772. Adwentowe przesłanie św. Jana Chrzciciela (Homilia mszalna wygłoszona w auli PWT w czasie uroczystości opłatkowej dla studentów studiów zaocznych – 16 XII 2000),  „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 145-147.

773. Błogosławiony Edmund Bojanowski – wzorzec świętości na nadchodzące czasy (Homilia wygłoszona 8 września 2001 r. w kościele pw. św. Krzyża we Wrocławiu w czasie Mszy św. z okazji 130. rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LIV(2001), nr 3, s. 341-345.

774. Być solą ziemi i światłem świata (Homilia na 5. niedzielę zwykłą), „Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 238-240 oraz „Niedziela” LIV(2011) nr 6 z dnia 6 lutego 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

775. Chrystus uzdrawia wzrok naszej duszy (Homilia na 4. niedzielę Wielkiego Postu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 247-249 oraz to samo: „Niedziela” LI(2008), nr 9 z dnia 2 marca 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV); „Niedziela” LIV(2011), nr 14 z dnia 3 kwietnia 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

776. De Vries Joseph (Hasło encyklopedyczne), w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2001, t. 2 C-D, s. 440-441.

777. Diariusz wydarzeń na PWT we Wrocławiu. Rok  akademicki 2000/2001, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 255-274.

778. Dlaczego i z jaką teologią w XXI wiek?  (Mowa rektorska w czasie inauguracji roku akademickiego 2000/2001 w PWT i w MWSD we Wrocławiu – 22 X 2000), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”  nr 11, 2000/2001, s. 165-173 oraz w: Jego Eminencja Kardynał Joseph Ratzinger – Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Świdnica 2005, ss. 27-35.

779. „Dominus Jesus” - trudna, ale potrzebna Deklaracja, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 7-10.

780. Doświadczenia XX wieku jako przestroga dla cywilizacji jutra - rozdźwięk między Kościołem a kulturą,  w: Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro, red. ks. I. Dec, Wrocław 2001, s. 177-192.

781. Dyspozycyjność wobec Boga (Homilia na 13. niedzielę zwykłą),  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 195-197.

782. Dwie kategorie ludzi (Homilia na 26. niedzielę zwykłą),  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 222-224 oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 39 z dnia 26 września 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

783. Dwie postawy wobec Chrystusa (Homilia na niedzielę Palmową), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 250-251 oraz: „Niedziela” LIV(2011), nr 16 z dnia 17 kwietnia 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

784. Edyta Stein (1891-1942) – wzór poszukiwania i integrowania wartości, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LIV(2001), nr 3, s. 332-340 oraz to samo – w: Edyta Stein Patronka Europy. Materiały z międzynarodowego sympozjum „VII Dni Edyty Stein” , Wrocław 12-16. 09. 2001, red.  R. Zajączkowska, Wrocław 2002, s. 73-82-39 oraz wersja niemiecka: Edith Stein (1891-1942) – ein Beispiel für die Suche nach Werten und deren Intergrierung,  Tamże  s. 275-285.

785. Ewangelia w Ewangelii (Homilia na IV niedzielę W. Postu -"C"), "Nasze Słowo" 12(2001), nr 6(286), s. 5; „Niedziela” LIII(2010), nr 11 z dnia 14 marca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

786. Filozofia na Śląsku na milenijnych drogach, w: Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro, red. ks. I. Dec, Wrocław 2001, s. 43-56.

787. Jak studiować teologię?, „Nasz Fakultet” VI(2001), nr 4(21), s. 6.

788. Jedyny i powszechny Zbawiciel oraz jedyny i powszechny Jego Kościół, "Nasz Fakultet" VI(2001), nr 1(18), s. 10-11.

789. Jesteśmy na mecie i co dalej? (Homilia wygłoszona w kaplicy PWT do absolwentów studiów dziennych – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 22 VI 2001), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 155-157.

790. Jesteśmy w drodze, "Wieczory Tumskie" , Niedziela, 26 sierpnia 2001, s. 7-11.

791. Kapłan na nowe czasy (Wprowadzenie do XVII Forum Młodych, aula PWT, czwartek, 22 listopada 2001 roku), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne”  LIV(2001), nr 4, s. 427-429.

792. Kolejny powrót do Edyty Stein (Wprowadzenie do VII Dni Edyty Stein, PWT we Wrocławiu 12-16 IX 2001 r.),  „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LIV(2001), nr 3, s. 330-332 oraz to samo -  w: Edyta Stein Patronka Europy. Materiały z międzynarodowego sympozjum „VII Dni Edyty Stein” , Wrocław 12-16. 09. 2001, red.  R. Zajączkowska, Wrocław 2002, s. 37-39 oraz wersja niemiecka: Erneute Rückkehr zu Edith Stein, Tamże  s. 241-243.

793. Kolejny powrót do przeszłości Śląska (Wprowadzenie do sympozjum na temat: Książe Henryk Brodaty w dziejach Śląska i Polski – w 800-lecie objęcia rządów – aula PWT, 18 XII 2001), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LIV(2001), nr 4, s. 429-431.

794. Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski – teolog – przykład entuzjazmu, pracowitości i wytrwałości (Laudacja z okazji 70-lecia życia i 30-lecia pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr hab. Jana Kowalskiego w PWT we Wrocławiu), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 194-206.

795. Ku integracji wiedzy o człowieku (Wprowadzenie do sesji naukowej „Nauka i religia”, organizowanej przez Akademię Medyczną i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 9-10 XI 2000 r.), „Advances in Clinical and Experimental Medicine”, 2001, Vol. 10, No. 2,  Suppl. 1, s. 3.

796. Ku pełniejszej radości (Homilia wygłoszona w katedrze wrocławskiej w czasie Mszy św. podczas uroczystości opłatkowej na PWT we Wrocławiu – 20 XII 2000), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 219-222.

797. List do Rektora i Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, "Przegląd Uniwersytecki", VII(2001), nr 8(65), s. 11.

798. List gratulacyjny do kard. Zenona Grocholewskiego, Prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, z racji z podniesienia go do godności kardynalskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 11, 2000/2001, s. 247.

799. List gratulacyjny do kard. prof. dr hab. Leo Scheffczyka z racji z podniesienia go do godności kardynalskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 11, 2000/2001, s. 248.

800. List gratulacyjny do kard. Joachima Degenhardta, arcybiskupa Paderborn, z racji z podniesienia go do godności kardynalskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 11, 2000/2001, s. 249.

801. List gratulacyjny do kard. Lubomyra Huzara, Arcybiskupa Większego Lwowa, Zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, z racji z podniesienia go do godności kardynalskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 11, 2000/2001, s. 250.

802. List gratulacyjny do kard. Mariana Jaworskiego, Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego obrz. łac., z racji z podniesienia go do godności kardynalskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 11, 2000/2001, s. 251.

803. List gratulacyjny do kard. Karla Lehmanna, biskupa Moguncji i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, z racji z podniesienia go do godności kardynalskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 11, 2000/2001, s. 252.

804. List gratulacyjny do kard. Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocławskiego, z racji 25. rocznicy włodarzenia w archidiecezji wrocławskiej i z racji 31. rocznicy święceń biskupich,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 11, 2000/2001, s. 253.

805. List gratulacyjny do ks. Piotra Kryka, z racji podniesienia go do godności biskupiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 11, 2000/2001, s. 254.

806. List gratulacyjny do kard. Józefa Ratzingera, Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, z racji imienin,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 11, 2000/2001, s. 255.

807. List gratulacyjny do kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski,  z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 11, 2000/2001, s. 256.

808. List gratulacyjny do abpa Józefa Michalika, Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z racji imienin,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu"  nr 11, 2000/2001, s. 257.

809. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Andrzeja Szostka, z racji ponownego wyboru go na rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 258.

810. List gratulacyjny do generała Jerzego Baranowskiego z racji mianowania go na dowódcę Śląskiego Okręgu Wojskowego, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 259.

811. List gratulacyjny do ks. bp prof. dr hab. Tadeusza Pieronka, z racji ponownego wyboru go na rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 260.

812. List gratulacyjny do kard. Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 11, 2000/2001, s. 261.

813. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Tomasza Węcławskiego, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w związku ze śmiercią ks. prof. dr hab. Ludwika Wciórki, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu"  nr 11, 2000/2001, s. 262.

814. List kondolencyjny  do ks. prof. dr hab. Andrzeja Szostka, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w związku ze śmiercią  ks. prof. dr hab. Władysława Piwowarskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu"  nr 11, 2000/2001, s. 263.

815. List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2001 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIV(2001), nr 1, s. 83-85 oraz „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 11, 2000/2001, s. 129-132.

816. List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego z okazji  Uroczystości Bożego Narodzenia 2001 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIV(2001), nr 4, s. 425-427 oraz „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 12, 2001/2002, s. 131-133.

817. Miejsce teologii w układzie nauk, w: Sapientis est ordinare. Opuscula Ludovico Wciórka septuagenario dedicata, Poznań 2001, s.  267-274.

818. Milenijna refleksja nad dziejami Kościoła wrocławskiego, w: Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 13-14.

819. Na drodze do jubileuszu trzechsetlecia teologii akademickiej we Wrocławiu (Fragment inauguracyjnej mowy rektorskiej – 10 X 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 285-287.

820. Nadziejne spojrzenie w przyszłość z progu trzeciego tysiąclecia (Wprowadzenie do XXXI Wrocławskich Dni Duszpasterskich „Gdy otwiera się przyszłość nadziei – „Novo millennio ineunte”. 27-29 VIII 2001 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIV(2001), nr 3, s. 324-329 oraz to samo: w: Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002, s. 23-29.

821. Największa tajemnica naszej wiary (Homilia na niedzielę Trójcy Świętej), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 271-273.- oraz to samo pod zmienionym tytułem „Bóg – Ojciec, Syn, Duch Święty”, „Niedziela” LI(2008), nr 20 z dnia 18 maja 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

822. Nasza wielkopostna droga ku Świętom Wielkanocnym (Homilia mszalna wygłoszona w auli PWT do społeczności akademickiej PWT – Środa Popielcowa, 28 II 2001), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” , nr 11, 2000/2001, s. 150-153.

823. Nauka i religia – współpraca czy antagonizm? ,  „Advances in Clinical and Experimental Medicine”, 2001, Vol. 10, No. 2,  Suppl. 1, s. 167-168.

824. Nauka i religia – związki historyczne i merytoryczne,  „Advances in Clinical and Experimental Medicine”, 2001, Vol. 10, No. 2,  Suppl. 1, s. 13-17.; oraz podobna wersja pod tytułem: Nauka i religia. Odrębność – współpraca, w: Świadek Chrystusowych cierpień (1 P 5,1). Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Adamowi Kubisiowi, red. ks. J. Morawa,. Kraków 2004, 207-219.

825. Non locis viri sed loca viris efficiuntur honorata, "Nasz Fakultet", VI(2001), nr 2-3(19-20), s. 23.

826. Noworoczne przesłanie w XXI wiek (Słowo powitania i pozdrowienia ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości Opłatka nauczycieli akademickich – MWSD we Wrocławiu – 14 I 2001), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 229-231.

827. Odnowa ojcostwa potrzebą naszego czasu (Słowo na otwarcie sympozjum nt. „Ojcostwo duchowe – teoria i praktyka, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 4-5 XI 1999), w: Ojcostwo duchowe – teoria i praktyka, red. ks. M. Chmielewski, Lublin 2001, s.  13-16.

828. Od prawego myślenia do prawego mówienia  (Homilia wygłoszona w kaplicy PWT do absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z roku 1998 – 16 VI 2001), “Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 11, 2000/2001, s. 153-154.

829. Od redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001),  nr 1, s. 5-6.

830. Od redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001),  nr 2, s. 5-6.

831. Ora et labora! - módl się i pracuj! (Homilia na 16. niedzielę zwykłą),  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 201-203.

832. Przebiegłość w sprawach Bożego królestwa (Homilia na 25. niedzielę zwykłą),  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 220-222.

833. Przedmowa, w: ks. J. Babacz, Poznanie i przyjęcie prawdy według kardynała Johna Henry’ego Newmana, Wrocław 2001, s. 9-10.

834. Przemienienie Pańskie i nasze przemienienie (Homilia na 2. niedzielę Wielkiego Postu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 242-244. oraz nieco zmieniona wersja pt. „Czas przemian”,  „Niedziela” LI(2008), nr 7 z dnia 17 lutego 2008 (Niedziela Świdnicka, s. IV); „Niedziela” LIV(2011), nr 12 z dnia 20 marca 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

835. Rodzaje, przyczyny i perspektywy ateizmu, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 37-44.

836. Siejba słowa, T. VI:  W hołdzie Matce i Królowej. Homilie i rozważania maryjne, Wrocław 2001, ss. 358.

Rec.: Ks. B. Drożdż, Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” I(2002), nr 1, s. 248; ks. A. Bałabuch,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 142-143.

837. Słowo Księdza Rektora na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, "Nasz Fakultet"  VI(2001), nr 1(18), s. 2.

838. Słowo Księdza Rektora na Uroczystość Narodzenia Pańskiego Roku 2001, "Nasz Fakultet"  VI(2001), nr 4(21), s. 2.

839. Słowo ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystego posiedzenia Rady Wydziału PWT we Wrocławiu na zakończenie roku akademickiego 2000/2001, połączone z promocją doktorską i wręczeniem dyplomów – 23 VI 2001), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 243-246.

840. Słowo ks. rektora Ignacego Deca w czasie poświęcenia gmachu przy ul. Katedralnej 9 – 26 V 2001, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 241-242.

841. Słowo od księdza rektora na zakończenie roku akademickiego 2000/2001, "Nasz Fakultet" VI(2001), nr 2-3(19-20), s. 2.

842. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu, nr 11,  2000/2001, s. 3-4.

843. Szczególne Święta Bożego Narodzenia (Słowo życzeń ks. Rektora w czasie uroczystości Opłatka Wydziałowego – 20 XII 2000), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”  nr 11 , 2000/2001, s. 223-225.

844. Śmierć i co dalej ?, "Wieczory Tumskie" , Niedziela, 28 października 2001 r. , s. 4-6.

845. Światło, które oświeca i ogrzewa (Homilia na święto Ofiarowania Pańskiego), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 235-236 oraz „Niedziela” LI(2008) nr 5 z dnia 3 lutego 2008 r., s. IV.

846. Tajemnica szczęścia w małżeństwie (Homilia wygłoszona w kościele św. Piotra i Pawła we Wrocławiu do absolwentów Studiów Nauk o Rodzinie – 22 X 2000), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 142-145.

847. Teologia na przełomie roku (Wywiad udzielony ks. Januszowi Gorczycy), "Gość Niedzielny" LXXVIII(2001), - wkładka wrocławska, nr 51-52/325-326) z dnia 23-30 grudnia 2001, s. 133.

848. To był dobry rok (Wywiad udzielony ks. Januszowi Gorczycy), "Gość Niedzielny" LXXVIII(2001), - wkładka wrocławska, nr 30/304 z dnia 29 lipca 2001, s. 15 i 16.

849. Trzyletni fenomen „Wieczorów Tumskich”, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” LIV(2001), nr 4, s. 432-440.

850. Warunek osiągnięcia życia wiecznego (Homilia na 15. niedzielę zwykłą),  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 199 -201.

851. Wezwanie do nawrócenia (Homilia na III niedzielę W. Postu - "C"), "Nasze Słowo" 12(2001), nr 6(286), s. 4.

852. Wezwani do przemiany (Homilia na II niedzielę W. Postu - "C"), "Nasze Słowo" 12(2001), nr 5(285), s. 5.

853. Wezwani do walki z szatanem (Homilia na I niedzielę W. Postu - "C"), "Nasze Słowo" 12(2001), nr 5(285), s. 4 oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 8 z dnia 21 lutego 2010, (Niedziela Świdnicka, s. IV).

854. W jakiej postawie ku świętowaniu trzechsetlecia Uniwersytetu? (Homilia wygłoszona w kościele Uniwersyteckim w czasie Mszy św.,  w dniu inauguracji roku akademickiego 2001/2002 w Uniwersytecie Wrocławskim – 1 X 2001), „Przegląd Uniwersytecki” VII(2001), nr 10(67), s. 18-19.

855. W hołdzie milenijnemu Kościołowi, w: Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w  dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001 s. 243-244

856. Woda Żywa – moc Ducha Świętego – darem dla nas (Homilia na 3. niedzielę Wielkiego Postu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 245-247 oraz to samo: „Niedziela” (LI(2008), nr 8 z dnia 24 lutego 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV); „Niedziela” LIV(2011), nr 13 z dnia 27 marca 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

857. W postawie dziecka – służba prawdzie (Homilia wygłoszona w kościele Uniwersyteckim, w czasie Mszy św. inaugurującej rok akademicki 2000/2001 w Uniwersytecie Wrocławskim – 2 X 2000), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 132-136.

858. W postawie Maryi w nowy rok akademicki (Homilia wygłoszona w kościele św. Krzyża we Wrocławiu do studentów studiów zaocznych na rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 2000/2001 – 7 X 2000), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 139-141.

859. Wprowadzenie, w: Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro, red. ks. I. Dec, Wrocław 2001, s. 7-10.

860. Zakończenie, w: Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro, red. ks. I. Dec, Wrocław 2001, s. 7-1257-258.

861. Zamyślenia na progu nowego tysiąclecia, "Nowe Życie" XVIII(2001), nr 3(318), s. 2-5.

862. Zobowiązania na doktorską drogę życia (Przemówienie do promowanych doktorów – aula PWT we Wrocławiu,  Święto Nauki Wrocławskiej – 15 XI 2000), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 213-216.

863. Z ojczyzny ziemskiej do niebieskiej (Homilia wygłoszona w kościele Uniwersyteckim, w czasie Mszy św. żałobnej za śp. Teresę Kegel z d. Ćwiąkała, żonę prof. dr hab. Zdzisława Kegla, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego – 11 V  2001),  „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 11, 2000/2001, s. 136-138.

864. Z radością Maryi w dalsze życie (Homilia mszalna wygłoszona w auli PWT do absolwentów studiów zaocznych – Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP – 23 VI 2001), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 157-159.

865. Z wiarą przez życie (Homilia wygłoszona w kaplicy PWT do absolwentów studiów zaocznych – 27 I  2001), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 11, 2000/2001, s. 147-150.

866. Życie sakramentalne, kultowe i nauczanie religijne w Archiprezbiteracie Żorskim w XVII wieku w świetle wizytacji biskupich,  „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” LVI(2001), nr 4, s. 503-514.

867. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Wolność naturą i prawem człowieka. Indywidualny i społeczny wymiar wolności, Sandomierz 2000, ss. 214, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001), nr 1, s. 180-181.

868. Rec.: Roman Darowski SJ, Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku, Kraków 1998, ss. 372,  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 1, s. 175-176.

869. Rec.: Roman Darowski SJ, Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy - Słownik autorów, Kraków 2001, ss. 367,  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 1, s. 188.

870. Rec.: Wojciech Paluchowski CM, Filozofia człowieka u Dantego. Próba rekonstrukcji na podstawie pism Konstantego Michalskiego, Kraków 2000, ss. 237, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 1, s. 182-184.

871. Rec.: Zdzisław Pawlak, Neoscholastyka i formy jej kontynuacji. Studium analityczno-krytyczne twórczości filozofów wrocławskich XX wieku, Włocławek 2001, ss. 326, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 1, s. 190-191.

872. Rec.: Andrzej Maryniarczyk SDB, Metafizyka w ekologii, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, ss. 183, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 214-215.

873. Rec.: Ks. Jan Babacz, Poznanie i przyjęcie prawdy według Kardynała Johna Henry’ego Newmana, Wrocław 2001, ss. 198, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IX(2001) nr 2, s. 218-219.

­