1115. Adwentowe przesłanie św. Jana Chrzciciela, (homilia na 2. niedzielę Adwentu),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 270-273.

1116. Alleluja, Jezus żyje! (Homilia na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 239-241oraz „Niedziela” LI(2008), nr 12 z dnia 23 marca 2008 r (Niedziela Świdnicka, s. IV);  „Niedziela” LIV(2011), nr 17 z dnia 24 kwietnia 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1117. Biskup o Patronie diecezji,  „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 19 z dnia 9 maja 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 19/1, s. 21).

1118 By nie ustać w drodze, (z homilii wygłoszonej podczas bierzmowania w katedrze świdnickiej, 28.05.2004), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 24 z dnia 13 czerwca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 24/6, s. 24).

1119. Cele pieszej pielgrzymki, (z homilii wygłoszonej do pielgrzymów 3.08.2004 r. w Bobolicach), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 34 z dnia 22 sierpnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 34/16 s. IV)

1120. Chrystus naszą drogą, prawdą i życiem (Homilia na 5. Niedzielę  Wielkanocną),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 247-249 oraz: „Niedziela” LIV(2011), nr 21 z dnia 22 maja 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1121. Chrystus Pasterzem i bramą owiec (Homilia na 4. Niedzielę Wielkanocną),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 245-247 oraz: „Niedziela” LIV(2011), nr 20 z dnia 15 maja 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1122. Chrystusowe ostrzeżenie, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 28 z dnia 11 lipca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 28/10, s. IV.

1123. Ciasna brama i wąska droga (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 157-158.

1124. Czas owocowania, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 258-261.

1125. Czuje się tu jak w domu (wywiad udzielony redakcji „Gazety Świdnickiej) „Słowo Polskie. Gazeta Świdnicka”, nr 300/519207), z dnia 21 grudnia 2004 r., s. 1 i 3

1126. Czym jest dla mnie Eucharystia? „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 44 z dnia 31 października 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 44/26 s. III).

1127. Diariusz wydarzeń na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Rok akademicki 2003/2004,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 283-304.

1128. Dom Boga – dom ludzi (fragment homilii: Kaczorów – stulecie kościoła, 5 grudnia 2004 r.), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 51 z dnia 19 grudnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 51/33, s. IV.

1129. Etapy objawienia Miłosierdzia Bożego (fragment homilii wygłoszonej 7 listopada 2004 r. w kościele Trójcy Świętej w Dzierżoniowie), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 47 z dnia 21 listopada 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 47/29, s. IV.

1130. Etyczny wymiar kreowania społeczeństwa wiedzy, „Studia Philosophiae Christianae” 40(2004), nr 1, s. 39-25.

1131. Ewangelia tego świata, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 31 z dnia 1 sierpnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 31/13, s. IV.

1132. Gdy się zbytnio troszczysz (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 37 z dnia 12 września 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 37/19, s. IV).

1133. Idziemy na służbę (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 152-154.

1134. Jan Paweł II papieżem Eucharystii,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 7-14.

1135 Jednocząca misja Chrystusa (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 154-155.

1136. Jestem posłany do ludzi (wywiad) „Wiadomości Świdnickie”  nr 11/763, 23-30.03.2004,  Dodatek specjalny, s. II.

1137. Jesteśmy włodarzami (z homilii wygłoszonej w Wambierzycach 19.09.2004 r.), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 44 z dnia 31 października 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 44/26 s. IV).

1138. Kondycja ludzka (Hasło encyklopedyczne), w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2004, t. 5 Ir-Ko, s. 776.

1139. Ksiądz na motocyklu (wywiad udzielony Hannie Waśkowskiej z okazji otrzymania nagrody Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola za integrację środowiska), „Pryzmat”. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej,  nr 182,listopad 2004, s. 14.

1140. Ku nowemu wezwaniu,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 246-249 oraz „Świdnickie Wiadomości Kościelne” I(2004), nr 1, s. 32-35.

1141. List gratulacyjny z okazji pięćdziesięciolecia kapłaństwa Księdza Profesora dra hab. Jana Kowalskiego, w: Okruchy życia. Księga Jubileuszowa na pięćdziesięciolecie kapłaństwa Księdza Profesora dra hab. Jana Kowalskiego, Częstochowa 2004. oraz "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 269.

1142. List gratulacyjny z okazji przyznania ks. prof. Janowi Kowalskiemu przez PAT w Krakowie medalu BENE MERENTI, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 263.

1143. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji XXVIII rocznicy Ingresu i XXXIV rocznicy sakry biskupiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 264.

1144.  List gratulacyjny do prof. Józefa Musieloka z okazji dziesięciolecia istnienia Uniwersytetu Opolskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 265.

1145. List gratulacyjny do abpa Józefa Michalika, Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego,  z racji wyboru na Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu"  nr 14, 2003/2004, s. 266.

1146. List dziękczynny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji powołanie rektora PWT na pierwszego biskupa Diecezji Świdnickiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2002/2003, s. 267.

1147. List gratulacyjny do ks. biskupa Henryka Gołębiewskiego z racji otrzymania nominacji na arcybiskupa metropolitę wrocławskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 268.

1148. List gratulacyjny do ks. bpa Edwarda Janiaka z racji 25-lecia święceń kapłańskich,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 270.

1149. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Jana Dyducha z racji wyboru na rektora PAT, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 271.

1150. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka z racji wyboru na rektora KUL, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 272

1151. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji imienin "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 273.

1152. List gratulacyjny do ks. bpa Kazimierza Nycza, z racji nominacji na biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 274

1153. List gratulacyjny do ks. arcybiskupa Henryka Gołębiewskiego z racji ósmej rocznicy święceń biskupich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 275.

1154. List gratulacyjny do prof. dr hab. inż. Tadeusza Lutego, rektora Politechniki Wrocławskiej, Przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni i Wrocławia z okazji zakończenia posługi rektora PWT we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 14, 2003/2004, s. 276.

1155. List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej i Diecezji Świdnickiej z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2004 r.,  „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14 , 2003/2004, s. 142-144.

1156. Majowe rocznice Jana Pawła II, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 36 z dnia 5 września 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 22/4, s. 25).

1157. Mądrość uczniów Jezusa (Z homilii wygłoszonej podczas uroczystości w Gross-Rosen), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 22 z dnia 30 maja 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 39/21, s. IV).

1158. Modlitwa błagalna, (homilia na 29. niedzielę zwykłą) „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 255-258.

1159. „Mulieris dignitatem” – wzory polskich kobiet, w: Kobieta w Kościele i w społeczeństwie, red. ks. I. Dec, Wrocław 2004, s. 81-96.

1160. Najważniejsza modlitwa (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 150-152.

1161. Nasze zadanie – przymnażanie chwały ludziom i Bogu (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 36 z dnia 5 września 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 36/8, s. IV.

1162. Naśladować Chrystusa (Fragment homilii wygłoszonej 10 sierpnia do pielgrzymów na Jasnej Górze), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 35 z dnia 29 sierpnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 35/17 s. IV).

1163. Nauka potrzebuje religii, a religia nauki, (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 224-225.

1164. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 148-150.

1165. Noworoczne zawierzenie wrocławskich uczelni Bożej Opatrzności,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 220-221.

1166. Nowożytny spór o koncepcję człowieka, „Humanistyczna Jazda” (Niezależna Gazeta Studentów Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Wałbrzychu),  listopad 2004 nr 1(15), s. 5-8 oraz wersja rozszerzona: w: Człowiek, kultura, historia, red. E. Dobierzewska-Mozrzymas i A. Jezierski, Wrocław 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 39-48.

1167. Odezwa biskupa świdnickiego w sprawie Pierwszej Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej na Jasną Górę,  „Niedziela” XLVII(2004), nr 29 z dnia 18 lipca 2004 (Niedziela na Dolnym Śląsku, XLVII(2004), nr 29(1) s.  I.

1168. Odkrywając prawdę (z kazania podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wałbrzychu), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 40 z dnia 3 października 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 40/22, s. IV)

1169. Od narzekania do dziękowania, (homilia na 28. niedzielę zwykłą) „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 253-255.

1170. Od Redakcji, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 7-8.

1171. Od Redakcji, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 5-6.

1172. Od wdzięczności za Eucharystię i kapłaństwo do wzajemnej służby (Homilia na Wielki Czwartek),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 233-235.

1173. Ojciec, brat i przyjaciel dla każdego (wywiad), „Słowo Polskie . Gazeta wrocławska-nowa świdnicka”, nr 52/9(166), z dnia 2 marca 2004 r., s. 4.

1174. Osiem Błogosławieństw – konstytucja Kościoła – recepcja na szczęście (Homilia na 4. Niedzielę Zwykłą),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 221- 224 oraz nieco zmieniona wersja pt: Recepta na szczęście, „Niedziela” LIV(2011), nr 5 z dnia 30 stycznia 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1175. Oto ja! Poślij mnie! wyzwanie powtarzane od 35 lat (wywiad z ks.  R. Tomaszczukiem),  „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 28 z dnia 11 lipca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 28/10, s. I- II).

1176. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu w czasie kadencji rektorskich ks. prof. dr hab. Ignacego Deca (1992-2004: niektóre dane statystyczne),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 267-298.

1177. Pasterze i owce (homilia) w: Tydzień Modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego 2-9 maja 2004. Pomoce duszpasterskie, Legnica 2004, s.7-9; „Niedziela” LIII(2010), nr 17 z dnia 25 kwietnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1178. Pielgrzym pokoju (Fragment homilii wygłoszonej w Dzień Papieski 10 października) „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 43 z dnia 24 października 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 43/25, s. IV).

1179. Pięćdziesiątnica, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 26 z dnia 27 czerwca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 26/8, s. 25)

1180. Pobłogosławieni, uświęceni i konsekrowani, (fragmenty powitania i homilii ks. bpa Ignacego Deca wygłoszone podczas święceń kapłańskich), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 23 z dnia 6 czerwca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 23/5, s. 26-27).

1181. Polska droga do wolności (fragment kazania wygłoszonego w Święto Niepodległości 2004 r. w Świdnicy), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 50 z dnia 12 grudnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 50/32, s. IV.

1182. Pragnę być ojcem, pasterzem, bratem i przyjacielem (wywiad), „Nowe Życie” XXI(2004), nr 3(354), s. 6

1183. Prawda i dobro ostatecznie zwyciężają (wywiad udzielony Sławomirowi Jagodzińskiemu) „Nasz Dziennik”, nr 301(2100) z dnia 24-26 grudnia 2004 r. , s. 15.

1184. Przedmowa, w:  ks. W. Baczyński, Człowiek jako istota dramatyczna, Wrocław 2004, s. 9-11.

1185. Przedmowa, w:  ks. Z. Pienio, w: Powołania kapłańskie i zakonne w parafii św. Doroty w Tuligłowach. Wiek XX. Słownik biobibliograficzny, Świdnica 2004, s. 7-8.

1186. Przedświąteczne wezwania, (homilia na 3. niedzielę Adwentu),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 275-277 oraz: „Niedziela” LIII(2010), nr 20 z dnia 12 grudnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1187. Przesłanie pontyfikatu Jana Pawła II dla osób powołanych (Fragment prelekcji dla uczestników pieszej pielgrzymki młodzieży duchownej do sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy – piątek – 17 X 2003), „Vox nostra” X(2004), nr 2(35), luty 2004, s. 4-5

1188. Przybądźcie do Wambierzyc. Fragment listu z okazji dorocznej pielgrzymki młodzieży do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, „Niedziela” XLVII(2004), nr 38 z dnia 19 września 2004 r. (Niedziela na Dolnym Śląsku 19 IX 2004 nr 38(7), s. I oraz: „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 38 z dnia 19 września 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 20/38, s. IV.

1189. Przyczyny postawy dezaprobaty i negacji, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 32 z dnia 8 sierpnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 32/14, s. IV.

1190.  Racje i sposoby upominania i przyjmowania upomnień, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 29 z dnia 18 lipca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 29/11, s. IV).

1191. Rodzice w życiu powołanych osób, (konferencja powołaniowa), w: Tydzień Modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego 2-9 maja 2004. Pomoce duszpasterskie, Legnica 2004, s. 18-21.

1192. Różaniec przeciw ciemności (fragment kazania na zakończenie Różańcowego Jerycha. Świdnica 2.10.2004 r.), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 45 z dnia 7 listopada 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 45/27 s. IV).

1193. Siejba słowa, t. IX . Świadkowie Chrystusa, Wrocław 2004, ss. 368.

Rec.:  Nowa książka biskupa, „Gość Niedzielny” LXXXIV(2007), z dnia 14 stycznia 2007 r. („Gość Świdnicki” , s. III);  ks. A. Bałabuch,  „Świdnickie Studia Teologiczne” III(2006), nr 3, s. 241-242; ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie”  t, 148 maj-czerwiec 2007, nr 3(589), s. 609-610.

1194. Słowo Arcypasterza (fragment przemówienia wygłoszonego 21 kwietnia, po symbolicznym zasadzeniu drzewka i poświęcenia pamiątkowej tablicy), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 21 z dnia 23 maja 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 21/3, s. 25).

1195. Słowo Biskupa świdnickiego, (słowo w okazji ukazania się pierwszego numeru „Gościa Niedzielnego” z  lokalnym dodatkiem świdnickim), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 19 z dnia 9 maja 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 19/1, s. 21).

1196. Słowo naszego biskupa (Z kazania podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wałbrzychu, „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 42 z dnia 17 października 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 42/24, s. IV).

1197. Słowo naszego biskupa (Wskazania w sprawie zakładania Kół Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 46 z dnia 14 listopada 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 46/28, s. IV).

1198. Słowo pasterskie ks. bpa Ignacego Deca , biskupa świdnickiego, „Świdnickie Wiadomości Kościelne I(2004), nr 1, s. 68-76.

1199. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 14, 2003/2004, s. 3-4.

1200. Sposób zagospodarowania czasu wolnego, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 33 z dnia 15 sierpnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 33/15, s. IV).

1201. Starajmy się być jednością (Fragment homilii wygłoszonej 12 września 2004 r. podczas Mszy św. z okazji 650-lecia Kudowy),  „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 41 z dnia 10 października 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 41/23, s. IV).

1202. Szatan – jego pochodzenie, natura i sposób działania, (fragment homilii), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 30 z dnia 25 lipca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 30/12, s. IV).

1203. Szlachetni i odważni ludzie stworzyli Radio Maryja (homilia podczas XII Pielgrzymki Radia Maryja na Jasną Górę – 11 lipca 2004 r.), „Nasz Dziennik”  nr 174(1973) z dnia 27 lipca 2004, s. 10-11.

1204. Świętując Chrystusową obecność, (Fragment homilii wygłoszonej w katedrze świdnickiej w uroczystość Najświętszego Ciała  i Krwi Chrystusa - 10 czerwca 2004 r.), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 26 z dnia 27 czerwca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 26/8, s. 27).

1205. Św. Tomasz z Akwinu – bezinteresowny miłośnik prawdy, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 230-235.

1206. Tajemnica śmierci i zmartwychwstania, (homilia na 32. niedzielę zwykłą),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 261-263oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 45 z dnia 7 listopada 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1207. Teoretyczny i praktyczno-społeczny wymiar personalizmu ks. Józefa Majki, w: Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi, red. E. Balawajder, A. Jabłoński, ks. J. Szymczyk, Lublin 2004, s. 125-133.

1208. Trudna droga do wiecznego królestwa, (homilia na 33. niedzielę zwykłą),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 264-266 oraz „Niedziela” LIII(2010) nr 46, z dnia 14 listopada 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

1209. W duchu encykliki „Fides et ratio” – w przyjacielskim hołdzie wdzięczności, „Nasz Dziennik” nr 288(2087) z dnia 9 grudnia 2004, s. 11 oraz  „Świdnickie Wiadomości Kościelne” I(2004), nr 4, s. 101-105.

1210. W duchu św. Franciszka -  być apostołem pokoju i dobra (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, nr 14, 2003/2004, s. 145-146.

1211. W hołdzie historykowi i pasterzowi,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 212-214.

1212. Wiara – ale jaka? (homilia na 27. niedzielę zwykłą),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 250-252 oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 40 z dnia 3 października 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1213. W królestwie naszego Pana, (homilia na uroczystość Chrystusa Króla),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 266-269 oraz nieco zmodyfikowane: „Niedziela” LIII(2010), nr 47 z dnia 21 listopada 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

1214. W mocy proroka Eliasza i św. Jana Chrzciciela (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 147-148.

1215.  W odpowiedzi na apel Jana Pawła II (Wprowadzenie do konferencji naukowej „Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989”, aula PWT we Wrocławiu – 6 XI 2003 r.), w: Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, Wrocław 2004,  s. 16-17 oraz to samo „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 1, s. 75-78

1216. W postawie św. Jana Chrzciciela w dalsze życie (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 256-258.

1217. Wprowadzenie, w: Kobieta w Kościele i w społeczeństwie, red. ks. I. Dec, Wrocław 2004, s. 9-12.

1218. W szkole człowieczeństwa, „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), z dnia 4 kwietnia 2004 r. (Nasza diecezja. Wydanie specjalne, Wrocław. Świdnica 14/444), s. 23.

1219. Wychowuje i kształci, (fragment przemówienia   do dyrektorów placówek oświatowych), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 27 z dnia 4 lipca 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 27/9, s. IV.

1220. Zachowujmy w sercu wspomnienia (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 156-157.

1221. Zaprosiłem do nas Ojca Świętego. Z biskupem świdnickim Ignacym Decem rozmawia Lilianna Sicińska (wywiad), „Niedziela” XLVII(2004), nr 45 z dnia 7 listopada 2004 r. (Niedziela na Dolnym Śląsku 7 XI 2004, nr 45(14), s. I)

1222. Zatroskani o życiodajną sieć Bożego słowa (homilia do pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – Jasna Góra – 12 X 2003),  „Biuletyn Duszpasterstwa Zawodowego Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – WSPÓLNOTA wiary + pracy + solidarności”,  styczeń 2004,  1/43, s. 19-20.

1223. Zawsze jest czas czynienia dobra, „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 49 z dnia 5 grudnia 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 49/31), s. IV.

1224. Zdrowa filozofia, spoiwo chrześcijańskiej Europy, „Nasz Dziennik” nr 237(2036) z dnia 8 października 2004, s. 10-12 oraz to samo: Zeszyt 73, Biblioteka formacji katolicko-społecznej (Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”), Bielsko Biała 2004, ss.22 oraz to samo w: Ecclesia in Europa – Kościół w Europie i w Polsce,  red.  ks. bp I. Dec,  Wrocław 2005, ss. 193-208oraz w nieco zmienionej wersji: „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XV(2007), nr 2, s. 161-174.

1225. Z hołdem Nowo Narodzonemu, (homilia na uroczystość Bożego Narodzenia),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 279-280.

1226. Z jaką teologią do nowej Europy? (Mowa rektorska w czasie inauguracji roku akademickiego 2003/2004 na PWT i w MWSD we Wrocławiu – 7 X 20003), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 164-172.

1227. Z katedry profesorskiej na katedrę biskupią, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 250-255 oraz: „Świdnickie Wiadomości Kościelne” I(2004), nr 1, s. 40-44.

1228. Złoty laur akademicki dla Ojca Świętego, „Niedziela” XLVII(2004), nr 6 z dnia 8 II 2004, s. 16 oraz to samo w wersji poszerzonej: „Nowe Życie” XXI(2004), nr 2(353), s. 2-3.

1229. Zmartwychwstały Chrystus idzie z nami przez życie (Homilia na 3. Niedzielę Wielkanocną),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 243-245.- oraz  to samo pt. „W drogę z nami”, „Niedziela” LI(2008), nr 14 z dnia 6 kwietnia 2008 r.,  („Niedziela Świdnicka”, s. IV).

1230. Z Maryją i Józefem przy narodzonym Chrystusie, (homilia na 4. niedzielę Adwentu),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 277-278.

1231.  Z Matką Bożą w życiorysie (wywiad), „Niedziela” XLVII(2004), nr 14 z dnia 4 kwietnia 2004 (Niedziela dla Świdnicy. Bezpłatny dodatek specjalny, rok XLVII, 4 IV 2004), s.  III.

1232. Znowu przed tajemnicą Emmanuela,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 218-219.

1233.  Z problematyki etyki w nauce, w: Edukacja ku wartościom, red.  A. Szerląg, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004, s. 69-79. oraz  to samo pod tytułem: Etyczny wymiar nauki, „Teologia i człowiek” (Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK),  nr 2(2003), s. 19-29.

1234. Z recenzji ks. prof. zw. dr hab. Ignacego Deca, w:  J. Filipkowski, Koncepcja nadziei w filozofii św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2004 (zewnętrzna stronica tylnej okładki).

1235. Z różańcem w ręku (wywiad z ks. R. Tomaszczukiem), „Gość Niedzielny”  LXXXI(2004), nr 40 z dnia 3 października 2004 r. (Nasza diecezja. Świdnica 40/22, s. III.

1236. Żeby spać spokojnie. Biskup Ignacy Dec, pierwszy ordynariusz diecezji świdnickiej (wywiad), „Gość Niedzielny” LXXXI(2004), nr 16 z dnia 18 kwietnia 2004 r. , s. 17.

1237. Życzenia świąteczne i noworoczne, „Niedziela” XLVII(2004), nr 52 z dnia 25-26  XII 2004 r. (Niedziela na Dolnym Śląsku, s. I); „Nasz Dziennik” nr 306(2105), z dnia 31 XII 2004 – 2 I 2005, s. 10; „Biuletyn Miejski. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku”, XIII(2004), nr 11/12(136/137), s. 3.

1238. Rec.: Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi, red. E. Balawajder, A. Jabłoński, ks. J. Szymczyk, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, ss. 737,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 184.

1239. Rec.: Gabriela Besler, Spór o koncepcję metafizyki. Tomizm egzystencjalny M. A. Krąpca a filozofia analityczna P. F. Strawsona, Śląsk, Katowice 2002, ss. 158, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 201-202.

1240. Rec.: Metafizyka w filozofii, red. A, Maryniarczyk SDS, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, ss. 497, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 218-219.

1241. Rec.: Mieczysław A. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, ss. 276,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 185-186.

1242. Rec.: Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne księdza Józefa Tischnera, red. J. Jagiełło i W. Zuziak, Kraków 2004, ss. 271 + ilustracje, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 220-221.

1243. Rec.: Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. S. A. Bogaczewicz i S. Krzyżanowska, seria: Studia i materiały, t. IV, Wrocław 2004, ss. 226, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 1, s. 223-224.

­