874. Antropologia wolności – wolność jako dar i zadanie dla osób konsekrowanych, „Życie konsekrowane”,  2(34)2002, s. 22-34.

875. Antropologiczne podstawy pracy w świetle encykliki „Laborem exercens”, „Społeczeństwo” XII(2002), nr 1, s. 33-48.

876. Boże Narodzenie to światłość – radość – pokój, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 215-216.

877. Bóg miłosierny i sprawiedliwy (homilia na Uroczystość Chrystusa Króla), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 262-264 oraz „Niedziela” „Niedziela” LI(2008), nr 47 z dnia 23 listopada 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

878. Budowniczy mostów materialnych i duchowych  (Laudacja w czasie doktoratu honoris causa PWT we Wrocławiu dla prof. Jana Kmity), w: Prof. dr hab. inż. Jan Kmita. Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski. Doctores honoris causa Pontificiae Facultatis Theologicae, Wrocław 2002, s. 23-29.

879. Chrystus uzdrowiciel i nauczyciel (homilia), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 170-172 oraz „Niedziela” LII(2009), nr 6 z dnia  8 lutego 2009 r.,  („Niedziela Świdnicka”, s. IV).

880. Czyjej chwały szukamy? (Homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 158-161.

881. Diariusz wydarzeń na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Rok akademicki 2001/2002, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 277-296.

882. Die Situation der Theologie heute und die theologische Ausbildung in Polen, „Schriftenreihe der Apostolischen Visitatur Breslau“, Band 8: Kirche am Beginn des 3. Jahrtausend. Beiträge der Kirche Schlesiens, Münster 2002, s. 62-79 oraz  w: Lex divina et civitatis. Festschrift für Prof. H. Schambeck zum 75. Geburtstag. Herausgegeben von B. Banaszak und J.  Machnacz, Wrocław 2009, s. 35-48.

883. Dlaczego krzyż i cierpienie?, „Wieczory Tumskie”, Wrocław, niedziela 24 marca 2002, s. 4-7.

884. Dlaczego wracamy do św. Tomasza z Akwinu? (homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 155-158.

885. Dlaczego zbawienie przez Krzyż? (wykład wygłoszony w czasie „Wieczoru Tumskiego”, 24 marca 2002 r. w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 1, s. 98-106.

886. Jako katechizujący i katechizowani (Wprowadzenie do XXXII "Wrocławskich Dni Duszpasterskich": Katechizujący czy katechizowani? – w dziesięciolecie powrotu religii do szkoły;   27 - 29 VIII 2002 r. ), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 2-3, s. 202-205 oraz w: Kościół katechizujący i katechizowany, red. ks. I. Dec, Wrocław 2003, s. 21-25.

887. Jako sól ziemi i światło świata (Homilia z okazji „X Światowego Dnia Chorego” – katedra wrocławska, 10 lutego 2002 roku), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 1, s. 95-98.

888. Jeden jest wasz Ojciec, jeden Nauczyciel i jeden Mistrz (Homilia na 31. niedzielę zwykłą), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 256-258 oraz  „Niedziela” LI(2008), nr 44 z dnia 2 listopada 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIV(2011), nr 44 z dnia 30 października 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

889. Kapłan wobec nauki, w: Veritati Salvificae Servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. zw. dr hab. Edwardowi Góreckiemu, red. ks. W. Wenz, Wrocław 2002, s. 241-252 oraz "Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie". Drogi do Niepodległości, Toruń 2014, s. 160-171.

890. Kardynał Stefan Wyszyński wobec zjawiska ateizmu i laicyzacji, w: Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002, s. 161-174.

891. Konferencja naukowa „Antropologia filozoficzna Jana Pawła II - w trzecią rocznicę wizyty Ojca Świętego w Toruniu”  (Wydział Teologiczny UMK w Toruniu 7-8 VI 2002), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 183-184.

892. Końcowe rozliczenie (homilia na 33. niedzielę zwykłą), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 260-262 oraz „„Niedziela” LI(2008), nr 46 z dnia 16 listopada 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) raz „Niedziela” LIV(2011), nr 46 z dnia 13 listopada 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

893. Ku wspomnieniu pionierów jednoczenia Europy (Słowo wstępne przed wykładem dra Ekkeharda Eickhoffa, PWT we Wrocławiu - 25 I 2002), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 1, s. 79-80

894. La ricezione dell’Enciclica di Giovanni Paulo II  “Fides et ratio” in Polonia, w: Persona humana imago Dei et Christi in historia. Atti del Congresso Internazionale, Roma 6-8 settembre 2000,   Volume I Sentieri Studi 1999-2000,  Roma 2002, 201-210.

895. 300 lat w służbie prawdzie i dobru (List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2002 roku, „Nasz Fakultet” VII(2002), nr 1(22), s. 4-5.

896. 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, „Niedziela” XLV(2002), nr 40, z dnia 6 X 2002, s. 10.

897. List gratulacyjny do ks. prof. Stanisława Nagy z racji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 239.

898. List gratulacyjny do ks. abpa Józefa Kowalczyka z racji otrzymania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 240.

899. List gratulacyjny do ks. bpa Tadeusza Rybaka z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 241

900. List gratulacyjny do o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca z racji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 242.

901. List gratulacyjny do o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca z racji wręczenia mu Księgi Pamiątkowej „Wierność rzeczywistości”, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 243.

902. List gratulacyjny do ks. bpa Józefa Pazdura z racji złotego jubileuszu kapłaństwa, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 244.

903. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji XXVI. rocznicy Ingresu do katedry wrocławskiej i XXXII. rocznicy sakry biskupiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 245.

904. List gratulacyjny do prof. Leszka Paradowskiego z racji ponownego wyboru na rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 246.

905. List gratulacyjny do prof. Michała Mazurkiewicza z racji wyboru na rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 247.

906. List gratulacyjny do prof. Stanisława Nicieji, rektora Uniwersytetu Opolskiego z racji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego Zbigniewowi Relidze  oraz Hendrikowi Fothowi, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 248.

907. List gratulacyjny do generała Ryszarda Lacknera, komendanta-rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu z racji awansu na stanowisko w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 249.

908. List gratulacyjny do ojca Izydora Matuszewskiego z racji wyboru na Przełożonego Generalnego Zakonu Paulinów, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 250.

909. List gratulacyjny do prof. Tadeusza Lutego z racji wyboru na rektora Politechniki Wrocławskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 251.

910. List gratulacyjny do prof. Tadeusza Koszczyca z racji wyboru na rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 252.

911. List gratulacyjny do kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski,  z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 253.

912. List gratulacyjny do ks. abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce,  z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12,  2001/2002, s. 254.

913. List gratulacyjny do abpa Józefa Michalika, Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z racji imienin,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu"  nr 12, 2001/2002, s. 255.

914. List gratulacyjny do prof. Mariana Nogi z racji ponownego wyboru na rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 256.

915. List gratulacyjny do ks. abpa Stanisława Gądeckiego z racji otrzymania nominacji na Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 257.

916. List gratulacyjny do ks. prof.  Zbigniewa Kiernikowskiego, rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie z racji otrzymania nominacji na biskupa siedleckiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 258.

917. List gratulacyjny do pułk. Dr inż. Jana Ciećkiewicza z racji nominacji na komendanta-rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 259.

918. List gratulacyjny do prof. Grzegorza Kurzyńskiego z racji wyboru na rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 260.

919. List gratulacyjny do prof. Jacka Radomskiego z racji ponownego wyboru na prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 261.

920. List gratulacyjny do prof. Zbigniewa Horbowego z racji ponownego wyboru na rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 262.

921. List gratulacyjny do prof. Zdzisława Latajki z racji wyboru na rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 263.

922. List gratulacyjny do ks. dr.  Zygmunta Zimowskiego z racji otrzymania nominacji na biskupa radomskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 264.

923. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji 52. rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 265.

924. List gratulacyjny do ks. bpa Tadeusza Rybaka, biskupa legnickiego z racji 25. rocznicy święceń biskupich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 266.

925. List gratulacyjny do ks. infułata Stanisława Turkowskiego z racji 60. rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 267.

926. List gratulacyjny do ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 268.

927. List gratulacyjny do państwa Karoliny i Ryszarda Kaczorowskich z racji złotych godów małżeńskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 12, 2001/2002, s. 269.

928. List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2002 roku – 300 lat w służbie prawdzie i dobru, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 1, s. 81-83 oraz to samo: „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”  nr 12 , 2001/2002, s. 134-136.

929. List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego do wiernych archidiecezji wrocławskiej z okazji  uroczystości Bożego Narodzenia 2002 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LV(2002), nr 4, s. 304-306 oraz „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 141-143.

930. Mamy akredytację, „Nasz Fakultet VII(2002), nr 2-3(23-24), s. 4-5.

931. Mądry wybór (homilia na 9. niedzielę zwykłą – rok „A”), „Nasze Słowo” 13(2002), nr 11(317), s. 5.

932. Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne: „Przyszłość cywilizacji Zachodu” (Lublin – KUL – 11 kwietnia 2002), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 177-179.

933. V Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki na temat: „Błąd antropologiczny” i jego konsekwencje w kulturze” (Katolicki Uniwersytet Lubelski – 12 XII 2002),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 134-138.

934. Między teologią a parafią (Wywiad udzielony s. Oldze Wojdag), „Nowe Tysiąclecie”  2002, nr 1-2(14-15), s. 12-14.

935 Na drodze do trzechsetlecia teologii akademickiej we Wrocławiu,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 12,  2001/2002, s. 181-189.

936. Na jubileuszowym święcie naszej „Alma Mater” (Homilia  do absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, wygłoszona w czasie jubileuszowego zjazdu, 21 września 2002 w katedrze wrocławskiej, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002, nr 2-3, s. 206-208.

937. Na linii troski o jedność Kościoła (Wystąpienie inauguracyjne na sympozjum), w: Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Tendencje unijne, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 2002, s. 10-11.

938. Na straży prawdy (Wywiad udzielony red. ”Naszego Dziennika” -Sebastianowi Karczewskiemu), „Nasz Dziennik”, sobota-niedziela, 2-3 listopada 2002, nr 256(1449), s. 21-22.

939. O adekwatny wizerunek człowieka, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 59-64.

940. Od Redakcji, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 5-6.

941. Od Redakcji, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 5-6.

942. Od spotkania z ludźmi do spotkania z Bogiem (Homilia),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 165-166 oraz pod zmienionym tytułem: „ Z teologii spotkania” – „Niedziela” LII(2009), nr 3.  z dnia 18 stycznia 2009 r. (Niedziela Świdnicka”, s. IV); „Niedziela” LV(2012), nr 3, z dnia 15 stycznia 2012 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

943. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (Słowo wstępne), „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” I(2002), nr 1, s. 5.

944. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 363-389 oraz to samo w: 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002, s. 77-84.

945. Pierwsze kazanie Chrystusa (Homilia),  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 167-168.

946. Po egzaminach uczelnianych do egzaminu życia, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”  nr 12 , 2001/2002, s. 237-238.

947. Pokonywać strach (Homilia na 12. niedzielę zwykłą – rok „A”), „Nasze Słowo”13(2002), nr 13(319), s. 4.

948. Problem duszy ludzkiej – relikt dawnej filozofii i teologii czy problem aktualny? - czy i jak mówić dzisiaj o duszy ludzkiej? (Wprowadzenie do dyskusji w Salonie Prof. Józefa Dudka, piątek, 17 maja 2002 roku), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 2-3, s. 215-218.

949. Przedmowa, w: Ks. Eugeniusz Mitek, Lektor. Przygotowanie ministrantów do czytania Słowa Bożego, Wrocław 2002, s. 15-16; to samo w wydaniu czwartym poszerzonym tejże książki, Wrocław 2003, s. 15-16.

950. Przez ciasną bramę i wąską drogą (Homilia),  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 12,  2001/2002, s. 174-176.

951. Reipublicae fundamentum lex, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 12,  2001/2002, s. 223-234.

952. Rekolekcje są ważnym dopełnieniem mojej pracy kapłańskiej (Wywiad udzielony Bożenie Rojek i Tadeuszowi Mytych), „Bonifacy”  IV(2002), nr 10(40), s.  6-7.

953. Res nostra agitur, „Nasz Fakultet”  VII(2002), nr 2-3(23-24), s. 2.

954. Rola Eucharystii w życiu indywidualnym i społecznym (Homilia mszalna wygłoszona w katedrze wrocławskiej w uroczystość Bożego Ciała, 30 V 2002 roku), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 2-3, s. 222-224.

955. Roztropne czuwanie – naszą mądrością (homilia na 32. niedzielę zwykłą), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 258-259 oraz „Niedziela” LIV(2011), nr 45 z dnia 6 listopada 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

956. Sesja naukowa „Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce. Wizja Księdza Kardynała Karola Wojtyły i jej realizacja” (Kraków – PAT – 12 kwietnia 2002), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 179-181.

957. Siejba słowa, T. VII. Ku integralnej prawdzie. Homilie do środowiska akademickiego,  Wrocław 2002, ss. 345.

Rec.: Księgarz, Na serce studentom,  „Gość Niedzielny” LXXIX(2002), nr 38 z dnia 22 września 2002, s. 27; ks. B. Drożdż, „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” I(2002), s. 249; ks. A. Bałabuch,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 156-157.

958. Szkoła z nowym Patronem (Homilia wygłoszona czasie Mszy św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu, 29 maja 2002 roku), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LV(2002), nr 2-3, s. 219-221.

959. Słowo księdza Rektora na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Roku 2002,  „Nasz Fakultet” VII(2002), nr 1 (22), s. 2.

960. Słowo na zakończenie, w: Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002, s. 339-340.

961. Słowo Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego, w: Veritati Salvificae Servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. zw. dr hab. Edwardowi Góreckiemu, red. ks. W. Wenz, Wrocław 2002, s. 9-10.

962. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu, nr 12,  2001/2002, s. 3-4.

963. Słowo wstępne, w: 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002 s. 11-12

964. Słowo wstępne, w: J. Tupikowski CMF, Filozofia Boga. Studium metafizyczno-historyczne, Kraków 2002, s. 3-6.

965. Słowo wstępne (wspólnie z K. Matwijowskim), w: Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Kościół w XIX wieku, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 2002, s. 5-6.

966. Słowo wstępne (wspólnie z K. Matwijowskim), w: Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Tendencje unijne, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 2002, s. 5-6.

967. Spojrzenie na wielkopostną drogę (homilia), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu, nr 12,  2001/2002, s. 161-164.

968. Studia teologiczne we Wrocławiu po II wojnie światowej, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” LVII(2002), nr 3, s. 393-405.

969. „Szczęśliwi, którzy żyją według Prawa” (Ps 119,1) (Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w kościele uniwersyteckim we Wrocławiu, odprawionej 15 listopada 2002 r. w ramach obchodów 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego) „Niedziela” XLV(2002), nr 50 z dnia 15 XII 2002, s. 10.12) oraz „Pryzmat” (Pismo informacyjne Politechniki Wrocławskiej), listopada 2002, nr 160, s. 29-31 oraz „Przegląd Uniwersytecki” VIII(2002), nr 11(80), s. 11-13 oraz „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 215-219 oraz "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 13, 2002/2003, s. 194—199 oraz w: Jubileusz trzechsetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002. Tercentenary Jubilee of the University of Wrocław 1702-2002,  Wrocław 2005, s. 65-68.

970. Świadkowie Chrystusa (Homilia na 11 niedzielę zwykłą – rok „A”), „Nasze Słowo” 13(2002), nr 12(318), s. 5.

971. Teologia na Dolnym Śląsku w kontekście polskiej teologii po drugiej wojnie światowej, w: Sursum corda. Księga Jubileuszowa ku czci ks. bpa Adama Dyczkowskiego, red. ks. A. Brenk, Poznań 2002, s. 311-324.

972. Umiejętność kierowania samym sobą (Homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 150-152.

973. Wartość wymagań (Homilia na 13  niedzielę zwykłą – rok „A”), „Nasze Słowo 13(2002), nr 13(319), nr 13, s. 5

974. W blaskach światła, radości i pokoju w Nowy Rok, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 221-222.

975. W darze uczonym na jubileuszowym szlaku, w: Prof. dr hab. inż. Jan Kmita. Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski. Doctores honoris causa Pontificiae Facultatis Theologicae, Wrocław 2002, s. 10-11 oraz w wersji skróconej: “Nasz Fakultet” VIII(2002), nr 2-3(23-24), s. 10.

976. Wdzięczność – jej znaczenie i motywy (homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 147-150.

977. Wezwani do głoszenia prawdy o dobru (homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 144-147.

978. W hołdzie najbliższemu współpracownikowi Ojca św. Jana Pawła II, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 75-77.

979. Wielka przygoda teologiczna ks. prof. Jana Kowalskiego we Wrocławiu, w: Między królewskim Krakowem a piastowskim Wrocławiem, Wrocław 2002, s. 79-90.

980. W jakiej postawie ku świętowaniu trzechsetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego? (homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 137-141.

981. Wprowadzenie, w: Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002, s. 9-12.

982. Wprowadzenie, w: Między królewskim Krakowem a piastowskim Wrocławiem, Wrocław 2002, s. 11-12.

983. Wprowadzenie, w: ks. Antoni Młotek, Piękna dama teologia. 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 1702-2002, Wrocław 2002, s. 5-8.

984. W rocznicowym dniu – powrót do historii (Wystąpienie inaugurujące konferencję naukową: „Kościół na Śląsku w XIX wieku”, w: Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Kościół w XIX wieku, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 2002, s. 9 -10.

985. W służbie Bożemu Objawieniu (Wywiad udzielony ks. Januszowi Gorczycy), „Gość Niedzielny” LXXIX(2002), nr 40 z dnia 6 października 2002 r., s. 21-22.

986. W służbie Kościołowi i dyplomacji watykańskiej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 79-85 oraz wersja włoska: In servizio nella Chiesa e nella diplomazia vaticana, tamże, s. 87-93.

987. Wspomnienia z krainy licealnej młodości, w: Gimnazjum i Liceum w Leżajsku 1912 – 2002. Księga Jubileuszowa pod red. Zbigniewa Andresa, Leżajsk-Rzeszów 2002, s. 266-268.

988.  Wydział Teologiczny we Wrocławiu po drugiej wojnie światowej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 39-51.

989. Wyzwania dla Kościoła początku trzeciego tysiąclecia w świetle Listu Apostolskiego Jana Pawła II „Novo millennio ineunte”, w: Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002, s. 83-93.

990.  Wzrastać we wierze i w miłości (Homilia na 10 niedzielę zwykłą – rok „A”), "Nasze Słowo” 13(2002), nr 12(318), s. 4 oraz to samo: „Niedziela” LI(2008), nr 23 z dnia 8 czerwca 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

991. Z gorliwością proroka Eliasza i św. Jana Chrzciciela ku nadchodzącym Świętom (Homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 153-155.

992. Z modlitwą Pańską w dalsze życia (Homilia), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 166-169.

993. Z naukowym glejtem na służbę człowiekowi, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 230-232.

994. Z radością na spotkanie Pana (Homilia na 3 niedzielę Adwentu), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 269-271.

995. Z teologią w przyszłość europejskiej nauki i kultury, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 15-17.

996. Z wdzięcznością za Boże Narodzenie, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 12, 2001/2002, s. 217-218.

997. Rec.: Bogusław Paź, Epistemologiczne założenia ontologii Christiana Wolffa. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, ss. 312, 935, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 155-156.

998. Rec.: Józef Kosian, Mistyka Śląska. Mistrzowie duchowości śląskiej: Jakub Boehme, Anioł Ślązak i Daniel Czepko, Wrocław 2001, ss. 241, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 209-210.

999. Rec.:, Ks. Jerzy Tupikowski CMF, Filozofia Boga. Studium metafizyczno-historyczne, Kraków 2002, ss. 326,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny X(2002), nr 1, s. 207-209.

1000. Rec.: Ksiądz. Stanisław Kowalczyk. Człowiek, Uczony, Nauczyciel, red. E. Balawajder, Sandomierz 2002, ss. 127, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”  X(2002), nr 1, s. 210-211.

1001. Rec.: Marcin Pliński, Zawiłości człowieczeństwa, Sopot 2002, ss. 75, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” x(2002), nr 1, s. 221-222.

1002. Rec.: Mieczysław A. Krąpiec, Spełniać dobro. Felietony z „Radia Maryja”, Lublin 2000, ss. 187, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 1, s. 220-221.

1003. Rec.: Osoba i realizm w filozofii, red. A. Maryniarczyk SDS, K. Stępień, Lublin 2002, ss. 311,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 157-158.

1004. Rec.: Roman Darowski, Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów, Kraków 2002, ss. 276,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 148-149.

1005. Rec.: Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń, Lublin 2002, ss. 198,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 150-151.

1006. Rec.: Wierność rzeczywistości – Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2001, ss. 840 + ilustracje, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 143-144.

­