552. Arogancja człowieka wobec Boga (Homilia na 27. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, s. 244-245 oraz „Niedziela” LI(2008), nr 40 z dnia 5 października 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV). oraz „Niedziela” LIV(2011), nr 40 z dnia 2 października 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

553. Chrzest Chrystusa i nasz chrzest (Homilia na Niedzielę Chrztu Pańskiego), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 229-231;  „Niedziela” L(2007), nr 1 z dnia 7 stycznia 2007 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV);  „Niedziela” LI(2008), nr 2 z dnia 13 stycznia 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV);  „Niedziela” LII(2009), nr 2 z dnia 11 stycznia 2009 r.  (Niedziela Świdnicka, s. IV); :Niedziela” LV(2012), nr 2, z dnia 8 stycznia 2012 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

554. Człowiek jako pielgrzym. O pielgrzymowaniu w aspekcie filozoficzno-teologicznym na tle pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, "Peregrinus Cracoviensis"  1999, z.  7, s. 61-72.

555. Człowiek w poszukiwaniu sensu dziejów, w: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki, red. ks. I. Dec, Wrocław 1999,s. 207-224.

556. Czy Teologia będzie Wydziałem? (wywiad), "Gazeta Uczelniana". Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej  we Wrocławiu V(1999), nr 3(42), s. 4-6.

557. Czy wiesz, że jesteś filozofem?, "Nasz Fakultet" IV(1999), nr 4(13), s. 7.

558. Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu. Rok akademicki 1998/99, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, s. 279-296.

559. Duch Święty w człowieku "Ateneum Kapłańskie", 1999, tom 132, z. 2(540), s. 206-216  (nieco zmieniona wersja art. "Człowiek świątynią Ducha Świętego" - patrz poz. 459).

560. Finis coronat opus (Słowo w czasie uroczystości zakończenia roku akademickiego 1998/1999, połączonej z promocjami doktorskimi i wręczeniem dyplomów), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 198-200.

561. Jakiej filozofii potrzebuje dzisiejsza teologia?, W: "Fides et ratio". Na skrzydłach wiary i rozumu, red. ks. I. Dec, Wrocław 1999, s. 159-166 oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 1, s. 105-113.

562. Jana Pawła II wizja integralnej godności ludzkiej, "Roczniki Filozoficzne" XLVII(1999), z. 2, s. 77-90; oraz: „Ateneum Kapłańskie" Tom 134, 2000, z. 1(545) , s. 103-113; oraz: pod zmodyfikowanym tytułem: „Naturalne i nadprzyrodzone źródła godności człowieka w ujęciu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II promotorem godności człowieka, red. ks. A. Bałabuch, Świdnica 2007, s. 81-96; oraz: pod zmienionym tytułem: Godność człowieka w ujęciu kardynała. Karola Wojtyły i papieża Jana Pawła II, w: Jan Paweł II – obrońca godności człowieka. Materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, red. ks. J. Lipniak,  Świdnica 2008, s. 9-23 oraz to samo: w: W trosce o godność człowieka, red. S. Bafia CSsR, Olsztyn 2007, s. 47-57.

563. Jezus Chrystus - wcielona Mądrość Boga (Homilia na 2. niedzielę po Narodzeniu Pańskim), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VV(1999), nr 2, s. 224-226 oraz „Niedziela” LII(2009), nr 1 z dnia 4 stycznia 2009, (niedziela świdnicka,  s. IV).

564. "Kościół na Śląsku w XIX wieku" - konferencja naukowa na PFT, "Nasz Fakultet" IV(1999), nr 2/3 (11/12), s. 3.

565. List gratulacyjny do abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce z racji otrzymania doktoratu honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 203.

566. List gratulacyjny do abpa Józefa Michalika z racji wyboru na wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 204.

567. List gratulacyjny do kard. Henryka Gulbinowicza w z racji 23. rocznicy Ingresu i 29. rocznicy święceń biskupich "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 201.

568. List gratulacyjny do kard. Henryka Gulbinowicza z racji 49. rocznicy święceń kapłańskich, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 213.

569. List gratulacyjny do kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski,  z racji ponownego wyboru na stanowisko przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 9, 1998/99, s. 202.

570. List gratulacyjny do ks. prof. dr hab. Stanisława Wielgusa z racji wyniesienia go do godności biskupiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 214.

571. List gratulacyjny do prof. dr hab. Andrzeja Mulaka  z racji wyboru na następną kadencję rektora Politechniki Wrocławskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 208.

572. List gratulacyjny do prof. dr hab. Jerzego Mrozika z racji wyboru na następną kadencję rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu, nr 9, 1998/99, s. 209.

573. List gratulacyjny do prof. dr hab. Leszka Paradowskiego z racji wyboru na rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9,  1998/99, s. 207.

574. List gratulacyjny do prof. dr hab. Mariana Noga z racji wyboru na rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 212.

575. List gratulacyjny do prof. dr hab. Romualda Gellesa z racji wyboru na rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu": nr 9, 1998/99, s. 211 oraz to samo: "Przegląd Uniwersytecki" VI(1999), nr 6a(39), s. 6..

576. List gratulacyjny do prof. dr hab. Tadeusza Szulca z racji wyboru na następną kadencję rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" , nr 9, 1998/99, s. 205.

577. List gratulacyjny do prof. Zbigniewa Horbowy z racji wyboru na rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 210.

578. List gratulacyjny do prof. dr hab. Zdzisława Zagrobelnego z racji wyboru na następną kadencję rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 206.

579. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Andrzeja Szostka, rektora KUL,  w związku ze śmiercią prof. dr hab. Czesława Strzeszewskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 215.

580. List kondolencyjny do ks. prof. dr hab. Andrzeja Szostka, rektora KUL, z w związku ze śmiercią ks. prof. dr hab. Edwarda Kopecia, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 216.

581. List kondolencyjny  do ks. prof. dra hab. Andrzeja Szostka, rektora KUL, z powodu tragicznej śmierci ks. prof. dr hab. Mieczysława Majewskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" , nr 9, 1998/99, s. 217.

582. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 1999 roku., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 128-130 oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 2, s. 198-200.

583. List rektora PFT z okazji  Bożego Narodzenia 1999 r., "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 4, s. 445-447 oraz to samo z rozszerzonym tytułem "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 10, 1999/2000, s. 143-145.

584. Miejsce teologii w nauce i kulturze  (Mowa rektorska w czasie inauguracji roku akad. 1998/99 na PFT i w MWSD we Wrocławiu), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 9, 1998/99,  s. 159-167.

585. Mocna teologia w interesie Polski i jednoczącej się Europy, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 285-288.

586. Myślenie ziemskie i myślenie niebieskie (Homilia do alumnów MWSD, wygłoszona w kaplicy seminaryjnej w dniu 15 IV 1999 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 142-144.

587. Na wzór Maryi rozważać w sercu swoim (Homilia do absolwentów Studium Społecznego Akcji Katolickiej przy PFT we Wrocławiu, wygłoszona w kaplicy MWSD we Wrocławiu w dniu 12 VI 1999 r., we Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998,99, s. 149-152.

588. Od księdza rektora na Okres Paschalny, "Nasz Fakultet" IV(1999), nr I-III (10), s. 2.

589. Odnowa ojcostwa potrzebą naszego czasu (Wprowadzenie do sympozjum na temat: "Ojcostwo duchowe - teoria i praktyka" PFT we Wrocławiu, 5 XI 1999), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 290-293.

590. Od redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny"  VII(1999), nr 1, s. 5-6.

591. Od redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 5-6.

592. O moralny kształt "czwartej władzy" (Wprowadzenie do XV "Forum Młodych" na temat: Środki społecznego przekazu narzędziem ewangelizacji- PFT we Wrocławiu, 18 XI 1999), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 288-290 oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 4, s. 443-445.

593. O właściwą pozycję rozumu w wierze i wiary w rozumie, W: "Fides et ratio". Na skrzydłach wiary i rozumu, red. ks. I. Dec, Wrocław 1999, s. 101-103 oraz wersja skrócona: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 1, s. 104-105.

594. Owocna służba w trudnym czasie (Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. odprawianej przez abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce w dziesięciolecie jego sakry biskupiej), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 3, s. 302-306.

595. Owocny finał na PFT (Wywiad udzielony ks. Januszowi Gorczycy), "Gość Niedzielny" LXXVI(1999), nr 29 z dnia 18 lipca 1999 (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 29/198 z dnia 18 lipca 1999, s. 18, 22.

596. Pod skrzydłami Bożej Opatrzności (Homilia do absolwentów Studiów Zaocznych, wygłoszona 19 VI 1999 r. w kaplicy PFT we Wrocławiu), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 152-154.

597. Pod skrzydłami Bożej Opatrzności w Nowy Rok (Homilia na uroczystość NMP Bożej Rodzicielki), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 223-224; „Niedziela” LV(2012), nr 1, z dnia 1 stycznia 2012 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

598. Pokłosie XXIX Wrocławskich Dni Duszpasterskich - Jakie miejsce dla Chrystusa? (Wywiad), "Gość Niedzielny" LXXVI(1999), nr 37 z dnia 12 września 1999 r. ("Wrocławski Gość Niedzielny" nr 37/206 z dnia 12 września 1999 r, s. 19, 21)

599. Ponowne opowiedzenie się za Chrystusem (Homilia do absolwentów PFT we Wrocławiu  z roku 1996, wygłoszona w kaplicy PFT w dniu 24 IV 1999 r.),  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 144-146.

600. Prawdziwe posłuszeństwo Bogu (Homilia na 26. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, s. 241-243, oraz: „Niedziela” LI(2008), nr 39 z dnia 28 września 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIV(2011), nr 39 z dnia 25 września 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

601. Przedmowa, W: A.P. Bator, Intencjonalność sztuki w Filozofii Roamana Ingardena i Mieczysława Alberta Krąpca, Wrocław 1999, s. 7-9.

602. Przedmowa, w: J. Wadowski, Dramat pytań egzystencjalnych (Ks. Józefa Tischnera filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne), Wrocław 1999, s. 5-6.

603. Purpurat otwarty  na człowieka, "Gość Niedzielny" LXXVI(1999), nr 6 z dnia 7 lutego 1999 r. (Wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", 7 lutego 1999, 6/175, s. 21).

604. Rola filozofii w dochodzeniu do prawdy, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, s. 31-42.

605. Siejba słowa, T. IV:  Na niwie duszpasterskiej. Homilie niedzielne i świąteczne na rok "B", Wrocław 1999, ss. 304.

 

Rec.: Księgarz, Duszpasterskie oko rektora, "Gość Niedzielny" LXXVII(2000), nr 26, s. 18 (Wkładka Wrocławska 26/247 z dnia 25 czerwca 2000, s. 18); ks. A. Bałabuch, "Ateneum Kapłańskie" 2001, t. 136, z. 1(551), s. 180-181.

606. Słowo na Święta Bożego Narodzenia i Rok Jubileuszowy, "Nasz Fakultet", IV(1999), nr 4 (13), s. 2.

607. Słowo na zakończenie XXIX WDD, w: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki, red. ks. I. Dec, Wrocław 1999, s. 227-228.

608. Słowo od redaktora, W: "Fides et ratio". Na skrzydłach wiary i rozumu, red. ks. I. Dec, Wrocław 1999, s. 7-9.

609. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 9,  1998/99, s. 3-4.

610. Służyć jednej Ewangelii (Homilia do słuchaczy Podyplomowego Studium Dziennikarskiego, wygłoszona w kaplicy PFT w dniu 5 X 1998 r. na rozpoczęcie zajęć w nowym roku akademickim), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 133-135.

611. Spór o przedmiot filozofii - dlaczego byt a nie pojęcie bytu?", "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, s. 189-191.

612. Sympozjum na koniec wieku (Wprowadzenie do XXIX Wrocławskich Dni Duszpasterskich: "Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki" 23-25 VIII 1999 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 3, s. 321-325 oraz to samo: w: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki, red. ks. I. Dec, Wrocław 1999, s. 21-26.

613. Śp. Ksiądz Marian Staneta (1923-1999), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 4, s. 463-470.

614. Światło, które oświeca i ogrzewa (Homilia na święto Ofiarowania Pańskiego), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 236-238.

615. Św. Tomasz - przyjaciel prawdy, która jest mądrością (Homilia do alumnów i studentów świeckich PFT oraz wiernych, wygłoszona w kościele św. Wojciecha we Wrocławiu w dniu 28 I 1999 r., w liturgiczne Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, Patrona uczelni katolickich), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 135-139.

616. Tajemnica wniebowstąpienia Chrystusa w naszym życiu (Homilia do uczestników pielgrzymki młodzieży akademickiej PFT, wygłoszona w kaplicy seminaryjnej w Henrykowie w dniu 13 V 1999 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 146-149; oraz „Niedziela” LIV(2011), nr 23 z 5 czerwca 2011 r., s. IV.

617. Teologia potrzebuje filozofii, W: Prawda wobec rozumu i wiary. Sympozja 31, Opole 1999, s. 133-140.

618. Teologia w kulturze na przełomie tysiąclecia, "Gość Niedzielny" LXXVI, nr 44 z dnia 31 października 1999 ( mutacja wrocławska, nr 44/213, s. 17 i 19.

619. W hołdzie Bogu i ludziom na końcu tysiąclecia (Homilia w czasie Mszy św. inaugurującej "Wieczory Tumskie" , wygłoszona w Katedrze Wrocławskiej w dniu 31 I 1999 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 193-195 oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 1, s. 116-118.

620. "Wieczory Tumskie" na drodze do Jubileuszu Roku 2000, "Nasz Fakultet" IV(1999), nr 2/3 (11/12), s. 4 oraz to samo: W: Wieczory Tumskie, Wrocław 1999, s. 2.3

621. W jakiej postawie ku świętom Paschy? (Homilia do młodzieży akademickiej, wygłoszona w kaplicy PFT we Wrocławiu w dniu 17 II 1999 r., w Środę Popielcową), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 139-142.

622. W Nowy Rok - pod opieką Niebieskiego Sternika  (Słowo do nauczycieli akademickich w czasie uroczystości opłatkowej, wygłoszona 3 I 1999 r. w refektarzu seminaryjnym), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 185-187.

623. W odpowiednim stroju na ucztę Pana (Homilia na 28. niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, s. 245-247; oraz nieco zmieniona wersja: „Niedziela” LIV(2011), nr 41 z dnia 9 października 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

624. W postawie św. Józefa - na spotkanie z Emmanuelem (Homilia do młodzieży akademickiej PFT, wygłoszona 18 XII 1998r. w czasie Mszy podczas uroczystości opłatkowej), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 178-180.

625. Wprowadzenie do konferencji naukowej: "Kościół na Śląsku w XIX wieku" (wtorek, 18 maja 1999 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 2, s. 200-202.

626. Wprowadzenie, w: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki, red. ks. I. Dec, Wrocław 1999, s. 7-10.

627. Wskazania Chrystusa na dalszą drogę życia (Homilia do absolwentów Studiów Stacjonarnych, wygłoszona w dniu 21 VI 1999 r. w kaplicy PFT we Wrocławiu), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 154-157.

628. W służbie objawiającego się Boga (Homilia do pracowników mass-mediów w czasie uroczystości opłatkowej, środa, 6 stycznia 1999 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LII(1999), nr 1, s. 113-116 oraz nieco zmieniona wersja: "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 226-229.

629. Zagrożenia życia indywidualnego, W: Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń  (Materiały ze spotkania naukowego Sekcji Polskich Teologów Moralistów, Konstancin 7-9 czerwca 1998),  red. ks. J. Nagórny i A. Derdziuk OFMCap, Lublin 1999, s. 23-38.

630. Ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża w nowy rok akademicki, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne"  LII(1999), nr 4, s. 441-443.

631. Z Maryją, w postawie radości i pokory w nowy rok akademicki (Homilia do studentów Studiów Zaocznych, Kolegium Katechetycznego i Studium Rodzinnego, wygłoszona w kościele św. Krzyża. 3 X 1998 r.),  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 9, 1998/99, s. 131-133.

632. Rec.: Ks. Józef Mandziuk, Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945-1992, Warszawa 1997, 402 s., "Ateneum Kapłańskie" t. 132, 1999, z. 1(539), s. 152-153.

633. Rec.: Ks. Radosław Kisiel, Antropologiczne implikacje encyklik Jana Pawła II, Wrocław 1998, ss 312, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, ss. 198-199.

634. Rec.: Ks. Władysław Zuziak, Dojrzewanie świadomości refleksyjnej w filozofii moralnej Georgesa Bastide'a i Jeana Naberta, Kraków 1998, ss. 336, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 1, s. 199-201.

635. Rec.: Andrzej P. Bator, Intencjonalność sztuki w filozofii Romana Ingardena i Mieczysława Alberta Krąpca, Wrocław 1999, ss. 253, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 203-204.

636. Rec.: Ks. Jerzy Machnacz, Człowiek religijny w pismach filozoficznych Jadwigi Conrad-Martius i Edyty Stein, Wrocław 1999, s. 338, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 214-216.

637. Rec.: Jan Wadowski, Dramat pytań egzystencjalnych. Ks. Józefa Tischnera filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne, Wrocław 1999, ss. 255, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VII(1999), nr 2, s. 201-202.

­