3245. Akt ludzi wiary, GN 92 (2015) nr 48 („Gość Świdnicki”, s. IV).

3246. Alleluja, Jezus żyje! WŚw 2015, nr 13 (1331) s. I.

3247. Apel biskupa świdnickiego w sprawie zbiórki na rzecz kościołów uszkodzonych przez huragan, GN 92 (2015) nr 35 („Gość Świdnicki”, s. V).

3248. Apel biskupa świdnickiego w związku z koncertem zespołu Vader, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 129-130.

3249. Apel biskupa świdnickiego w sprawie zbiórki na rzecz kościołów uszkodzonych przez huragan, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 247.

3250. Arnoszt z Pardubic wciąż aktualny wzór pasterza, „Ziemia Kłodzka”, nr 246-247, s. 6-7.

3251. Autentyczność przeciw pozorności, NDz 2015, nr 125 (5269) s. 25.

3252. Będziemy sądzeni z miłości, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 295-298.

3253. Bezczynność ludzi dobrych, w: Polsko, uwierz w swoją wielkość. Głos biskupów w sprawie Ojczyzny 2010-15, red. J. Sosnowska, Kraków 2015, s. 9-102.

3254. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. List biskupa świdnickiego na Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48) s. 127-130.

3255. Błogosławieństwa ewangeliczne w życiu i posłudze kapłana. Rekolekcje dla kapłanów Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, Würzburg, 15-18 września 2014 r., Świdnica 2015, s. 94.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Droga jest tylko jedna, GN 92 (2015) nr 23 („Gość Świdnicki”, s. IV).

3256. Bóg fundamentem naszej nadziei (1), „Niedziela” 58 (2015) nr 36 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3257. Bóg fundamentem naszej nadziei (2), „Niedziela” 58 (2015) nr 37 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3258. Bóg na pierwszym miejscu, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48) s. 187-189.

3259. Bóg objawia się przed nami kim jest, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45), s. 176-179 oraz: ŚWK 12 (2015) nr 4 (48) s. 182-185.

3260. Bóg się rodzi! GN 92 (2015) nr 51-52 („Gość Świdnicki”, s. I).

3261. Bój się diabła, nie Jezusa, GN XCII (2015) nr 9 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3262. Być posłańcem Chrystusa, NS 10 (2015) nr 3 (31), , s. 4.

3263. Być wiernym prawu Bożemu(1), „Niedziela” 58 (2015) nr 1 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3264. Być wiernym prawu Bożemu(2), „Niedziela” 58 (2015) nr 2 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3265. Być świętym, „Niedziela” 58 (2015) nr 44 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3266. Charakter personalizmu Mieczysława Alberta Krąpca, „Theofos”, 2015, nr 1, s. 7-17.

3267. Chrystus obecny w Kościele, „Niedziela” 58 (2015) nr 41 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3268. Chrystusowe wezwania i zaproszenia, „Niedziela” 58 (2015) nr 25 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3269. Chrystus wzorem modlitwy, „Niedziela” 58 (2015) nr 32 2015 r. („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3270. Ciebie Boga wysławiamy – za rok 2015, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48) s. 223-227.

3271. Cierpienia na nieludzkiej ziemi, w: Polsko, uwierz w swoją wielkość. Głos biskupów w sprawie Ojczyzny 2010-15, red. J. Sosnowska, Kraków 2015, s. 19-23.

3272. Cierpienie i śmierć, GN 92 (2015) nr 37 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3273. Co oznacza dla nas i dla świata zmartwychwstanie Chrystusa?, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 127-131.

3274. Cuda Ducha Świętego związane ze św. Janem Pawłem II i ks. kard. Henrykiem Gulbinowiczem, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 149-154.

3275. Czas na pielgrzymkę, GN 92 (2015) nr 29 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3276. Człowiek miejscem działania Duch Świętego (1), „Niedziela” 58 (2015) nr 21 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3277. Człowiek miejscem działania Ducha Świętego (2), „Niedziela” 58 (2015) nr („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3278. Czyja hańba? Rozmowa z ks. bp. Ignacym Decem, przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski, NDz 2015, nr 87 (5231) s. 9.

3279. Czym jest wiara? „Niedziela” 58 (2015) nr 30 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3280. Czystość, „Niedziela” 58 (2015) nr 46 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3281. Czy uznajemy się za sprawiedliwych czy za grzeszników?, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 208-212.

3282. Dar wyobraźni miłosierdzia, GN 92 (2015) nr 15 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3283. Dążenie do wielkości i pierwszeństwa, „Niedziela” 58 (2015) nr 33 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3284. Debata panelowa czy po 25. latach odzyskania wolności w Polsce człowiek jest w naszej Ojczyźnie uszanowany?, w: Człowiek w ojczyźnie uszanowany, red. ks. T. Chlipała i ks. J. Michalewski, Świdnica 2015, s. 63-65.

3285. Dekret biskupa świdnickiego dotyczący odpustów w Roku Świętym Miłosierdzia na terenie Diecezji Świdnickiej, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48), s. 131-133.

3286. Dekret ustanawiający Sanktuarium Świętego Józefa Opiekuna Rodzin w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bolesławowie, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 135-136.

3287. Dlaczego ludzie walczą z Bogiem?, BKat, Świdnica 2015, s. 152-156.

3288. Drodzy Czytelnicy!, GN 12 (2015) nr 38 („Gość Świdnicki”, s. I).

3289. Droga do Pana Boga, „Niedziela” 58 (2015) nr 7 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3290. Duchowe wsparcia, GN 92 (2015) nr 31 („Gość Świdnicki”, s. III).

3291. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48) s. 208-214.

3292. Dyktat nienaturalnych ideologii, GN 92 (2015) nr 8 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3293. Dwie rzeczywistości Kościoła, „Niedziela” 58 (2015) nr 42 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3294. Dziedzictwo wymiany listów między episkopatami Polski i Niemiec w roku 1965, w: „Ziemia Kłodzka”, s. 9-11.

3295. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w Niebie. Zaproszenie Biskupa Świdnickiego na Dożynki Diecezjalne w Głuszycy, 13 września 2015 r., ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 249-250.

3296. Dzisiaj do młodych, GN 92 (2015) nr 19 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3287. „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel”, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48) s. 214-216.

3298. Encyklika Jana Pawła II „Redemptor hominis” na nowo odczytana – w 35. rocznicę jej ogłoszenia, w: Człowiek w ojczyźnie uszanowany, red. ks. T. Chlipała i ks. J. Michalewski, Świdnica 2015, s. 33-45

3299. Etyka a samorząd. Kodeks etyczny pracowników administracji samorządowej, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48) s. 236-245.

3300. Eucharystia sakramentem najpełniejszej obecności Boga na ziemi, „Niedziela” 58 (2015) nr 23 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3301. Eucharystia zadatkiem naszego zmartwychwstania, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 143-146.

3302. Filip Adwent – wierny syn Kościoła i Ojczyzny – w 10. rocznicę śmierci, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 164-170.

3303. Gardzący Bogiem gardzą i człowiekiem, w: Polsko, uwierz w swoją wielkość. Głos biskupów w sprawie Ojczyzny 2010-15, red. J. Sosnowska, Kraków 2015, s.194-197.

3304. Główne wątki roku duszpasterskiego 2015/2016, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48), s. 199-201.

3305. Głupcy w mediach i w polityce, GN 92 (2015) nr 33 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3306. „Grati estote” – „Bądźcie wdzięczni”, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46), s. 154-157.

3307. Grzeszących upominać, w: Uczynki miłosierdzia. Pomoce duszpasterskie, cz. IX, red. ks. M. Biskup, Wrocław 2015, s. 83-89.

3308. Intencje modlitewne, GN 92 (2015) nr 49 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3309. Intencji pod dostatkiem, GN 92 (2015) nr 42 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3310. Jak odkryć sens cierpienia? GN 92 (2015) nr 23 („Gość Świdnicki”, s. VII).

3311. Jako namaszczeni i posłani, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 179-182.

3312. Jako powołani przez Pana. List biskupa świdnickiego na II Niedzielę Zwykłą rok B – AD 2015, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 119-123.

3313. Jezus podczas Paschy, „Niedziela” 58 (2015) nr 13 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3314. Jubileusz Miłosierdzia, „Niedziela” 58 (2015) nr 50 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3315. Katecheza po 25 latach obecności w szkole, BKat, Świdnica 2015, s. 42-47.

3316. Kneblowanie proroków (wywiad), GN 92 (2015) nr 20 („Gość Świdnicki”, s. V).

3317. Komunikat biskupa świdnickiego w sprawie zbiórki na Radio Rodzina, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 248-249.

3318. Kongresowo w naszym mieście, GN 92 (2015) nr 40 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3319. Ksiądz Henryk Lempa, jakiego znałem, w: Na naszej ziemi. Henryk Lempa. Historia powołania (Praca zbiorowa. Opracowano na podstawie tekstu ks. prałata dra Henryka Lempy pt. Zapiski z mojego życia), Bieruń 2015, s. 168-173.

3320. Książęta Apostołów(1) – św. Piotr, „Niedziela” 58 (2015) nr 26 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3321. Książęta Apostołów (2) – św. Paweł, „Niedziela” 58 (2015) nr 27 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3322. Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości, „Niedziela” 58 (2015) nr 18 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3284. List otwarty do Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, NDz 2015, nr 35 (5179) s. 2; GN 92 (2015) nr 8 („Gość Świdnicki”, s. V); „Idziemy” 2015, nr 8 (491) s. 22; PK 7 (2015), s. 40; ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 128-129; ŚwK 1 (2015) nr 1, s. 143-144.

3325. Nawracanie się i wiara w Ewangelię w życiu rodzinnym. List biskupa świdnickiego do duchowieństwa i wiernych świeckich na Wielki Post 2015 ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 123-128; „Anamnesis” 21 (2015) nr 2, s. 34-36.

3326. Ludzie Ośmiu Błogosławieństw, „Niedziela” 58 (2015) nr 45 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3327. Łaska wiary, „Niedziela” 58 (2015) nr 15 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3328. Maksymalizm ewangeliczny przejawem prawdziwej mądrości i podstawą dobrej kondycji religijnej i moralnej naszych rodzin, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48) s. 178-182.

3329. Maryja jako Matka Wyzwolenia, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 224-228.

3330. Maryja wzorem oczekiwania na Chrystusa, NS 10 (2015) nr 4 (32) s. 4.

3331. Matka Boża Bolesna – ideał i źródło wierności Bogu, „Niedziela” 58 (2015) nr 38 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3332. Modlitwą wspierajmy naprawę Rzeczypospolitej, NDz nr 287 (5431) s. 18-19.

3333. Mózg i serce, „Niedziela” 58 (2015) nr 29 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3334. Na czym polega kłamstwo?, w: Polsko, uwierz w swoją wielkość. Głos biskupów w sprawie Ojczyzny 2010-15, red. J. Sosnowska, Kraków 2015, s. 168-171.

3335. Nadchodzi czas naszej pielgrzymki, „Niedziela” 58 (2015) nr 28 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3336. Najtrudniejsze przykazanie (1), „Niedziela” 58 (2015) nr 3 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3337. Najtrudniejsze przykazanie (2), „Niedziela” 58 (2015) nr 4 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3338. Najtrudniejsze z przykazań – miłość nieprzyjaciół, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 212-215.

3339. Najważniejsze przykazanie w życiu wspólnoty seminaryjnej, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48) s. 173-177.

3340. Na straży wartości Bożych i ludzkich, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 303-308.

3341. Nasza najważniejsza modlitwa, „Niedziela” 58 (2015) nr 24 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3342. „Nasz Dziennik” – dar na nasze czasy, Ndz 2015, nr 31 (5175) s. 25.

3343. Nasze oczekiwanie, „Niedziela” 58 (2015) nr 48 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3344. Nasze oddanie się Bogu i ludziom na wzór Chrystusa, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 188-193.

3345. Nasze wyzwolenie przez prawdę i dobro.Z bp. Ignacym Decem, ordynariuszem diecezji świdnickiej rozmawia ks. Sławomir Marek, „Niedziela” 58 (2015) nr 13 („Niedziela Świdnicka”, s. I, IV-V).

3346. Nawracanie się i wiara w Ewangelię w życiu rodzinnym. List biskupa świdnickiego do duchowieństwa i wiernych świeckich na Wielki Post 2015, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 123-128, Anamnesis, 21 (2015) nr 2, s. 34-36 oraz „Niedziela” 58 (2015) nr 10 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3347. Niech działa pośród nas, GN 12 (2015) nr 14 („Gość Świdnicki”, s. I).

3348. Niech zmartwychwstanie w nas miłość, „Niedziela” 58 (2015) nr 16 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3349. Nie tylko ciało i umysł, GN 92 (2015) nr 22 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3350. Nie tylko dla katechetów, GN 93 (2015) nr 35 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3351. Nie wystarcza demokratyczne kryterium, w: Polsko, uwierz w swoją wielkość. Głos biskupów w sprawie Ojczyzny 2010-15, red. J. Sosnowska, Kraków 2015, s. 231-237.

3352. Nowość Ewangelii Jezusa Chrystusa, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 329-332.

3353. Obowiązki wobec krzyża (1), „Niedziela” 58 (2015) nr 11 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3354. Obowiązki wobec krzyża (2), „Niedziela” 58 (2015) nr 12 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3355. Ocena naszego życia przed Bogiem warunkiem naszego nawrócenia, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 194-197.

3356. Od chrztu po śmierć, GN 92 (2015) nr 5 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3357. Od religijności dewocyjnej do religijności ewangelicznego świadectwa, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 160-163.

3358. Odrodzenie wewnętrzne przez pokutę, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 204-208.

3359. Oświadczenie w obronie atakowanych lekarzy, ŚwK 1 (2015) nr 1, s. 135-139.

3360. Oświadczenie ws. Konwencji Rady Europy o Przeciwdziałaniu Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej (CAHVIO), ŚwK 1 (2015) nr 1, s. 140-142.

3361. „Oto idę, Boże, pełnić Twoją wolę” (por. Ps. 40, 8a. 9a), ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 182-188.

3362. Otworzyć się na Boga, „Niedziela” 58 (2015) nr 31 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3363. Pamiętamy i czuwamy, „Niedziela” 58 (2015) nr 43 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3364. Patron – ten, który jest zobowiązany, GN 92 (2015) nr 18 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3365. Pielgrzymka czasem świętym i zwołaniem świętym, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 309-312.

3366. Piesza pielgrzymka na Jasną Górę obrazem naszej drogi do wieczności. List pasterski Biskupa Świdnickiego zapraszający na XII Diecezjalną Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 72-75.

3367. Piotr i Paweł – skrucha i nawrócenie, GN 92 (2015) nr 18 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3368. Pobożność, dyskrecja i odpowiedzialność w sprawowaniu liturgii, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 141-142.

3369. Podejmujemywspólną modlitwę różańcową. List pasterski Biskupa Świdnickiego na miesiąc październik 2015 r., ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 243-246.

3370. Podstawa naszej nadziei, „Niedziela” 58 (2015) nr 14 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3371. Pokarm dla pielgrzymów, aby nie ustać w drodze, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 316-320.

3372. Pokochać Ojczyznę, „Niedziela” 58 (2015) nr 47 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3373. Pokonać zakłamanie, NDz 2015, nr 30 (5174) s. 18.

3374. Polityka – ważne narzędzie, GN 92 (2015) nr 45 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3375. Popiół jest zaproszeniem, GN 92 (2015) nr 7 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3376. Po rekolekcjach diecezjalnych, GN 92 (2015) nr 43 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3377. Poszukiwanie recepty na udane życie, „Niedziela” 58 (2015) nr 17 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3378. Potrzeba krucjaty za prezydenta, NDz nr 191 (5335) s. 8.

3379. Potrzeba ustawicznej gotowości na przejście do wieczności, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 299-303.

3380. Potrzeba wierności, GN 92 (2015) nr 24 („Gość Świdnicki”, s. VII).

3381. Powinniśmy czerpać mądrość z całej historii (wywiad udzielony Jerzemu Langerowi), „Niezależne Słowo” 3 (109) 2015, s. 3.

3382. Powołani do istnienia (1), „Niedziela” 58 (2015) nr 5 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3383. Powołani do istnienia (2), „Niedziela” 58 (2015) nr 6 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3384. Powołani do tego, by prosić, NS 10 (2015) nr 1 (29), s. 4.

3385. Powrót z Jasnej Góry, GN 92 (2015) nr 32 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3386. Priorytetowe zadania Kościoła, „Niedziela” 58 (2015) nr 40 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3387. Przed Wielkim Czwartkiem – dla księży, GN 92 (2015) nr 14 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3388. Przemienienie Pańskie zapowiedzią naszego wywyższenia, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 216-217.

3389. Przesłanie do kongresowiczów, w: IV Kongres Małżeństw 3-5 X 2014 r. Miłość i pieniądze, red. ks. R. Tomaszczuk, Świdnica 2015, s. 99.

3390. Przesłanie Jezusa Zmartwychwstałego z drogi do Emaus – w horyzoncie dziesiątej rocznicy pogrzebu św. Jana Pawła II, Papieża Rodziny, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 132-140.

3391. Przesłanie maryjnego Magnificat, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 287-292.

3392. Przesłanie Słowa, które stało się ciałem, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48) s. 217-219.

3393. Przez co bł. Gerhard Hirschfelder stał się wielki? ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 349-352.

3394. Przez naszą wiarę i świadectwo bądźmy gwiazdą prowadzącą do Chrystusa, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 174-176.

3395. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 228-230.

3396. Przyroda i duch, GN 92 (2015) nr 27 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3397. Przy Zmartwychwstałym odkrywać na nowo swoje powołanie, BKat, Świdnica 2015, s. 29-34.

3398. Recepta na diabelskie kuszenie, GN 92 (2015) nr 6 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3399. Rodzinne blaski i cienie, GN 92 (2015) nr 34 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3400. Rozmowa z księdzem biskupem Ignacym Decem na temat wizytacji kanonicznej w parafii, „Bliżej źródła”. Pismo parafii Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju, nr 3 (2015) s. 9.

3401. Sam prezydent nie da rady, GN 92 (2015) nr 25 („Gość Świdnicki”, s. VII).

3402. Siejba słowa, t. XXXIII, Być solą ziemi, cz. I. Homilie i rozważania z pierwszego kwartału 2013 roku, Świdnica 2015, s. 303.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Trzy w jednym, GN 92 (2015) nr 26 („Gość Świdnicki”, s. VII).

3403. Siejba słowa, t. XXXIV, Być solą ziemi, cz. II. Homilie i rozważania z drugiego kwartału 2013 roku, Świdnica 2015, s. 440.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Hołd kardynałowi, GN 92 (2015) nr 27 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3404. Siejba słowa, t. XXXV, Być solą ziemi, cz. III. Homilie i rozważania z trzeciego kwartału 2013 roku, Świdnica 2015, s. 343.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Na czasie, GN 92 (2015) nr 48 „Gość Świdnicki”, s. III); ks. S. Kowalczyk, ŚST 12 (2015) nr 1, s. 127-130.

3405. Siejba słowa, t. XXXVI, Być solą ziemi, cz. IV. Homilie i rozważania z czwartego kwartału 2013 roku, Świdnica 2015, s. 365.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Na prawo patrz!, GN 92 (2015) nr 49 („Gość Świdnicki”, s. VI); ks. S. Kowalczyk, ŚST 12 (2015) nr 1, s. 127-130.

3406. Skarb najcenniejszy, GN 92 (2015) nr 39 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3407. Skoro dzisiaj 8 marca, GN 92 (2015) nr 10 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3408. Słowo na początek drogi, GN XCII (2015) nr 21 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3409. Słowo wstępne, ŚwK 1 (2015) nr 1, s. 5-8.

3410. Słowo wprowadzenia, ŚwK 1 (2015) nr 2, s. 5-6.

3411. Słowo wstępne wygłoszone w katedrze świdnickiej podczas uroczystej Mszy św. odpustowej, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 119-121.

3412. Smak bliskości, GN 92 (2015) nr 16 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3413. Solidarni w cierpieniu, GN 92 (2015) nr 28 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3414. Solidarność Chrystusa i Kościoła z chorymi, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45), s. 198-200.

3415. Spotkanie przy biciu dzwonów, GN 92 (2015) nr 39 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3416. Sprawiedliwi czy grzesznicy?, GN 92 (2015) nr 12 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3417. Stare i nowe przymierze Pana Boga z ludźmi, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 179-182 oraz „Korona Cierniowa” (Misjonarki Krwi Chrystusa; Chrusty 1a; 96-200 Rawa Mazowiecka), październik-listopad 2015, nr 70, s. 4-7.

3418. Szatan nienawidzi człowieka, GN 92 (2015) nr 11 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3419. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Pańskim, „Niedziela” 58 (2015) nr 35 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3420. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Nowe życie w Chrystusie, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48) s. 201-204.

3421. Świadectwo św. Piotra i św. Jana Pawła II o zmartwychwstaniu Jezusa w kontekście przesłania galilejskiej chrystofanii, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 112-118.

3422. Światło na ciemne dni, GN 92 (2015) nr 47 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3423. Św. Jan Chrzciciel wzorem prawości, pokory i odwagi w nowym roku katechetycznym, BKat, Świdnica 2015, s. 48-51.

3424. Tajemnica Eucharystii, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 158-160.

3425. Tajemnica krzyża, GN 92 (2015) nr 46 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3426. Tęcza powołania osób życia konsekrowanego, ŚW. 12 (2015) nr 3 (47) s. 336-340.

3427. To już dziesięć lat w Świdnicy, NS (Numer jubileuszowy 2015), s. 3.

3428. Troska o wzrost królestwa Bożego(1), „Niedziela” 58 (2015) nr 19 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3429. Troska o wzrost królestwa Bożego (2), „Niedziela” 58 (2015) nr 20 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3430. Trudna rocznica, GN 92 (2015) nr (Gość Świdnicki nr 50/608, s. VI).

3431. Trzy kręgi, GN 92 (2015) nr 44 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3432. Trzynastka? Bez obaw. Wywiad udzielony ks. R. Tomaszczukowi, GN 92 (2015) nr 3 („Gość Świdnicki”, s. VI-VII).

3433. Walka z Radiem Maryja, NDz 2015, nr 184 (5328) s. 26.

3434. Wchodzimy w Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48) s. 205-207.

3435. Wczoraj, dziś i jutro naszej Ojczyzny. Potrzeba wyzwolenia spod panowania pieniądza nad prawdą i polityką, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48) s. 192-198.

3436. W dojrzałej wierze dziękujemy Bogu za płody ziemi, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 340-348.

3437. Wezwani do jednoczenia, GN 92 (2015) nr 4 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3438. Wielkie „tak” dla Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 312-315.

3439. Wielkopostne nawrócenie na pierwsze ze wszystkich przykazań, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 218-220.

3440. Wielkopostne uczynki pokutne, „Niedziela” 58 (2015) nr 8 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3441. Wierność Bogu i pokora człowieka, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48) s. 185-187.

3442. W jakiej postawie nowe życie w Chrystusie?, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 320-325.

3443. Wojna zaczyna się w głowie, GN 92 (2015) nr 36 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3444. Wrogowie Pana Boga stają się wrogami człowieka, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 332-336.

3445. Wskazania dla chcących być dobrymi uczniami Chrystusa, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 171-173.

3446. Wspomnienie o księdzu infułacie Władysławie Bochnaku (1934-2014), w: Człowiek Kościoła. Wspomnienia o Księdzu Infułacie Władysławie Bochnaku (1934-2014), oprac. ks. S. Araszczuk i ks. Cz. Włodarczyk, Legnica 2015, s. 92.

3447. Wszyscy jesteśmy pielgrzymami, „Niedziela” 58 (2015) nr 34 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3448. Wypowiadamy walkę kapłańskiej zazdrości, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 201-204.

3449. Wyzwolenie przez prawdę, „Niedziela” 58 (2015) nr 9 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3450. Zanim staną się pasterzami dusz, GN 92 (2015) nr 17 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3451. Zachowywanie Bożych Przykazań sprawdzianem naszej miłości, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 146-148.

3452. Zaproszenie biskupa świdnickiego na czuwanie modlitewne w związku z koncertem zespołu Vader, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 131.

3453. Zaproszenie biskupa świdnickiego na XIX Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, 2 lutego 2015 r., ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 132-133.

3454. Zaproszenie biskupa świdnickiego na XI Diecezjalną Pielgrzymkę Katechetów do Sanktuarium MB Łaskawej w Krzeszowie, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 76-77.

3455. Zaproszenie biskupa świdnickiego do udziału we Mszy św. z poświęceniem kaplicy na szczycie Wielkiej Sowy, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 77-78.

3456. Zaproszenie biskupa świdnickiego do udziału w II rekolekcjach diecezjalnych, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 251-252.

3457. Zaproszenie na XI Diecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 133-134.

3458. Z Bożym błogosławieństwem, z Maryją Matką Chrystusa i Kościoła – w Nowy Rok, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 171-173.

3459. Z Chrystusem Zmartwychwstałym miej radość wieczną, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 292-294.

3460. Ze światła wiary do światłości wiekuistej, ŚWK 12 (2015) nr 4 (48) s. 220-223.

3461. Z Maryją i przez Maryję, wierni Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie (Apel Jasnogórski, 20 III 2015), BKat, Świdnica 2015, s. 157-159.

3462. Z modlitwą różańcową zbudujemy Polskę wierną Bogu i Kościołowi. List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie odnowy krucjaty różańcowej, ŚWK 12 (2015) nr 2 (46) s. 67-71.

3463. Znaczenie obecności Maryi na Golgocie, „Niedziela” 58 (2015) („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3464. Znaki miłości Boga w dziejach ludzkości i w dzisiejszym świecie, ŚWK 12 (2015) nr 1 (45) s. 220-224.

3465. Zobaczyć konsekrowanych, GN 92 (2015) nr 30 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3466. Z radością na spotkanie Pana w wieczności, ŚWK 12 (2015), nr 2(46), s. 173-178.

3467. Żal duszę ściska, serce boleść czuje. Żal za grzechy jako główny warunek przyjęcia Bożego Miłosierdzia, w: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kazania pasyjne. Pięć warunków Sakramentu Pokuty, Pomoce duszpasterskie, cz. VIII, red. ks. M Biskup, Wrocław 2015, s. 31-39.

3468. Żeglarze, a nie rozbitkowie, GN 92 (2015) nr 2 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3469. Życiowe dualizmy – dwoistości, ŚWK 12 (2015) nr 3 (47) s. 325-329.

3470. Życzenia na Święta Wielkanocne. „Powstałem żywy i już zawsze jestem z Tobą, alleluja”, „Niedziela” 58 (2015) nr 14 („Niedziela Świdnicka”, s. I).

3471. Życzenia na uroczystość Narodzenia Pańskiego, Drodzy Czytelnicy!, „Niedziela” 58 (2015) nr 51/52 („Niedziela Świdnicka”, s. I) oraz NDz nr 300 (5444) s. 9.

3472. Rec.: Arcybiskup Stanisław Wielgus, Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Historia mojego życia, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2014, s. 462, ŚST 12 (2015) nr 2, s. 165-166.

3473. Rec.: Budowniczy mostów pojednania. Kardynał Bolesław Kominek 1903-1974, red. Patryk Gołubców, Urszula Pohl, Bożena Sobota, TUM, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” Wrocław 2015, s. 194, ŚST 12 (2015) nr 2, s. 135-137.

3474. Rec.: Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015 (seria: „Dydaktyka filozofii” – t. 4), s. 565, ŚST 12 (2015) nr 1, s. 131-132.

3475. Rec.: Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń, Przebaczamy. Jak polscy biskupi zapoczątkowali pojednanie z Niemcami, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015, s. 280, ŚST 12 (2015) nr 2, s. 139-140.

3476. Rec.: Ks. Sylwester Jaśkiewicz, Ukazywać światu Chrystusa. Wywiad z kardynałem Zenonem Grocholewskim, Pallottinum, Poznań 2015, s. 228, ŚST 12 (2015) nr 1, s. 143-145.

3477. Rec.: „Theofos. Czasopismo Teologiczno-Filozoficzne” 2015, nr 1; patronat: Sekcja Filozofii Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, wydawca: Theos-Logos, ŚST 12 (2015) nr 2, s. 163-164.

3478. Rec.: Tomasz Krzyżak, Nie mam nic do stracenia. Abp Józef Michalik. Biografia, WAM, Kraków 2015, s. 420, ŚST 12 (2015) nr 2, s. 145-146.

3479. Rec.: Wokół pojęcia świętości. W nawiązaniu do życia i myśli św. Jana Pawła II, red. W. Dłubacz, Fundacja Uniwersytecka, Stalowa Wola 2014, s. 240, ŚST 12 (2015) nr 1, s. 159-161.

3480. Rec.: Zadania współczesnej metafizyki (17). Spór o początek i koniec życia ludzkiego, red. A. Maryniarczyk SDB, A. Gudaniec, Z. Pańpuch, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2015, s. 550, ŚST 12 (2015) nr 1, s. 163-164.

­