1387. Adwentowe oczekiwanie, „Niedziela” XLIX(2006), nr 49 z dnia 3 grudnia 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1388. Akademicka posługa myślenia. Uczelniane przemówienia i listy, Wrocław 2006, ss. 654; .

Rec.: ks. W. Baczyński, „Perspective” 2006, nr 2(9), s. 183-185; ks. A. Małachowski, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”  XIV(2006) nr 1, s. 287-290;  ks. Z. Pawlak, „Teologia i Człowiek” (półrocznik Wydziału Teologicznego UMK) 7-8(2006), s. 342-346; ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” 2006, t.147, z. 3(586), s. 618-619;  ks. M. Korgul, „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 361-363; „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” XIII(2007), nr 1(25), s. 47;

1389. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36), w: Jan Paweł II – sługa miłosierdzia. Materiały z II Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, red. ks. J Lipniak, Świdnica 2006, s. 11-24.

1390. Biskup Ignacy Dec o teorii ewolucji, „Wiadomości Świdnickie”  nr 46/897 z dnia 13-19. 11. 2006 r., s. 22.

1391. Błogosławiona, któraś uwierzyła, „Niedziela” XLIX(2006), nr 51,  z dnia 17 grudnia 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz  „Niedziela” LII(2009), nr 51,  z dnia 20 grudnia 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

1392. Bóg kocha nasz świat, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 13 z dnia 26 marca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1393. Bóg objawiający się i człowiek poszukujący Boga, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 111-113.

1394. Bracia policjanci, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 47 z dnia 19 listopada 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1395. Brońmy poczętego życia i świętości rodziny, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 137-143.

1396.  Był moim najlepszym studentem, „Niedziela” XLIX(2006), nr 7 z dnia 12 II 2006 (Niedziela na Dolnym Śląsku, s. III).

1397. Chrystus naszym nauczycielem i uzdrowicielem, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 127-130.

1398. Chrystus zmartwychwstał, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 16 z dnia 16 kwietnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1399. Chwała w życiu człowieka, „Niedziela” XLIX(2006), nr 44,  z dnia 29 października 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

1400. Chwałą naszą jest krzyż, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 168-172.

1401. Czas jubileuszu,  „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 48 z dnia 26 listopada 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1402. Czas Ojców (wywiad udzielony ks. R. Tomaszczukowi), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 49  z dnia 3 grudnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1403. Czas święty, bo Boży (wywiad udzielony ks. R. Tomaszczukowi), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 16 z dnia 16 kwietnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. IV-V).

1404. Czy moje zbawienie jest pewne?, „Niedziela”  XLIX(2006), nr 47 z dnia 19 listopada 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1405. Czy naprawdę starość nie udała się Panu Bogu? „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 144-147.

1406. Dając, otrzymujemy, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 31z dnia 30 lipca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1407. Degradacja człowieka (cz. I),  „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 45 z dnia 5 listopada 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1408. Degradacja człowieka (cz. II),  „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 46 z dnia 12 listopada 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1409. Dekret ogłaszający ustanowienie Świdnickiej Kapituły Katedralnej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 134-135.

1410. Dobra wiadomość, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 21 z dnia 21 maja 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1411. Do maturzystów, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 14 z dnia 2 kwietnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1412. Drodzy pielgrzymi, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 34 z dnia 20 sierpnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1413. Dwa stoły, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 26 z dnia 25 czerwca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1414. Dziękujemy i życzymy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 161-163.

1415. Filary małżeństwa, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 41 z dnia 8 października 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1416. Godność, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 43 z dnia 22 października 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1417. Homilia księdza biskupa Ignacego Deca wygłoszona podczas II pielgrzymki katechetów i nauczycieli do Barda, 22 kwietnia 2006 r, (Benedykt XVI o wychowaniu), „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2006/07, Świdnica 2006, s. 14-18.

1418. Imieniny Wszystkich Świętych, „Niedziela”  XLIX(2006), nr 44 z dnia 29 października 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. I).

1419. Instrukcja biskupa świdnickiego dotycząca obowiązków dziekana i wicedziekana, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 90-96.

1420. Instrukcja biskupa świdnickiego dotycząca przekazania parafii nowemu proboszczowi lub administratorowi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 96-99.

1421. Instrukcja biskupa świdnickiego dotycząca wizytacji dziekańskiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 99-105.

1422. Jezus w Betlejem jest naszą miłością, „Niedziela”  XLIX(2006), nr 52 z dnia 24 grudnia 2006  r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1423. Jubileusz, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 4 z dnia 22 stycznia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1424. Kardynał Wyszyński, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 22 z dnia 28 maja 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1425. Królestwo Boże, „Niedziela”  XLIX(2006), nr 48 z dnia 26 listopada 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1426. Ksiądz Profesor „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 39 z dnia 24 września 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1427. List biskupa świdnickiego z okazji jubileuszu 49-lecia koronacji figury Matki Bożej Bardzkiej Strażniczki Wiary, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 104-107.

1428. Listopadowe zamyślenia, „Niedziela”  XLIX(2006), nr 46 z dnia 12 listopada 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1429. Maryja nadzieją i ratunkiem dla zagubionych, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 148-149.

1430. Maryja przewodniczką wiary, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 144-148.

1431. Maryja wychowuje nas do modlitwy, „Niedziela” XLIX(2006), nr 43 z dnia 22 października 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1432. Miłości nie można kupić (wywiad udzielony A. Dobkiewicz, redaktor naczelnej „Tygodnika Świdnickiego”), „Tygodnik Świdnicki”, nr 1/2006 d z dnia 20 lutego 2006, s. 3.

1433. Miłość w nauczaniu ks. prałata Aleksandra Zienkiewicza, w: Ksiądz Aleksander Zienkiewicz. Sylwetka duchowa (Sympozjum w X rocznicę śmierci, Wrocław 19-20 listopada 2005 roku), red. M. Lubieniecka i J. Wartalska, Kraków 2006, s. 17-29.

1434. Młodzieńcza mądrość św. Kazimierza, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 138-141.

1435. Moim zdaniem (Rozmowy nieobojętne -15 rocznica powstania Radia Maryja), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 49  z dnia 3 grudnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. V).

1436. Najlepszy kompot z gruszek (wigilijny wywiad z Hanną  Wojciechowską), „Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska”, czwartek 21 grudnia 2006 r., s. 7.

1437. Namaszczeni (I), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 18 z dnia 30 kwietnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1438. Namaszczeni, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 20 z dnia 14 maja 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1439. Na progu Nowego Roku, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 1 z dnia 1 stycznia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1440. Narodzenie Boga, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 52-53 z dnia 24/31 grudnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1441. Nasz Benedykt XVI, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 25 z dnia 18 czerwca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1442. Nasz Ojciec Święty, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 24 z dnia 11 czerwca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1443. Nasza modlitewna pamięć o ofiarach przemocy (homilia) , „Nasz Dziennik”, nr 35(2445) z 10 lutego 2006 r., s. 13 oraz „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 131-134.

1444. Na weselu w Jasnogórskiej Kanie, „Nasz Dziennik”, nr 197(2607) z 24 sierpnia 2006 r.,  s. 11 oraz to samo:  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 150-154.

1445. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 11 z dnia 12 marca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III); „Niedziela” XLIX(2006) nr 13  z dnia 26 III 2006, s. 17; „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 75-78;  „Niedziela” LI(2008), nr 6 z dnia  10 lutego 2008 (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LII(2009), nr 9 z dnia 1 marca 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1446. Nie jestem katem na egzaminach (wywiad udzielony L. Sicińskiej i M. Zygmuntowi), „Niedziela” XLIX(2006), nr 8 z dnia  19 lutego 2006 (Niedziela na Dolnym Śląsku, s. VII).

1447. Nie ma w człowieku nic lepszego nad dobrą myśl „Nasz Dziennik” nr 209(2619) z dnia 7 września 2006 r. s.  oraz to samo:  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 162-168.

1448. Odrzucony Kościół (I), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 35 z dnia 27 sierpnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1449. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie diecezjalnych dożynek 2006, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 117-118.

1450. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie edycji świdnickiej tygodnika „Niedziela”, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 89.

1451. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 109-110.

1452. Odezwa księdza biskupa Ignacego Deca zapraszająca na trzecią pieszą pielgrzymkę świdnicką na Jasną Górę, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 110-111.

1453. Ojczyzna jest naszą matką (homilia wygłoszona w katedrze świdnickiej 11 listopada 2006 roku), „Nasz Dziennik” z dnia 16 listopada 2006 r. nr 267(2677), s. 11 oraz: „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 149-154.

1454. Opinia w sprawie nadania godności doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu Arcybiskupowi Metropolicie Lwowa, w: Jego Eminencja Kardynał prof. dr hab. Marian Jaworski. Doktor honoris causa Pontificiae Facultatis Theologicae Wratislaviensis, Wroclaw 2006,  s. 20-29.

1455. O stroju na ucztę, „Niedziela”  XLIX(2006), nr 45 z dnia 5 listopada 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1456. „Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy”, „Wiadomości Świdnickie” nr 15/866 z 10-17.04.2006 r., s. 5.

1457. Pamiętając Sybir (II), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 12 z dnia 19 marca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1458. Personalistyczna wartość pracy ludzkiej – w XXV-lecie encykliki „Laborem exercens”, „Zeszyty Społeczne” XIV(2006), nr 14, s. 5-9.

1459. Pielgrzymka, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 33 z dnia 13 sierpnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1460. Pierwsza sobota miesiąca – dniem śmierci Jana Pawła II, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 1143-146.

1461. Pierwsze kazanie Chrystusa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 120-123.

1462. Pierwszeństwo przez służbę,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 137-141.

1463. Pierwszy rok pontyfikatu, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 17 z dnia 23 kwietnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1464. Pod skrzydłami Bożej Opatrzności w Nowy Rok,  „Niedziela” XLIX(2006), nr 53 z dnia 31 grudnia 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1465. Polacy pokazali, że są uniwersalni (wywiad udzielony T. Plucie), „Niedziela” XLIX(2006), nr 28 z dnia 9 lipca 2006 r. (Niedziela na Dolnym Śląsku, s. III.

1466. Po raz trzeci z nami (życzenia od biskupa dla Czytelników „WŚ”,  „Wiadomości Świdnickie” 18-27. 12.20006 r., nr 51/52, s. 3

1467. Posłani przez Chrystusa na żniwo, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 133-134.

1468. Potrzeba bycia otwartym na człowieka i na Boga, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 135-137.

1469. Powołani do życia w prawdzie i miłości, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 163-166.

1470. Prośba o doświadczenie wiecznego piękna i wieczystej symetrii, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 114-119.

1471. Przedświąteczne przesłanie Maryi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 158-160; . „Niedziela” LIV(2011), nr 51 z dnia 18 grudnia 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

1472. Przezwyciężanie postawy negacji, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 28 z dnia 9 lipca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1473. Przyczyny odrzucenia (I), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 37 z dnia 10 września 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1474. Przyczyny odrzucenia (II), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 38 z dnia 17 września 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1475. „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu” ( 1 Kor 1,26), (homilia do świeckich i zakonnych pracowników katechezy, Bardo 2 IX 2006), „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej 2006/07, Świdnica 2006, s. 19-23.

1476. „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1,11), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 163-165.

1477. Radosna pokuta (wywiad z Violettą Zdziechowską- Mazurek), „Wiadomości Świdnickie” nr 10/861, 6-12. 03. 2006, s. 5.

1478. Radość,  „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 51 z dnia 17 grudnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1479. Radość oczekiwania,  „Niedziela” XLIX(2006), nr 50 z dnia 10 grudnia 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1480. Rodzina, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 44 z dnia 29 października 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1481. Rok przełomu, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 3 z dnia 15 stycznia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1482. Rola historii filozofii w kształtowaniu kultury, w:  Wobec Boga i człowieka. Księga pamiątkowa dla ks. prof. Romana Harmacińskiego, Praca zbiorowa pod redakcją ks. Eligiusza Piotrowskiego, Zielona Góra/Gorzów Wlkp. 2006, s. 37-44.

1483. Seminarium – moja radość (wywiad dla Doroty Bareły z świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”), „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 13 z dnia 26 marca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1484. Sens czuwania, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 49 z dnia 3 grudnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1485. Siejba słowa, t. XI  Biskupi start i rektorski finisz. Homilie i rozważania w pierwszych miesięcy posługi biskupiej, Świdnica 2006, ss. 328.

Rec.: Bp A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 357-358; M. Zygmunt, Siejba słowa, „Nasz Dziennik” nr 20(3341), z dnia 24-25 stycznia 2009 r., s. 10; S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie”  Tom 152 (2009), z. 3(601), s. 418-419; ks. K. Moszumański, „Życie Konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(80) 2009, s. 112-114; ks. Z. Pawlak, „Teologia i Człowiek”. (Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK), 12(2008), s. 262-266.

1486. Siejba słowa, t. XII  Naśladować Chrystusa. Homilie i rozważania z posługi pasterskiej od września do grudnia 2004 roku,  Świdnica 2006, ss. 367.

Rec.: Bp A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 359-360; ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” t. 153 (2009), z. 1(602), s. 201-203; ks. K. Moszumański, „Homo Dei” LXXIX(2010), nr 1(294), s. 181-184.

1487. Skarb i glina, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 50 z dnia 10 grudnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1488. Słowo biskupa świdnickiego, w: ks. S. Majda, H. Kwiatkowski, J. Karwata, Parafia Maryi Matki Kościoła w dziejach Kościoła dzierżoniowskiego, Dzierżoniów 2006, s. 7.

1489. Słowo biskupa świdnickiego do uczestników pielgrzymki trzeźwości, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 108.

1490. Słowo biskupa świdnickiego na odpust seminaryjny, „Nasze Seminarium” nr 2 październik 2006, s. 2.

1491. Słowo Boże światłem na drodze naszego życia, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 151-155.

1492.  Słowo na dziś, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 7 z dnia 12 lutego 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1493. Słowo wstępne, „Biuletyn katechetyczny diecezji świdnickiej 2005/2006”, Świdnica 2006, s. 5-6.

1494. Sylwestrowe „dziękuję”, „przepraszam”, „proszę”, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 169-174.

1495. Szatan, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 32 z dnia 6 sierpnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1496. Szaty na nowy rok akademicki,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 173-177.

1497. „Szczęść Boże” w pasterskiej posłudze nowego Księdza Proboszcza, „U Świętej Rodziny” , czerwiec 2006, nr 5(40), s. 2-3.

1498. Szkoła jako „Alma Mater”, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 141-144.

1499. Świadczyć o Chrystusie, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 29 z dnia 16 lipca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1500. Świadkowie słowa, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 5 z dnia 29 stycznia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1501. Światło nad Akwinem, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 123-127.

1502. Święta Jadwiga, „Niedziela” XLIX(2006), nr 42 z dnia 15 października 2006 r. (Niedziela świdnicka, s. IV).

1503. Św. Wojciech, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 19 z dnia 7 maja 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1504. Tajemnica śmierci i zmartwychwstania, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 154-158.

1505. Tradycje  Wigilii Bożego Narodzenia, „Niedziela”  XLIX(2006), nr 52 z dnia 24 grudnia 2006 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV-V).

1506. Trwamy  w wierze z Maryją, „Nasz Dziennik” z dnia 8-9 lipca 2006 r., s. 13.

1507. Wezwani do jednoczenia, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 6 z dnia 5 lutego 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1508. W drugą rocznicę ingresu, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 15 z dnia 9 kwietnia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1509. W dzień święceń, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 23 z dnia 4 czerwca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1510. W dzień święceń diakonatu, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 27 z dnia 2 lipca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1511. W hołdzie naszemu patronowi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 159-161.

1512. Wielki prorok powstał wśród nas i Pan Bóg nawiedził swój lud, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 147-150.

1513. W imię Boże do Domu Matki, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 141-144.

1514.W imię Boże w każdą drogę i podróż, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 134-137.

1515. W ozdobnej szacie chwalmy Pana, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 147-149.

1516. Wstęp, w: Wałbrzyszanie Janowi Pawłowi II, Wałbrzych 2006, s. 3.

1517. Wstęp, w: Jan Paweł II – sługa miłosierdzia. Materiały z II Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, red. ks. J Lipniak, Świdnica 2006, s. 9-10

1518. Wszyscy nosimy Pawłowy oścień, „Nasz Dziennik” z dnia 10 lipca 2006 r. s. 16-19.

1519. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 156-159 oraz wersja nieco zmieniona, „Niedziela” LII(2009), nr 15 z dnia 12 kwietnia 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1520. Wymogi nowego przymierza, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 9 z dnia 26 lutego 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1521. Wymowa Bożego Narodzenia, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 161-162.

1522. Wyższe Seminarium Duchowne w życiu diecezji, „Nasze  Seminarium” I (2005), nr 1, s. 2

1523. Zagospodarować czas, „Gość Niedzielny” LXXXIII(2006), nr 30 z dnia 23 lipca 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1524. Zaproszenie do Barda na epilog 3. pielgrzymki diecezji świdnickiej i zakończenie sezonu pielgrzymkowo-turystycznego 2006, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 4(12), s. 87-88.

1525. Zaproszenie do wspólnej modlitwy za Jana Pawła II, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 106-107.

1526. Zaproszenie na II diecezjalną pielgrzymkę maturzystów diecezji świdnickiej na Jasną Górę, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 80-81.

1527. Zaproszenie na II diecezjalną pielgrzymkę katechetów i nauczycieli do Barda, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 81-82.

1528. Zaproszenie na diecezjalny dzień modlitw o pokój do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w  Rogoźnicy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 118-119.

1529. Zaproszenie na dzień skupienia dla kapłanów, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 2(10), s. 103.

1530. Zaproszenie na konferencje rejonowe dla księży diecezji świdnickiej, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 119-120.

1531. Zaproszenie na obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 82-83.

1532. Zaproszenie na wystawę fotografii poświęconą Janowi Pawłowi II, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 78-79.

1533. Z Bogiem – na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 159-162.

1534. Z Bożym błogosławieństwem w Nowy Rok, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 1(9), s. 109-110.

1535. Zdrowie duchowe i fizyczne, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 8 z dnia 19 lutego 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1536. Zgorszenie, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 40 z dnia 1 października 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1537. Zło zwyciężać dobrem,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” III(2006), nr 3(11), s. 155-158.

1538. Zobowiązania chrzcielne, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 2 z dnia 8 stycznia 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1539. Zyskujemy ważne narzędzie ewangelizacji,  „Niedziela” XLIX(2006), nr 42 z dnia 15 października 2006 r. (Niedziela świdnicka, s. I)

1540. Życie od poczęcia, „Gość Niedzielny”  LXXXIII(2006), nr 42 z dnia 15 października 2006 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1541. Życzenia od biskupa dla Czytelników „WŚ”. Po raz trzeci z nami, „Wiadomości Świdnickie” nr 51(902) z dnia 18-27. 12. 2006 r., s. 3.

1542. Rec.: A Maryniarczyk SDB, Metoda metafizyki realistycznej. Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ss. 248. „Świdnickie Studia Teologiczne” III(2006), nr 3, s. 233-234.

1543. Rec.: Ks. S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 208, „Świdnickie Studia Teologiczne” III(2006), nr 3, s. 239-240.

1544. Rec.: Zadania współczesnej metafizyki (8). Substancja. Natura. Prawo naturalne, red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, ss. 512, „Świdnickie Studia Teologiczne” III(2006), nr 3, s. 235-237 oraz: „Ateneum Kapłańskie” T. 148 (2007), z. 3(589), s. 607-608.

­