1006. Antropologiczne podstawy nauczania Jana Pawła II o pokoju, „Społeczeństwo” XIII(2003), nr 5, s. 527-538.

1007. Apostoł dobroci. Ksiądz Michał Potaczało (1912-1975) patronem Szkoły Podstawowej nr 5 w Chrzanowie, „Nasz Dziennik”, Sobota - Niedziela, 7-8 czerwca 2003, nr 132(1628), s. 8.

1008. Biskup Paweł Latusek (1910-1973) – miłośnik kapłaństwa i Kościoła (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 165-169 oraz nieco zmieniona i skrócona wersja: tamże  s. 224-226.

1009. Bóg bogaty w miłosierdzie, „Biuletyn Duszpasterstwa Zawodowego Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – WSPÓLNOTA wiary + pracy + solidarności”, listopad 2003, numer specjalny 5/41, s. 15-18.

1010. Charakterystyczne rysy encykliki Jana Pawła II: Ecclesia de Eucharistia, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 7-10.

1011. Chleb życia (homilia na 18 niedzielę zwykłą – rok „B”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 263-265 oraz „Niedziela” nr  31 z dnia 2 sierpnia 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1012. Człowiek jako ikona, w: Ikony Niewidzialnego, red. ks. M Lis i Z. W. Solski, Opole 2003, s. 47-59.

1013. Diariusz wydarzeń na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Rok akademicki 2002/2003, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 307-327.

1014. Dzielenie się czyni bogatszym (homilia na 17 niedzielę zwykłą – rok „B”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 260-262  oraz „Niedziela” nr  30 z dnia 26 lipca 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1015. Etyka i medycyna w służbie człowiekowi (Wprowadzenie do XVIII Forum Młodych - czwartek, 21 listopada 2002 r.), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 1,   s. 78-80.

1016. Eucharystia w pryzmacie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, w:  Servo veritatis (Materiały Międzynarodowej Konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II . Uniwersytet Jagielloński 9-11 października 2003 r.), red. ks. S. Koperek CR, S. Szczur, Kraków 2003, s. 743-761.

1017. Humanizmy i ich roszczenia w wyjaśnianiu człowieka, w: Zadania współczesnej metafizyki 5. Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk SDB i K. Stępień, Lublin 2003, s. 59-72.

1018. Jako powołani do życia dla drugich (homilia na 5 niedzielę zwykłą – rok „C”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 258-260.

1019. Jednocząca misja śmierci krzyżowej Chrystusa, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 154-156.

1020. Jubilate Deo – za trzysta lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (Mowa rektorska w czasie inauguracji roku akademickiego 2002/2003 w PWT i MWSD we Wrocławiu – 8 X 2002), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 177-185.

1021. Konferencja naukowa Ikony Niewidzialnego – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (15-16 maja 2003), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 194-195.

1022. Kościół w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 199-201.

1023. Ks. Józef Majka (1918-1993) - w dziesiątą rocznicę śmierci, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 242-244.

1024. List gratulacyjny do kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, z racji dwudziestej rocznicy powołania go do Kolegium Kardynalskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 289.

1025. List gratulacyjny do Henryka Gołębiewskiego z racji wyboru go na stanowisko Marszałka Województwa Dolnośląskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 12, 2002/2003, s. 290.

1026. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji XXVII rocznicy Ingresu i XXXIII rocznicy sakry biskupiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 291.

1027. List gratulacyjny do kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 292.

1028. List gratulacyjny do ks. abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 293.

1029. List gratulacyjny do abpa Józefa Michalika, Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu"  nr 13, 2002/2003, s. 294.

1030. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji 53 rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 295.

1031. List gratulacyjny do ks. dr Franciszka Filipka z racji 40 rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 296.

1032. List gratulacyjny do ks. prałata Kazimierza Jandziszaka z racji 40 rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 297.

1033. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Antoniego Kiełbasy z racji 40 rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 298.

1034. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Stanisława Zięby, dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL, z racji 40 rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 299.

1035. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Antoniego Młotka z racji 40 rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 300.

1036. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Czesława Bartnika (KUL)z racji złotego jubileuszu kapłaństwa, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 301.

1037. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji imienin "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 302.

1038. List gratulacyjny do ks. bpa Tadeusza Rybaka, biskupa legnickiego, z racji złotego jubileuszu kapłaństwa, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 303.

1039. List gratulacyjny do gen Ryszarda Lacknera z racji awansu na stopień generała dywizji, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 304.

1040. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Stanisława Nagy’ego z racji włączenia go do Kolegium Kardynalskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 305.

1041. List gratulacyjny do prof. dr hab. Tadeusza Szulca z racji otrzymania nominacji na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 306.

1042. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Andrzeja Szostka, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, po śmierci ks. prof. dr hab. Józefa Wilka, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 307.

1043. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Andrzeja Szostka, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  po śmierci ks. prof. dr hab. Romualda Raka, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 13, 2002/2003, s. 308.

1044. List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2003 r. – 300 lat w służbie prawdzie i dobru, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 13 , 2002/2003, s. 144-146.

1045. List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego do wiernych archidiecezji wrocławskiej z okazji uroczystości Bożego Narodzenia 2003 roku, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 4, s. 434-436. oraz:  „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14 , 2003/2004, s. 139-141.

1046. Maryja w nauczaniu i pobożności papieża Jana Pawła II, „Przegląd Kalwaryjski” 8/2003, s. 101-107.

1047. Mądrość świata i mądrość Ewangelii (homilia na 6 niedzielę zwykłą – rok „C”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 261-262 oraz : „Niedziela” LIII(2010), nr 7 z dnia 14 lutego 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1048. Najtrudniejsze przykazanie (homilia na 7 niedzielę zwykłą – rok „C”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 263-265.

1049. Na jubileuszowym święcie naszej Alma Mater (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 162-165.

1050. Naszym prelegentem był kard. Karol Wojtyła (wywiad), „Gość Niedzielny” LXXX(2003), nr 30, z dnia 27 lipca 2003 r. , s. 32.

1051. „Nieście chwałę, mocarze, Panu Mocniejszemu” (Słowo ks. rektora w refektarzu seminaryjnym – przed dzieleniem się opłatkiem – 13 I 2003), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 207-208.

1052. Nil est in homine bona mente melius (Homilia do Senatów uczelni Wrocławia - 15 XII 2003), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 306-311 oraz: „Nasz Fakultet” VIII(2003), nr 4(29), s. 4-7 oraz:  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 204-211.

1053. Nowe oblicze Kościoła w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, „Niedziela” XLVI(2003), nr 26 z dnia 29 VI 2003 r. s. 11.

1054. Nowy powiew Ducha, w: Nowe Tchnienie Ducha, red. ks. I. Dec, Wrocław 2003, s. 17-20

1055. Od Redakcji, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 5-6.

1056. Od Redakcji, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 5-6.

1057. Od relacji ja - on do relacji ja - ty. Dialog miłości w ujęciu Gabriela Marcela, „Filozofia dialogu”, t. 1, 2003, red. J. Baniak, UAM Poznań, 2003, s. 73-85 oraz nieco zmieniona wersja pt.: Z filozoficznej refleksji nad miłością w ujęciu Gabriela Marcela, w: Miłość kategoria nie tylko pedagogiczna, red. K. K. Przybycień, Stalowa Wola 2008, s, 17-38.

1058. Od widzenia fizycznego do duchowego (homilia na 30 niedzielę zwykłą – rok „B”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 287-289 oraz to samo pod zmienionym tytułem: „Panie, żebym przejrzał”: „Niedziela” LII(2009), nr 43 z dnia 25 października 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1059. O właściwy wizerunek kobiety (Wprowadzenie do XXXIII Wrocławskich Dni Duszpasterskich: Kobieta w Kościele i w społeczeństwie: 27-29 sierpnia 2003 r),  „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 3, s. 289-291 oraz to samo  w: Kobieta w Kościele i w społeczeństwie red. ks. społeczeństwie.  Dec, Wrocław 2004, s 9-12.

1060. Piastowski Wrocław królewskiemu Krakowowi, w: Prof. dr hab. Franciszek Ziejka. Doctor honoris causa Pontificiae Facultatis Theologicae Wratislaviensis, Wrocław 2003, s. 3-13 oraz to samo: "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 14, 2003/2004, s. 179-187.

1061. Pokarm pielgrzymów (Homilia na 19. niedzielę zwykłą – rok „B”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 265-267 oraz „Niedziela” nr  32 z dnia 9 sierpnia 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1062. Po której jestem stronie? (homilia na Niedzielę Palmową – rok „C”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 275-276; „Niedziela” LIII(2010), nr 13 z dnia 28 marca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1063. Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) (Lublin, 6-7 czerwca 2003), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 2002-204.

1064. Posłani, aby szukać królestwa Bożego i jego sprawiedliwości (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 156-159.

1065. Postać i myśl personalistyczna księdza profesora Józefa Majki – w 10. rocznicę śmierci, „Społeczeństwo” XIII(2003),  nr 6, s. 973-989.

1066. Przedmowa, w: Nowe Tchnienie Ducha, red. ks. I. Dec, Wrocław 2003, s. 7.

1067. Przedmowa, w: W kręgu katolickiej pedagogiki, red. ks. E. Mitek, Wrocław 2003, s. 13-14.

1068. Przeszłość, która zobowiązuje (Kazanie podczas Mszy św. z racji 730-lecia Krzyżowic i 570-lecia śmierci Franciszka z Krzyżowic - sobota, 30 sierpnia 2003 r), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 3, s. 292-296.

1069. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 152-153.

1070. Religia a sens życia, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s.29-36.

1071. Różaniec naszą życiową siłą (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 149-152.

1072. Siejba słowa, T. VIII. Jezu, ufam Tobie. Homilie o miłosierdziu Bożym, Wrocław 2003, s. 396;

Rec.: ks. A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” II(2005), nr 2, s. 271-272 oraz  ks.  R. Masarczyk, SDS, „Ateneum Kapłańskie”,  wrzesień-październik 2006, t. 147, z. 2(585), s. 399-400.

1073. Słowo ks. Rektora na Nowy 2004 Rok, „Nasz Fakultet” VIII(2003), nr 4(29), s. 2 oraz to samo: „Nasz Dziennik”, wtorek, 23 grudnia 2003, nr 298(1794), s. 15.

1074. Słowo księdza Rektora na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Roku 2003, „Nasz Fakultet” VIII(2003), nr 1(26), s. 2.

1075. Słowo na zakończenie XXXII WDD, w: Kościół katechizujący i katechizowany, red. ks. I. Dec, Wrocław 2003, s. 281-283.

1076. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 3-4.

1077. Specyfika poznania religijnego – przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania przekazu katechetycznego, w: Kościół katechizujący i katechizowany, red. ks. I. Dec, Wrocław 2003, s. 57- 71.

1078. Spotkanie Kolegium Dziekanów Wydziałów Katolickich Wydziałów Teologicznych Europy Środkowo-Wschodniej (Brenna, 16-17 maja 2003), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 195-199.

1079. Ubogaceni jubileuszami – z nadzieją w przyszłość (Słowo ks. Rektora na przełomie roku akademickiego 2002/2003 – 2003/2004), „Nasz Fakultet” VIII(2003), nr 2-3(27-28), s. 2.

1080. W atmosferze jubileuszowej wdzięczności, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 239-241.

1081. W duchu św. Faustyny być świadkiem Bożego miłosierdzia (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, nr 13, 2002/2003, s. 147-149.

1082. Wdzięczność za dar narodzenia i powołania (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 262-263.

1083. „Wieczorów Tumskich” – ciąg dalszy, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 4, s. 445-450.

1084. „Wielki Prorok powstał między nami””, „Nowe Życie” XX(2003), nr 10(349), s.  3-4.

1085. Wielkość i pierwszeństwo przez służbę i cierpienie (Homilia na 29 niedzielę zwykłą – rok „B”), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 285-287 oraz : „Niedziela” LII(2009), nr 42 z dnia 18 października 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

1086. W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – w 25-lecie pontyfikatu, „Niedziela” XLVI(2003), nr 21 z dnia 25 V 2003, s. 28.

1087. Wprowadzenie, w: Kościół katechizujący i katechizowany, red. ks. I. Dec, Wrocław 2003, s. 9-12.

1088. Wprowadzenie do XIX Forum Młodych: „Młodzież w poszukiwaniu sensu” (Wrocław, 20 listopada 2003 r.), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 4, s. 443-444.

1089. W przeciwnościach zarabiajmy na niebo (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 159-161.

1090. W salonie profesora Dudka. Leszek Kołakowski, „Odra” XLIII(2003), nr 6(499), s. 22-23.

1091. Z dyplomem teologicznym w dalsze życie (Słowo ks. rektora do promowanych doktorów i odbierających dyplomy uczelniane), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 64-267.

1092. Ze św. Tomaszem z Akwinu na jubileuszowym szlaku, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 218-223.

1093. Z jaką teologią do jednoczącej się Europy? (Fragment mowy rektorskiej w czasie inauguracji roku akademickiego 2003/2004 w PWT i w MWSD we Wrocławiu – 7 X 2003), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 303-305.

1094. Z jubileuszową wdzięcznością za dar narodzin Syna Bożego (Słowo ks. rektora przed obrzędem łamania się opłatkiem w auli PWT), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 200-201.

1095. Z księdzem prof. zw. dr hab. Ignacym Decem – Rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu rozmawia Krzysztof Potocki (wywiad), w: V.I.P. Autorytety. Osobowości. Kariery, Wydanie specjalne. Liderzy szkół Wyższych, Warszawa 2003 (kwiecień), s. 34.

1096. Znaczenie jubileuszu papieskiego dla osób duchownych (Prelekcja dla uczestników pieszej pielgrzymki młodzieży duchownej do sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy (17 października 2003 r.), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LVI(2003), nr 4, s. 436-443.

1097. Z wdzięcznością za Boże Narodzenie (Wprowadzenie ks. rektora do liturgii Mszy św. w kaplicy seminaryjnej - 13- I 2003), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 202-203.

1098. Rec.: Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk SDS, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, ss. 407, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 242-245.

1099. Rec.: Card. Zenon Grocholewski. La filosofia del diritto di Giovanni Paulo II, Editrice FALMA EDIUM, Roma 2003, ss. 63, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 205-206.

1100. Rec.: Erich J. Heindl, Der Mensch. Situation und Sinnfrage, Grundniss einer medizinisch-philosophischen Anthropologie, München: Literareon 2001, 479 s., „Ateneum Kapłańskie“  t. 141, 2003, z. 2-3(567-568), s. 426428.

1101. Rec.: Jacek Aleksander Prokopski, Soren Kierkegaard, Dialektyka paradoksu wiary, Wrocław 2002, ss. 316, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 228-229.

1102. Rec.: Kardynał Marian Jaworski, Wybór pism filozoficznych, Olecko 2003, ss. 332, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 212-213.

1103. Rec.: Paweł Mazanka CSSR, Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Warszawa 2003, ss. 383, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 245-247.

1104. Rec.: Stanisław Kowalczyk, U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne, Lublin 2001, ss. 199, „Ateneum Kapłańskie” t. 141 (2003), z 1(566), s. 196-197.

1105. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Elementy filozofii i teologii sportu, Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, ss. 227, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 222-223.

1106. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Naród, państwo, Europa. Z problematyki filozofii narodu, POLWEN, Radom 2003, ss. 262, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 239-240.

1107. Rec.: Marie-Dominique Philippe, Pielgrzymowanie filozoficzne. List do przyjaciela, tłum. K. Kaczmarczyk, Lublin 2003, ss. 273, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 220-221.

1108. Rec.: Mieczysław Pater, Rozważania o sensie dziejów, Muzeum Archidiecezjalne, Wrocław 2003, ss. 231, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 218-220.

1109. Rec.: Przyszłość cywilizacji Zachodu (materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL), Lublin 2003, ss. 199, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 221-224.

1110. Rec.: Radosław Kuliniak, Spór o oczywistość nauk metafizycznych. Konkurs Królewskiej Akademii Berlińskiej z 1763 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, ss. 262, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 2, s. 217.

1111. Rec.: Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski, Jan Paweł II o Europie i europejskości, Ossolineum, Wrocław 2003, ss. 318, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 248-249.

1112. Rec.: Tadeusz Ślipko SJ, Zarys etyki ogólnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, ss. 460, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 229-230.

1113. Rec.: Vittorio Possenti, Filozofia po nihilizmie, tłum. J. Merecki SDS, Lublin 2003, ss. 114, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 247-248.

1114. Rec.: Zofia J. Zdybicka, Otworzyć serce. Apostolstwo Matki Urszuli Ledóchowskiej, VERBINUM, Warszawa 2003, ss. 259, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XI(2003), nr 1, s. 251-252.

­