366. Bóg ma w nas upodobanie (Homilia na Niedzielę Chrztu Pańskiego), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 191-192 oraz: „Niedziela” LIII(2010), nr 2 z dnia 10 stycznia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

367. Budowanie jedności (Homilia na VII Niedzielę Wielkanocną), "Nasze Słowo" 8(1997), nr 9(185), 4 V - 11 V 1997, s. 5.

368. Cuda wciąż się dzieją (Wywiad udzielony Iwonie Kosteckiej), "Robotnicza Gazeta Wrocławska" ("Magazyn Tygodniowy" nr 285/52(14801/246), z dnia 24-26 grudnia 1997 r, s. 9.

369. Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu. Rok akademicki 1996/97, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 1, s. 223-239.

370. Do jakiej wolności wyswobodził nas Chrystus?, W: Na drodze do Kongresu, red. ks. I. Dec, Wrocław 1997, s. 53-68.

371. Duch Święty wczoraj i dziś (Homilia na uroczystość Zesłania Ducha Świętego), "Nasze Słowo" 8(1997), nr 10(186), 18 V - 25 V 1997, s. 4.

372. "Ducha nie gaście - w stronę Wielkiego Jubileuszu 2000" (Rozmowa z rektorem Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, ks. prof. dr hab. Ignacym Decem),  "KAI Biuletyn Prasowy ", nr 69 (276), , piątek, 29 sierpnia 1997, s. 41-42.

373. Duchowi Bożemu w hołdzie (Wprowadzenie do XXVII Wrocławskich Dni Duszpasterskich: "Ducha nie gaście - W stronę Wielkiego Jubileuszu 2000" 27-29 sierpnia 1997 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne"  L(1997), nr 3, IV-IX 1997, s. 317-321 oraz to samo: W: Ducha nie gaście. W stronę wielkiego jubileuszu roku 2000, red. ks. I. Dec, Wrocław 1998, s. 21-25.

374. Eucharystia i wolność (Wywiad udzielony Beacie Maciejewskiej), "Gazeta dla Pielgrzyma" (Dodatek do "Gazety Wyborczej"), niedziela 1 czerwca 1997 r., s. 6.

375. Eucharystia znakiem Bożego nawiedzenia (Homilia do alumnów, uczestników XII Forum Młodych na temat: Eucharystia tworzy Kościół, 21.11.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 165-168.

376. Głosy w dyskusji w czasie sympozjum naukowego z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II - Papieska Akademia Teologiczna  w Krakowie 15-16 X 1996, W: Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 1997,  s. 351-352, 359, 370-371.

377. Idea wolności w czasach nowożytnych, W: Eucharystia świadectwem wolności, Warszawa 1977,  (W serii "Społeczeństwo"), s. 21-38.

378. Inauguracja przygotowania teologiczno-historycznego do obchodów millenium Archidiecezji Wrocławskiej, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" L(1997), nr 4, s. 460-462.

379. Jana Pawła II zdumienie nad człowiekiem  (Z antropologii filozoficznej i teologicznej kard. Karola Wojtyły i Jana Pawła II)", "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 15-25.

380. Kazanie prymicyjne, W: ks. A. Radecki, Prymicjant, Wrocław 1997,  s. 162-166.

381. Konferencja rektorów uniwersytetów katolickich Europy  (Kraków, 16-19.04.1997), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 1, s. 139-141.

382. 40-lecie Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" L(1997), nr 4, s. 456-460.

383. 600-lecie Wydziału Teologii w Krakowie (Kraków, 10-11.01.1997), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 1, s. 137-139.

384. List gratulacyjny z okazji 21. rocznicy Ingresu kard. Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocławskiego do Archikatedry Wrocławskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 259.

385. List gratulacyjny z okazji 27. rocznicy święceń biskupich kard. Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocławskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 260.

386. List gratulacyjny z okazji imienin kard. Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocławskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97,. s. 261.

387. List gratulacyjny z okazji powołania bpa Józefa Życińskiego na arcybiskupa metropolitę lubelskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 262.

388. List gratulacyjny z okazji Ingresu abpa Józefa Życińskiego do Archikatedry Lubelskiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 263.

389. List gratulacyjny z okazji imienin bpa Tadeusza Rybaka, biskupa legnickiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 264.

390. List gratulacyjny z okazji 20. rocznicy święceń biskupich bpa Tadeusza Rybaka, biskupa legnickiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 265.

391. List gratulacyjny do ks. prof. Adama Kubisia, rektora PAT w Krakowie z okazji 600-lecia Wydziału Teologii w Krakowie, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 266.

392. List gratulacyjny z okazji święceń kapłańskich ks. prof. Piotra Niteckiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 267.

393. List kondolencyjny do ks. prof. Stanisława Wielgusa, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z powodu śmierci ks. prof. Mariana Kurdziałka, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 268.

394. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego do Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego 1997 r, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 142-144.

395. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji świąt Bożego Narodzenia 1997 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" L(1997), nr 4, s. 453-455 oraz to samo, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 143-145.

396. Maryja w polskiej Kanie Galilejskiej (Homilia na uroczystość NMP Częstochowskiej), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 1, s. 181-184.

397. Mądrość i pokora - przymioty zdobiące prawdziwego teologa (Homilia do młodzieży akademickiej PFT we Wrocławiu w uroczystość św. Tomasza z Akwinu, patrona uczelni katolickich, 28.01.1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 151-153.

398. 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu - cele i oczekiwania, W: Wobec tajemnicy Eucharystii, Sympozja 17, red. ks. S. Rabiej, Opole 1977, s. 55-67 oraz to samo pod nieco zmodyfikowanym tytułem: W: Profetyczna działalność Kościoła w służbie wolności,  red. ks. F. Mrowiec, Würzburg 1997, s. 93-104.

399. Najważniejsze pytanie w sesji egzaminacyjnej u Chrystusa (Homilia na zakończenie zajęć do młodzieży akad. PFT we Wrocławiu, 16.05.1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 157-15159.

400. Najważniejszy program życia (Homilia na VI Niedzielę Wielkanocną), "Nasze Słowo" 8(1997), nr 9(185), 4 V - 11 V 1997, s. 4.

401.  Największa tajemnica wiary (Homilia na uroczystość Trójcy Świętej), "Nasze Słowo" 8(1997), nr 10(186), 18 V - 25 V 1997, s. 5 oraz pod nieco zmienionym tytułem: „Niedziela” LII(2009), nr 23 z dnia 7 czerwca 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

402. Na pożegnanie "Alma Mater" (Słowo rektorskie na drogę życia - do absolwentów PFT we Wrocławiu - 14 XI 1997 r.), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 248-249 oraz to samo: "Nasz Fakultet" II(1997), VII-XII, nr 3-4(4-5), s. 12 oraz to samo pod zmodyfikowanym tytułem: "Słowo na drogę życia dla absolwentów PFT we Wrocławiu 14 listopada 1997 r.", "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 217-219.

403.  Nasze powołanie w Królestwie Bożym - pierwsze kazanie Chrystusa (Homilia do słuchaczy Studium Dziennikarskiego przy PFT we Wrocławiu, 13.01.1997 r. ), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 7, 1996/97, s. 148-150.

404. Na ucztę Pana w odpowiednim stroju (Homilia do słuchaczy Archidiecezjalnego Studium Rodzinnego przy PFT we Wrocławiu, 13.10.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 146-147.oraz :  „Niedziela” LI(2008), nr 41 z dnia 12 października 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

405. Od Księdza Rektora na Święta i Nowy Rok, "Nasz Fakultet" II(1997), VII-XII, nr 3-4(4-5), s. 3.

406. Od Redakcji, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 5-6.

407. Ojciec Święty Jan Paweł II po raz drugi we Wrocławiu, "Wrocławski Przegląd Teologiczny"  V(1997), nr 1, s. 5-8.

408. Okolicznościowe słowo w czasie uroczystości poświęcenia kaplicy akademickiej w gmachu PFT we Wrocławiu, 10.10.1996 r, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 217-218.

409. Ostrożność w sądzeniu - zaczynanie od siebie samego (Homilia do absolwentów Studium Dziennikarskiego, 23.06.1997 r), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 163-16165.

410. Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Rys historyczny i działalność), "Dolny  Śląsk" nr 4/97, s. 313-318.

411. PFT dla 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, "Nasz Fakultet" II (1997), IV-V-VI, s. 3.

412. Powołani na apostołów jednoczenia (Homilia do diakonów MWSD we Wrocławiu w czasie rekolekcji św. przed święceniami prezbiteratu, 15.05.1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu, nr 7, 1996/97, s. 170-172.

413. Powód prześladowań sprawiedliwych (Homilia do studentów pierwszego roku studiów zaocznych PFT we Wrocławiu, 15.03.1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 155-157.

414.  Przestrogi i wskazania inauguracyjne (Homilia do alumnów pierwszego roku w czasie uroczystości inauguracji zajęć w <Annus Propedeuticus" w Henrykowie, 26.10.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 219-222.

415. Przez dom ziemski do Domu Ojca (Homilia na dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 1, s. 203-205.

416. Rektorów rozmowy z Papieżem, "Wrocławski Gość Niedzielny" nr 26/91 z dnia 29 czerwca 1997 r., s. 17.

417. Rektorzy, moderatorzy i wychowawcy Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu w powojennym pięćdziesięcioleciu (1947-1997), W: 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski. Z serii: Prace Historyczne XXII, Wrocław 1997, s. 45-50.

418. Rok Kongresowy na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" L(1997), nr 3, IV-IX 1997, s. 321-329.

419. Siejba słowa, T. 2: Na Żniwie Pańskim. Homilie i rozważania do kapłanów i sióstr zakonnych, Wrocław 1997, ss. 333.

Rec.: ks. S. Kowalczyk, "Homo Dei" LXVII(1997), nr 3(244), s. 109-111; M. Jarocki,  Do powołanych słów kilka, "Gość Niedzielny" LXXIV(1997), nr. 26 z dnia 29 czerwca 1997 r., (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 26/91, s. 20; ks. J. Misiewicz, "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" III(1997), nr 2(6), s. 188-189; ks. J. Czarny, "Wyszedł siewca siać...",  "Nowe Życie" XV(1998), nr 1(280), s. 8 oraz toż: Warto przeczytać. Siejba słowa, "Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 4 z dnia 25 stycznia 1998 r.,  s. 9.

420. Słowo ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości opłatka nauczycieli akademickich wyższych uczelni Wrocławia, 5.01.1997 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 241-242.

421. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”,  nr 7 1996/97, s. 3-4.

422. Słowo wstępne ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości jubileuszu 25-lecia pracy naukowo-dydaktycznej w PFT i MWSD we Wrocławiu ks. prof. dr hab. Edwarda Góreckiego, 12.10.1996 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" , nr 7, 1996/97, s. 245-246.

423. Słowo wstępne (wraz  z ks. M. Biskupem i K. Matwijowskim), W: 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski. Z serii: Prace Historyczne XXII,  Wrocław 1997, s. 5.

424. Służyć prawdzie (Wywiad o historii i teraźniejszości Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu udzielony  ks. Januszowi Gorczycy),  "Gość Niedzielny" LXXIV(1997), nr 43, z dnia 26 października 1997 r, (wkładka:  "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 43/108, s. 15).

425. Szczerość i prawość w myśleniu o mówieniu (Homilia do absolwentów studiów zaocznych, 14.06.1997 r), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 159-160.

426. Szukać wiedzy, która jest mądrością, (wywiad udzielony W. Skałeckiemu), "Nasz Fakultet" 2(1997), nr 1(2), I-II-III 1997, s. 10-11.

427.Teologia Kongresu Eucharystycznego (wywiad udzielony Sławomirowi Rozdestwińskiemu), "Słowo". Dodatek codzienny "Słowa - Dziennika Katolickiego" V(1997), nr 82(1075) z 28 kwietnia 1997 r., s. I.

428. Tomizm wciąż na czasie. Obronić prawdę o człowieku (wywiad udzielony Jolancie Sąsiadek), "Gość Niedzielny" LXXIII(1997), nr 4 z 26 stycznia 1997 r. (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny" nr 4/70, s. 16 i 17).

429. Udział środowiska naukowego w 46. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym we Wrocławiu 25.05-01.06.1997 r., "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 145-149.

430. W drodze ku 46. Międzynarodowemu Kongresowi Eucharystycznemu (Mowa rektorska w czasie inauguracji roku akademickiego 1996/97 na PFT i  w MWSD we Wrocławiu, 8 października 1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 183-190.

431. W hołdzie historykowi Kościoła (Słowo rektorskie ks. Ignacego Deca w czasie  uroczystości wręczenia numeru <Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego>, poświęconego ks. prof. Józefowi Swastkowi, z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin, 15.01.1997 r),  "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 251-253.

432. Wielkość i pierwszeństwo przez służbę (Homilia do alumnów MWSD we Wrocławiu, 26.02.1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu”, nr 7, 1996/97, s. 169-170.

433. Wobec Słowa Bożego (Homilia na 3. Niedzielę Zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 194-196 oraz: „Niedziela” LIII(2010), nr 4 z dnia 24 stycznia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

434. Wolność w myśli nowożytnej (Zarys problematyki), W: Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Studia dedykowane Ks. Stanisławowi Kowalczykowi, red. E. Balawajder, ks. P. Nitecki, A. Jabłoński,  Sandomierz 1997, s. 57-67.

435. W postawie pokory i tęsknoty za prawdą w nowy rok akademicki (Homilia do studentów studiów zaocznych i słuchaczy Kolegium Katechetycznego na rozpoczęcie roku akad. 1996/95. 5.10.1996), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 144-146.

436. W postawie św. Jana Chrzciciela na spotkanie z Nowonarodzonym (Homilia do młodzieży akad. PFT we Wrocławiu w czasie uroczystości opłatkowej, 19.12.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 232-236  oraz w nieco zmodyfikowanej wersji: „Niedziela” LIII(2010), nr 49 z dnia 5 grudnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)

437. Wprowadzenie (do książki), W: Na drodze do Kongresu, red. ks. I. Dec, Wrocław 1997, s. 7-9.

438. Wrocław przed 46. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym (wywiad), "Słowo. Dziennik Katolicki" V(1997), nr 42(1035), piątek-niedziela, 28 lutego - 2 marca 1997, s. III.

439. W zadumie nad współczesnym Kościołem (Wprowadzenie do XIII Forum Młodych: "Kościół w dobie przełomu - Na drodze do Wielkiego Jubileuszu"; PFT we Wrocławiu 20-22 listopada 1997 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne"  L(1997), nr 4, s. 451-453.

440. Zaślubiny z nauką (Fragment przemówienia do nowokreowanych doktorów w czasie uroczystości promocji doktorskich na PFT - 14 XI 1997 r. - w Święto Nauki we Wrocławiu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 245-248 oraz to samo: "Nasz Fakultet" II(1997), VII-XII, nr 3-4(4-5), s. 10-11 oraz nieco rozszerzona wersja: "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 8, 1997/98, s. 213-217.

441. Z chlubnej przeszłości w służebną przyszłość (Fragment mowy rektorskiej wygłoszonej podczas inauguracji roku akademickiego 1997/98 na PFT i w MWSD we Wrocławiu - 8 X 1997), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr. 2, s. 243-245; oraz to samo: "Nasz Fakultet" II(1997), VII-XII, nr 3-4(4-5), s. 7-8.

442. Złoty jubileusz "Alma Mater Seminariensis" (Wprowadzenie do sympozjum: "50-lecie powojennej działalności WSD we Wrocławiu", sobota, 1 III 1997 r), W: 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski. Z serii: Prace Historyczne XXII, Wrocław 1997, s. 11-13.

443. Zmartwychwstały Chrystus przynosi nam dary  (Homilia na 2. Niedzielę Wielkanocy), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 221-223.

444. Z teologii świadectwa (Homilia do studentów V roku - 100 dni przed ukończeniem studiów, 13.03.1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 7, 1996/97, s. 153-155.

445. Zwyciężanie zła dobrem; wytrwanie w wierze wśród doświadczeń - program na dalsze życie (Homilia do absolwentów studiów stacjonarnych, 16.06.1997 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 161-163.

346. Rec.: Andrzej Bronk, Nauka wobec religii (teoretyczne podstawy nauk o religii), TNKUL, Lublin 1996, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997) nr 1, s. 149-150.

347. Rec.: Ks. Bogusław Drożdż, Wychowawcza funkcja Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym. Studium pastoralne, Legnica 1997, ss. 198, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 1, s. 150-152.

348. Rec.: Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Studia dedykowane Ks. Stanisławowi  Kowalczykowi, Sandomierz 1997, 576 s., "Ateneum Kapłańskie" 129(1997), z. 2-3(531-532), s. 293-294.

449. Rec.: Robert C. Solomon i Kathleen M. Higgins, Krótka historia filozofii, tłum. Natalia Szczucka-Kubisz, Warszawa 1997, s. 376, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 164-165.

450. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Filozofia kultury, Lublin RWKUL 1996, ss 218, "Ateneum Kapłańskie"  t. 129, 1997, z. 1(530), s. 133-134.

451 Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Metafizyka ogólna, RWKUL, Lublin 1997, s. 227, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 2, s. 162-164.

452. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Teoria poznania, Sandomierz 1997, ss. 184, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" V(1997), nr 1, s. 152-153.

­