1545. Aktywność czy kontemplacja,  „Niedziela” L(2007), nr 2 z dnia 14 stycznia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz nieco zmieniona wersja: „Niedziela” L(2007), nr 29 z dnia 22 lipca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 29, z dnia 18 lipca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1546. Apel o pomoc poszkodowanym przez trąbę powietrzną, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 126-127.

1547. Bardzo się cieszę z tego listu, „Nasz Dziennik” nr 44(2757) z dnia 21 lutego 2007 r.,  s. 2.

1548. Bądźmy pokorni, „Niedziela” L(2007), nr 38 z dnia 23 września 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. II).

1549. Bądźmy uczniami Chrystusa,  w: „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2007/2008”, Świdnica 2007, s. 26-29.

1550. „Błogosławieni miłosierni...” (wywiad udzielony M. Zygmuntowi), „Nasz Dziennik”, sobota-niedziela, 14-15 kwietnia 2007 r.  nr 88(2801), s.  10.

1551. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). List Biskupa Świdnickiego na Wielki Post 2007 r. – zapowiadający peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji świdnickiej, w: Wezwani do miłosierdzia (Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej), Świdnica 2007, s. 152-156 oraz   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 159-163.

1552. Bogactwo przed Bogiem,  „Niedziela” L(2007), nr 31 z dnia 5 sierpnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz: „Niedziela” LIII(2010), nr 31 z dnia 1 sierpnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1553. Boże przestrogi dla nas,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 165-167.

1554. Bóg daje szansę, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 10 z dnia 11 marca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1555. Bóg na ziemi, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 2 z dnia 14 stycznia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1556. Bracia szafarze!, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 22 z dnia 3 czerwca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1557 Budujmy pokój niosąc chwałę Bogu i okazując szacunek dla człowieka,   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 191-193.

1558. Być bogatym przed Bogiem, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 168-171.

1559. Był filarem polskiego Episkopatu, „Nasz Dziennik” nr 102(2815) z dnia 2-3 maja 2007 r.,  s. 4.

1560. Cena bycia uczniem Chrystusa, „Niedziela” L(2007), nr 25 z dnia 24 czerwca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)  oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 25 z dnia 20 czerwca 2010 r., (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1561. Charakterystyczne rysy personalizmu Mieczysława A. Krąpca OP, w: Człowiek w kulturze. 19/2007. W obronie realizmu, Lublin 2007, s. 99-110.

1562. Chorzy skarbem Kościoła, „Nasz Dziennik”, sobota-niedziela, 10-11 lutego 2007 r.  nr 35(2748), s.  19 oraz:   „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 152-156.

1563. Chrystus jest naszym Panem, „Biuletyn Liturgiczny Dzień Pański, II Niedziela Wielkanocna, 15 kwietnia 2007, nr 20, s. 1.

1564. Chrystus moim Królem, „Niedziela” L(2007), nr 47 z dnia 25 listopada 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1565. Chrystusowe orędzie z krzyża, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 185-188 oraz „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XV(2007), nr 2, Pomoce duszpasterskie styczeń-czerwiec 2008, s. 15-16.

1566. Chrystusowy ogień i rozłam,  „Niedziela” L(2007), nr 33 z dnia 19 sierpnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 33 z dnia 15 sierpnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1567. Ciasne drzwi do królestwa,  „Niedziela” L(2007), nr 34 z dnia 26 sierpnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1568. Cierpię, więc jestem – vir prudens et patiens, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 189-192.

1569. Cierpliwość i wytrwałość, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 50 z dnia 16 grudnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1570. Coraz bliżej Pięćdziesiątnicy,  „Niedziela” L(2007), nr 19 z dnia 13 maja 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1571. Cud przemienienia,  „Niedziela” L(2007), nr 9 z dnia 4 marca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1572. Czekaliśmy na Śmigus Dyngus (rozmowa z Beatą Moskal-Słaniewską), „Wiadomości Świdnickie”, nr 14(917) z dnia 2-9 kwietnia 2007, s.  IV.

1573. Człowiek – miejscem działania Ducha Świętego, „Niedziela” L(2007), nr 21 z dnia 27 maja 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1574. Człowiek uprawiający ziemię jako uczeń Chrystusa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 184-188.

1575. Dlaczego i za co dziękować Bogu?,  „Niedziela” L(2007), nr 41 z dnia 14 października 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1576. Dobrzy pasterze, „Niedziela” L(2007), nr 48 z dnia 2 grudnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1577. Doświadczenie bytowej jedności człowieka, w:  Zadania współczesnej metafizyki, nr 9, Dusza Umysł Ciało. Spór o jedność bytową człowieka, red. A. Maryniarczyk SDB i K. Stępień, Lublin 2007,  s. 487-512.

1578. Dowiedziałem się dopiero przy ołtarzu, „Nasz Dziennik”, poniedziałek, 8 stycznia 2007 r.  nr 6(2719), s.  4.

1579. Drodzy maturzyści!, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 12 z dnia 25 marca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1580. Droga młodzieży, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 13 z dnia 1 kwietnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1581. Dwaj bracia, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 11 z dnia 18 marca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1582. Dwie kategorie ludzi, „Niedziela” L(2007), nr 39 z dnia 30 września 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1583. Dwie postawy wobec Boga, „Niedziela” L(2007), nr 43 z dnia 28 października 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 43 z dnia 24 października 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1584. Eucharystia  przedłużająca się w czyn miłości, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XV(2007), nr 2. Pomoce Duszpasterskie, styczeń-czerwiec 2008, s. 13-14.

1585. Ewangelia w Ewangelii, „Niedziela” L(2007), nr 11 z dnia 18 marca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1586. Ewangeliczna pokora, „Niedziela” L(2007), nr 35 z dnia 2 września 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 35 z dnia 29 sierpnia 2010 r.(Niedziela Świdnicka, s. IV).

1587. Filozofia dla Europy jutra, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 15(2007), nr 2, s. 161-174.

1588. Gaudete – na spotkanie Pana, „Niedziela” L(2007), nr 50 z dnia 16 grudnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1589. Gdzie jesteś, Adamie?, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 206-208.

1590. Inauguracyjna sesja plenarna. Goście Forum, w: Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Dolny Śląsk 2020 – dobre miejsce do życia, Krzyżowa. 17-19 listopada 2006, Wrocław 2007, s. 6.

1591. Jak śmierć potężna jest miłość... wody wielkie nie zdołają jej ugasić,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 167-171.

1592. Jan Paweł II – obrońca godności człowieka, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 162-164.

1593. Jeden Bóg, w trzech Osobach, „Niedziela” L(2007), nr 22 z dnia 3 czerwca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 22 z dnia 30 maja 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1594. Jeden procent dla Caritas, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 10 z dnia 11 marca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. VII).

1595. Jesteśmy dłużnikami, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 24 z dnia 17 czerwca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1596. Jesteśmy powołani, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 5 z dnia 4 lutego 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1597. Jezus przypomina nam o naszym powołaniu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 162-165.

1598. Jubileusze, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 45 z dnia 11 listopada 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1599. Kapłańska wierność, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 21 z dnia 27 maja 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1600. Kapłaństwo dzisiaj (wywiad udzielony T. Plucie), „Niedziela” L(2007), nr 21 z dnia 27 maja 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. VI).

1601. Katecheta świadkiem Zmartwychwstałego Pana, w: „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2007/2008”, Świdnica 2007, s. 15-19.

1602. Kim był dla mnie Jan Paweł II? – Wielki Prorok naszych czasów,  „Totus Tuus”. Numer specjalny 2007 , s. 17-18

1603. Komunikat biskupa świdnickiego na niedzielę środków społecznego przekazu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 130.

1604. Kościół Zacheuszów, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 44 z dnia 4 listopada 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1605. Krzyż dla ucznia, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 36 z dnia 9 września 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1606. Ku pamięci górniczego trudu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 188-191.

1607. 150 lat w służbie Bogu i człowiekowi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 183-187.

1608. List do dziekanów w związku z wizytą Jego Eminencji ks. kard. Tarcisio Bertone – Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 129.

1609. Liturgia i posłanie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 204-206.

1610. Maryja – Wspomożenie nasze, „Niedziela” L(2007), nr 6 z dnia 11 lutego 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1611. Maryja wzorem i wspomożycielką w wypełnianiu naszego powołania, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 179-184.

1612. Maryja wzorem mądrości i miłosierdzia, „Nasz Dziennik”, sobota-niedziela, 17-18 listopada 2007, nr 269(2982), s. 22

1613. Mądra miłość, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 52 z dnia 30 grudnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1614. Miłosierdzie, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 15 z dnia 15 kwietnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1615. Miłosierdzie (II), „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 17 z dnia 29 kwietnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1616. Miłosierdzie (III), „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 18 z dnia 6 maja 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1617. Miłosierdzie (IV), „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 19 z dnia 13 maja 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1618. Miłosierdzie jako owoc zmartwychwstania Chrystusa. Homilia biskupa świdnickiego wygłoszona w Łagiewnickim Sanktuarium (sobota, 14 kwietnia 2007 r., godz. 12,00), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 175-178.

1619. Modlitwa błagalna, „Niedziela” L(2007), nr 42 z dnia 21 października 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

1620. Módl się i pracuj, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 29 z dnia 22 lipca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1621. Najważniejsze, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 28 z dnia 15 lipca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1622. Niebo – nasz przyszły, wieczny dom, „Niedziela” L(2007), nr 20 z dnia 20 maja 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV); „Niedziela” LIII(2010), nr 20 z dnia 16 maja 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1623. Niedziela Palmowa trwa, „Niedziela” L(2007), nr 13 z dnia 1 kwietnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1624.  Nie udało się nam, „Niedziela” L(2007), nr 3 z dnia 21 stycznia 2007 r. , s. 12.

1625. Niewypłacalni dłużnicy, „Niedziela” L(2007), nr 24 z dnia 17 czerwca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz  „Niedziela” LIII(2010), nr 24 z dnia  13 czerwca 2010 r., (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1626. Niezapomniany smak kompotu z suszonych gruszek (wywiad – rozmowa z biskupem świdnickim Jego Ekscelencją ks. Ignacym Decem – Małgorzata Moczulska), „Polska Gazeta Wrocławska – Wałbrzyska Panorama”, poniedziałek 24 grudnia 2007, s. 3.

1627. Nowe przykazanie, „Niedziela” L(2007), nr 18 z dnia 6 maja 2007 r. , (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1628 Oczekiwanie, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 48 z dnia  2 grudnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1629. Odejścia, zagubienia, powroty, „Niedziela” L(2007), nr 37 z dnia 16 września 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1630. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie diecezjalnych dożynek w 2007 roku, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 127-129.

1631. Od miłości danej do miłości zadanej – pojednanie erosu z agape (Z refleksji nad encykliką Ojca Świętego Benedykta XVI Deus caritas est), „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 85-93.

1632. Ofiarowanie się Bogu – nasze codzienne zadanie, „Niedziela” L(2007), nr 5 z dnia 4 lutego 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1633. Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie, „Nasz Dziennik”, czwartek, 15 listopada 2007 r., nr 267(2980), s. 12 oraz  to samo: „Tygodnik Świdnicki” nr 47(92) 2007, z dnia 19 listopada 2007 r., s. 16.

1634. Osiem razy szczęście, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 14 z dnia 8 kwietnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1635. O właściwy wizerunek rodziny w życiu i w mediach, „Nasz Dziennik”, czwartek, 18 stycznia 2007 r., s. 12 oraz: „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 165-169.

1636. Pan mój i Bóg mój, „Niedziela” L(2007), nr 15 z dnia 15 kwietnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1637. Pan życia i śmierci, „Niedziela” L(2007), nr 23 z dnia 10 czerwca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 23 z dnia 6 czerwca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1638. Patriotyzm, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 47 z dnia 25 listopada 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1639. Personalizm (hasło encyklopedyczne), w: Powszechna Encyklopedia filozofii, t. 8 Pap-Sc, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 122-127.

1640. Podejmij decyzję, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 39 z dnia 30 września 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1641. Podziękowanie i pożegnanie kard. T. Bertone przez biskupa świdnickiego (Dobromierz, 17 czerwca 2007 r.), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 152.

1642. Pokora drogą do pokoju, „Nasz Dziennik”, piątek, 7 września 2007 r.  nr 209(2922), s.  13 oraz: „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 156-162.

1643. Pokuta – dlaczego i jaka?, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 217-219.

1644. Posłani – zwiastuni pokoju, „Niedziela” L(2007), nr 27 z dnia 8 lipca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 27 z dnia 4 lipca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1645. Potrzebujemy Pasterza, „Niedziela” L(2007), nr 17 z dnia 29 kwietnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

1646. Powitanie kard. T. Bertone przez biskupa świdnickiego (pierwszy dzień wizyty – 16 czerwca 2007 r., parafia NMP Królowej Polski w Świdnicy), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 130-131.

1647. Powitanie kard. T. Bertone przez biskupa świdnickiego w Dobromierzu na spotkaniu z chorymi i przedstawicielami służby zdrowia (Dobromierz, 17 czerwca 2007 r.), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 149-150.

1648. Powołani do miłości, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 201-204.

1649. Powołani do wybierania, „Niedziela” L(2007), nr 49 z dnia 9 grudnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1650. Powołanie małżeńskie, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 46 z dnia 18 listopada 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1651. Powołanie Maryi i naszej powołanie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 175-178.

1652. Powroty, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 37 z dnia 16 września 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1653. Pożegnanie roku 2007, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 197-201.

1654. Praca darem i zadaniem, „Biuletyn Liturgiczny Dzień Pański, XXXIII Niedziela Zwykła, 18 listopada 2007, nr 55, s. 1.

1655.  Pracowicie i pobożnie, „Tygodnik Świdnicki” nr 51(96) z dnia 17 grudnia 2007 r.,  s.3.

1656. Prawda was wyzwoli, „Nasz Dziennik” czwartek, 11 stycznia 2007, nr 9(2722),  s. 5.

1657. Prawidłowa koncepcja człowieka podstawą nowoczesnego świata biznesu, polityki i konsumpcji, w: KGHM Polska Miedź S.A. Geneza i współczesność. Materiały konferencji naukowej 6 grudnia 2006 r., Legnica 2007, s. 9- 18.

1658. Prawo i sprawiedliwość dopełniać miłością, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 220-223.

1659. Prawość i posłuszeństwo,  „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 51 z dnia 23 grudnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1660. Prośba o przekazanie relikwii pierwszego stopnia świętej Siostry Faustyny, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 167.

1661. Prośba to nie hańba, „Niedziela” L(2007), nr 30 z dnia 29 lipca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1662. Przedmowa, w: E. Drążek, Racja wielości władz duszy według św. Tomasza z Akwinu, Świdnica 2007, s. 7-8.

1663. Przedmowa, w: M. Stadnicki, Sakralny Wałbrzych, Wałbrzych 2007, s. 3.

1664. Przedmowa, w: Ks. J. Janowski, Alumni – żołnierze. Elementy formacji seminaryjnej w świadomości alumnów-żołnierz na podstawie analizy dokumentów osobistych, Świdnica 2007, s.7-9.

1665. Przemiana, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 9 z dnia 4 marca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1666. Przez służbę do wieczności, „Niedziela” L(2007), nr 45 z dnia 11 listopada 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1667. Przypatrzmy się powołaniu naszemu,  „Nasz Dziennik” czwartek, 12 lipca 2007 r., nr 161(2874),  s. 10 oraz:  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 149-156.

1668. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Znamiona powołania człowieka nauki, „Nasz Dziennik”, wtorek, 30 października 2007 r., nr 254(2967), s. 10.

1669. Przypatrzmy się powołaniu naszemu – z refleksji nad powołaniem katechetycznym (Szkic homilii do uczestników sympozjum, Kościół akademicki KUL, 16.11.2007), w: Siedem Sakramentów Świętych w nauczaniu katechetycznym, red. H. Słotwińska, Lublin 2007, s. 19-25.

1670. „Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem” (Ps 43,4a),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 157-159.

1671. Radość z posługi myślenia,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 139-142.

1672. Recepta na udane życie,  „Niedziela” L(2007), nr 32 z dnia 12 sierpnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 32 z dnia 8 sierpnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1673. Redukcyjne wizje człowieka jako zagrożenie dla pokoju, w: Osoba ludzka i pokój, red. J. Kumala MIC, Licheń 2007, s. 83-95 oraz to samo: w: Z miłości do Kościoła. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu infułatowi profesorowi Władysławowi Bochnakowi, red. ks. B. Drożdż, Legnica 2008, s. 205-215 (nieco zmieniona wersja artykułu: Nowożytny spór o koncepcję człowieka,  „Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. T. VII. Język Polski, 2005, z. 2,  s. 9-16.

1674. Rodzina Maryi, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 49 z dnia 9 grudnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1675. Rozmowa z Jego Ekscelencją biskupem diecezji świdnickiej Ignacym Decem (wywiad udzielony Tadeuszowi Kościelnemu), Mościsko, „Wiadomości Katolickie” IX(2007), nr 4 (95), kwiecień 2007, s. 1,8.

1676. Sakrament Eucharystii w nauczaniu katechetycznym, w: Siedem Sakramentów Świętych w nauczaniu katechetycznym, red. H. Słotwińska, Lublin 2007, s. 93-110.

1677. Santo subito. Ks. bp Ignacy Dec o świętości Jana Pawła II, „Nasz Dziennik” poniedziałek, 2 lipca 2007, nr 152(2865),  s. 16.

1678. Siejba słowa, t. XIII Głosić Ewangelię nadziei. Część I. Homilie z pierwszej połowy roku 2005, Świdnica 2007, s. 424.

Rec.: ks. R Tomaszczuk, Kolejne tomy „Siejby słowa”. Nadzieja i Eucharystia, „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 12 z dnia 28 marca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV); Ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie”, Tom 154,  maj*2010*czerwiec, z. 3(607). s. 598-601; Ks. B. Drożdż, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” IX(2010), NR 1 (16), S. 404-405; Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 389-392; ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei” LXXX(2011), nr 1(298), s. 172-174.

1679. Siejba słowa, t. XIV , Głosić Ewangelię nadziei. Część II. Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2005, Świdnica 2007, s. 326.

Rec.: ks. R Tomaszczuk, Kolejne tomy „Siejby słowa”. Nadzieja i Eucharystia, „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 12 z dnia 28 marca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV); Ks. B. Drożdż, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” IX(2010), NR 1 (16), s. 404-405; Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 393-395; ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei” LXXX(2011), nr 1(298), s. 172-174.

1680. Sierpniowy tryptyk, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 192-195.

1681. Słowo biskupa świdnickiego, w: 50 lat parafii św. Marcina w Piławie Górnej, Piława Górna 2007, s. 1.

1682. Słowo biskupa świdnickiego w sprawie czwartej pieszej pielgrzymki świdnickiej na Jasną Górę, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 125-126.

1683. Słowo do czytelników „Niedzieli Świdnickiej” na święta Bożego Narodzenia, „Niedziela” L(2007), nr 51-52 , 23-30 grudnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. I).

1684. Słowo powitania kard. T. Bertone przez biskupa świdnickiego w katedrze (17 czerwca 2007 r.), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 144-145.

1685. Słowo wstępne, w: Jan Paweł II. Pamięć i obecność, Świdnica 2007, s. 3.

1686. Słuchanie słowa Bożego wczoraj i dziś, „Niedziela” L(2007), nr 3 z dnia 21stycznia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1687. Służba Ewangelii, „Niedziela” L(2007), nr 7 z dnia 18 lutego 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1688. Stojąc na ziemi – wpatrujemy się w niebo. List biskupa świdnickiego zapowiadający w diecezji świdnickiej wizytę Jego Eminencji Księdza Kardynała Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 125-128.

1689. Sursum corda – 50 lat w służbie Bogu i Kościołowi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 203-208.

1690.  Szkoła miejscem naszego duchowego wzrastania, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 159-161.

1691. Szukając szczęścia, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 40 z dnia 7 października 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1692. Ściga cię Boża miłość, „Niedziela” L(2007), nr 12 z dnia 25 marca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1693. Śpiewać Panu pieśń chwały, „Niedziela” L(2007), nr 46 z dnia 18 listopada 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1694. „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 174-179.

1695. Św. Józef przekazuje nam Ewangelię pracy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 199-201.

1696. Św. Katarzyna wzorem odwagi w wyznawaniu Chrystusa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 179-183.

1697. Św. Tomasz – przyjaciel prawdy, „Niedziela” L(2007), nr 4 z dnia 28 stycznia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1698. Tak to się zaczęło (wywiad udzielony Beacie Moskal-Słaniewskiej), „Wiadomości Świdnickie” nr 8(911) z dnia 19-25. lutego 2007 r., s.12 oraz to samo:  „Niedziela” L(2007), nr 12 z dnia 25 marca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. VI).

1699. To już trzy lata (wywiad udzielony Tomaszowi Plucie), „Niedziela” L(2007), nr 8 z dnia 25 lutego 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. VI).

1700. Tylko cała prawda o Bogu i człowieku niesie wyzwolenie (wywiad udzielony S. Jagodzińskiemu z okazji 1. rocznicy pielgrzymki Ojca św. Benedykta XVI do Polski),  „Nasz Dziennik” , sobota-niedziela, 26-29 maja 2007 r., nr 122(2835), s. 8.

1701. Uczmy się sztuki życia, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 32 z dnia 12 sierpnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1702. Udział Jana Pawła II w Misterium Paschalnym Chrystusa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 183-185.

1703. Ukaż mi, Panie, swe święte oblicze, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 212-214 oraz w: W służbie ołtarza („Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza”, XLV(2007, 162), Warszawa 2007, s. 51-53.

1704. Upominanie, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 35 z dnia 2 września 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1705. „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi” (Łk 13,24a),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 171-174.

1706. Wartości duchowe, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 31 z dnia 5 sierpnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1707. Warunki bycia uczniem Chrystusa, „Niedziela” L(2007), nr 36 z dnia 9 września 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 36 z dnia 5 września 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

1708. Wdzięczność Bogu za świętość Szymona z Lipnicy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 165-167.

1709. Wezwani do czynienia miłosierdzia, „Niedziela” L(2007), nr 28 z dnia 15 lipca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 28 z dnia 11 lipca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1710. Wezwani do walki z szatanem, „Niedziela” L(2007), nr 8 z dnia 25 lutego 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1711. W hołdzie naszemu Patronowi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 201-202.

1712. Wiara – ale jaka?, „Niedziela” L(2007), nr 40 z dnia 7 października 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1713. Wiara – warunkiem skuteczności działań Kościoła, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 214-216.

1714. Wieczny odpoczynek i światłość wiekuista dla zmarłego kapłana, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 196-200.

1715. Wieczny odpoczynek i światłość wiekuista dla zmarłego kapłana, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 191-194.

1716. Wielki prorok powstał wśród nas, w: Ope et consilio. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. prof. Józefowi Swastkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,  red. ks. J Pater, Wrocław 2007, s. 57-65.

1717. Wielkopostne ostrzeżenia, „Niedziela” L(2007), nr 10 z dnia 11 marca 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1718. Wielkosobotnie poświęcenia, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 188-190. oraz w nieco zmienionej wersji pt.: Wymowa poświęceń w Wigilię Paschalną, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XV(2007), nr 2. Pomoce duszpasterskie styczeń – czerwiec 2008, s. 16-18.

1719. Wierni wartościom głoszonym przez św. Melchiora Grodzieckiego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 171-175.

1720. W imię prawdy, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 7 z dnia 18 lutego 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1721. W kierunku nieba, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 20 z dnia 20 maja 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1722. W małżeństwie, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 34 z dnia 26 sierpnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1723. Wobec księży agentów, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 8 z dnia 25 lutego 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1724. Wobec przeciwności, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 6 z dnia 11 lutego 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1725. W postawie św. Józefa na spotkanie z Nowonarodzonym, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 194-197.

1726. W służbie odnowy polskiej i katolickiej rodziny, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 193-196.

1727. Wspominając i czcząc świętych, wielbimy Boga (wywiad - z JE księdzem biskupem Ignacym Decem, pierwszym ordynariuszem diecezji świdnickiej, rozmawia Sławomir Jagodziński), „Nasz Dziennik”, środa-czwartek, 31 X - 1 XI  2007 r.,  nr 255(2968), s.  10.

1728. W sprawach życia bez kompromisu, „Nasz Dziennik”, piątek, 13 kwietnia 2007 r.  nr 87(2800), s.  13.

1729. W Watykanie o Świdnicy (O przebiegu wizyty w Watykanie z ks. bp. Ignacym Decem rozmawia ks. Roman Tomaszczuk), „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 41 z dnia 14 października 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1730. Wybory, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 38 z dnia 23 września 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1731. Za  i przeciw Chrystusowi, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 3 z dnia 21 stycznia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1732. Za i przeciw, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 33 z dnia 19 sierpnia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1733. Zakonne sumienie, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 4 z dnia 28 stycznia 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1734. Zapraszam was, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 23 z dnia 10 czerwca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1735. Zaproszenie biskupa świdnickiego na III  Diecezjalną  Pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 157-158.

1736. Zaproszenie biskupa świdnickiego na inaugurację sezonu pielgrzymkowo-turystycznego w diecezji świdnickiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 91-92.

1737. Zaproszenie biskupa świdnickiego na obchody XXII Światowego Dnia Młodzieży oraz II rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II w diecezji świdnickiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 163-166.

1738. Zaproszenie biskupa świdnickiego na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2007 r., „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 151-152.

1739. Zaproszenie na diecezjalny dzień modlitw o pokój do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 3(15), s. 129.

1740. Zaproszenie na spotkanie opłatkowe, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 4(16), s. 111.

1741. Zaufajmy Bogu, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 43 z dnia 28 października 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1742. Zaufanie Bogu naszą mądrością, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 1(13), s. 209-211.

1743. Zdani na pomoc innych, „Gość Niedzielny”  LXXXIV(2007), nr 30 z dnia 29 lipca 2007 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1744. Zmartwychwstanie Pańskie – podstawa nadziei, „Niedziela” L(2007), nr 14 z dnia 8 kwietnia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV); „Niedziela” LIII(2010), nr 14 z dnia 4 kwietnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1745. Zmartwychwstanie Pańskie – przezwyciężenie cierpienia, zła i śmierci, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 191-194.

1746. Zmartwychwstały Jezus obdarza nas pokojem i miłosierdziem, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV(2007), nr 2(14), s. 194-198.

1747. Z nowym rokiem akademickim (wywiad z Grzegorzem Mędralą), „Nasze Seminarium” nr 4 październik 2007, s. 2.

1748. Życzenia, „Nasz Dziennik”, Boże Narodzenie, 24-25 grudnia 2007, nr 300(3013), s. 21.

1749. Życzenia, „Nasz Dziennik”  Wielkanoc, 7-9 kwietnia 2007, nr 83(2796), s. 21.

1750. Życzenia na święta Bożego Narodzenia, „Nasz Dziennik”, Boże Narodzenie, 24-26 grudnia 2007, nr 3000(3013),  s. 21.

1751. Rec.: Bogusław Paź, Naczelna zasada racjonalizmu. Od Kartezjusza do wczesnego Kanta, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2007, ss. 447, „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 353-355.

1752. Rec.: Elżbieta Drążek, Racja wielości władz duszy ludzkiej według św. Tomasza z Akwinu, seria: Biblioteka Diecezji Świdnickiej (14), Świdnica 2007, ss. 252, „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 345-347.

1753. Rec.: Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki, t. 2, Lublin – Kielce 2006, 282 s. , „Ateneum Kapłańskie” T. 148 (2007), z. 2(588),   s. 396-397.

1754. Rec.: Zadania współczesnej metafizyki (9). Dusza. Umysł. Ciało, red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stepień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, ss. 522, „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 349-351.

1755. Rec.: Zofia J. Zdybicka USJK, Bóg czy sacrum?, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, ss. 241, „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 343-344.

­