453. Abba Ojcze (z cyklu: Jedno pytanie), "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 30 z dnia 26 lipca 1998 r. (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 30(147), z dnia 26 lipca 1998 r. , s. 19.)

454. Bilans trzydziestolecia PFT, "Nasz Fakultet" III(1998), nr 1(6), s. 6-7; fragmenty tegoż: Dorobek fakultetu (wczoraj i dziś), "Przegląd Uniwersytecki" IV(1998), nr 9(32), s. 18.

455. Cel i zadania studiów dziennikarskich (Homilia do słuchaczy Podyplomowego Studium Dziennikarskiego przy PFT we Wrocławiu, 13 X 1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" , nr 8, 1997/98, s. 154-155.

456. Chrystus wskrzesza nas do życia Bożego (Homilia na 5. Niedzielę Wielkiego Postu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 255-258 oraz do samo” „Niedziela” LI(2008), nr 10, z dnia  9 marca 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIV(2011), nr 15, z dnia  10 kwietnia 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

457. Co dalej, absolwencie teologii? (Homilia do absolwentów studiów stacjonarnych na PFT, 22 VI 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 174-176.

458. Człowiek świątynią Ducha Świętego, W: Ducha nie gaście. W stronę wielkiego jubileuszu roku 2000, red. ks. I. Dec, Wrocław 1998, s. 163-176.

459. Człowiek w egzystencjalizmie tomistycznym i w egzystencjalizmie chrześcijańskim. Aspekt metodologiczny, W: Ratio et revelatio. Z refleksji filozoficzno-teologicznych,  red. ks. J. Cichoń 1998, s. 61-69.

460.  Człowiek w spojrzeniu Jana Pawła II,  W: Twórczość Karola Wojtyły (Materiały z sesji zorganizowanej z okazji 46. Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu), red. Z.W. Solski, Wrocław 1998, s. 13-21.

461. Czytając "Piątą Ewangelię". Zapiski pielgrzyma do Ziemi Świętej, Wrocław 1998, ss. 112.

Rec.: J. Sąsiadek, Zobaczyć "Piątą Ewangelię" (Wędrując po Ziemi Świętej), "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 34 z dnia 23 sierpnia 1998 r. (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 34(151), z dnia 23 sierpnia 1998 r., s. 24; Ks. J. Czarny, Śladami Mistrza z Nazaretu, "Niedziela" XLI(1998), nr 40(266)E, z dnia 4 X 1998, s. 32; ks. H. Lempa, "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" IV(1998), nr 2(8), s. 181-182 oraz: "Ateneum Kapłańskie"  1999, tom 132, z. 2(540), s. 311.

462. Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu. Rok akademicki 1997/98, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 227-243.

463. Dlaczego miłość? Filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela, Wrocław 1998, ss.144.

Rec.:  ks. M. Kiwka, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 155-158 oraz to samo: "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" IV(1998), nr 2(8), s.185-186; ks. Z. Pawlak, "Ateneum Kapłańskie", tom 153 (1999), z. 1(539), s. 158-160; J. Wadowski, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 220-225; J Czarny, "Studia Philosophiae Christianae" XXXVI(2000), nr 1, s. 239-241.

464. Fakultet a Uniwersytet (Teologia poza Uniwersytetem, Krótka historia Fakultetu, Dorobek Fakultetu, Za i przeciw teologii na uniwersytecie) "Nasz Fakultet" III(1998), nr 2-3(7-8), s. 3-6.

465. Imieniny Pana Boga - Uroczystość Najświętszej Trójcy (Homilia do absolwentów PFT z roku 1995, 7 VI 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 166-169.

466. Jaka wizja człowieka dla nowej Europy?, W: Europa. Zadanie chrześcijańskie. Księga  pamiątkowa z okazji 65. rocznicy urodzin księdza profesora Helmuta Jurosa, red. A. Dylus, Warszawa 1998, s. 343-348.

467. Jedno pytanie (Wypowiedź w sprawie papieskich uczelni teologicznych),  "Gość Niedzielny" LXXV(1998),  nr 5,  z dnia 1 lutego 1998 r., (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny",  nr  5/122, s. 19).

468. Jesteśmy potrzebni (wywiad udzielony Markowi Zygmuntowi -KAI), "Gość Niedzielny"  LXXV(1998), nr 12 z dnia 22 marca 1998 r., s. 10 oraz wersja nieco zmieniona: W 30-lecie wrocławskiego PFT - rozmowa z ks. rektorem Ignacym Decem (wywiad dla KAI), "KAI Biuletyn Prasowy", nr 17(327) 27 lutego 1998 r., s. 45-46.

469. Język w służbie prawdy i miłości (Homilia do słuchaczy II roku Kolegium Katechetycznego przy PFT we Wrocławiu, 21 II 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 158-160.

470. Judaizm - Islam - Chrześcijaństwo. Wyzwanie międzyreligijnego dialogu dla fakultetów teologicznych w europejsko-śródziemnomorskim kontekście (Spotkanie przedstawicieli Wydziałów i Instytutów Teologii Katolickiej, zrzeszonych w COCTI - Malta 14-18 IV 1998), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 153-155.

471. Kapłański start  (Nieznane kartki z życia ks. Józefa Majki - w piątą rocznicę śmierci), "Nowe Życie" XV(1998), nr 3(282), s. 10-11.

472. Kard. Melchior von Diepenbrock, książę biskup wrocławski (1798-1853), (Wprowadzenie do sesji naukowej pt.: "Kościół Wrocławski w okresie rządów kard. Melchiora Diepenbrocka (1845-1853), aula MWSD, 10 marca 1998 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr. 1, s. 85-89.

473. Kierunki filozoficzne u źródeł przemian Europy XX wieku, W:Słowo nieskowane. Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny, red. ks. A. Nowicki, bp J. Tyrawa, Wrocław 1998, s. 379-385.

474. Ku powrotowi teologii na Uniwersytet Wrocławski, W: ks. A. Młotek, Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 1998, ss. 185-193.

475. 30 lat akademickiej teologii w powojennym Wrocławiu (Słowo wstępne rektora PFT w czasie uroczystości XXX-lecia PFT we Wrocławiu, 24 II 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 247-256.

476. 400 lat obecności obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, "Niedziela" XLI(1998),  nr 7 A, z dnia 15 lutego 1998, s. 13. oraz to samo: "Rycerz Niepokalanej",  1998, nr 7-8(505-506), s. 258-260.

477. List gratulacyjny z okazji rocznicy urodzin J. Em. kard. Henryka Gulbinowicza (17 X 1997r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 307.

478. List gratulacyjny z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr hab. Stanisława Kowalczyka (20 X 1997r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 308.

479. List gratulacyjny z okazji imienin J.E. ks. bpa Tadeusza Rybaka (26 X 1997r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 309.

480. List gratulacyjny z okazji wyboru prof. dr hab. Andrzeja Wiszniewskiego na przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (30 X 1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" , nr 8, 1997/98, s. 310.

481. List gratulacyjny z okazji wyboru ks. prof. dr hab. Stanisława Zięby na dziekana nowopowstałego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL (25 XI 1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 311.

482. List gratulacyjny z okazji uzyskania tytułu naukowego profesora przez ks. Józefa Mandziuka (4 XII 1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" , nr 8, 1997/98, s. 312.

483. List z okazji zakończenia pełnienia funkcji wojewody wrocławskiego przez prof. dr hab. Janusza Zaleskiego (10 I 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 313.

484. List gratulacyjny z okazji objęcia stanowiska wojewody wrocławskiego przez mgr Witolda Krochmala (10 I 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 314.

485.  List gratulacyjny z okazji wyniesienia ks. infułata Stanisława Dziwisza do godności biskupiej (19 II 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 316.

486. List gratulacyjny z okazji imienin ks. bpa Józefa Pazdura (19 III 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 317.

487. List gratulacyjny z okazji objęcia funkcji dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przez generała Adama Rębacza (3 IV 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 318.

488.List gratulacyjny z okazji objęcia stanowiska sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski przez ks. bpa Piotra Liberę (2 V 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 319.

489. List gratulacyjny z okazji wyboru ks. prof. dr hab. Andrzeja Szostka na rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (9 V 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 320.

490. List gratulacyjny z okazji 50-lecia Akademii Muzycznej we Wrocławiu (9 V 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 321.

491. List gratulacyjny z okazji trzynastej rocznicy powołania ks. abpa Henryka Gulbinowicza do Kolegium Kardynalskiego (25 V 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 322.

492. List gratulacyjny z okazji 65. rocznicy urodzin i 40-lecia kapłaństwa ks. prof,. dr hab. Helmuta Jurosa (15 VI 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 323.

493. List gratulacyjny z okazji 48. rocznicy święceń kapłańskich ks. kard. Henryka Gulbinowicza (18 VI 1998), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 324.

494. List gratulacyjny z okazji 75-lecia "Gościa Niedzielnego", "Gość Niedzielny"LXXV(1998), nr 43, z dnia 25 października 1998 r., s. 12.

495. List  rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej  z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 1998 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr 2, s. 195-197 oraz to samo: "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 146-148.

496. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji Uroczystości Bożego Narodzenia 1998 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr 4, s. 453-455 oraz to samo: "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 9, 1998/99, s. 125-127.

497. Literatura i sztuka tchnieniem Ducha Świętego (Wprowadzenie do XIV Forum Młodych: "Literatura i sztuka tchnieniem Ducha Świętego"; 19-21 listopada 1998 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr 4, s. 449-451.

498. Maryja naszą matką (Homilia do słuchaczy Podyplomowego Studium dziennikarskiego przy PFT we Wrocławiu, 1 VI 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 11997/98, s. 163-166.

499. Najważniejsze przykazanie (Homilia do studentów V. roku PFT we Wrocławiu, na sto dni przed zakończeniem studiów, 20 III 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1997/98, s. 160-161.

500. Na skrzydłach rozumu i wiary, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 301-303.

501. Nasze powołanie w Jezusie Chrystusie (Homilia do nauczycieli akademickich Wrocławia podczas spotkania "opłatkowego" w II niedzielę po Bożym Narodzeniu, 4 stycznia 1998 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr 1,  s. 81-85 oraz to samo: "Biuletyn  Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 235-240.

502. Nauki teologiczne a uniwersytet, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 23-32.

503. Na uniwersytecie czy samodzielnie? (wywiad udzielony red. J. Sąsiadek), "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 33 z dnia 16 sierpnia 1998 r. (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny" nr 33(150), z dnia 16 sierpnia 1998 r, s. 21.

504.  O Bogu Ojcu przed nadchodzącym  Wielkim Jubileuszem (Wprowadzenie do XXVIII Wrocławskich Dni Duszpasterskich: "Abba", Ojcze - w stronę Wielkiego Jubileuszu 2000", 27-29.08.1998 r.), Wrocław 1998, s. 16-20.

505. Odkrywanie Boga i Jego przymiotów przez ludzką myśl, W: "Abba", Ojcze. W stronę wielkiego jubileuszu 2000, red. ks. Ignacy Dec, Wrocław 1998, s. 113-130.

506. Od Księdza Rektora na Święta Wielkanocne,  "Nasz Fakultet" III(1998), nr 1 (6), s. 3.

507. Od księdza rektora na Uroczystość Narodzenia Pańskiego i Nowy Rok, "Nasz Fakultet" III(1998),  nr 4(9), s. 2.

508. Od mowy o Ojcu do niesienia chwały Ojcu (Słowo na zakończenie XXVIII Wrocławskich Dni Duszpasterskich), W: "Abba", Ojcze. W stronę wielkiego jubileuszu 2000, red. ks. I. Dec, Wrocław 1998, s. 335-337.

509. Odpoczynek w światłości (Egzorta żałobna), "Wrocławski Przegląd Teologiczny"  VI(1998), nr 2, s. 291-292.

510. Od Redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 5-6.

511. O filozofii kard. Karola Wojtyły słów kilka, "Vox nostra" , listopad 1998, nr 1(18),  s.19-20 oraz to samo: "Nasze Słowo", 10(1999), nr 5(233) 7 III - 14 III 1999, s. 3, 8.

512. Pierwszy biskup - powojenny wychowanek WSD we Wrocławiu. Biskup Józef Marek,  "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 9, z dnia 1 marca 1998 r., (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 9/126, s. 17,19).

513. Pokuta drogą do zbawienia (Homilia na Środę Popielcową), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 247-249.

514. Prawdziwa i próżna chwała (Homilia na 7. Niedzielę Wielkanocną), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 275-277.

515. Prawdziwa mądrość (Homilia do słuchaczy Studium Rodzinnego i Kolegium Katechetycznego, 12 X 1997 r., kościół p.w. św. Piotra i Pawła oraz kościół p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 151-153.

516. Przebyta droga - z historii PFT we Wrocławiu, "Nasz Fakultet" III(1998), nr 1(6), s. 4-5.

517. Przedmowa, W: ks. Radosław Kisiel, Antropologiczne implikacje  encyklik Jana Pawła II, Legnica 1998, s. 7-9.

518. Przeżyjmy to jeszcze raz (Homilia w MWSD w czasie uroczystości 1. rocznicy 46. MKE i 13. rocznicy wyniesienia metropolity wrocławskiego do godności kardynalskiej, 25 V 1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 292-297.

519. Rola i zadania Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu wobec Kościoła i nauki (Mowa rektorska w czasie inauguracji roku akad. 1997/1998 na PFT i w MWSD we Wrocławiu, 7 X 1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 182-190.

520. Siejba słowa, T. III:  Na niwie duszpasterskiej. Homilie niedzielne i świąteczne na rok "A", Wrocław 1998, ss. 272.

Rec.: ks. A. Bałabuch, Siejba Słowa, "Gość Niedzielny" LXXVI(1999), nr 9 z dnia 28 lutego 1999 r. (Wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 9/179, z dnia 28 lutego 1999 r., s. 24).

521. Skarby wytryskujące z kamienia - droga do świętości Edyty Stein, "Nasz Fakultet" III(1998), nr 4(9), s. 7-9.

522. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu", nr 8 - 1997/98, Wrocław 1998, s. 3-4.

523. Słowo wstępne na uroczystości  jubileuszu 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr hab. Stanisława Kowalczyka, 17 XII 1997 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 281-282.

524. Słowo wstępne na uroczystości XXV-lecia kapłaństwa ks. prof. dr hab. Janusza Nagórnego, 16 VI 1998 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu, nr 8, 1997/98, s. 298-299.

525. Szafować słowem prawdy i miłości (Homilia do słuchaczy Studium Społecznego Akcji Katolickiej, 13 VI 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 170-171.

526. Szaleniec Boży śląskiej ziemi (25. rocznica śmierci bpa Pawła Latuska 1910-1973), "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 11, z dnia 15 marca 1998 r., s. 10.

527. Świątynia w naszym życiu (homilia na rocznicę poświęcenia własnego kościoła), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 205-207.

528. Św. Jan Chrzciciel - Patron Kościoła Wrocławskiego (Homilia wygłoszona w Katedrze Wrocławskiej  24 czerwca 1998 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr 2, s. 208-211.

529.  Uroczystość św. Józefa - Nasz Patron - Homilia ks. prof. Ignacego Deca rektora PFT, "Niedziela Legnicka" XLI(1998), nr 14(240) E z dnia 5 IV 1998, s. II-III.

530. Wcielenie Syna Bożego i jego konsekwencje (Homilia na 2. niedzielę po Narodzeniu Pańskim), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 234-237.

531. W dzień św. Tomasza z Akwinu (Ks. Tomasz Hergesel - kapelanem Ojca Świętego), "Nowe Życie" XV(1998), nr 3(282), s. 18 oraz to samo: Ks. prof. Tomasz Hergesel prałatem, "Nasz Fakultet" III(1998), nr 1(6), s. 18-19.

532. W hołdzie biskupowi Wincentemu Urbanowi w czterdziestą rocznicę Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 8, 1997/98, s. 219-221.

533. W hołdzie za przebytą drogę, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 315-317.

534. Wielkopostny tryptyk (homilia wygłoszona w Katedrze Wrocławskiej w Środę Popielcową, 25 lutego 1998 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr 2, s. 206-208.

535. W jakiej postawie w dalszą drogę życia? (Homilia do absolwentów studiów zaocznych, 20 VI 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 172-174.

536. W postawie prawości i posłuszeństwa na spotkanie z Nowonarodzonym (homilia na 4. niedzielę Adwentu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 222-223 oraz „Niedziela” LIII(2010), nr 51 z dnia 19 grudnia 2010 r.  (Niedziela Świdnicka, s. IV)

537. Wprowadzenie, W: "Abba", Ojcze. W stronę wielkiego jubileuszu 2000, red. ks. I. Dec, Wrocław 1998, s. 7-10.

538. Wprowadzenie, W: Ducha nie gaście. W stronę wielkiego jubileuszu  roku 2000, red. ks. I. Dec, Wrocław 1998, s. 7-10.

539. Wprowadzenie, W; Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" LIII(1998), nr 3-4, s. 299-300.

540. Wprowadzenie, W: Wokół filozofii Kardynała Karola Wojtyły, red. ks. I. Dec, Wrocław 1998, s. 9-14.

541.  Wrocławski Demostenes (W dziesiątą rocznicę śmierci ks. Juliana Michalca), "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 29 z dnia 19 lipca 1998 r.  (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny" nr 29(146) z dnia 19 lipca 1998, s. 22.

542. Wrocławski teolog i duszpasterz (W dwudziestą rocznicę śmierci ks. Eugeniusza Tomaszewskiego 1918-1978), "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 30 z dnia 26 lipca 1998 r. (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny" nr 30(147) z dnia 26 lipca 1998 r.), s. 22.

543. W służbie jedności (Homilia do alumnów MWSD we Wrocławiu w czasie Mszy św. odprawionej z okazji imienin ks. prof. Henryka Lempy, 22 I 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 156-157.

544. W służbie Kościoła i Narodu (Wprowadzenie do sesji naukowej "900-lecie Cystersów w Polsce", Henryków, 2 grudnia 1998 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" LI(1998), nr 4, s. 451-453.

545. Wykłady teologiczne w czasie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu 25 05 - 01 06 1997 r., "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 147-152.

546. Zagrożenia cywilizacyjne działalności kulturowej człowieka, "Wrocławski Przegląd Teologiczny"  6(1998), nr 1, s. 27-32.

547. Życzenia przed dzieleniem się opłatkiem  (Słowo do nauczycieli akademickich w czasie "Opłatka", 4 I 1998 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 240-241.

458. Rec.: I. Bittner, Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, wyd. II poszerzone, Łódź 1997, ss 252, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 159.

549. Rec.: E. Morawiec, Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej, Warszawa 1998, ss. 275, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 160-161.

550. Rec.: Mieczysław A. Krąpiec, Filozofia w teologii, Lublin 1998, ss. 148, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 208-209.

551. Rec.: Ks. Jan Sochoń, Spór o rozumienie świata (Monizujące ujęcia rzeczywistości w filozofii europejskiej. Studium historyczno-hermeneutyczne), Warszawa 1998, ss. 522, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 209-210.

­