(Gość Świdnicki nr 20/630, s. II).

 1. Było to nam potrzebne, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 32 z dnia 7 sierpnia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 32/642, s. VI).

 2. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 175-180.

 3. Chrystus pomaga nam zwyciężać pokusy szatana, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 195-198.

 4. Chrzest Jezusa - Chrzest Polski i nasz chrzest. List pasterski biskupa świdnickiego na Niedzielę Chrztu Pańskiego 2016 r., "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 109-112.

 5. Chrzest Narodu i nasz chrzest oraz jego konsekwencje, "Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej" 2016/2017, Świdnica 2016, s. 84-88.

 6. Ciągła gotowość na przyjście Pana, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 236-240.

 7. Cierpliwość w krzywdzie, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 16 z dnia 17 kwietnia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 16/626, s. VI).

 8. Czas iskry miłosierdzia, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 29 z dnia 17 lipca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 29/639, s. VI).

 9. Czas łaski trwa nadal, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 49 z dnia 4 grudnia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 49/659, s. IV- V).

 10. Człowiek eucharystyczny, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 27 z dnia 3 lipca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 27/637, s. VI).

 11. Dach nad głową, „Gość Niedzielny” XCIII(2016),  nr  2 z dnia 10 stycznia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 2/612, s. VI).

 12. Dekret erekcyjny parafii p.w. św. Jana Pawła II w Kłodzku w dekanacie Kłodzko, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 155-157.

 13. Dekret powołujący Diecezjalną Komisję Liturgiczną Diecezji Świdnickiej, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 118-119.

 14. Dekret powołujący Kapitułę Kolegiacką w Kłodzku, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 124.

 15. Dekret ustanawiający Sanktuarium Świętego Józefa Opiekuna Rodzin w Kościele parafialnym p.w. św. Józefa w Świdnicy, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 97.

 16. Diecezjalne dziękczynienie za chrzest Polski przyjęty przed 1050 laty, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 187-189.

 17. Do końca zaufać Bogu, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 170-172.

 18. Do zobaczenia w Domu Ojca. Słowo bpa Ignacego Deca w czasie pogrzebu śp. Katarzyny Regmunt, dnia 7 października 2005 r. Jedlina Zdrój, w: Na Twe wspomnienie moje serce drży. O niezwykłej Mamie Katarzynie Regmunt ur. 13.09.1923 r./zm. 13.10.2005 r., Zielona Góra 2016.

 19. Drodzy czytelnicy! - życzenia wielkanocne dla czytelników "Gościa Niedzielnego", „Gość Niedzielny” XCIII(2016),  nr 13 z dnia 27 marca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 13/623, s. I).

 20. Drodzy Czytelnicy "Niedzieli" - życzenia wielkanocne, „Niedziela” LIX(2016), nr 13 z dnia 27 marca 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 13/4953, s. I) oraz "Nasz Dziennik" nr 72/5520, Wielkanoc 26-28 marca 2016 r., s. 17.

 21. Duchowe przygotowanie, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 51 z dnia 18 grudnia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 51/661, s. VI).

 22. Duch Święty w życiu Kościoła i chrześcijanina, „Niedziela” LIX(2016), nr 20 z dnia 15 maja 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 20/501, s. V).

 23. Dwa filary Kościoła, „Niedziela” LIX(2016), nr 26 z dnia 26 czerwca 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 26/507, s. V).

 24. Dwa rodzaje dobrobytu, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 22 z dnia 29 maja 2016 r. (Gość Świdnicki nr 22/6326, s. VI).

 25. Dwa rodzaje dobrobytu (2), „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 23 z dnia 5 czerwca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 23/633, s. VI).

 26. Dziedzictwo wymiany listów między episkopatami Polski i Niemiec w roku 1965, w: Iskra pojednania, Świdnica 2016, s. 69-79.

 27. Dziękczynienie za rok 2016 - odchodzi Rok Łaski od Pana, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 223-227.

 28. Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 220-222.

 29. Eucharystia wielką tajemnicą wiary, „Niedziela” LIX(2016), nr 21 z dnia 22 maja 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 21/502, s. V).

 30. Ewangelia życia, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr  25 z dnia 19 czerwca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 25/635, s. VI).

 31. Filary ładu moralnego Rzeczypospolitej. Część I: Prawda i sprawiedliwość, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 182-185.

 32. Filary ładu moralnego Rzeczypospolitej. Część II: Miłość i wolność, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 186-188.

 33. Granica przekroczona, „Gość Niedzielny” XCIII(2016),  nr  3 z dnia 17 stycznia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 3/613, s. VI).

 34. "Idźcie i głoście!" - głosiciel Chrystusa dziś, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 231-234.

 35. "Idźcie i głoście!" - Katecheta jako głosiciel i świadek Chrystusa, "Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej" 2016/2017, Świdnica 2016, s. 40-44.

 36. "Idźcie i głoście!" - kapłan na peryferiach w posłudze duszpasterskiej, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 227-231.

 37. "Idźcie i głoście światu Ewangelię". List pasterski biskupa świdnickiego na Adwent 2016 r., "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 93-96.

 38. Jaka Europa? (1), „Niedziela” LIX(2016), nr 16 z dnia 17 kwietnia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 16/497, s. V).

 39. Jaka Europa? (1), „Niedziela” LIX(2016), nr 17 z dnia 24 kwietnia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 17/498, s. V).

 40. Jako uczciwi informatorzy i promotorzy prawdy, dobra i piękna, "Ziemia Kłodzka", "Od Kladskeho pomezi", "Glatzer Bergland", styczeń -luty 2016 , nr 258/259, s. 4-5.

 41. Jedność nie może być przymusem, „Niedziela” LIX(2016), nr 5 z dnia 31 stycznia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 5/486, s. V).

 42. Kapłan jako nauczyciel i świadek w przekazie wiary, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 203-207.

 43. Kapłan na półmetku swojej posługi. W 25. rocznicę święceń kapłańskich, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 280-285.

 44. Karola Wojtyły oryginalność filozofii człowieka, w: Zadania współczesnej metafizyki (18). Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. A. Maryniarczyk, P. Sulenda, ks. T. Duma, Lublin 2016, s.41-58.

 45. Katecheci zobowiązani, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 35 z dnia 28 sierpnia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 35/645, s. VI).

 46. Katolicy - być może, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 43 z dnia 23 października 2016 r. (Gość Świdnicki nr 43/653, s. VI).

 47. Komunikat biskupa świdnickiego w związku ze świętem rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego, „Niedziela” LIX(2016), nr 5 z dnia 31 stycznia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 5/486, s. II).

 48. Komunikat biskupa świdnickiego w związku z diecezjalnym dniem młodzieży i zakończeniem peregrynacji symboli ŚDM w diecezji świdnickiej oraz Mszą św. "papieską", Wałbrzych, 2 kwietnia 2016 r., "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 152-153.

 49. Komunikat biskupa świdnickiego w związku z III rekolekcjami diecezjalnymi, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 98.

 50. Komunikat biskupa świdnickiego z racji aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana oraz zakończenia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 99-100.

 51. Kongres - dzieło na czasie, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 42 z dnia 16 października 2016 r. (Gość Świdnicki nr 42/652, s. VI).

 52. Kościół musi być cały czas wychylony w przyszłość, w: Iskra pojednania, Świdnica 2016, s. 13-15.

 53. Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 207-210.

 54. Kult Bożego Miłosierdzia, „Niedziela” LIX(2016), nr 14 z dnia 3 kwietnia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 14/495, s. V).

 55. Ku sprawom ostatecznym, „Niedziela” LIX(2016), nr 45 z dnia 6 listopada 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 45/526, s. V).

 56. Leżajsk. Matka Boża Pocieszenia, w: Wyspy miłosierdzia. Rozważania na nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny, red. ks. R. Kowalski, Wrocław 2016, s. 11-15.

 57. Lęk służy nieprzyjaciołom, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 33 z dnia 14 sierpnia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 33/643, s. VI).

 58. Lista miłosierdzia, "Gość Niedzielny" XCIII(2016), nr 10 z dnia 6 marca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 10/620, s. VI).

 59. Lud wielkanocny - zawsze, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 21 z dnia 22 maja 2016 r. (Gość Świdnicki nr 21/631, s. VI).

 60. Maryja - przyczyna naszej radości, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 264-269.

 61. Maryja to sprawiła. O wrażeniach z pielgrzymki do Meksyku mówi bp Ignacy Dec, "Gość Niedzielny" XCIII(2016), nr 8 z dnia 21 lutego 2016 r. (Gość Świdnicki nr 8/618, s. V).

 62. Maryja wywyższona przez Boga (1), "Niedziela” LIX(2016), nr 50 z dnia 11 grudnia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 50(531), s. V).

 63. Maryja wywyższona przez Boga (2), "Niedziela” LIX(2016), nr 51 z dnia 18 grudnia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 51(532), s. V).

 64. Meksyk nie zawiódł (wywiad z S. Jagodzińskim), "Nasz Dziennik", 42-5490, Sobota-Niedziela, 20-21 lutego 2016 r., s. 26.

 65. Miłosierdzia trzeba się uczyć (1), „Niedziela” LIX(2016), nr 9 z dnia 28 lutego 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 9/490, s. V).

 66. Miłosierdzia trzeba się uczyć (2), „Niedziela” LIX(2016), nr 10 z dnia 6 marca lutego 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 10/491, s. V).

 67. Miłosierdzie otrzymywane i przekazywane jako sól ziemi i światłość świata, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 253-257.

 68. Miłosierdzie Twoje na wieki wyśpiewywał będę, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 197-202.

 69. Miłosierdzie w praktyce, „Gość Niedzielny” XCIII(2016),  nr  1 z dnia 3 stycznia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 1/611, s. VII).

 70. Miłosierny jak Ojciec, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr  26 z dnia 26 czerwca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 26/636, s. VI).

 71. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 250-252.

 72. Miłość do wychowanków, "Źródło" , nr 38(1290), z dnia 18 września 2016 r.,  s. 5.

 73. Młodzieńcza mądrość św. Kazimierza, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 199-202.

 74. Modlitwa na każdy czas (wywiad dla Michała Bondyry), "KnC - Króluj nam Chryste" (Ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów), nr 10, Październik 2016, s. 22-23,

 75. Modlitwą zmieniamy świat na lepszy, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 189-192.

 76. Moniuszko - -  skarbiec kultury, w: 54. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski, Kudowa Zdrój 24-27 08 2016, środa 24 sierpnia 2016, s. 2.

 77. Najważniejsze wśród wszystkich przykazań, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 247-249.

 78. Największa tajemnica wiary, „Niedziela” LIX(2016), nr 22 z dnia 29 maja 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 22/503, s. V).

 79. Naśladujemy św. Jana Chrzciciela w domu i w pracy, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 223-227.

 80. Na wielkopostną drogę, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 181-184.

 81. Na wzór świętego Kazimierza, "Źródło", nr 12(1264) z dnia 20 marca 2016 r. s. 5.

 82. Nie byli gotowi na śmierć, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 44 z dnia 30 października 2016 r. (Gość Świdnicki nr 44/654, s. VI).

 83. Nie krytykujmy niewierzących, ale zachęcajmy, "Gazeta Świebodzic", nr 9(51), 23-29. 12. 2016, s. 4.

 84. Niezłomni zwyciężają, „Gość Niedzielny” XCIII(2016),  nr  11 z dnia 13 marca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 11/621, s. VI).

 85. Nowa książka ks. prof. Tadeusza Fitycha o bł. ks. Gerhardzie Hirschfelderze, "Ziemia Kłodzka"; "Od Kladskeho pomezi"; "Glatzer Bergland", wrzesień- październik 2016, nr 266-267, s.. 11-13.

 86. Nowa radość z obecności Chrystusa, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 177-181.

 87. Odczytując nieustannie miłość Boga, "Nasze Seminarium" XI(2016), nr 2(34), s. 4.

 88. Od lęku do odważnego przyznawania się do Chrystusa, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 181-191.

 89. Odnaleźć sens cierpienia, „Niedziela” LIX(2016), nr 6 z dnia 7 lutego 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 6/487, s. I).

 90. Od piękna ziemskiego do piękna niebieskiego, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 191-195.

 91. Od zasady "oko za oko, ząb za ząb" do przykazania miłości nieprzyjaciół", "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 261-264.

 92. Okrutna współczesność wobec nielogicznego miłosierdzia chrześcijan, "Theofos". Czasopismo Teologiczno-Filozoficzne. Polskie Towarzystwo Teologiczne Kraków nr II(2016),  s. 7-20.

 93. Orędownik odważnego życia, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 34 z dnia 21 sierpnia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 34/644, s. VI).

 94. Orędzie św. Faustyny, „Niedziela” LIX(2016), nr 41 z dnia października 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 41/522, s. V).

 95. O starości, cierpieniu, chorobie i śmierci, „Niedziela” LIX(2016), nr 6 z dnia 7 lutego 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 6/487, s. V).

 96. Pełnia na Golgocie, "Gość Niedzielny" XCIII(2016), nr 9 z dnia 28 lutego 2016 r. (Gość Świdnicki nr 9/619, s. VI).

 97. Pocieszenie zamiast tabu, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 15 z dnia 10 kwietnia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 15/625, s. VI).

 98. Pod krzyżem w piątek, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 37 z dnia 11 września 2016 r. (Gość Świdnicki nr 37/647, s. VI).

 99. Pod opieką Aniołów Stróżów, „Niedziela” LIX(2016), nr 40 z dnia 2 października 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 40/521, s. V).

 100. Podstawowe zasady życia społecznego (1), „Niedziela” LIX(2016), nr 1 z dnia 3 stycznia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 1/482, s. V).

 101. Podstawowe zasady życia społecznego(2), „Niedziela” LIX(2016), nr 2 z dnia 10 stycznia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 2/483, s. V).

 102. Ponadczasowa, niezniszczalna wartość Ewangelii i Eucharystii, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 226-229.

 103. Ponowne wezwanie do nawrócenia. Nasze nawracanie się na prawdę o żołnierzach wyklętych, niezłomnych, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 184-187.

 104. Pory dnia uświęcone modlitwą, „Niedziela” LIX(2016), nr 4 z dnia 24 stycznia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 4/485, s. V).

 105. Po spotkaniu z Chrystusem wracamy inną drogą, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 164-167.

 106. Po stronie słabych, „Gość Niedzielny” XCIII(2016),  nr 20 z dnia 15 maja 2016 r. (Gość Świdnicki nr 20/630, s. VI).

 107. Pouczenia na ratunek, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 13 z dnia 27 marca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 13/623, s. VI).

 108. Powołani na ludzi wiary, „Niedziela” LIX(2016), nr 37 z dnia 11 września 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 37/518, s. V).

 109. Prawdą. łagodnością i miłością zdobywamy ludzi dla Chrystusa, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 197-203.

 110. Proboszcz jako prorok, kapłan i pasterz w powierzonej parafii, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 220-223.

 111. Promotor prawdy, dobra ni piękna. Szkic do portretu ks. prof. dr. hab. Romana Rogowskiego w 80. rocznicę urodzin, w: Piękna dama teologia. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Romanowi E. Rogowskiemu, red. ks. W. Wołyniec i ks. J. Froniewski, Wrocław 2016, s. 37-30.

 112. Prostota w życiu chrześcijanina i policjanta, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 192-197.

 113. Prostujemy ścieżki, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 50 z dnia 11 grudnia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 50/660, s.  VI).

 114. Przedmowa, w: ks. M. Biskup, Kazania okolicznościowe, Wrocław 2016, s. 4-6.

 115. Przedmowa, w: A. Dziatczyk, B. Grygorcewicz, I. Łaborewicz, M. Skrzypczyk, Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym, Wrocław 2016, s. 5.

 116. Przemienienie Jezusa źródłem naszej nadziei, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 213-217.

 117. Przemówienie bpa Ignacego Deca podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017. Świdnica, Aula WSD, 8 października 2016 r., "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 166-168.

 118. Przesłanie Zmartwychwstałego Chrystusa dla dzisiejszego świata, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 219-224.

 119. Przesłanie Jezusa Zmartwychwstałego, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 215-223.

 120. Przestroga przed sądzeniem, „Niedziela” LIX(2016), nr 19 z dnia 8 maja 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 19/500, s. V).

 121. Przed jedność polsko-czeską do jedności europejskiej, "Ziemia Kłodzka", "Od Kladskeho pomezi", "Glatzer Bergland", listopad-grudzień 2016 , nr 268/269, s. 6-7.

 122. Przyjaciel mądrości i prawdy, „Niedziela” LIX(2016), nr 46 z dnia 13 listopada 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 46/527, s. V).

 123. Przymioty Serca Maryi, „Niedziela” LIX(2016), nr 23 z dnia 5 czerwca 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 23/504, s. V).

 124. Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa (Rz 13,14a), "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 210-213.

 125. Pycha i bogactwo zagrożeniem dla człowieka, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 245-246.

 126. Radość Pasterza, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 19 z dnia 8 maja 2016 r. (Gość Świdnicki nr 19/629, s. III).

 127. Radykalizm Ewangelii, Niedziela” LIX(2016), nr 36 z dnia 4 września 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 36/517, s. V).

 128. Rysy świętości Jadwigi Śląskiej (1), „Niedziela” LIX(2016), nr 42 z dnia 16 października 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 42/523, s. V).

 129. Rysy świętości Jadwigi Śląskiej (2), „Niedziela” LIX(2016), nr 43 z dnia 23 października 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 43/524, s. V).

 130. Sakrament Eucharystii - pokarm dla ochrzczonych, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 244-246.

 131. Siejba słowa, t. XXXVII, Wierzę w Syna Bożego, Część I. Homilie i rozważania z pierwszych czterech miesięcy  roku 2013, Świdnica 2016, ss. 353.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Słowo o rocznicy, „Gość Niedzielny” XCIII(2016),  nr  26 z dnia 26 czerwca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 26/636, s. VI); Ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” Tom 167, wrzesień-październik 2016, z. 2(645), s. 410-413.

 1. Siejba słowa, t. XXXVIII, Wierzę w Syna Bożego, Część II. Homilie i rozważania z maja i czerwca roku 2014, Świdnica 2016, ss. 367.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Milenijni wyróżnieni, „Gość Niedzielny” XCIII(2016),  nr  25 z dnia 19 czerwca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 25/635, s. VII); Ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” Tom 167, wrzesień-październik 2016, z. 2(645), s. 410-413..

 1. Siejba słowa, t. XXXIX, Wierzę w Syna Bożego, Część III. Homilie i rozważania z trzeciego kwartału roku 2014, Świdnica 2016, ss. 394.

Rec.: M. Zygmunt, Siejba na rocznicę, "Nasz Dziennik" nr 281-5729 z dnia 2 grudnia 2016 r.,   s. 17; ks. P. Pojasek, Podarunek dla Radia Maryja, "Gość Niedzielny" XCIII(20160 nr 50 z dnia 11 grudnia 2016 r.,  (Gość Świdnicki, nr 50/660, s. III); ks. D. Marcinkiewicz, Nowe książki bp. Ignacego Deca, "Niedziela" LIX(2016), nr 50 z dnia 11 grudnia 2016 r., (Niedziela Świdnicka, nr 50(531), s. III); oraz "Niedziela" LX(2017), nr 7 z dnia 12 lutego 2017 r., s. 31; Bp Andrzej F. Dziuba, „Świdnickie Studia Teologiczne” XIII(2016), nr 2, s. 197-199. 

 1. Siejba słowa, t. XL, Wierzę w Syna Bożego, Część IV. Homilie i rozważania z czwartego kwartału roku 2014, Świdnica 2016, ss. 370.

Rec.:  ks. D. Marcinkiewicz, Nowe książki bp. Ignacego Deca, "Niedziela" LIX(2016), nr 50 z dnia 11 grudnia 2016 r., (Niedziela Świdnicka, nr 50(531), s. III); oraz "Niedziela" LX(2017), nr 7 z dnia 12 lutego 2017 r., s. 31; ks. P. Pojasek, Papieżowi numer XL, „Gość Niedzielny” XCIII(2016),  nr 51 z dnia 18 grudnia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 51/661, s. VII); Bp Andrzej F. Dziuba, „Świdnickie Studia Teologiczne” XIII(2016), nr 2, s. 197-199.              

 1. Siła w słabości, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 41 z dnia 9 października 2016 r. (Gość Świdnicki nr 41/651, s. VI).

 2. Skarb ludzkości, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 24 z dnia 12 czerwca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 24/634, s. VI).

 3. Słowem i życiem potwierdzamy Piotrowe wyznanie "Ty jesteś Mesjasz, Syn Bożego Żywego" (Mt 16.16), "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 208-212.

 4. Słowo powitania J Em. kard. Tarcisio Bertone wygłoszone w świdnickim hospicjum (03 IV 2016 r.), "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 195-196.

 5. Słowo powitania J Em. kard. Tarcisio Bertone wygłoszone w kościele p.w. św. Mikołaja w Świebodzicach (03 IV 2016 r.), "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 197-199.

 6. Słowo wprowadzenia do liturgii Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem JE ks. bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, w: Iskra pojednania, Świdnica 2016, s. 33-35.

 7. Słowo wstępne, w: "Świeccy w Kościele". Biuletyn Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich II(2016), nr 1, s. 5-6.

 8. Słowo wstępne, w: "Świeccy w Kościele". Biuletyn Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich II(2016), nr 2, s. 5-7.

 9. Sól ziemi i światło świata, „Niedziela” LIX(2016), nr 24 z dnia 12 czerwca 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 24/505, s. V).

 10. Statut Diecezjalnej Komisji Liturgicznej Diecezji Świdnickiej, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 119-123.

 11. Statut Kapituły Kolegiackiej Matki Boskiej Wniebowziętej i Świętego Franciszka Ksawerego w Kłodzku, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 125-133.

 12. Światło, które przynosi radość i pokój, "Nasze Seminarium" XI(2016), nr 4(36), s. 4.

 13. Światło - symbol Chrystusa Zmartwychwstałego, „Niedziela” LIX(2016), nr 15 z dnia 10 kwietnia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 15/496, s. V).

 14. Światło Ducha Świętego, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 14 z dnia 3 kwietnia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 14/624, s. VI).

 15. Św. Andrzej Apostoł, "Niedziela” LIX(2016), nr 48 z dnia 27 listopada 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 48(529), s. V).

 16. Św. Augustyn, "Niedziela” LIX(2016), nr 35 z dnia 28 sierpnia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 35/516, s. V).

 17. Św. Bonawentura, „Niedziela” LIX(2016), nr 29 z dnia 17 lipca 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 29/510, s. V).

 18. Świadczyć o Chrystusie, "Niedziela” LIX(2016), nr 49 z dnia 4 grudnia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 49(530), s. V).

 19. Świadkowie Chrystusa w świecie. O świeckich w Kościele z bp. Ignacym Decem przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski rozmawia ks. Grzegorz Sokołowski, "Nowe Życie" XXXIII(2016), nr 10(499), s. 8-11.

 20. Światłe oczy serca w wypełnianiu powołania, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 171-174.

 21. Świętego Jana Pawła II pokrewieństwo do Chrystusa, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 175-179.

 22. Św. Ignacy i jego dzieło, „Niedziela” LIX(2016), nr 31 z dnia 31 lipca 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 31/512 , s. V).

 23. Św. Jan z Dukli wzorem pokory i cierpliwości, „Niedziela” LIX(2016), nr 28 z dnia 10 lipca 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 28/509, s. V).

 24. Św. Józef - człowiek pracy, „Niedziela” LIX(2016), nr 18 z dnia 1 maja 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 18/499, s. V).

 25. Św. Kinga, „Niedziela” LIX(2016), nr 30 z dnia 24 lipca 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 30/511, s. V).

 26. Św. Stanisław Kostka, "Niedziela” LIX(2016), nr 38 z dnia 18 września 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 38/519, s. V).

 27. Św. Tomasz Apostoł, „Niedziela” LIX(2016), nr 27 z dnia 3 lipca 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 27/508, s. V).

 28. Św. Wacław, "Niedziela” LIX(2016), nr 39 z dnia 25 września 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 39/520, s. V).

 29. Tajemnica Boga, „Niedziela” LIX(2016), nr 8 z dnia 21 lutego 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 8/489, s. V).

 30. Tam czujemy się wolni (wywiad z S. Jagodzińskim), "Nasz Dziennik" nr 156(5604) z dnia 6 lipca 2016 r., s.13.

 31. To królestwo nie przeminie, „Gość Niedzielny” XCIII(2016),  nr 47 z dnia 20 listopada 2016 r. (Gość Świdnicki nr 47/657, s. VI).

 32. Trzeba pielęgnować, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 38 z dnia 18 września 2016 r. (Gość Świdnicki nr 38/648, s. V).

 33. Trzy i jeszcze czwarty, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 40 z dnia 2 października 2016 r. (Gość Świdnicki nr 40/650, s. V).

 34. Tyś wielką chlubą naszego narodu, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 218-220.

 35. Udział księży jubilatów w pasterskiej posłudze Chrystusa, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 240-244.

 36. Udział teologii i teologów w ewangelizacyjnej misji Kościoła, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 241-244.

 37. Ukochał Kościół, "Nasz Dziennik", nr 11-5459, Piątek, 15 stycznia 2016 r. s. 15.

 38. Upomnienie z taktem i pokorą, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 12 z dnia 20 marca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 12/622, s. VI).

 39. Uzdrowienie i zbawienie dla wierzących, Niedziela” LIX(2016), nr 11 z dnia 13 marca 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 11/492, s. V); oraz: "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 187-190.

 40. Wdzięczność przekuć na wierność, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 45 z dnia 6 listopada 2016 r. (Gość Świdnicki nr 45/655, s. VI).

 41. Wesołego Alleluja od biskupa (wywiad udzielony Beacie Figurnej-Garbiec), "Tygodnik Wałbrzyski"  nr 12(1225/3317) z dnia 21 marca 2016 r., s. 9; "Wiadomości Świdnickie", nr 12/1382, z dnia 21-27 marca 2016 r., s. 6.

 42. Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 173-175.

 43. Wezwanie do pokuty, „Niedziela” LIX(2016), nr 7 z dnia 14 lutego 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 7/488, s. V).

 44. Wezwani do wierności ziemi i tradycji polskiej wsi, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 192-196.

 45. Wiara - ale jaka?, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 270-274.

 46. Wielki Post wezwaniem do pełnienia uczynków miłosierdzia względem duszy. List pasterski biskupa świdnickiego na Wielki Post 2016, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 113-117.

 47. W jakiej postawie ewangelizować?, „Niedziela” LIX(2016), nr 34 z dnia 21 sierpnia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 34/515, s. V).

 48. Wołyń - stanąć w prawdzie, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 28 z dnia 10 lipca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 28/638, s. VI).

 49. W promieniach Bożego miłosierdzia, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 208-218.

 50. Wprowadzenie (wspólnie z k. Paturejem), w: Iskra pojednania, Świdnica 2016, s. 9-11.

 51. W radosnym dziękczynieniu Bogu w ludziom - w 50. rocznicę święceń kapłańskich, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 274-279.

 52. Wskazania na pracę apostolską, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 258-261.

 53. Wstęp, w: Ks. prof. T. Fitych, Błogosławiony Ksiądz Seliger Kaplan Gerhard Hirschfelder, "Rubin Ziemi Kłodzkiej" - Dzieje życia i posługiwania w obrazach, "Rubin des Glatzes Landes". Geschichte des Lebens und Dienstes in Bildern, Nowa Ruda Kudowa-Zdrój 2016, s. 9-12.

 54. W stylu Maryi, „Gość Niedzielny” XCIII(2016),  nr 39 z dnia 25 września  2016 r. (Gość Świdnicki nr 39/649, s. III).

 55. Wybory współczesności, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 36 z dnia 4 września  2016 r. (Gość Świdnicki nr 36/646, s. VI).

 56. Wzniesione ręce, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 18 z dnia 1 maja 2016 r. (Gość Świdnicki nr 18/628, s. VI).

 57. Z adwentowych wątpliwości do zaufania Bogu, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 214-216.

 58. Zagrożenia i zadania współczesnej nauki, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 203-207.

 59. Zaleczenie ran „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr 17 z dnia 24 kwietnia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 17/627, s. VI).

 60. Zaproszenie biskupa świdnickiego do udziału w uroczystości z racji 50. rocznicy koronacji Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 154-155.

 61. Zaproszenie na XII Diecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 119.

 62. Zaproszenie biskupa świdnickiego z racji uroczystości św. Jana Pawła II. Patrona Świdnicy, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 102-103.

 63. Zasada dobra wspólnego, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr  5 z dnia 31 stycznia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 5/615, s. VI).

 64. Zasada personalizmu, „Gość Niedzielny” XCIII(2016), nr  4 z dnia 24 stycznia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 4/614, s. VI).

 65. Zasada pomocniczości, "Gość Niedzielny" XCIII(2016), nr  6 z dnia 7 lutego 2016 r. (Gość Świdnicki nr 6/616, s. VI).

 66. Zasada solidarności, "Gość Niedzielny" XCIII(2016), nr  7 z dnia 14 lutego 2016 r. (Gość Świdnicki nr 7/617, s. VI).

 67. Zbawiająca obecność Jezusa, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 167-170.

 68. Z Chrystusem przez jasne wzgórza i ciemne doliny, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 247-250.

 69. Z domu ziemskiego do domu niebieskiego, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 229-235.

 70. Zło zwyciężać dobrem, „Niedziela” LIX(2016), nr 33 z dnia 14 sierpnia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 33/514, s. V).

 71. Zmartwychwstanie Pańskie, „Niedziela” LIX(2016), nr 13 z dnia 27 marca 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 13/494, s. V).

 72. Z moich spotkań z prof. Mieczysławem Gogaczem, "Rocznik Tomistyczny" 5(2016), s. 21-27.

 73. Z podziękowaniem za dar obecności i koronacji, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 150-153.

 74. Z pokorą i odwagą poznawajmy Boga, "Nasze Seminarium" XI(2016), nr 3(35), s. 4.

 75. Z przeszłości przez teraźniejszość ku przyszłości, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 4(52), s. 217-219.

 76. Z radością wiary do Domu naszej Matki i Królowej, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 204-207.

 77. "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (J 2,5). List pasterski biskupa świdnickiego zapowiadający 100. rocznicę objawień fatimskich oraz koronację łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej ze Świdnickiej Katedry, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 3(51), s. 113-117.

 78. Z wdzięcznością, „Niedziela” LIX(2016), nr 3 z dnia 17 stycznia 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 3/484, s. V).

 79. Z wiarą, nadzieją i miłością w Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 1(49), s. 161-164.

 80. Zwiastowanie Pańskie - nowy początek ku zbawieniu i życiu, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 223-226.

 1. Zwycięstwo przychodzi przez Maryję. List pasterski biskupa świdnickiego Ignacego Deca z okazji 50. rocznicy koronacji cudownej Figurki Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie, "Świdnickie Wiadomości Kościelne" XIII(2016), nr 2(50), s. 147-151.

 2. Życzenia dla Redakcji i Czytelników miesięcznika "Ziemia Kłodzka", "Ziemia Kłodzka", "Od Kladskeho pomezi", "Glatzer Bergland", Styczeń -Luty , nr 258/259, s. 5.

 3. Życzenia dla czytelników na święta Bożego Narodzenia "Niedziela" LVIII(2016), z dnia 25 grudnia 2016 r. (Niedziela Świdnicka 52(533), s. I); "Nasz Dziennik, nr 300(5748), Boże Narodzenie * 24-26 grudnia  2016, s. 15; "Gazeta Świebodzic", nr 9(51), 23-29. 12. 2016, s. 4.  

 4. Życie jako droga krzyżowa, „Niedziela” LIX(2016), nr 12 z dnia 20 marca 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 12/493, s. V).

 5. Źródła myśli księdza Aleksandra Zienkiewicza o człowieku i społeczeństwie, w: Uwaga, Człowiek! Antropologiczna myśl księdza Aleksandra Zienkiewicza. Sympozjum w dwudziestą rocznicę śmierci Wrocław 22 listopada 2015 r., Wrocław 2016, s. 20-29 oraz "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 23(2015), nr 2, s. 303-310.

 6. Rec.: Ks. Marian Biskup, Kazania okolicznościowe, Wydział Duszpasterski Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej, Wrocław 2016, ss. 425, "Życie Konsekrowane" nr 5(121) wrzesień- październik 2016, s. 128-130.

 7. Rec.: Sylwester Jaśkiewicz, Ukazywać światu Chrystusa. Wywiad z kardynałem Zenonem Grocholewskim, Poznań-Pallottinum 20-15, 288s., „Ateneum Kapłańskie” Tom 167, wrzesień-październik 2016, z. 2(645), s. 406-408.

 8. Rec.: Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. A. Maryniarczyk, P. Sulenta, T. Duma, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2016, 461 s. (Zadania współczesnej metafizyki, t. 18), „Ateneum Kapłańskie” Tom 167, listopad-grudzień 2016, z. 3(646), s. 589-591.

 9. Rec.: Tomasz Dziurla, Dialogiczny paradygmat filozofii Martina Bubera na tle współczesnej filozofii dialogu, Świdnica: Wydawnictwo Wyższego Seminarium Diecezji Świdnickiej "Adalbertus" 2016, 172 s., „Świdnickie Studia Teologiczne” XIII(2016), nr 1, s. 131-132.

 10. Rec., Etyka ("Dydaktyka Filozofii", t. 5), red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, cz. 1: Koncepcje Etyki, 439 s.; cz. 2: Filozoficzna etyka życia spełnionego, 633 s., „Świdnickie Studia Teologiczne” XIII(2016), nr 1, s. 133-134.

 11. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Idea duszy - w refleksji filozoficznej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, 158 s., „Świdnickie Studia Teologiczne” XIII(2016), nr 1, s. 139-140.

 12. Rec., Ks. Stanisław Kowalczyk, Światopogląd chrześcijański. Problemy wybrane, Lublin: Norbertinum 2016, 308 s., „Świdnickie Studia Teologiczne” XIII(2016), nr 1, s. 141-143.

 13. Rec., Ks. Marian Szymonik, Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, 389 s., „Świdnickie Studia Teologiczne” XIII(2016), nr 1, s. 157-158.

 14. Benedykt XVI, Peter Seewald, Ostatnie rozmowy, tłum. Jacek Jurczyński SDB, Kraków: Rafael 2016, 312 s. „Świdnickie Studia Teologiczne” XIII(2016), nr 2, s. 195-196.

 15. Anna Dziatczyk, Bartosz Grygorcewicz, Ivo Łaborewicz, Maciej Skrzypczyk, Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym , Wrocław 2016, 212 s, „Świdnickie Studia Teologiczne” XIII(2016), nr 2, s. 201-202.

 16. Bp Andrzej Dziuba, Bądźcie moimi świadkami, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2016, 158 s, „Świdnickie Studia Teologiczne” XIII(2016), nr 2, s. 203-204.

 17. Ks. Stanisław Kowalczyk, Liberalizm - jego dylematy i zagrożenia, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, 145 s., „Świdnickie Studia Teologiczne” XIII(2016), nr 2, s. 215-217.

 18. Kard. Robert Sarah, Nicolas Diat, Bóg albo nic. Rozmowa o wierze, tłum. Agnieszka Kuryś, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2016, 415 s., „Świdnickie Studia Teologiczne” XIII(2016), nr 2, s. 221-223.

­