638. Chrześcijańskie zasady w przekazywaniu słowa (Homilia wygłoszona do absolwentów studiów zaocznych, sobota po X niedzieli zwykłej, 17 czerwca 2000 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 172-174.

639. Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, errata

640. Curriculum vitae kard. Henryka Gulbinowicza, W; Służcie Panu z weselem, red. ks. I. Dec, t. 1. W służbie Kościoła, Wrocław 2000, s. 43-45.

641. Człowiek i prawda o nim na przełomie stuleci i tysiącleci (Wykład wygłoszony w czasie "Wieczoru Tumskiego" w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu, 24 września 2000 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIII(2000), nr 3, s. 323 -331.

642. Człowiek miejscem działania Ducha Świętego (Homilia na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 3 VI 2001),  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 273-276; „Niedziela” LIII(2010), nr 21 z dnia 23 maja 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

643. Czujemy się potrzebni (Wywiad udzielony ks. A. Jerie), "Nowe Życie" XVII(2000), nr 10(313), s. 3-4 oraz "Nasz Fakultet" V(2000), nr 2-3(15-16), s. 14-15.

644. Diariusz wydarzeń w PWT we Wrocławiu. Rok  akademicki 1999/2000, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 339-354.

645. Die Kirche ist unsere gemeinsame Heimat (Wywiad udzielony  dr Romanowi Polsakiewiczowi),  "Schlesien in Kirche und Welt", 27(2000), nr 5, s. 99.

646. Drukarnia Tumska Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 160.

647. Duch Zmartwychwstałego Pana sprawcą mądrości i pokoju (Homilia na szóstą niedzielę wielkanocną - 20 V 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s.269-270, „Niedziela” LIII(2010), nr 19  z dnia 9 maja 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

648. Działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. dr hab. Janusza Czerskiego na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, W: "Sanctificetur Nomen Tuum". Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Januszowi Czerskiemu z okazji 65. rocznicy urodzin i 38 lat pracy naukowo-dydaktycznej, red. ks. B. Polok i ks. K. Ziaja, Opole 2000, s. 25-31.

649. Europejskie totalitaryzmy XX wieku. Żródła i charakterystyka, W: Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera OFM, red. ks. G Witaszek SCsR, ks. A. Paciorek, o. A. Kiejza OFMCap, RWKUL Lublin 2000, s. 81-85.

650. Ewangelia powołania (Homilia na IV Niedzielę Wielkanocną), "Nasze Słowo", XI (2000), nr  10 (264), s. 4.

651. „Fides et ratio” a świat nauki,  "Forum Akademickie" VI(2000), nr 5(81), s. 27-29.

652. „Fides et ratio” - w rocznicę ogłoszenia (Sprawozdanie z sympozjum pt.: "Fides et ratio” - w rocznicę ogłoszenia. Interpretacje - nadinterpretacje - deformacje, KUL, 9-10 grudnia 1999 r.) "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 219-220.

653. Formacja duchowa alumnów we Wrocławiu po II wojnie światowej, W: Unxit et misit. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Józefa Pazdura, red. ks. I. Dec, Wrocław 2000, s. 215-226.

654. Forum Młodych (hasło encykl.), W; Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 200.

655. Idźmy z radością na spotkanie Pana (Słowo ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości opłatka Wydziałowego - 17 XII 1999), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 204-206 oraz „Niedziela” LIV(2011), nr 50 z dnia 11 grudnia 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

656. Joseph Kardynał Ratzinger (fragment laudacji wygłoszonej w czasie uroczystości doktoratu honoris causa w PWT we Wrocławiu- 27 X 2000), "Gość Niedzielny" LXXVII(2000), nr 46 z dnia 12 listopada 2000, s. 6-7.

657. Kardynał Melchior von Diepenbrock książe biskup wrocławski (1798-1853).Wprowadzenie, W; Kardynał Melchior von Diepenbrock 1798-1853. Odnowiciel życia religijnego na Śląsku, red. M. Kaczmarek, ks. A. Kiełbasa SDS, ks. J. Swastek, Wrocław 2000, s. 11-15.

658. Katolicki Instytut Naukowy (hasło encykl.), W; Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 343.

659. Konferencja o śląskim Kościele (wywiad udzielony ks. J. Gorczycy),  "Gość Niedzielny" LXXVII(2000), - wkładka wrocławska, nr 25/246 z dnia 18 czerwca 2000, s. 15.

660. Konferencja naukowa: Człowiek i religia - refleksje filozoficzne - KUL 18 X 2000 (Sprawozdanie), "Wrocławski Przegląd Teologiczny” VIII(2000), nr 2, s. 190-191.

661. Kongres Kultury Chrześcijańskiej - Sacrum i kultura: Chrześcijańskie korzenie przyszłości 15-17 IX 2000 r. (Sprawozdanie), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 187-190.

662. Krzew winny i latorośle  (Homilia na V Niedzielę Wielkanocną), "Nasze Słowo", XI (2000), nr 10 (264), s. 5.

663. Książę Kościoła i teologii (Laudacja z okazji nadania doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu J. Em. Kard. Josephowi Ratzingerowi, Prefektowi Kongregacji Nauki Wiary - 27 X 2000 r.), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 290-294; oraz  „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 181-188 oraz „Niedziela” XLVIII(2005), nr 18 z dnia 1 V 2005, s. 8-9; oraz  w: Jego Eminencja Kardynał Joseph Ratzinger – Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Świdnica 2005, ss. 47-56 oraz w: Kardynał Joseph Ratzinger, Dwa ważne wykłady i dwie polskie laudacje, red.  K. Wójtowicz CR, Kraków 2005, s. 53-61.

664. Ks. kard. Henryk Gulbinowicz jako mecenas nauki i kultury, W: Służcie Panu z weselem, red. ks. I. Dec, t. 1. W służbie Kościoła, Wrocław 2000, s. 47-51.

665. Lekcja miłości Ojczyzny (Homilia wygłoszona do alumnów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu w czasie narodowej pielgrzymki do Rzymu, Monte Cassino, XIV Niedziela Zwykła, 9 lipca 2000 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 177.

666. List do prof. Romana Dudy z racji zakończenia kadencji rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 9, 1999/2000, s. 219.

667. List gratulacyjny do abpa Alfonsa Nossola z racji z podniesienia go do godności arcybiskupa, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 220.

668. List gratulacyjny do abpa Zenona Grocholewskiego z racji mianowania go Prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 221.

669. List gratulacyjny do kard. Henryka Gulbinowicza w z racji 30. rocznicy święceń biskupich "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 222.

670. List gratulacyjny do kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski,  z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 223.

671. List gratulacyjny do abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce z racji imienin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 224.

672. List gratulacyjny do abpa Józefa Michalika, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z racji imienin,  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu"  nr 10, 1999/2000, s. 225

673. List gratulacyjny do wspólnoty parafialnej w Hattersheim am Main z racji otrzymania nowego proboszcza w osobie ks. Franza Lomberga, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 226.

674. List gratulacyjny do Ojca Świętego Jana Pawła II  z okazji osiemdziesiątych urodzin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 227

675. List gratulacyjny do kard. Henryka Gulbinowicza z racji 15. rocznicy powołania go do Kolegium Kardynalskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 228

676. List gratulacyjny do abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce z racji otrzymania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 229.

677. List gratulacyjny do kard. Henryka Gulbinowicza z racji 50. rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 230.

678. List gratulacyjny do ks. prof. dr Zbigniewa Kaznowskiego z racji 50. rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 231.

679. List gratulacyjny do prof. dr hab. Leona Kieresa z racji powołania go przez Sejm RP na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu"  nr 10, 1999/2000, s. 232.

680. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Romana E. Rogowskiego z racji 40-lecia święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 10, 1999/2000, s. 233.

681. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Józefa Swastka z racji 40-lecia święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 10, 1999/2000, s. 234.

682. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Romana Bartnickiego, rektora UKSW,  w związku ze śmiercią ks. prof. dr hab. Kazimierza Klosowskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 235.

683. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Józefa Kulisza, dziekana PWT w Warszawie,  w związku ze śmiercią ks. prof. dr hab. Ludwika Królika, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu"  nr 9, 1999/2000, s. 236.

684. List kondolencyjny  do ks. bpa prof. dr hab. Tadeusza Pieronka,  rektora PAT, w związku ze śmiercią  ks. prof. dr hab. Józefa Tischnera, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu"  nr 10, 1999/2000, s. 237.

685. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Romana Bartnickiego, rektora UKSW,  w związku ze śmiercią ks. prof. dr hab. Andrzeja Zuberbiera, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 238.

686. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2000 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 146-148.

687. Majka Józef (hasło encyklopedyczne), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 479.

688. Marcinowski Józef (hasło encyklopedyczne), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 488.

689. Maryja naszą Wspomożycielką (Homilia wygłoszona w kaplicy PWT do młodzieży akad. z II. roku studiów dziennych - 11 II 2000 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 163-165.

690. Matka i królowa naszego Narodu (Homilia na Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - 3 V 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 263-264.

691. Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne (hasło encyklopedyczne), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 498-499.

692. Milenijny Kościół wychylony w przyszłość (wywiad udzielony ks. J. Gorczycy), "Gość Niedzielny" LXXVII(2000), - wkładka wrocławska nr 39(260), z dnia 24 września 2000, s. 15 i 16.

693. Mniej narzekać - więcej dziękować! (Homilia wygłoszona w kościele NSPJ - w dniu święta nauki wrocławskiej - 15 XI 2000), "Nasz Fakultet" V(2000), nr 4(17), s. 10-11 oraz „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu” nr 11, 2000/2001, s. 209-213.

694. Na drodze do życia (Homilia na 13. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 243-245 oraz podobna wersja pod tytułem: Zwycięstwo życia nad śmiercią,  „Niedziela” nr 26 z dnia 28 czerwca 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

695. Największa jest miłość (Homilia na czwartą niedzielę zwykłą - 28 I 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 227-229 oraz: „Niedziela” LIII(2010), nr 5 z dnia 31 stycznia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

696. Na przełomie stuleci i tysiącleci (Wprowadzenie do XXX Jubileuszowych Wrocławskich Dni Duszpasterskich: „Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro” 23 25 VIII 2000 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIII(2000), nr 3, s. 311-316 oraz w: Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro, red. ks. I. Dec, Wrocław 2001, s. 19-24.

697. Nasza przebiegłość w sprawach zbawienia (Homilia wygłoszona w katedrze wrocławskiej do uczestników sympozjum: "Ojcostwo duchowe - teoria i praktyka" - 5 XI 1999),  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu, nr 10, 1999/2000, s. 153-155.

698. Nasze doświadczenia w kończącym się stuleciu, "Nasz Fakultet" V(2000), nr 2-3(15-16), s. 24-25.

699. Na szlakach Bożej Opatrzności, "Nasz Fakultet" V(2000), nr 1(14), s. 10; "Dolny Śląsk" nr 8/2000, s. 13-14 oraz: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIII)2000), nr 1, s. 57-59.

700. Od Akademii Leopoldyńskiej po Uniwersytet Dolnośląski (Wywiad udzielony Magdalenie Orłowskiej), "Życie Akademickie" nr 10/69, październik 2000, s. 10-11.

701. Od redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr. 1, s. 5-6.

702. Od redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr. 2, s. 5-6.

703. Ofiarowanie się Bogu - nasze codzienne zadanie (Homilia na Święto Ofiarowania Pańskiego - 2 II 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr. 2, s. 229-230.

704. Orzechowski Stanisław (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 596.

705. Ostrożność w sądzeniu - zaczynanie od siebie samego (Homilia wygłoszona w kaplicy {PWT we Wrocławiu do absolwentów - magistrów PWT, którzy uzyskali dyplom w roku akad. 1999/2000, poniedziałek po XII niedzieli zwykłej; 26 VI 2000), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999.2000, s. 213-215.

706. Papierek lakmusowy Księdza Biskupa Józefa Pazdura, W: Unxit et misit. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Józefa Pazdura, red. ks. I. Dec, Wrocław 2000, s. 89-93.

707. Papieski Fakultet Teologiczny (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 613.

708. Pater Józef (hasło encyklopedyczne), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 622.

709. Personalizm czy personalizmy?, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000),   nr 2., s. 37-48. oraz to samo: „Ateneum Kapłańskie” t. 138(2002), z. 3(559), s. 533-543 oraz w nieco zmienionej wersji - w: Osoba i realizm w filozofii (Seria: Zadania współczesnej metafizyki 3/4) , red. A. Maryniarczyk SDS i K. Stępień, Lublin 2002, s. 47-65 a także w zmienionej wersji, Personalizm w filozofii (próba systematyzacji), w: Personalizm polski, red. ks. M Rusecki, Lublin 2008, s. 301-313.

710. Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Wrocławia, "Dolny Śląsk", nr 8/2000, s. 197-206.

711. Pierwsza uroczystość uczelniana w Roku Wielkiego Jubileuszu, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 303-306 oraz "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIII(2000), nr 1, s. 60-64.

712. Pod opieką Aniołów Stróżów w nowy rok akademicki (Homilia wygłoszona w kościele św. Krzyża we Wrocławiu do studentów studiów zaocznych PFT i słuchaczy Kolegium Katechetycznego, na rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 1999/2000 - 2 X 1999 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 155-158.

713. Pod wspólnym dachem seminaryjnym, W: Unxit et misit. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Józefa Pazdura, red. ks. I. Dec, Wrocław 2000, s. 73-87.

714. Polskie Towarzystwo Teologiczne (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 656.

715. Posłowie, W: Służcie Panu z weselem, red. ks. I. Dec, t. 2. W służbie teologii, Wrocław 2000, s. 773-774.

716. Posłuszeństwo Bogu w uprawianiu nauki (Homilia wygłoszona w kościele uniwersyteckim, w czasie Mszy św. inauguracyjnej rok akademicki 1999/2000 w Uniwersytecie Wrocławskim 1 X 1999 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 149-152.

717. Postulaty encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio” wobec teologii moralnej, W: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi, red. ks. M. Biskup, ks. T. Reroń, Wrocław 2000, s. 117-122.

718. Potrzeba ciszy i odpoczynku (Homilia na 16. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 249-252 oraz nieco zmieniona wersja pt: „Dlaczego cisza i spokój? oraz „Niedziela” nr  29 z dnia 19 lipca 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

719. Powołani i posłani (Homilia na 15. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 247-249 oraz „Niedziela” nr  28 z dnia 12 lipca 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

720. Pożegnalne orędzie (Homilia wygłoszona w kaplicy PWT do absolwentów studiów dziennych, piątek po X niedzieli zwykłej, 16 czerwca 2000 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 171-172.

721. Pracowite millennium u teologów, (Wywiad udzielony ks. J. Gorczycy),  "Gość Niedzielny" LXXVII(2000), - wkładka wrocławska, nr 31/252 z dnia 30 lipca 2000, s. 15 i 16.

722. Prawda o człowieku leży pośrodku (Wywiad udzielony I. Borkowskiemu), "Wieczór Wrocławia" nr 220A(9092) z dnia 10-12 listopada 2000, s. 13.

723. Prawdziwa wielkość (Homilia na 25. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 267-269 oraz „Niedziela” LII(2009), nr 38 z dnia 20 września 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

724. Przedmowa, W: Ks. Eugeniusz Mitek, Lektor. Droga do liturgicznej posługi, Wrocław 2000, s. 15-16.

725. Przedmowa, W: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi, red. ks. M. Biskup, ks. T. Reroń, Wrocław 2000, s. 15-16.

726. Przesłanie encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II „Fides et ratio”, Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne" , t II 2000, s. 59-70.

727. Przyczyny i przezwyciężanie postawy rezygnacji (Homilia na 14. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 245-247 oraz „Niedziela” nr  27 z dnia 5 lipca 2009 (Niedziela Świdnicka, s. IV).

728. Przyjaciel Boga i człowieka (Wprowadzenie do konferencji naukowej poświęconej ks. Aleksandrowi Zienkiewiczowi - aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, sobota, 18 XI 2000 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne"  LIII(2000), nr 4, s. 427-431 oraz to samo: W: Ksiądz Aleksander Zienkiewicz. Kapłan i wychowawca (Sympozjum w piątą rocznicę śmierci. Wrocław 18-19 listopada 2000 r.), red. M. Chomik, M. Lubieniecka, J. Wartalska, Wrocław 2001, s. 13-17.

729. Reakcja polskich ośrodków naukowych na Encyklikę, w: Rozum otwarty na wiarę. "Fides et ratio" - w rocznicę ogłoszenia".  II Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne (KUL, 9-10.XII.1999), red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin 2000, s. 227-242.

730. Rehabilitacja filozofii w teologii, W:  Śladami Boga i człowieka, red. ks. K. Bańko, ks. K. Kaczmarczyk, ks. J. Kalniuk, ks. B. Mielec, ks. J. Orzeszyna, ks. K. Sojka, Kraków 2000, s. 103-110.

731. Rogowski Roman (hasło encyklopedyczne), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s.708.

732. Rok 2000 - rok Bożego Narodzenia (Słowo powitania i pozdrowienia ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości "Opłatka nauczycieli akademickich" - MWSD we Wrocławiu - 9 I 2000), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 206-208.

733. Siejba słowa, T. V:  Na niwie duszpasterskiej. Homilie niedzielne i świąteczne na rok "C", Wrocław 2000, ss. 304.

Rec.: ks. J. Gorczyca, Homilie Kardynałowi dedykowane, "Gość Niedzielny" LXXVIII(2001), nr 17, s. 18 (Wkładka Wrocławska 17/291 z dnia 29 kwietnia 2001, s. 18); ks. A. Bałabuch, "Ateneum Kapłańskie", t. 137, 2001, z. 2-3(555-556), s. 377-378.

734. Słowo Księdza Rektora na rok akademicki 2000/2001, "Nasz Fakultet" V(2000), nr 2-3(15-16), s. 2.

735 Słowo Księdza Rektora na Uroczystość Narodzenia Pańskiego Roku 2000, "Nasz Fakultet" V(2000), nr 4(17), s. 2.

736. Słowo od redaktora, W: Unxit et misit. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Józefa Pazdura, red. ks. I. Dec, Wrocław 2000, s. 11-14.

737. Słowo rektorskie na Święta Wielkanocne, "Nasz Fakultet" V(2000), nr 1(14), s. 2.

738. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 10 1999/2000, s. 3-4.

739. Stein Edyta (hasło encyklopedyczne), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 784.

740. Sympozjum metafizyczne: Osoba i sposoby jej spełniania się w kulturze (Sprawozdanie), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 195-196

741. Św. Tomasz z Akwinu wzorem pokornej mądrości (Homilia wygłoszona w kaplicy PWT we Wrocławiu do młodzieży akademickiej w uroczystość św. Tomasza z Akwinu, patrona uczelni katolickich, 28.01.2000 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 161-163.

742. Teologia w kulturze na przełomie stuleci i tysiącleci (Mowa rektorska w czasie inauguracji roku akademickiego 1999/2000 na PWT i w MWSD we Wrocławiu, 12 października 1999 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 184-192.

743. Tum, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej (hasło encykl.), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 864.

744. Uboga droga do zbawienia (Homilia na 28. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 274-276 oraz:  „Niedziela” LII(2009), nr  41 z dnia 11 października 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

745. Ucztowanie z Panem naszą mocą w nowym roku akademickim (Homilia wygłoszona w kościele św. Piotra i Pawła do słuchaczy Archidiecezjalnego Studium Rodzinnego oraz Kolegium Teologicznego przy par. p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, 10 X 1999 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 159-161.

746. Umiejętność rozpoznawania objawiającego się Boga (Homilia na Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 I 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000),  nr 2, s. 220-222.

747. Uwagi o recepcji encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio” w środowisku akademickim, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 15-22.

748. Wieczory Tumskie (hasło encyklopedyczne), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 889.

749. Wielkopostny tryptyk (Homilia wygłoszona w kaplicy PWT do młodzieży akademickiej w Środę Popielcową - 8 III 2000 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 10, 1999/2000, s. 165-168.

750. W oczach recenzentów - fragmenty (Fragment recenzji ks. prof. Ignacego Deca, rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu), "Głos Uczelni. Biuletyn Informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu", nr 89, październik 2000, s. 6.

751. W postawie dziecka - służba prawdzie (Homilia w czasie Mszy św. inaugurującej rok akademicki 2000/2001 w Uniwersytecie Wrocławskim), "Nasz Fakultet" V(2000), nr 2-3 (15-16), s. 6-7.

752. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna (hasło encyklopedyczne), w: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 915.

753. Wrocławski Przegląd Teologiczny (hasło encyklopedyczne), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 916-917.

754. Wrocławskie Dni Duszpasterskie (hasło encyklopedyczne), W: Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 922.

755. Wrocławskie Wiadomości Kościelne (hasło encyklopedyczne), W: Encyklopedia Wrocławia 2000, s. 924.

756. Wytrwajcie w miłości mojej (Homilia na VI Niedzielę Wielkanocną), "Nasze Słowo" XI(2000), nr 11(265), s. 4. oraz „Niedziela”  LII(2009), nr 20 z dnia 17 maja 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

757. Wyzwania moralne przełomu tysiącleci (Wprowadzenie do XVI "Forum Młodych": Wyzwania moralne przełomu tysiącleci, aula PWT, czwartek, 23 listopada 2000 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIII(2000), nr 4, s. 431-435.

758. Wyższe uczelnie teologiczne w Archidiecezji Wrocławskiej w okresie powojennym, "Dolny Śląsk", nr 8/2000, s. 158-163.

759. Zakończył się kolejny rok akademicki (Wywiad udzielony redakcji "Gościa Niedzielnego"),  "Gość Niedzielny" LXXVII(2000), - wkładka wrocławska, nr 30/251 z dnia 23 lipca 2000, s. 17.

760. Zazdrość i zgorszenie (Homilia na 26. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 269-271.

761. Z Bożym błogosławieństwem w Nowy Rok (Homilia na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - 1 I 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 219-220.

762. Z dobrą teologią w XXI wiek (Fragment mowy rektorskiej w czasie inauguracji roku akademickiego 2000/2001 w PWT i w MWSD we Wrocławiu, 27 X 2000), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 288-290.

763. Z Jezusem i Maryją przez życie (Homilia na drugą niedzielę zwykłą - 14 I 2001), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 224-225.

764. Zobowiązująca miłość (List rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego do Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji Uroczystości Bożego Narodzenia 2000 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LIII(2000), nr 4, s. 435-437 oraz „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 11, 2000/2001, s. 127-129.

765. Z teologii małżeństwa i rodziny (Homilia na 27. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 1, s. 271-274 oraz „ „Niedziela” LII(2009), nr 40 z dnia 4 października 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

766. Rec.: Andrzej Bronk, Zrozumieć świat współczesny, TNKUL, Lublin 1998, ss. 335, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 196-197.

767. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Filozofia wolności. Rys historyczny, Lublin: RW KUL 1999, 276 s., "Ateneum Kapłańskie", t. 135, 2000, z. 2-3(549-550), s. 388-389.

768. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, Lublin:RW KUL 1998, 224 s., "Ateneum Kapłańskie", t. 135, 2000, z. 2-3(549-550), s. 389-390.

767. Rec.: Rozum otwarty na wiarę, red. A. Maryniarczyk i A. Gudaniec, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2000,  288 s., "Ateneum Kapłańskie", t. 135, 2000, z. 2-3(549-550), s. 390-391.

770. Rec.: Stefan Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN Warszawa-Wrocław 2000, ss. 955, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 212.

771. Rec.: Wprowadzenie do filozofii. Przewodnik, Wyd. Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2000,  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VIII(2000), nr 2, s. 210-212.

­