2014

3037. Aniołowie o Bożym Narodzeniu, „Niedziela” 57 (2014) nr 1 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3038. Bądźmy odważnymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego, TWał 2014, nr 15 (1125/3147), s. 12.

3039. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. List biskupa świdnickiego zapowiadający peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej, ŚWK 11 (2014) nr 3 (43) s. 133-138.

3040. Bez skrajności, GN 91 (2014) nr 8 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3041. Biskupi w progach Kościoła, „Niedziela” 57 (2014) nr 8 („Niedziela Świdnicka”, s. I. IV i V).

3042. Bł. Jan Paweł II – wzorem kapłana, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 118-123.

3043. Bogu chwała, ludziom wdzięczność, TWał 2014, nr 12 (1112/3144), s. 12.

3044. Bojaźń Boża – imię miłości, GN 91 (2014) nr 29 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3045. Bóg – Honor – Ojczyzna, ŚWK 11 (2014) nr 4 (44), s. 175-180.

3046. Broń przed medialną manipulacją, NDz 2014, nr 146 (4988) s. 20.

3047. Być odważnym świadkiem Chrystusa – On liczy na nas, „Niedziela” 57 (2014) nr 25 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3048. „Ciebie, Boga, wysławiamy” – w dziesięciolecie diecezji świdnickiej, ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 95-98.

3049. Choroba jest doświadczeniem, „Niedziela” 57 (2014) nr 10 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3050. Chrystus nad wodami Jordanu napełniony Duchem Święty, „Niedziela” 57 (2014) nr 37 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3051. Chrystus obecny w naszym cierpieniu, ŚWK 11 (2014) nr 1(41) s. 127-130.

3052. Chrystusowy ogień i rozłam, w: Nowa ewangelizacja a nauczanie społeczne Kościoła, red. ks. T. Chlipała i ks. J. Michalewski, Świdnica 2014, s.15-18.

3053. Chrystus powołujący grzeszników, „Niedziela” 57 (2014) nr 38 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3054. Chrystus uwalnia nas z trądu naszego grzechu i wzywa nas do dawania świadectwa, ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 118-120.

3055. Chrystus zmartwychwstał!, GN 91 (2014) nr 16 („Gość Świdnicki”, s. I).

3056. Codzienne wybory, GN 91 (2014) nr 48 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3057. Co jest w życiu ludzkim najważniejsze? BKat, Świdnica 2014, s. 125-129.

3058. Dar dobrej Rady – dla siebie i Kościoła, GN 91 (2014) nr 26 („Gość Świdnicki”, s. VII).

3059. Dar rozumu – wewnętrzne światło, GN 91 (2014) nr 25 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3060. Dar umiejętności – wiem, jak żyć, GN 91 (2014) nr 28 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3061. Dekalog dopełnieniem prawa wpisanego w ludzką naturę, „Niedziela” 57 (2014) nr 7 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3062. Dekret o odpustach w Roku Życia Konsekrowanego. ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 92-94.

3063. Diecezjalne dziękczynienie za kanonizację bł. Jana Pawła II, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42), s. 69-72.

3064. Dlaczego winniśmy powracać do postawy dziecka, „Niedziela” 57 (2014) nr 5 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3065. Dobry Pasterz i Jego dwie ikony, BKat, Świdnica 2014, s. 67-70 oraz „Niedziela” 57 (2014) nr 48 („Niedziela Świdnicka”, s. V – cz. I oraz „Niedziela” 57 (2014) nr 49 („Niedziela Świdnicka”, s. V – cz. II).

3066. Do Jezusa z determinacją, GN 91 (2014) nr 1 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3067. Doroczne święto Eucharystii, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 147-149.

3068. Drodzy Diecezjanie, Czytelnicy świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”!, GN 91 (2014) nr 13 („Gość Świdnicki”, s. I).

3069. Droga do Pana Boga przez Biblię (1), „Niedziela” 57 (2014) nr 19 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3070. Droga do Pana Boga przez Biblię (2), „Niedziela” 57 (2014) nr 20 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3071. Drogocenna cząstka życia Kościoła. Biskup diecezjalny Ignacy Dec – o cierpieniu w życiu każdego człowieka, NS 9 (2014) nr 1 (25) s. 4.

3072. Duch Święty na odpuszczenie grzechów, PK nr 23, 2014, s. 37.

3073. Duch Święty naszą mocą w świadczeniu o Chrystusie, ŚWK 21 (2014) nr 2 (42) s. 145-147.

3074. Dusza jego spodobała się Bogu, „Niedziela” 57 (2014) nr 45 („Niedziela Świdnicka”, s. V.

3075. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga – na pożegnanie Wrocławskiemu Sokratesowi, ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 143-148.

3076. Dziękczynienie Bogu w trzydziestolecie święceń kapłańskich, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 138-141.

3077. Dziękujmy Panu, bo jest dobry (1), „Niedziela” 57 (2014) nr 39 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3078. Dziękujmy Panu, bo jest dobry (2), „Niedziela” 57 (2014) nr 40 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3079. Dziękujmy Panu, bo jest dobry (3), „Niedziela” 57 (2014) nr 41 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3080. Etapy nawrócenia, „Niedziela” 57 (2014) nr 12 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3081. Et Verbum caro factum est!, GN 91 (2014) nr 51-52 („Gość Świdnicki”, s. I).

3082. Ewangelia zawsze pierwsza, GN 91 (2014) nr 22 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3083. Fatimska Pani przychodzi do nas, ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 148-151.

3084. Gorycz wolności, GN 91 (2014) nr 47 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3085. Historia początkiem przyszłości, GN 91 (2014) nr 45 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3086. Jako ochrzczeni, czyli zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 123-125.

3087. Jako sól ziemi i światłość świata, PK nr 6, 2014, s. 37.

3088. Jak uleczyć współczesną Europę? (1), „Niedziela” 57 (2014) nr 31 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3089. Jak uleczyć współczesną Europę? (2), „Niedziela” 57 (2014) nr 32 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3090. Jak uleczyć współczesną Europę? (3), „Niedziela” 57 (2014) nr 33 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3091. Jak uleczyć współczesną Europę? (4), „Niedziela” 57 (2014) nr 34 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3092. Jak uleczyć współczesną Europę? (5), „Niedziela” 57 (2014) nr 35 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3093. Jak uleczyć współczesną Europę? (6), „Niedziela” 57 (2014) nr 36 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3094. Jasnogórska Matka Kościoła we Wrocławiu, ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 152-159.

3095. Jedna z najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym, „Niedziela” 57 (2014) nr 23 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3096. „Jedne po drugich – dla nieba”, GN 91 (2014) nr 33 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3097. Jedno pytanie – po pielgrzymce, GN 91 (2014) nr 32 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3098. Jesteśmy Polakami, GN 91 (2014) nr 14 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3099. Jesteśmy pomocnikami Boga (1), „Niedziela” 57 (2014) nr 43 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3100. Jesteśmy pomocnikami Boga (2), „Niedziela” 57 (2014) nr 44 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3101. Jezus Chrystus naszym powszechnym i jedynym Odkupicielem, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 114-117.

3102. Kanonizacja Jana Pawła II wezwaniem do naszej świętości, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42), s. 93-101.

3103. Kanonizacja Jana Pawła II w blasku zmartwychwstania i miłosierdzia Chrystusa, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 125-130.

3104. Kapłan jako pasterz na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza, ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 180-183.

3105. Koronacja Pani Rozwadowskiej naszym zobowiązaniem, w: W hołdzie Pani Rozwadowskiej, red. ks. Z. Janiec, Sandomierz 2014, s. 187-195.

3106. Lata jak trawa. Zapachy Huciska, dziadka Marcina i 45 lat kapłaństwa wspomina bp Ignacy Dec, GN 91 (2014) nr 30 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3107. Lata nasze przemijają jak trawa, a Ty, Boże, trwasz na wieki, ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 169-172.

3108. Liczę na pomoc, GN 91 (2014) nr 46 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3109. List pasterski biskupa świdnickiego na Wielki Post 2014 r., ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 77-80.

3110. List pasterski biskupa świdnickiego przed kanonizacją bł. Jana Pawła II. Jak przygotować się do uroczystości kanonizacji bł. Jana Pawła II? ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 73-72.

3111. Listopadowe spojrzenie ku wieczności, ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 162-168.

3112. Małżeńska randka w Świdnicy, GN 91 (2014) nr 40 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3113. Matka Miłosierdzia, „Niedziela”, 57 (2014) nr 42 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3114. Mądrość – dar Ducha Świętego, GN 91 (2014) nr 23 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3115. „Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni” (Ps 90, 10), ŚWK 11 (2014) nr 3 (43) s. 153-154.

3116. Miłość Boga nie ustaje i stale nam towarzyszy, „Niedziela” 57 (2014) nr 9 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3117. Miłość Pana Boga do nas, „Niedziela” 57 (2014) nr 26 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3118. Mity usypiające naszą więź i przyjaźń z Bogiem, „Niedziela” 57 (2014) nr 27 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3119. Młodzi mają do tego prawo, GN 91 (2014) nr 38 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3120. Modlitwa i post za nowych kapłanów, GN 91 (2014) nr 20 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3121. Można znaleźć miłość, GN 91 (2014) nr 6 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3122. Najwyższa godność człowieka, NS 9 (2014) nr 4 (28) s. 4.

3123. Największy owoc Bożego Narodzenia, „Niedziela” 57 (2014) nr 51-52 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3124. Na spotkanie przyszłości (O papieżu filozofie, personalizmie na co dzień i papieskich pomnikach z bp. Ignacym Decem rozmowa ks. Roman Tomaszczuk), GN 91 (2014) nr 19 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3125. Nasza troska duchowa i materialna o kapłanów. List biskupa świdnickiego na IV Niedzielę Wielkanocy – „Niedzielę Dobrego Pasterza”, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 46-50.

3126. „Nasze lata przemijają jak trawa, a Ty, Boże, trwasz na wieki”, ŚWK 11 (2014) nr 3 (43) s. 147-148.

3127. Nauczyciel człowieczeństwa – humanizm wcielenia, w: Syn Boży – centrum naszej wiary, red. ks. G. Sokołowski, Wrocław 2014, s. 29-41.

3128. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. List pasterski Biskupa Świdnickiego na Rok Duszpasterski 2014/2015, ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 87-91.

3129. „Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”, ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 190-194.

3130. Nie wstydźmy się prosić Maryi, NDz 2015, nr 156 (4998) s.11-12 oraz to samo pod zmienionym tytułem: Przesłanie Kany Galilejskiej – jak uleczyć współczesną Europę?, ŚWK 11 (2014) nr 3 (43) s. 161-1170.

3131. Nowy etap dla kościoła świdnickiego, NS 9 (2014) nr 2 (26) s. 4.

3132. Obnażone zagrożenia, GN 91 (2014) nr 12 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3133. Obrońca człowieka, NDz 2014, nr 95 (4937) s. 14.

3134. Od czego zaczyna się proces nawrócenia?, ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 139-142.

3135. O narodzeniu Jezusa – historycznie i teologicznie, „Niedziela” 57 (2014) nr 3 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3136. Oni bardzo potrzebują modlitwy, GN 91 (2014) nr 35 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3137. Pasterska wielkość, GN 91 (2014) nr 10 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3138. Pasterze i ich owce, ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 184-186.

3139. Pierwszeństwo osoby przed rzeczą, „Niedziela” 57 (2014) nr 24 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3140. Place i ulice są też dla nas, GN 91 (2014) nr 27 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3141. Podziękowanie Bogu i ludziom – w dziesięciolecie diecezji świdnickiej, ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 105-107.

3142. Pokanonizacyjne przesłanie św. Jana Pawła II, ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 152-158.

3143. Pokarm, aby nie ustawać w drodze, „Niedziela” 57 (2014) nr 17 („Niedziela Świdnicka”, s. V) oraz ŚWK (2014) nr 1 (41) s. 131-132.

3144. Pokarm dla wędrujących, GN 91 (2014) nr 9 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3145. Po której jesteśmy stronie?, PK 2014, nr 15, s. 37.

3146. Ponownie do Maryi Jasnogórskiej. Zaproszenie na XI Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Świdnickiej, ŚWK 11 (2014) nr 3 (43) s. 129-130.

3147. Pory dnia uświęcone modlitwą, „Niedziela” 57 (2014) nr 6 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3148. Posługa ku większej chwale Bożej i pożytkowi człowieka. Z ks. prof. Ignacym Decem, ordynariuszem diecezji świdnickiej rozmawia Anna Sutowicz, CCh 2014, nr 4 (11) s. 41-43.

3149. Powrót do domu stałego zameldowania, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 141-144.

3150. Powrót na łono Ojca, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 110-114.

3151. Po zdrowie do Wambierzyc, GN 91 (2014) nr 21 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3152. Pożegnanie z życia do życia, ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 186-190.

3153. Praca – dar i owoc Ducha Świętego, GN 91 (2014) nr 4 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3154. Promienie światła w czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny (1), „Niedziela” 57 (2014) nr 13 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3155. Promienie światła w czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny (2), „Niedziela” 57 (2014) nr 14 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3156. Prosto z Fatimy, GN 91 (2014) nr 42 („Gość Świdnicki”, s. I).

3157. Przeciwności trzeba przetrzymać, GN 91 (2014) nr 37 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3158. Przedmowa, w: Ch. Hoefler, Augustynizm w filozofii Stanisława Kowalczyka, Lublin 2014, s. 7-10.

3159. Przedmowa, w: Ks. J Gargasewicz, Z potrzeby serca. Służba zdrowia w Caritas Diecezji Świdnickiej 2004-2014, Warszawa – Świdnica 2014, s. 5.

3160. Przedmowa, w: H. Tryczyńska-Sudoł, Droga utkana ze spotkań i rozstań. Wspomnienia z licealnej młodości i koleżeńskich zjazdów, Leżajsk 2014, s. 7-8.

3161. Przesłanie bł. Jana Pawła II (1), „Niedziela” 57 (2014) nr 15 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3162. Przesłanie bł. Jana Pawła II (2), „Niedziela” 57 (2014) nr 16 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3163. Przestrogi i wezwania św. Jakuba Apostoła, ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 133-135.

3164. Przeżycie powinności a proces nawrócenia, ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 149-152.

3165. Przy Bogu i Maryi w każdym czasie, „Niedziela” 57 (2014) nr 4 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3166. Przymierze, GN 91 (2014) nr 31 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3167. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu, BKat, Świdnica 2014, s. 75-80.

3168. Przypatrzeć się powołaniu (1), „Niedziela” 57 (2014) nr 46 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3169. Przypatrzeć się powołaniu (2), „Niedziela” 57 (2014) nr 47 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3170. „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J, 1, 11), ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 198-201.

3171. Sankcje i dyplomacja nie wystarczą, GN 91 (2014) nr 36 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3172. Sektory miłości w rodzinie (1), „Niedziela” 57 (2014) nr 28 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3173. Sektory miłości w rodzinie (2), „Niedziela” 57 (2014) nr 29 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3174. Sektory miłości w rodzinie (3), „Niedziela” 57 (2014) nr 30 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3175. Siejba słowa, t. XXIX, Kościół naszym domem, cz. I. Homilie i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2012, Świdnica 2014, ss. 374.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Wciąż żywe i zaskakujące, GN 91 (2014) nr 36 („Gość Świdnicki”, s. VI); AKW, Siejba słowa, „Niedziela” 57 (2014) nr 45 („Niedziela Świdnicka”, s. 31); Ks. S. Kowalczyk, ŚST 11 (2014) nr 1, s. 197-199.

3176. Siejba słowa, t. XXX, Kościół naszym domem, cz. II. Homilie i rozważania z maja i czerwca roku 2012, Świdnica 2014, ss. 388.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Tysiące o codzienności. Dziesięć lat posługi biskupiej bp. Ignacego Deca dokumentuje już 20 tomów kazań i homilii, GN 91 (2014) nr 37 („Gość Świdnicki”, s. VI); AKW, Siejba słowa, „Niedziela” 57 (2014) nr 45 („Niedziela Świdnicka”, s. 31); Ks. S. Kowalczyk, ŚST 11 (2014) nr 1, s. 197-199.

3177. Siejba słowa, t. XXXI, Kościół naszym domem, cz. III. Homilie i rozważania z lipca, sierpnia i września roku 2012, Świdnica 2014, ss. 360.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Dla kogo wakacje? Książki tej serii to taka duchowa podróż w czasie, GN 91 (2015) nr 12 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3178. Siejba słowa, t. XXXII, Kościół naszym domem, cz. IV. Homilie i rozważania z października, listopada i grudnia roku 2012, Świdnica 2014, ss. 312.

3179. Słowo Biskupa Świdnickiego, w: 10 lat Diecezji Świdnickiej. Album Jubileuszowy. 10 Jahre der Diözese Schweidnitz. Jubiläumsalbum 2004-2014, Bydgoszcz 2014, s. 4-7.

3180. Słowo Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca, w: Jubileuszowy Krzyż milenijny na Górze Chełmiec, Wałbrzych 2014, s. 5-7.

3181. Słowo pierwszego biskupa świdnickiego, w: Dziesięciolecie Diecezji Świdnickiej 2004-2014, Świdnica 2014, s. 5-7.

3182. Słowo powitania, ŚWK 11 (2014) nr 3 (43) s. 155-156.

3183. Słudzy nieużyteczni, GN 91 (2014) nr 13 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3184. Solidarność w wierze, GN 91 (2014) nr 50 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3185. Spór wokół osoby Jezusa Chrystusa – wczoraj i dziś, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 105-110 oraz BKat, Świdnica 2014, s. 50-55.

3186. Szafarze i słudzy prawdy, GN 91 (2014) nr 39 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3187. Śmierć za upomnienie, by być wiernym prawu Bożemu, BKat, Świdnica 2014, s. 71-74.

3188. Świadectwo Jana Pawła II o zmartwychwstałym Panu, „Niedziela” 57 (2014) nr 18 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3189. Świadkowie Chrystusa uczą nas świętości, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 130-134.

3190. Świadkowie wiary. Rekolekcje dla księży diecezji radomskiej wygłoszone w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu w dniach od 1. do 3. lipca 2013 roku, Świdnica 2014, ss. 102.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Świadek o świadkach, GN 91 (2014) nr 11 („Gość Świdnicki”, s. III).

3191. Światło katolickiej rodziny, GN 91 (2014) nr 49 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3192. Światło zabłysło, bo Pan się narodził, ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 195-198.

3193. Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty – mówi Pan, GN 91 (2014) nr 44 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3194. Św. Paweł Pierwszy Pustelnik wzywa nas do modlitwy i ciszy, ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 121-123.

3195. To już dziesięć lat, „Niedziela” 57 (2014) nr 13 („Niedziela Świdnicka”, s. I, IV-V).

3196. Troska rodziny diecezjalnej o kapłanów seniorów, „Niedziela” 57 (2014) nr 22 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3197. Troska o świątynię katedralną, GN 91 (2014) nr 5 („Gość Świdnicki”, s. I).

3198. Tryptyk o mądrości. Święty nauczyciel życiowej mądrości, PśwA, 19 (2014) nr 3, s. 26-29.

3199. Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Rekolekcje wielkopostne wygłoszone w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie w dniach 17-24 marca 2013 roku, Świdnica 2014, ss. 90.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, GN 91 (2014) nr 31 („Gość Świdnicki”, s. III).

3200. Uczyń serca nasze według Serca Twego, NDz 2014, nr 125 (4967) s. 3.

3201. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele, ŚWK 11 (2014) nr 4 (44), s. 158-162.

3202. Wdzięczność Panu Bogu i ludziom, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 80-81.

3203. W dziękczynieniu przed Panem Bogiem za rok 2014, ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 202-206.

3204. Wezwanie Matki Bożej, NS 9 (2014) nr 3 (27) s. 4.

3205. Wielkopostne dziękczynienie za 10 lat istnienia diecezji świdnickiej, „Niedziela” 57 (2014) nr 11 („Niedziela Świdnicka”, s. II-III) oraz to samo pod zmienionym tytułem: Nadchodzi czas podziękowania. List pasterski biskupa świdnickiego na Wielki Post 2014 roku, GN 91 (2014) nr 11 („Gość Świdnicki”, s. VI-VII).

3206. Wielkopostne wezwanie do nawrócenia, do odnowy naszego ducha, ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 136-138.

3207. W imię prawdy, GN 91 (2014) nr 18 (Gość Świdnicki, s. VI).

3208. W Kościele po stronie Piotra, PK 2014, nr 34, s. 37.

3209. W oczekiwaniu na zmartwychwstanie, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 135-138.

3210. W postawie braterstwa w nowy rok 2014, „Niedziela” 57 (2014) nr 2 („Niedziela Świdnicka”, s. V) oraz: ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 111-113.

3211. W postawie modlitewnego czuwania, PK 2014, nr 48, s. 37.

3212. W poszukiwaniu dróg jedności, GN 91 (2014) nr 3 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3213. W służbie nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, red. ks. D. Ostrowski, Świdnica 2014, s. 15-18.

3214. W szkole wielkich umysłów, GN 91 (2014) nr 42 („Gość Świdnicki”, s. VI-VII).

3215. W sztafecie miłości i prawdy, GN 91 (2014) nr 42 („Gość Świdnicki”, s. VII).

3216. Wymowa naszego chrztu, GN 91 (2014) nr 2 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3217. Wyzwolenie przez prawdę, „Niedziela” 57 (2014) nr 21 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3218. Zadomowieni w Kościele, GN 91 (2014) nr 17 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3219. Zachęta biskupa świdnickiego do udziału w uroczystościach kanonizacyjnych w Centrum Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach, ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 81.

3220. Zamknięcie oczu na świat ziemski, otwarcie na świat niebieski, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 101-104.

3221. Zaproszenie biskupa świdnickiego na 10. Wałbrzyską Mszę św. na stadionie, w rocznicę odejścia do Domu Ojca bł. Jana Pawła II, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 41-42.

3222. Zaproszenie na X diecezjalną pielgrzymkę katechetów do kościoła Wniebowzięcia NMP w Bielawie, 5 kwietnia 2014 r., ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 42-44.

3223. Zaproszenie biskupa świdnickiego na diecezjalne dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II w dniu 8 V 2014 r., ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 45-46.

3224. Zaproszenie biskupa świdnickiego do udziału w XI pielgrzymce rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 51.

3225. Zaproszenie biskupa świdnickiego do udziału we Mszy św. na terenie obozu Gross-Rosen. Rogoźnica, 7 września 2014 r., ŚWK 11 (2014) nr 3 (43) s. 131-132.

3226. Zaproszenie biskupa świdnickiego na rekolekcje diecezjalne w dniu 29 czerwca w Świdnicy, ŚWK 11 (2014) nr 2 (42) s. 52-53.

3227. Zaproszenie biskupa świdnickiego na dożynki diecezjalne i wojewódzkie. Strzegom, 14 września 2014 r., ŚWK 11 (2014) nr 3 (43) s. 132-133.

3228. Zaproszenie na X diecezjalną pielgrzymkę maturzystów diecezji świdnickiej na Jasną Górę, ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 71-72.

3229. Zaproszenie biskupa świdnickiego do udziału w IV diecezjalnej pielgrzymce Róż Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie. 4 października 2014 r., ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 91-92.

3230. Zawsze po którejś stronie, GN 91 (2014) nr 34 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3231. Z czym do Matki? GN 91 (2014) nr 15 („Gość Świdnicki”, s. VI).

3232. Ze świata wiary na ziemi do światłości wiekuistej, ŚWK 11 (2014) nr 1 (41) s. 113-117.

3233. Z Maryją ku Bożemu Narodzeniu, „Niedziela” 57 (2014) nr 50 („Niedziela Świdnicka”, s. V).

3234. Z Maryją pokonamy wszystko. Z bp. Ignacym Decem, ordynariuszem diecezji świdnickiej – o pielgrzymowaniu, związkach z Zakonem Paulinów i pobożności maryjnej – rozmawia Julia. A. Lewandowska, „Niedziela” 57 (2014) nr 32 („Niedziela Świdnicka”, s. I, IV i V).

3235. Z modlitwą błagalną w nowy rok akademicki, ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 145-148.

3236. Żegnaj upracowany, szlachetny przyjacielu, ŚWK 11 (2014) nr 4 (44) s. 173-175.

3237. Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2014 r., NDz 2014, nr 298 (5140), s. 11; Wśw 2014, nr 51-52 (1317-1318) s. I.

3238. Rec.: Bp Andrzej Dziuba, Perspektywy i wyzwania chrześcijaństwa, Pelplin 2014, ss. 224, ŚST 11 (2014) nr 1, s. 207-208.

3239. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Z problematyki antropologii personalistycznej, Lublin 2014, ss. 308, ŚST 11 (2014) nr 1, s. 219-221.

3240. Rec.: Zadania współczesnej metafizyki (15), Spór o piękno, red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Z. Pańpuch, Lublin 2013, ss. 473, ŚST 11 (2014) nr 1, s. 231-232.

3241. Rec.: Zadania współczesnej metafizyki (16), Spór o naturę ludzką, red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, A. Gudaniec, Lublin 2014, ss. 614, ŚST 11 (2014) nr 1, s. 233-234.

3242. Rec.: Ks. Tomasz Dutkiewicz, Filozofia i życie w Chrystusie. Filozoficzne podstawy moralnego nauczania Kościoła, Pelplin 2012, ss. 452, ŚST 11 (2014) nr 2, s. 207-210.

3243. Rec.: Paweł Skrzydlewski, Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa, Lublin 2013, ss. 387, ŚST 11 (2014) nr 2, s. 237-2392.

­