2013

2794. Adwent czasem przygotowania na przyjście Pana, „Niedziela” LVI(2013), nr 48 z dnia 1 grudnia 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 48/373, s. V).

2795. Alokucja ks. bpa Ignacego Deca na zakończenie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy, „Nasze Seminarium” VIII(2013), nr 3(24), s. 8-9.

2796. Apel biskupa świdnickiego w związku z dramatyczną sytuacją chrześcijan w Egipcie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 99.

2797. Apostolskie i nasze świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 178-182.

2798. Bez biadolenia, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr 33 z dnia 18 sierpnia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 33/487, VI).

2799. Bez ojca i matki, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr 49 z dnia 8 grudnia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 49/503, VI).

2800. Biskupi są konsekwentni (wywiad udzielony S. Jagodzińskiemu), „Nasz Dziennik”  nr 58/4597, z dnia 9-10 marca 2013 r.,  s. 24.

2801. Błogosławiony czas, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  26 z dnia 30 czerwca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 26/480, s. VI).

2802. Bł. Ks. Gerhard Hirschfelder człowiekiem słowa i czynu, „Niedziela” LVI(2013), nr 38 z dnia 22września 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 38/363, s. V).

2803. Bóg ma w nas upodobanie (List pasterski biskupa świdnickiego na Niedzielę Chrztu Pańskiego),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 93-96.

2804. Bóg nas wzywa – jak odpowiadamy?, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 142-145; „Niedziela” LVI(2013), nr 25 z dnia 23 czerwca 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 25/350, s. V)..

2805. Bóg ukryty w pięknie świata, „Niedziela” LVI(2013), nr 11 z dnia 17 marca 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 11/336, s. V).

2806. Bóg w ludzkiej postaci na ziemi,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 109-114.

2807. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny” XC(2013, nr 1 z dnia 6 stycznia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 1/455, VI).

2808. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny” XC(2013),  nr 2 z dnia 13stycznia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 2/456, s. VI).

2809. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny” nr 3 z dnia 20 stycznia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 3/457, s. VI).

2810. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny” XC(2013), nr 4 z dnia 27 stycznia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 4/458, s. VI).

2811. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny” XC(2013),nr 5 z dnia 3 lutego 2013 r. (Gość Świdnicki nr 5/459, s. VI).

2812. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny” XC(2013), nr 6 z dnia 10 lutego 2013 r. (Gość Świdnicki nr 6/460, s. VI).

2813. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny” XC(2013),nr 7 z dnia 17 lutego 2013 r. (Gość Świdnicki nr 7/461, s. VI).

2814. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny” XC(2013),nr 8 z dnia 24 lutego 2013 r. (Gość Świdnicki nr 8/462, s. VI).

2815. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  9 z dnia 3 marca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 9/463, s. VI).

2816. Bp Ignacy Dec,  „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  10 z dnia 10 marca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 10/464, s. VI).

2817. Broń Radia Maryja i Telewizji Trwam, „Nasz Dziennik”  nr 134/4673, z dnia 11 czerwca 2013 r.,  s. 11.

2818. Budujemy dom życia na Chrystusie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 104-105.

2819. Być bratem, siostrą i matką Chrystusa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 89-92.

2820. Być gwiazdą wskazującą na Jezusa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 130-132.

2821. „Być solą ziemi” – wyzwanie dla wiary, „Rocznik Teologii Katolickiej”, t. XII/2, Białystok 2013, s. 83-96 oraz „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 138-152.

2822. Chleb Eucharystyczny, „Niedziela” LVI(2013), nr 27 z dnia 7 lipca 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 27/352, s. V).

2823. „Chrystus cierpiał za nas…”, „Niedziela” LVI(2013), nr 36 z dnia 8 września 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 36/361, s. V).

2824. Chrystus dodaje nam odwagi, „Niedziela” LVI(2013), nr 30 z dnia 28 lipca 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 30/355, s. V).

2825. Chrystus naszym Królem, „Niedziela” LVI(2013), nr 49 z dnia 8 grudnia 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 49/374, s. V).

2826. Chrystus uzdrowicielem naszych rodzin, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 132-135.

2827. Chrystus zmartwychwstał (życzenia na Święta Wielkanocne), „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  13 z dnia 31 marca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 13/467, s. I); . „Niedziela” LVI(2013), nr 13 z dnia 31 marca 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 13/338, s. I); „Nasz Dziennik”  nr 76/4615, z dnia 31 marca 2013 r.,  s. 22.

2828. Chrześcijańska duma,  „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  20 z dnia 19 maja 2013 r. (Gość Świdnicki nr 20/474, s. VI).

2829. Ciasna brama i wąska droga, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 131-133.

2830. Cierpieć z Chrystusem – dla chorych być dobrym samarytaninem, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 146-149.

2831. Czego nie dokona słowo, dokona krew, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 114-117.

2832. Czy jesteś chrześcijaninem?, „Niedziela” LVI(2013), nr 13 z dnia 31 marca 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 13/338, s. V).

2833. Dekret erygujący Dom Księży Emerytów Diecezji Świdnickiej im. św. Józefa w Świdnicy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 104-105.

2834. Dekret powołujący Sąd Biskupi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 108.

2835. Dekret ustanawiający Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Nieustającej Pomocy w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdroju, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 48.

2836. Dialog drogą ku tworzeniu osoby i wspólnoty, w: Jan Paweł II  - prorok naszych czasów, red. ks. K. Moszumański, Wałbrzych 2013, s. 55-62.

2837. Dialog z Bogiem fundamentem dialogu z ludźmi, w: Jan Paweł II  - prorok naszych czasów, red. ks. K. Moszumański, Wałbrzych 2013, s. 120-123.

2838. Dialog zgodny z zasadami, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  43 z dnia 27 października 2013 r. (Gość Świdnicki nr 43/497, s. VI).

2839. Do Domu Matki, „Niedziela” LVI(2013), nr 33 z dnia 18 sierpnia 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 33(358), s. V).

2840. Dolnośląscy biskupi o śp. kard. Józefie Glempie. Zapisał się jako mąż opatrznościowy, „Niedziela” LVI(2013), nr 5 z dnia 3 lutego 2013 r. (Niedziela Wrocławska nr 5/444, s. V).

2841. Drodzy czytelnicy „Niedzieli Świdnickiej” (Życzenia na święta Narodzenia Pańskiego), „Niedziela” LVI(2013), nr 51-52 z dnia 22-29 grudnia 2013 r. (Niedziela Świdnicka, nr 51-52(376-377), s. I).; oraz „Nasz Dziennik”   nr 299- 4838, z dnia 24-26 grudnia 2013 r., s. 12. nr

2842. Drodzy diecezjalnie w szczególności mieszkańcy Świdnicy (Wprowadzenie), w: Jan Paweł II Patron Świdnicy. Jan Paweł II w medalierstwie światowym, Świdnica 2013, s. 6.

2843. Duszpasterskie Rady Parafialne w dziele nowej ewangelizacji, w: I Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich Diecezji Świdnickiej. 28 kwietnia 2012. Materiały, Świdnica 2013, s. 5-11.

2844. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz! – „nie” dla bylejakości, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 184-190.

2845. Eucharystia centrum naszego życia , „Niedziela” LVI(2013), nr 5 z dnia 3 lutego 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 5/330, s. V).

2846. Ewangeliczna pokora, „Przewodnik Katolicki”  nr 35, z dnia 1 września 2013 r., s. 37.

2847. Ewangeliczny portret Chrystusa, „Niedziela” LVI(2013), nr 40 z dnia 6 października 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 40/365, s. V).

2848. Ewangelizacja kultury wedle Jana Pawła II, w: Nauczanie Jana Pawła II – jako twórczy wkład w ewangelizację kultury,  red. ks. J. Michalewski i ks. T. Chlipała, Świdnica 2013, s. 67-72.

2849. Franciszek podpowiada, co robić, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  50 z dnia 15 grudnia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 50/504, s. VI).

2850. Gotowość do ofiary, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  23 z dnia 9 czerwca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 23/477, s. VI).

2851. Gotowość na prześladowania, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 109-113.

2852. Intencje modlitw, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  15 z dnia 14 kwietnia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 15/469, s. VI).

2853. Jak głosić Słowo Boże?, , „Niedziela” LVI(2013), nr 50 z dnia 15 grudnia 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 50/375 , s. V).

2854. Jak przeżywać cierpienie? , „Niedziela” LVI(2013), nr 24 z dnia 16 czerwca 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 24/349, s. V).

2855. Jakie jest przesłanie Wieczernika?, „Niedziela” LVI(2013), nr 42 z dnia 20 października 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 42/367, s. V).

2856. Jak przyjmuję i jak głoszę słowo Boże?, „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2013/2014”, red.  ks. M. Korgul, Świdnica 2013, s. 42-46.

2857. Jan Paweł II uczy nas wdzięczności i prowadzenia dialogu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 74-77.

2858. Jedno życie, jedna miłość, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  40 z dnia 6 października 2013 r. (Gość Świdnicki nr 40/494, s. VI).

2859. Jestem wielki, ja człowiek, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  51-52 z dnia 22 grudnia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 51-52/505-506, s. VI).

2860. Jest przyszłość. Rozmowa o Benedykcie XVI,  „Gość Niedzielny” XC(2013), nr 7 z dnia 17 lutego 2013 r. (Gość Świdnicki nr 7/461, s. III).

2861. Jest wyjście, „Gość Niedzielny” XC(2013),  nr  17 z dnia 28 kwietnia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 17/471, s. VI).

2862. Jezus jest dla nas najważniejszy. Biskup diecezjalny Ignacy Dec – o potrzebie budowania lepszego świata na Jezusie, „Nasze Seminarium” VIII(2013), nr 3(24), s. 4.

2863. Jezusowa misja zbawcza; słowa i czyny, „Niedziela” LVI(2013), nr 46 z dnia 17 listopada 2013 r. (Niedziela Świdnicka, nr 46/371, s. V)

2864. Każdy o sobie samym zda sprawę Bogu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 128-131.

2865. Kogo lub co kochamy najbardziej w naszym życiu? Warunki bycia uczniem Chrystusa. „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 80-82.

2866. Komunikat biskupa świdnickiego w związku z adoracją eucharystyczną w Roku Wiary, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 52.

2867. Komunikat biskupa świdnickiego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 54.

2868. Komunikat biskupa świdnickiego na dzień środków społecznego przekazu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 103-104.

2869. Kongres szczęśliwców, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr 39 z dnia 29 września 2013 r. (Gość Świdnicki nr 39/493, s. III).

2870. Konsekwencje nieprzyjęcia Jezusa, „Niedziela” LVI(2013), nr 2 z dnia 13 stycznia 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 2/327, s. V).

2871. Kościół jest duchową potęgą, „Nasz Dziennik”  nr 38/4577, z dnia 14 lutego 2013 r.,  s. 17.

2872. Kościół znienawidzony i prześladowany, „Niedziela” LVI(2013), nr 34 z dnia 25 sierpnia 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 34(359), s. V).

2873. Kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża będzie wywyższony, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 180-184.

2874. Kulturotwórcza rola Jasnogórskiej Szkoły Wiary, w: Jasnogórska Szkoła Wiary. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne. Jasna Góra, 10 kwietnia 2013, Jasna Góra Częstochowa 2013,   s. 23-34.

2875. List biskupa świdnickiego na Wielki Post 2013. W postawie wiary zwyciężać pokusy szatańskie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 96-102.

2876. List gratulacyjny biskupa świdnickiego do Papieża Franciszka, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 105.

2877. List gratulacyjny biskupa świdnickiego na złoty jubileusz kapłaństwa biskupa Stefana Cichego, w: Per crucem ad lucem. Księga Jubileuszowa. Księdzu Biskupowi Stefanowi Cichemu Biskupowi Legnickiemu w 50. rocznicę święceń prezbiteratu i w 15. rocznicę święceń biskupich od duchowieństwa i wiernych świeckich diecezji legnickiej,  red. ks. S. Stasiak, Legnica 2013, s. 39-40.

2878. List księdza biskupa Ignacego Deca do Ojca Świętego Benedykta XVI w związku z peregrynacją Obrazu Jezusa Miłosiernego, w: Jezu Ufam Tobie. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji Świdnickiej (2007-2010), Świdnica 2013, red. ks. Ł. Ziemski, s. 7.

2879. Łatwiej umrzeć niż żyć, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  45 z dnia 10 listopada 2013 r. (Gość Świdnicki nr 45/499, s. VI).

2880. Miłosierdzie człowieka odpowiedzią na Boże Miłosierdzie, „Niedziela” LVI(2013), nr 14 z dnia 7 kwietnia 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 14/339, s. V).

2881. Miłosierne słowa, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  14 z dnia 7 kwietnia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 14/468, s. VI).

2882. Miłość Boża ocalająca od śmierci wiecznej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 161-164.

2883. Modlitwy nigdy nie jest za dużo,  „Nasz Dziennik”  nr 275/4814, z dnia 26 listopada 2013 r.,  s. 10.

2884. Narodziny – objawienie sensu, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  36 z dnia 8 września 2013 r. (Gość Świdnicki nr 36/490, s. VI).

2885. Następnej szansy nie będzie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 201-204.

2886. Na styku, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  42 z dnia 20 października 2013 r. (Gość Świdnicki nr 42/496, s. VI).

2887. Nasza troska o wiarę i o modlitwę, „Niedziela” LVI(2013), nr 23 z dnia 9 czerwca 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 23/348, s. V).

2888. Nauczycielka życia, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  29 z dnia 21 lipca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 29/483, s. VI).

2889. Nauki filozoficzne w środowisku teologicznym we Wrocławiu po II wojnie światowe, w: Filozofia we Wrocławiu. Dzieje – postacie – problemy, red. L. Miodoński, Wrocław 2013, s. 243-253.

2890. Niebo: nasz ostateczny cel, „Przewodnik Katolicki” nr 19 z dnia 12 maja 2013 r., s. 37.

2891. Niech na spotkanie w progach Ojca Domu po ciebie wyjdzie litościwa Matka, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 172-176.

2892. Nie jesteśmy nazistami, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  48 z dnia 1 grudnia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 48/502, s. VI).

2893. Nie możemy zaprzeć się Chrystusa, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  23 z dnia 9 czerwca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 23/477, s. VIII).

2894. Nie porzucajcie wartości,  „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  11 z dnia 17 marca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 11/465, s. VI).

2895. „Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości” (1 Tes 4,7) – wskazania duszpasterskie na nowy rok szkolny i katechetyczny, „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2013/2014”, red.  ks. M. Korgul, Świdnica 2013, s. 38-41.

2896. Niewiasty pod krzyżem – Matka Jezusa, „Niedziela” LVI(2013), nr 37 z dnia 15 września 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 37(362), s. V).

2897. Nie zabijaj. Homilia wygłoszona z okazji 70. rocznicy ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach,  „Na Rubieży” nr 129/2013, s. 15-17 oraz: „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 137-143.

2898. Nowy powiew wiatru Ducha Świętego w Kościele w roku 2013, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 115-118.

2899. Oddajemy matkę kapłana Panu Bogu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 153-157.

2900. Od duszpasterstwa zachowawczego do duszpasterstwa misyjnego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 101-103.

2901. Odnowienie wiary, „Niedziela” LVI(2013), nr 16 z dnia 21 kwietnia 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 16/341, s. V).

2902. Odnowienie wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego, „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2013/2014”, red.  ks. M. Korgul, Świdnica 2013, s. 26-29.

2903. Ofiarowanie się Bogu – na wzór Jezusa i Maryi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 135-139.

2904. O relacjach międzyludzkich: pozdrowienie i dziękowanie, „Niedziela” LVI(2013), nr 39 z dnia 29 września 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 39(364), s. V).

2905. Oświadczenie biskupa świdnickiego w sprawie propozycji uchwały programu zdrowotnego dla bezpłodnych par ze Świdnicy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 104.

2906. Panie, przymnóż nam wiary. Pielgrzymka do Ziemi Świętej w Roku Wiary  09-16 III 2013, Świdnica 2013, ss. 152.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Przewodnik po roku liturgicznym. Wydawnictwa diecezjalne, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  48 z dnia 1 grudnia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 48/502, s. III); J.A. Lewandowska, Ponownie w Ziemi Świętej, „Niedziela” LVII(2014), nr 6 z dnia 9 lutego 2014 r. (Niedziela Świdnicka nr 6/383, s. II);  ks. S. Stasiak,  „Życie Konsekrowane”, marzec-kwiecień,  2(106)2014, s. 124-126.

2907. Panie, przymnóż nam wiary (Łk 17,5) (homilia), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 148-152.

2908. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu w latach 1964-2004 (Zarys historii i działalności), w: Lux ex Silesia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, red. ks. W. Gliński, Warszawa 2013, s. 155-168.

2909. Patronat honorowy, w: Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijańskiego. Noce Kościołów 2013, Wrocław 2013, s. 8.

2910. Patron Ojczyzny i diecezji świdnickiej, „Niedziela” LVI(2013), nr 20 z dnia 19 maja 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 20/345, s. V).

2911. Pod opieką Matki Bożej Ostrobramskiej w szeroki świat, homilia wygłoszona przez ks. biskupa Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej z okazji 90.rocznicy urodzin Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza, „U św. Bartłomieja w Mierzeszynie” nr 28(95) z dnia 17 października 2013, r., s. 3-6.

2912. Pokój to dzieło wierności, „Gość Niedzielny” XC(2013),  nr  25 z dnia 23 czerwca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 25/479, s. VI).

2913. Pomóżmy Polsce obronić wartości chrześcijańskie,  „Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce” nr 46, listopad 2013 r. , s.3-6.

2914. Potrzeba wielkanocnego nawrócenia, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 77-86.

2915. Powrót do Pana Boga – źródła wszelkiego piękna, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 174-178.

2916. Prawda historii, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  30 z dnia 28 lipca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 30/484, s. VII).

2917. Prawda o sobie samym i o Bogu warunkiem naszego nawracania się, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 157-160.

2918. Prawdziwe pokrewieństwo z Chrystusem, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 198-200 oraz : „Ziemia Kłodzka. Od Kladskeho pomezi. Glatzer Bergland” Listopad/Listopad/November 2013, nr 232, s. 28-29.

2919. Proces nawrócenia, „Niedziela” LVI(2013), nr 29 z dnia 21 lipca 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 29/354, s. V).

2920. Prosić Ojca w imię Jezusa, „Niedziela” LVI(2013), nr 21 z dnia 26 maja 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 21/346, s. V).

2921. Prośba księdza biskupa w związku z II Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 49.

2922. Przedmowa, w: Jan Paweł II  - prorok naszych czasów, red. ks. K. Moszumański, Wałbrzych 2013, s. 7-8.

2923. Przedmowa, w: Jezu Ufam Tobie. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji Świdnickiej (2007-2010), Świdnica 2013, red. ks. Ł. Ziemski, s. 5-6.

2924. Przedmowa, w: ks. M. Biskup, Wierzę w Syna Bożego – Kazania. Pomoce duszpasterskie, cz. VIII, Wrocław 2013, s. 4-6.

2925. Przedmowa, w: Wiwisekcja czyli co dolega współczesnej kulturze, red. ks. A. Ziombra, Legnica 2013, s. 7-9.

2926. Przekazywanie wiary naczelnym zadaniem ewangelizacji, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 93-96.

2927. Przemiana umysłu, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr 34 z dnia 25 sierpnia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 34/4887, VI).

2928. Przesłanie Książąt Apostołów – Piotra i Pawła, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 134-138.

2929. Przesłanie Środy Popielcowej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 150-153.

2930. Przesłanie Wałbrzyskiej Piety, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 190-194.

2931. Przestrzeń dla prawdy i wartości (Z bp. Ignacym Decem, ordynariuszem diecezji świdnickiej, o roli mediów katolickich w misji ewangelizacyjnej Kościoła, rozmawia Julia. A. Lewandowska), „Niedziela” LVI(2013), nr 38 z dnia 22 września 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 38/363, s. I,  IV i V).

2932. Przez krzyż do światła, O dobrym przeżyciu Wielkiego Postu z ks. bp. prof. dr hab. Ignacym Decem, rozmawia Kajetan Rajski, „Wzrastanie”   (286) luty 2013, s. 2-3

2933. Przez smutek do radości, „Niedziela” LVI(2013), nr 22 z dnia 2 czerwca 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 22/347, s. V).

2934. Przezwyciężanie pokusy obojętności, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 161-164.

2935. Przyjaźniąc się z aniołami – powracać do postawy dziecka, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 71-73.

2936. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu i jej przesłanie, „Niedziela” LVI(2013), nr 41 z dnia 13 października 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 41/366, s. V).

2937. Przyszłość bezkonkurencyjna, „Gość Niedzielny” XC(2013),  nr  19 z dnia 12 maja 2013 r. (Gość Świdnicki nr 19/473, s. VI).

2938. Pytania na dziś, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  22 z dnia 2 czerwca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 22/476, s. VI).

2939. Refleksja nad pontyfikatem Ojca Świętego Benedykta XVI, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 169-174.

2940. Regulamin w sprawie kosztów sądowych w Sądzie Biskupim w Świdnicy, „Świdnickie  Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 109-110.

2941. Relatywizm upokarza rozum, „Nasz Dziennik”  nr 50/4589, z dnia 28 lutego 2013 r.,  s. IV.

2942. Religia w rozsądnych dawkach, „Niedziela” LVI(2013), nr 18 z dnia 5 maja 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 18/343, s. V).

2943. Rocznica narodzin parafii i świątyni, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 92-97.

2944. Siejba słowa, t. XXV,  W komunii z Bogiem, Część I. Homilie i rozważania z pierwszych czterech miesięcy  roku 2011, Świdnica 2013, ss.312.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Recepta na zadomowienie,  „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  27 z dnia 7 lipca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 27/481, s. V); ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” Tom 161, wrzesień-październik 2013, z. 2(627), s. 391-393; ks. S. Kowalczyk, „Świdnickie Studia Teologiczne” X(2013), nr 10, s. 457-459.

2945. Siejba słowa, t. XXVI,  W komunii z Bogiem, Część II. Homilie i rozważania z maja i czerwca  roku 2011, Świdnica 2013, ss. 384.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Recepta na zadomowienie,  „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  27 z dnia 7 lipca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 27/481, s. V); ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” Tom 161, wrzesień-październik 2013, z. 2(627), s. 391-393;  ks. S. Kowalczyk, „Świdnickie Studia Teologiczne” X(2013), nr 10, s. 457-459.

2946. Siejba słowa, t. XXVII,  W komunii z Bogiem, Część III. Homilie i rozważania z lipca, sierpnia i września roku 2011, Świdnica 2013, ss.  344.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Słowo prezydenta. Co robi biskup w wakacje? – łatwo się dowiedzieć ze spisu treści tej książki, „Gość Niedzielny” XCI(2014),  nr  5 z dnia 2 lutego 2014 r. (Gość Świdnicki nr 5/511, s. III); J.A. Lewandowska, W komunii z Bogiem, „Niedziela” LVII(2014), nr 6 z dnia 9 lutego 2014 r. (Niedziela Świdnicka nr 6/383, s. II); ks. S. Kowalczyk,  „Życie Konsekrowane”, lipiec-sierpień, 4(108) 2014, s. 130-133; ks. Z. Pawlak, „Teologia i Człowiek”. (Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK), 25(2014), nr 1, s. 219-222.

2947. Siejba słowa, t. XXVIII,  W komunii z Bogiem, Część IV. Homilie i rozważania z października, listopada i grudnia roku 2011, Świdnica 2013, ss. 338.

Rec. ks. R. Tomaszczuk, Jeden z dziesięciu. Cóż to był za rok? Zastanawiają się wierni czytelnicy biskupich rozważań, „Gość Niedzielny” XCI(2014),  nr  12 z dnia 23 marca 2014 r. (Gość Świdnicki nr 12/518, s. VI); ks. S. Kowalczyk,  „Życie Konsekrowane”, lipiec-sierpień, 4(108) 2014, s. 130-133; ks. Z. Pawlak, „Teologia i Człowiek”. (Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK), 25(2014), nr 1, s. 219-222..

2948. Siostry pełne miłosierdzia, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  46 z dnia 17 listopada 2013 r. (Gość Świdnicki nr 46/500, s. VI).

2949. Słodkie jarzmo i lekkie brzemię. Rekolekcje dla kapłanów wygłoszone w Przemyślu w dniach 6-9 lipca 2011 roku, Świdnica 2013, ss. 134.

Rec.: M. Jarosz, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  22 z dnia 2 czerwca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 22/476, s. VI); ks. J. Twardy,  "Ateneum Kapłańskie" 164 (2015) z. 1 (635) s. 204-207.

2950. Słowo biskupa, „Nasze Seminarium” VIII(2013), nr 3(22), kwiecień 2013 r. , s. 4.

2951. Słowo biskupa, „Nasze Seminarium” IX(2013), nr 1(23), październik 2013 r. , s. 4.

2952. Słowo wstępne, w: ks. A. Kopacz, Obrona Kępy Oksywskiej. Nieznane relacje obrońców polskiego morza 1 IX-19 IX 1939, Polanica Zdrój 2013, s. 15-16. ,

2953. Słowo wstępne, W: ks. Z. Chromy, Zbawieni przez wiarę. Teologia Benedykta XVI w kontekście Roku Wiary 2012-1013, Świdnica 2013, s. 9-10.

2954. Słuchanie nie wystarczy,  „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  12 z dnia 24 marca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 12/466, s. VI).

2955. Służyć jednemu Panu, „Niedziela” LVI(2013), nr 6 z dnia 10 lutego 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 6/331, s. V).

2956. Smutek i radość, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  21 z dnia 26 maja 2013 r. (Gość Świdnicki nr 21/475, s. VI).

2957. Spekulacje zamienić na modlitwę (wywiad), „Wiadomości Świdnickie”  nr 7/1221 z dnia 18-24 lutego 2013, s. 7.

2958. Szansa na ożywienie wiary, „Nasz Dziennik”  nr 229/4768, z dnia 1 października 2013 r.,  s. 2.

2959. Śmierć za prawdę, „Niedziela” LVI(2013), nr 45 z dnia 10 listopada 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 45/370, s. V).

2960. Świeccy w misji głoszenia Słowa Bożego, „Niedziela” LVI(2013), nr 19 z dnia 12 maja 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 19/344, s. V).

2961. Św. Jan Chrzciciel – śmierć w obronie prawdy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 177-180.

2962. Św. Maksymilian i bł. Matka Zofia Czeska – niebiescy wspomożyciele honorowych dawców krwi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 77-80.

2963. Testament Maryi, „Niedziela” LVI(2013), nr 26 z dnia 30 czerwca 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 26/351, s. V).

2964. Tęcza powołania osób życia konsekrowanego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 123-127.

2965. To nieprzyjazny gest, „Nasz Dziennik”  nr 158/4697, z dnia 9 lipca 2013 r.,  s. 2.

2966. Trwa operacja niszczenia Kościoła. Z ks. bp. Ignacym Decem, ordynariuszem świdnickim, nowym przewodniczącym Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, rozmawia Sławomir Jagodziński, „Nasz Dziennik”  nr 262/4801, z dnia 9-11 listopada 2013 r.,  s. 24.

2967. Trwajcie mocni w wierze. Rekolekcje dla księży dziekanów diecezji legnickiej wygłoszone w Krzydlinie Małej w dniach 12-14 listopada 2012 roku, Świdnica 2013, ss. 90.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Mocni wiarą. To już dziewiąta książka z serii „Rozważania rekolekcyjne”,  „Gość Niedzielny” XC(2013), nr 47 z dnia 24 listopada 2013 r. (Gość Świdnicki nr 47/501, s. III);  ks. A. Ziombra, „Świdnickie Studia Teologiczne” X(2013), nr 10, s. 461-463; ks. B. Drożdż, Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”  XII(2013), nr 2(23), s. 275-276; ks. Z. Pienio, „Życie Konsekrowane”, maj-czerwiec, 3(107), 2014, s. 118-120.

2968. Trwanie w Chrystusie – warunkiem skuteczności naszej misji, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 103-109.

2969. Trzy elementy wiary integralnej, „Niedziela” LVI(2013), nr 43 z dnia 27 października 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 43/368, s. V).

2970 Trzy zadania szkoły, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  35 z dnia 1 września 2013 r. (Gość Świdnicki nr 35/489, s. VI).

2971. Upomnienie obozu koncentracyjnego i wojennej historii, „Niedziela” LVI(2013), nr 35 z dnia 1 września 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 35/360, s. V).

2972. Utraciliśmy niepodległość ekonomiczną, „Gość Niedzielny” XC(2013),  nr  47 z dnia 24 listo pada 2013 r. (Gość Świdnicki nr 47/501, s. VI).

2973. Uwaga! Rodziny zagrożone, „Gość Niedzielny” XC(2013),  nr  32 z dnia 11 sierpnia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 32/486, s. VI).

2974. Uzdrowienie dziesięciu trędowatych, „Niedziela” LVI(2013), nr 44 z dnia 3 listopada 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 44/369, s. V).

2975. Walczył z dyktaturą relatywizmu, „Nasz Dziennik”  nr 36/4575, z dnia 12 lutego 2013 r.,  s. 3.

2976. Ważne zadania dla Polaków, „Niedziela” LVI(2013), nr 47 z dnia 24 listopada 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 47/372, s. V).

2977. W Chrystusie poznawać Ojca, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 97-102.

2978. Wezwania trzeciej niedzieli Adwentu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 106-109.

2979. Wezwani do nawracania się, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 82-84.

2980. Wezwani do nawrócenia, „Niedziela” LVI(2013), nr 15 z dnia 14 kwietnia 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 15/340, s. V).

2981. Wezwanie do doskonałości, „Niedziela” LVI(2013), nr 12 z dnia 24 marca 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 12/337, s. V).

2982. Wezwanie do doskonałości: miłość nieprzyjaciół – „nie” dla bylejakości, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 165-168.

2983. W głąb – w przestrzeń Ducha, „Gość Niedzielny” XC (2013), nr  18 z dnia 5 maja 2013 r. (Gość Świdnicki nr 18/472, s. VI).

2984. W hołdzie Matce Bożej Rzeszowskiej. Homilia wygłoszona w Sanktuarium Matki Bożej Pani Rzeszowa podczas uroczystości rekoronacji Figury Matki Bożej Rzeszowskiej, Rzeszów, 12 września 2013 r.,  „Zwiastowanie” Pismo Diecezji Rzeszowskiej 22(2013), nr 3, s.109-115.

2985. Wiara zobowiązuje, Homilia wygłoszona przez ks. bp. Ignacego Deca podczas XXI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę w sobotę, 13 lipca 2013 roku, „Nasz Dziennik”  nr 165/4704, z dnia 17 lipca10-11 2013 r.,  s. 10-11.

2986. Wielkanocna codzienność, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  13 z dnia 31 marca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 13/467, s. VI).

2987. Wielkanocne przemienienie, „Gość Niedzielny” XC(2013),  nr  16 z dnia 21 kwietnia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 16/470, s. VI).

2988. Wielki spór o prawdę, „Niedziela” LVI(2013), nr 32 z dnia 11 sierpnia 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 32/357, s. V).

2989. Wielkopostne wezwania, „Niedziela” LVI(2013), nr 9 z dnia 3 marca 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 9/334, s. V).

2990. Wierność Jezusowi, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  31 z dnia 4 sierpnia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 31/485, s. VI).

2991. W imię Chrystusa prosić Ojca, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 117-123.

2992. W jubileuszowym dziękczynieniu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 168-172.

2993. Wobec słowa Bożego, „Przewodnik Katolicki” nr 4 z dnia 27 stycznia 2013 r., s. 37.

2994. W postawie Maryi, pasterzy i Benedykta XVI – w Nowy Rok, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 127-129.

2995. W postawie wiary zwyciężać pokusy szatana, „Niedziela” LVI(2013), nr 7 z dnia 17 lutego 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 7/332, s. V).

2996. Wskazania do dobrej modlitwy (Homilia wygłoszona podczas Mszy św. inaugurującej Polsko-Czeski Rok Kulturalny 2013 w katedrze świdnickiej), „Ziemia Kłodzka. Öd Kladskego pomezi. Glatzer Bergland” , Marzec/Brezen/März 2013, nr 224,  s. 6-7.

2997. Wskazania Jezusa na dzieło ewangelizacji, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 139-142.

2998. Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana (Dn 3,57). Słowo wstępne w czasie uroczystości poświęcenia odremontowanych organów w Bazylice Nawiedzenia NMP w Bardzie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 121-126.

2999. W trosce o Matkę Ojczyznę, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 85-89.

3000. Wychowanie zwycięzców – możliwe,  „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  38 z dnia 22 września 2013 r. (Gość Świdnicki nr 38/492, s. VI).

3001. Wyczynowcy i amatorzy, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  44 z dnia 3 listopada 2013 r. (Gość Świdnicki nr 44/498, s. VII).

3002. Wymowa posypywania głów popiołem, „Niedziela” LVI(2013), nr 8 z dnia 24 lutego 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 8/333, s. V).

3003. Zachęcam i błogosławię, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  27 z dnia 7 lipca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 27/481, s. VI).

3004. Zaczerpnijcie i zanieście, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 165-168.

3005. Zadanie teologa – o wiarę się modlić, wiarą się dzielić i wiary bronić, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 194-197.

3006. Zaproszenie na IX diecezjalną pielgrzymkę maturzystów diecezji świdnickiej na Jasną Górę, 15 marca 2013 r., „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 102-103 oraz: „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2013/2014”, red.  ks. M. Korgul, Świdnica 2013, s. 133-134.

3007. Zaproszenie biskupa świdnickiego do udziału w regionalnej pielgrzymce do Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 1(37), s. 106-107.

3008. Zaproszenie biskupa świdnickiego na pielgrzymkę katechetów w Roku Wiary, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 45-46.

3009. Zaproszenie na Mszę św. na stadionie w Wałbrzychu w rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 46-47.

3010. Zaproszenie na II Forum Prezesów Parafialnych Rad Duszpasterskich, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 50-51.

3011. Zaproszenie młodzieży na Owczarnię, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 53.

3012. Zaproszenie biskupa świdnickiego do udziału w dziesiątej pieszej pielgrzymce diecezji świdnickiej na Jasną Górę (30 VII-09 VIII 2013 r.), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 93-94.

3013. Zaproszenie biskupa świdnickiego na odpust i dziękczynienie za koronację Figurki Matki Bożej z Góry Iglicznej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 95-96.

3014. Zaproszenie biskupa świdnickiego na uroczystość poświęcenia odnowionych organów w Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 96-97.

3015. Zaproszenie biskupa świdnickiego na dożynki diecezjalne, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 98.

3016. Zaproszenie biskupa świdnickiego w związku z inauguracją Akademii Trzeciego Wieku, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 100-101.

3017. Zaproszenie biskupa świdnickiego na „Jerycho Różańcowe” w Wałbrzychu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 101-102.

3018. Zaproszenie na jubileusz 90-lecia życia JE Księdza Kard. Henryka Gulbinowicza, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 53-54.

3019. Zaproszenie biskupa świdnickiego na III pielgrzymkę wspólnot żywego różańca do Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 54-55.

3020. Z ciemności do światła, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  37 z dnia 15 września 2013 r. (Gość Świdnicki nr 37/491, s. VI)

3021. Zdecydowane „nie” wobec dyktatury relatywizmu, „Niedziela” LVI(2013), nr 10 z dnia 10  marca 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 10/335, s. V).

3022. Ze świata poszukiwań do świata znalezienia prawdy, dobra i piękna. Wrocław, 6 lipca 2013 r. – Homilia wygłoszona w kościele uniwersyteckim, w czasie Mszy św. pogrzebowej śp. prof. Wojciecha Wrzesińskiego, b. rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 143-148.

3023. Z Maryją i z Janem Pawłem II być świadkiem Zmartwychwstałego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 2(38), s. 86-92.

3024. Zmieniać świat, zaczynając od siebie, „Niedziela” LVI(2013), nr 31 z dnia 4 sierpnia 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 31/356, s. V).

3025. Z naszymi prośbami do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, „Niedziela” LVI(2013), nr 17 z dnia 28 kwietnia 2013 r. (Niedziela Świdnicka nr 17/342, s. V).

3026. Z pokłonem wobec Matki – Przyczyny Naszej Radości – w 30-lecie koronacji cudownej Figurki Matki Bożej z Góry Iglicznej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 156-161.

3027. Z wiarą i miłością – zawsze po stronie Jezusa Chrystusa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 3(39), s. 152-156.

3028. Z wiarą w Chrystusa Króla w dalsze życie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” X(2013), nr 4(40), s. 97-100.

3029. Żywa obecność, „Gość Niedzielny” XC(2013),  nr  24 z dnia 16 czerwca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 24/478, s. VI).

3030. Źródła radości, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  41 z dnia 13 października 2013 r. (Gość Świdnicki nr 41/495, s. VI).

3031. Rec.: Ks. Jerzy Machnacz, Człowiek – Wspólnota – Bóg. Fenomenologia Gerdy  Walther, Wrocław 2012, ss. 288, „Świdnickie Studia Teologiczne” X(2013), nr 10, s. 487-488.

3032. Rec.: Ks. Marian Biskup, Wierzę w Syna Bożego. Kazania. Pomoce duszpasterskie, cz. 8, Wrocław 2013, ss. 264, „Świdnickie Studia Teologiczne” X(2013), nr 10, s. 439-440.

3033. Rec.: Ks. Franciszek Głód, Odnalezienie szczęścia w małżeństwie i rodzinie, Wrocław 2013, ss. 430, „Życie konsekrowane”, wrzesień- październik, 5(103), 2013, s. 126-128.

3034. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Drogi mego życia, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin/Sandomierz 2012, ss. 631, „Homo Dei” LXXXII(2013), nr 2(307), s. 227-229.

3035. Rec.:  Stanisław Kowalczyk, Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje, Lublin: Wyd. KUL 2012,  181s., „Ateneum Kapłańskie” Tom 160, marzec-kwiecień 2013, z. 2(624), s. 407-409.

3036. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Rozważania o kapłaństwie. Kapłan w służbie Chrystusa i Człowieka, Lublin-Sandomierz 2013, ss. 256, „Życie konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(104), 2013, s. 124-125.

­