1244. Adwentowy czas budowania na skale – wypełnianie woli Boga, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 143-145.

1245. Akropol, Golgota, Awentyn (wywiad), „Nasz Głos” , nr 3(96), marzec 2005, s. 6-7.

1245a. Benedykt XVI. Pierwsze reakcje – kraj, „Przewodnik Katolicki” nr 18 z dnia 1 maja 2005 r., s. 20.

1246. Biskup – głosiciel cudów Chrystusa, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 216-219.

1247. „Biskup jest szczególnym świadkiem wiary w swojej diecezji” (wywiad udzielony Markowi Zygmuntowi), „Niedziela” XLVIII(2005), nr 42 z dnia 16 października 2005 („Niedziela na Dolnym Śląsku”, s. I i III).

1248. Biskupie ćwiczenia (wywiad udzielony ks. R. Tomaszczukowi),  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 49 z dnia 4 grudnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

1249. Blaski i cienie „Solidarności” – w XXV-lecie jej narodzin, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 229-232.

1250. Bóg dał nam matkę Kościół i matkę Ojczyznę, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 141-143.

1251. Bóg miłosierdzia, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 23 z dnia 5 czerwca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1252. Budować na mocnym fundamencie, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 145-147.

1253. Chleb pątników,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 32 z dnia 7 sierpnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1254. Co z ludzką duszą? Problem duszy ludzkiej – relikt dawnej filozofii i teologii czy problem aktualny?, w: Philosophia vitam alere. Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin. red. S. Ziemiański SJ, Kraków 2005, s. 763-767.

1255. Czy  Papież odwiedzi Świdnicę? (wywiad udzielony V. Zdziechowskiej-Mazurek), „Wiadomości Świdnickie” nr 50(849),  13.12.-19.12.2005, s. 9.

1256. Diecezjalna celebra eucharystyczna na pożegnanie Ojca Świętego Jana Pawła II (rynek świdnicki 6 IV 2005),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 2, s. 185-192.

1257. Dar wyboru, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 22 z dnia 29 maja 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III), oraz w rozszerzonej wersji: „Niedziela” LI(2008), nr 22 z dnia 1 czerwca 2008 r. (Niedziela świdnicka, s.IV)

1258. Do alumnów pierwszego roku,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 41 z dnia 9 października 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1259. Do diakonów,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 26 z dnia 26 czerwca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1260. Do neoprezbiterów, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 21 z dnia 22 maja 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1261. Do zobaczenia w Domu Ojca (homilia), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 103-107.

1262. Eucharystia (I), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 14 z dnia 3 kwietnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1263. Eucharystia (II), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 15 z dnia 10 kwietnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1264. Eucharystia (III), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 16 z dnia 17 kwietnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1265. Eucharystia zapisem i uobecnieniem zbawczej ofiary Chrystusa (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 108-112 oraz: w: Pierwszy Kongres Eucharystyczny Diecezji Świdnickiej, red. ks. Ł. Ziemski, Świdnica 2011, s. 43-47.

1266. Eucharystia źródłem duchowej odnowy polskiej wsi, Świdnica 2005, ss. 92.

Rec.: Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 283-284.

1267. Głos w dyskusji, w: Salon Profesora Dudka, t IIa. Religia – duchowość – wartości, red. W. Małecki, Wrocław 2005, s. 34-36. 209-211. 357-358.

1268. Imię szkoły, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 44 z dnia 30 października 2005 r. (Gość Świdnicki, s. VII).

1269. Jaka Europa(I), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 5 z dnia 30 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1270. Jaka Europa (II), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 6 z dnia 6 lutego 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1271. Jaka Europa (III), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 7 z dnia 13 lutego 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1272. Jaka Europa (IV), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 8 z dnia 20 lutego 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1273. Jaka Europa (V), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 9 z dnia 27 lutego 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1274. Jaka Europa (VI), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 10 z dnia 6 marca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1275. Jestem z wami, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 3 z dnia 16 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

1276. Kard. Bolesław Kominek,(1903-1976) – w trzydziestą rocznicę śmierci, w: Ludzie Wrocławskiego Kościoła po II wojnie światowej, red.  I. Dec, K. Matwijowski, J. Pater, Wrocław 2005, ss. 12-14.

1277. Kardynał Henryk Gulbinowicz jako Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału teologicznego we Wrocławiu (1976-2004), „Świdnickie Studia Teologiczne” II(2005), nr 2, s. 11-26 oraz to samo z małymi zmianami pod zmienionym tytułem: Troska kard. Henryka Gulbinowicza o rozwój nauki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, w: Cierpliwość i Miłość. Księga dla uczczenia Kardynała Henryka Gulbinowicza, red. bp E. Janiak i ks. W. Irek, Wrocław 2010, s.97-108.

1278. Katecheta jako nauczyciel, wychowawca i świadek, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 219-225 oraz „Biuletyn katechetyczny diecezji świdnickiej 2005/2006”, Świdnica 2006, s. 9-14.

1279. Katyń,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 49 z dnia 4 grudnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1280.  Katyń i Sybir (II), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 50 z dnia 11 grudnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1281. Katyń i Sybir (III), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 51 z dnia 18 grudnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1282. List biskupa świdnickiego na Wielki Post 2005r. Stawanie się darem owocem Eucharystii,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 66-69 oraz w: Pierwszy Kongres Eucharystyczny Diecezji Świdnickiej, red. ks. Ł. Ziemski, Świdnica 2011, s. 27-30.

1283. List biskupa świdnickiego z okazji jubileuszu 25-lecia koronacji Figurki Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 53-58.

1284. Lubię spotkania z ludźmi (wywiad z Dorotą Barełą), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 14 z dnia 3 kwietnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. IV-V).

1285. Mnożyć przez dzielenie, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 30 z dnia 24 lipca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1286. Modlitewna wizyta na terenie obozu koncentracyjnego – upomnieniem, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 225-228.

1287. Moja biskupia świątynia, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 5 z dnia 30 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. IX).

1288. Nadzieja rolników,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 12 z dnia 20 marca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1289. Nagroda za integrację środowisk akademickich. Rozmowa z Bp. Ignacym Decem – ordynariuszem Diecezji Świdnickiej i prof. dr hab. Tadeuszem Lutym rektorem Politechniki Wrocławskiej, „Nowe Życie” XXII(2005), nr 1(364), s. 4-5.

1290. Największy owoc Bożego Narodzenia – godność dzieci Bożych, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 148-150.

1291. Namaszczeni i posłani (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 113-115.

1292. Na progu nowego czasu (fragment noworocznej homilii) „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 1 z dnia 2 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1293. Na służbie dobrego myślenia (Alokucja końcowa w czasie akademii inauguracyjnej, aula kurialna, sobota, 29 X 2005, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 108-109.

1294. Na wzór Maryi uczmy się być mądrymi (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 100-102.

1295. Nowożytny spór o koncepcję człowieka,  „Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. T. VII. Język Polski, 2005, z. 2,  s. 9-16.

1296. Obumrzeć, żeby żyć, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 11 z dnia 13 marca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1297. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie drugiej pieszej pielgrzymki świdnickiej na Jasną Górę, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 58-59.

1298. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie diecezjalnych dożynek 2005 roku, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 68-69.

1299. Od Maryi uczymy się ufać słowu Bożemu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 203-210.

1300.   O duszy, Salon Profesora Dudka, t. II a  Religia – duchowość – wartości, red. W. Małecki, Wrocław 2005, s. 284-293.294.297-301.306-308.313-316.321-323.329-333.

1301. „Ora et labora” – „módl się i pracuj” – program dla Europy jutra, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 211-215.

1302. Od wdzięczności za Eucharystię i kapłaństwo do wzajemnej służby (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 116-118.

1303. O starości, cierpieniu, chorobie i śmierci (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 93-96.

1304. O właściwy wizerunek nowej Europy, w:  Ecclesia in Europa – Kościół w Europie i w Polsce,  red.  ks. bp I. Dec,  Wrocław 2005, ss. 19- 25.

1305. Owoce Eucharystii,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 33 z dnia 14 sierpnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1306. Pamięć o ofiarach szatańskiej przemocy (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 97-99.

1307. Papież pamięta o nas (wywiad udzielony ks. R. Tomaszczukowi), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 50 z dnia 11 grudnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. VI)

1308. Patriotyzm (I), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 19 z dnia 8 maja 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1309. Patriotyzm (II), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 20 z dnia 15 maja 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1310. Polska w Unii (fragment homilii wygłoszonej w Katedrze Świdnickiej 31 12 2004),   „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 4 z dnia 23 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1311. Posługa katechety w środowisku szkolnym, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 61-68.

1312. Potrzebujemy Chrystusowego pokoju (fragment homilii wygłoszonej w Lasówce 18 12 2004),  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 3 z dnia 16 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1313. Powołanie nauczyciela na progu XXI wieku, w: 68. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców Jasna Góra, 1 – 2 lipca 2005; „odpowiednie dać rzeczy słowo”, red. ks. E. Jankiewicz, Zielona Góra 2005,  s.  61-69.

1314. Prawda i miłość,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 13 z dnia 27 marca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1315. Prezent dla świdniczan (wywiad udzielony Halinie Rzepeckiej), „Wiadomości Świdnickie” Nr 6/810; 8-14.02.2005 r., s. 3.

1316. Prośba o dar wiary, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 17 z dnia 24 kwietnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1317. Przedmowa, w: Światło słońca, które nie zna zachodu. Eucharystia jako tajemnica światła, red. ks. J. Lipniak, Świdnica 2005, s. 9.

1318. Przedmowa, w: ks. K. Policki, SDS, Filozofia człowieka we wczesnej twórczości J.I.M. Bocheńskiego OP, Wrocław 2005, s. 5-6.

1319. Przedmowa, w: ks. Krzysztof Moszumański, Ks. Julian Michalec (1922-1988), człowiek i dzieło, Świdnica 2005, s. 9-10.

1320. Przesłanie betlejemskich pasterzy, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 52 z dnia 25 grudnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1321. Przeszłość, która zobowiązuje (kazanie okolicznościowe na zakończenie obchodu jubileuszu z racji 640-. rocznicy śmierci Arnoszta z Pardubic (1297-1364), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 2, s. 193-196.

1322. Przez krzyż do chwały, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 238-240.

1323. Przyjmować jarzmo i brać brzemię Chrystusa w stylu św. Franciszka z Asyżu, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 119-122.

1324. Przywracać nadzieję ubogim (wywiad udzielony M Zygmuntowi), „Niedziela” XLVIII(2005), nr 51 z dnia 18 grudnia 2005,  (Niedziela na Dolnym Śląsku. s. I, IV).

1325. Radość początku, (Słowo wstępne wygłoszone w katedrze świdnickiej w czasie uroczystej Mszy św. inaugurującej rok akademicki 2005/2006 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej, sobota po XXXI Niedzieli Zwykłej, 29 X 2005,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 92-94.

1326. Recenzja działalności naukowo-kościelnej ks. kard. dr. Joachima Meisnera, w: Kardynał Joachim Meisner. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. I. Pachcieńska,  Lublin 2005, s. 5-11.

1327. Recepta na szczęście (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 86-88.

1328. Rodzina,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 36 z dnia 4 września 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1329. Rok przełomu (Homilia wygłoszona w katedrze świdnickiej za zakończenie roku 2005, 31 XII 2005, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 150-154.

1330. Rozesłanie, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 28 z dnia 10 lipca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1331. Rozwój Królestwa Bożego, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 25 z dnia 19 czerwca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1332. Seminarium (I), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 42 z dnia 16 października 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1333. Seminarium (II), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 43 z dnia 23 października 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1334. Seminarium (III), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 44 z dnia 30 października 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1335. Sens odpoczynku, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 29 z dnia 17 lipca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1336. Sens znaku,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 35 z dnia 28 sierpnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1337. Siejba słowa. Słowo Boże na każdy czas. Homilie okolicznościowe, t. 10, Wrocław 2005, s. 533.

Rec: ks. A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 357-359; ks. Z.  Pawlak, „Ateneum Kapłańskie”. t. 150, 2008, z. 2(594),  s. 410-412; „Gość Niedzielny” LXXXV(2008), nr 11 z dnia 16 marca 2008 r., s. 51;

1338. Słowo biskupa świdnickiego do chorych,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 63-64.

1339. Słowo biskupa świdnickiego w związku z dekretem Ojca Świętego Jana Pawła II „Miraculorum Maximum”,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 64-66.

1340. Słowo wstępne, w: Jego Eminencja Kardynał Joseph Ratzinger – Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Świdnica 2005, ss. 5-9.

1341. Słowo wstępne, w:  Ludzie Wrocławskiego Kościoła po II wojnie światowej, red.  I. Dec, K. Matwijowski, J. Pater, Wrocław 2005, s. 5 (wraz z K. Matwijowskim i J. Paterem).

1342. Solidarność (I), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 37 z dnia 11 września 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1343. Solidarność (II), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 38 z dnia 18 września 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1344. Solidarność (III), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 39 z dnia 25 września 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1345. Solidarność (IV), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 40 z dnia 2 października 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III)

1346. Stawanie się darem, owocem Eucharystii (List Biskupa Świdnickiego na Wielki Post 2005 roku), „Niedziela” XLVIII(2005), nr 9 z dnia 27 II 2005 r. (Niedziela na Dolnym Śląsku, s. I-II) oraz  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 9 z dnia 27 lutego 2005 r. (Gość Świdnicki, s. VI).

1347. Śladami Benedykta XVI na dolnośląskiej ziemi (wywiad udzielony L. Sicińskiej), „Niedziela” XLVIII(2005) nr 18 z dnia 1  maja 2005 („Niedziela na Dolnym Śląsku” , s. I i IV.

1348. Św. Jadwiga i Jan Paweł II, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 46 z dnia 13 listopada 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1349. Św. Jadwiga i Jan Paweł II (cz. II), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 47 z dnia 20 listopada 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1350. Św. Jadwiga i Jan Paweł II (cz. III), „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 48 z dnia 27 listopada 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1351. Św. Jadwiga Śląska i sługa Boży Jan Paweł II wzywają nas do świętości, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 123-127.

1352. Wakacje i urlop, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 24 z dnia 12 czerwca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1353. Warto inwestować w młodzież, „Sprawy rodziny” 2005, nr 72(4) s. 79; także „Nasz dziennik z dnia  6 września 2005 r.

1354. W hołdzie dostojnemu Jubilatowi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 134-140.

1355. W hołdzie matce kościołów diecezji świdnickiej (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 81-85.

1356. W hołdzie Polakom pomordowanym w Katyniu (homilia), „Nasz Dziennik” nr 236(2341),  z dnia  8-9 października 2005, s. 17 oraz to samo: „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 111- 115.

1357. Wielkość rodzi się z ascezy (fragment homilii wygłoszonej w Wałbrzychu 11 XII 2004)  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 2 z dnia 9 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1358. Wierzyć eucharystycznie,  „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 31 z dnia 31 lipca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1359. W modlitewnym darze dla Kościoła i świata, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 128-130.

1360. W nowej Europie, „Przewodnik Katolicki” nr 7 a dnia 13 lutego 2005 r., s. 3.

1361. Woda żywa, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 18 z dnia 1 maja 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1362. W ozdobnej szacie chwalmy Pana, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 131-134.

1363. W postawie ofiarowania się Bogu (homilia),  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 89-92.

1364. Wprowadzenie, w: Ecclesia in Europa – Kościół w Europie i w Polsce,  red.  ks. bp I. Dec,  Wrocław 2005, ss. 7-10.

1365. Wrocławscy teologowie w latach powojennych, w:  Ludzie Wrocławskiego Kościoła po II wojnie światowej, red.  I. Dec, K. Matwijowski, J. Pater, Wrocław 2005, ss. 104-114.

1366.  Wskazówki, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 45 z dnia 6 listopada 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1367. W służbie słowu prawdy i miłości, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 197-203.

1368. Zadania diakonów, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 27 z dnia 3 lipca 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1369. Zaproszenie na pierwszą diecezjalną pielgrzymkę maturzystów diecezji świdnickiej na Jasną Górę,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 1, s. 62.

1370. Zaproszenie duchowieństwa i wiernych na uroczystości związane z obchodem pierwszej rocznicy powstania Diecezji Świdnickiej,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 2, s. 151-152.

1371. Zaproszenie na diecezjalna pielgrzymkę katechetów i nauczycieli do Wambierzyc,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 2, s. 152-153.

1372. Zaproszenie na pielgrzymkę sióstr do Barda, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 2, s. 155-156.

1373. Zaproszenie duchowieństwa i wiernych do uczestnictwa w peregrynacji relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Diecezji Świdnickiej,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 2, s. 156-157.

1374. Zaproszenie na pierwszą diecezjalną pielgrzymkę dzieci pierwszokomunijnych i Eucharystycznego Ruchu Młodych do Barda,  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 2, s. 159-160.

1375. Zaproszenie na zakończenie sezonu pielgrzymkowo-turystycznego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 60-61.

1376. Zaproszeni do wytrwałej modlitwy, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 4(8), s. 115-118.

1377. Z dolnośląskiej karty działalności naukowo-dydaktycznej o. prof. Hugolina Langkammera, w: Deus meus et omnia. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM, red. M. S. Wróbel, Lublin 2005, s. 79-84.

1378. Z Maryją dziękujemy Bogu za tegoroczne plony i płody ziemi, „Świdnickie Wiadomości Kościelne” II(2005), nr 3(7), s. 232-237.

1379. Z nieznanych kart życia ks. Michała Potaczały (1912 – 1975), w: Zakochany w każdym człowieku. Wspomnienia o ks. Michale Potaczale – Apostole Dobroci, red.  J.W. Lachendro, Kraków - Chrzanów 2005,  s. 126-131.

1380. Z wigilijnych wspomnień, (wywiad udzielony V. Zdziechowskiej-Mazurek), „Wiadomości Świdnickie” nr 51(849),  20.12.-26.12.2005, s. 3, 9.

1381.  Życiowe wybory, „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 34 z dnia 21 sierpnia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. III).

1382. Życzenia biskupa ordynariusza „Gość Niedzielny”  LXXXII(2005), nr 1 z dnia 2 stycznia 2005 r. (Gość Świdnicki, s. I).

1383. Rec.: „Deus meus et omnia”. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. dr hab. Hugolina Langkammera OFM, red. M.S. Wróbel, Lublin 2005, ss. 477, „Świdnickie Studia Teologiczne” II(2005), nr 2, s. 265-266.

1384. Rec.: Janusz Filipkowski, Koncepcja nadziei w filozofii św. Tomasza z Akwinu, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2004, s. 177, s.  610-611.

1385. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Bóg filozofii a Bóg wiary, Sandomierz 2005, ss. 151, „Świdnickie Studia Teologiczne” II(2005), nr 2, s. 263-264.

1386. Rec.: Ks. Korneliusz Policki SDS, Filozofia człowieka we wczesnej twórczości J.I.M. Bocheńskiego OP, Wrocław 2005, ss. 248, „Świdnickie Studia Teologiczne” II(2005), nr 2, s. 267-269.

­