281. „Abym uciśnionych odsyłał wolnymi" (Homilia do księży dziekanów -9.02.1996), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr   1, s. 70-74.

282. Adwentowe czuwanie (Homilia na pierwszą niedzielę Adwentu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 210-212 oraz: „Niedziela” LI(2008), nr 48 z dnia 30 listopada 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV)  oraz „Niedziela” LIV(2011), nr 48 z dnia 27 listopada 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

283. Adwentowe przesłanie św. Jana Chrzciciela (Homilia mszalna na drugą niedzielę Adwentu), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 212-215oraz nieco zmieniona wersja:  „Niedziela” LI(2008), nr 49 z dnia 7 grudnia 2008 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV) oraz „Niedziela” LIV(2011), nr 49 z dnia 4 grudnia 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. V).

284. Biskup kształtowany we wrocławskiej szkole życia (Przemówienie w czasie uroczystości inauguracji posługi pasterskiej ks. bpa Stefana Regmunta, wygłoszone w katedrze  legnickiej 21 stycznia 1995 r.), "Służyć w miłości". Ku ubogaceniu rodzinnego archiwum, Legnica - Jedlina Zdrój 1996, s. 79-82 oraz to samo: "Legnickie Wiadomości Diecezjalne" IV(1995), nr 1, s. 31-32.

285. Biskup: nauczyciel, liturg i pasterz (Homilia wygłoszona podczas Mszy św. prymicyjnej ks. biskupa Stefana Regmunta, w Jedlinie Zdroju 5 lutego 1995 r.), "Służyć w miłości". Ku ubogaceniu rodzinnego archiwum, Legnica - Jedlina Zdrój 1996, s. 112-124.

286. Biskup wybrany i posłany, aby służyć (Homilia wygłoszona podczas Mszy św. prymicyjnej ks. bpa Stefana Regmunta odprawionej w MWSD we Wrocławiu dnia 26 stycznia 1995 r.), "Służyć w miłości". Ku ubogaceniu rodzinnego archiwum, Legnica - Jedlina Zdrój 1996, s. 125-130.

287. Celebracja Misterium Chrześcijańskiego, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 23-29.

288. Chrystus ukrzyżowany ujawnia prawdziwy sens wolności (Homilia w czasie Rejonowych Dni Skupienia dla duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego oraz katechetów i katechetek zakonnych i świeckich, wygłoszona w sobotę 9 i 23 listopada 1996 r. w kaplicy MWSD we Wrocławiu), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996) nr 3, s. 81-84.

289. Chrzest i jego konsekwencje (Homilia do nauczycieli akademickich w czasie uroczystości "opłatka" - 7 I 1996), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 192-197. oraz nieco zmieniona wersja: „Niedziela” LIV(2011), nr 2 z dnia 9 stycznia 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

290. Curriculum vitae ks.  Józefa Swastka, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 7-9.

291. Człowiek odkupiony człowiekiem wyzwolonym, W: W blasku Eucharystii, red. ks. I. Dec, Wrocław 1996, s. 323-338 oraz to samo: W: Profetyczna działalność Kościoła w służbie wolności,  red. ks. F. Mrowiec, Würzburg 1997, s. 27-41 oraz to samo: "Ateneum Kapłańskie" 130(1998), z. 1(533), s. 51-63.

292. Dar na milenium archidiecezji wrocławskiej (Słowo wstępne w czasie promocji książki ks. Józefa Mandziuka "Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku" - 26 II 1996), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 204-206.

293. Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu. Rok akademicki 1995/96, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr. 1, s. 237-249.

294. Droga za Chrystusem drogą niesienia krzyża (Homilia na 22 niedzielę zwykłą), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 185-187 oraz  „Niedziela” LIV(2011), nr 35 z dnia 28 sierpnia 2011 (Niedziela Świdnicka s. V).

295. Dziękujmy Panu, bo jest dobry (Słowo gratulacji i życzeń ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości 40-lecia kapłaństwa o. prof. dr hab. Hugolina Langkammera - 17 XII 1995 r.) , "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 215-216.

296. Eucharystia pomostem między przeszłością i przyszłością (Homilia wygłoszona podczas Mszy św. inaugurującej XII Forum Młodych), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 4, s.72-75.

297. Filozofia realistyczna o samospełnianiu się człowieka, W: Ku odnowie człowieka i społeczeństwa, red. ks. I. Dec, Wrocław 1996, s. 63-68.

298. Filozoficzne elementy w wyjaśnianiu tajemnicy Eucharystii, W: W blasku Eucharystii, red. ks. I. Dec, Wrocław 1996 s. 187-201.

299. Gawlik Wiesław (1923-1980), filozof, kaznodzieja, wybitny spowiednik, sędzia prosynodalny, członek wrocławskiej Diecezjalnej Komisji do Spraw Środków Społecznego Przekazu (hasło), W; Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 110-111.

300. List do Wiesława Gerasa, redaktora naczelnego "Kalendarza Wrocławskiego", W: Kalendarz Wrocławski 1997, red. W. Geras, Wrocław 1996, s. 444-445.

301. List gratulacyjny ks. rektora Ignacego Deca z okazji 60. rocznicy urodzin i 35-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Krystyna Matwijowskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego - 11 VI 1996, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 238.

302. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu do Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji świąt Bożego Narodzenia 1995 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 131-133 oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVIII(1995), nr 4, s. 121-123.

303. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego  do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego 1996 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6 1995/96, s. 134-136 oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 2, s. 61-63.

304. List Rektora PFT we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej na Święta Bożego Narodzenia 1996 roku, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 4, s. 70-72 oraz to samo; "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu", nr 7, 1996/97, s. 139-141.

305. Ludzie prawa i sprawiedliwej obrony człowieka (Homilia do adwokatów z okazji 50-lecia Polskiej Adwokatury Dolnośląskiej - 20.01.1996), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6. 1995/96, s. 217-220 oraz: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 1, s. 67-70.

306. Marcinowski Józef (1897-1980), znawca teologii orientalnej, organizator Wyższego Sem. Duch. we Wrocławiu, członek Kapituły Katedralnej, wikariusz generalny (hasło), W: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 256-257.

307. Michalec Julian (1922-1988), proboszcz, kaznodzieja i rekolekcjonista, duszpasterz akademicki, wykładowca w Wyższym Sem. Duch. (hasło), W: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 270-271.

308. Na drodze do 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego (Wywiad - Z ks. prof. dr hab. Ignacym Decem, rektorem PFT we Wrocławiu rozmawia Wojciech Skałecki), "Nasz Fakultet" I(1996), nr 1, s. 12-13.

309. Na spotkanie z objawiającym się Bogiem (Homilia na uroczystość Objawienia Pańskiego), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 184-186.

310. Nasze miejsce  w grodzie nauki (Fragment mowy rektorskiej wygłoszonej podczas inauguracji roku akademickiego 1996/97 na PFT we Wrocławiu - 8 X 1996), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 249-251.

311. Nasze patronalne święto (Homilia mszalna wygłoszona w katedrze wrocławskiej w czasie uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Patrona Wrocławia, Katedry i Archidiecezji Wrocławskiej - 24 czerwca 1996 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 3, s. 78-81.

312. Nowe wylanie Ducha Świętego (homilia), "Nasze Słowo" 7(1996), nr 11(160) 19 V - 26 V 1996, s. 2,5.

313. Nowy początek - znak życia i rozwoju uczelni, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 127-130 oraz to samo pod tytułem: Pierwszy doktorat honoris causa na PFT we Wrocławiu, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 1, s. 51-54.

314. Nowy znak żywotności uczelni, "Nasz Fakultet" I(1996), nr 1, s. 2.

315. Od kryzysu wolności do jej kształcenia, W: Ku odnowie człowieka i społeczeństwa, red. ks. I. Dec, Wrocław 1996, s. 91-104.

316. Od redaktorów (wspólnie z Krystynem Matwijowskim), W: Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski. W serii: Prace Historyczne XVIII, Wrocław 1996, s. 5.

317. Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu w dniach 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, W: Kalendarz Wrocławski 1997, red. W Geras, Wrocław 1996, s. 242-247.

318. Pokuta drogą do zbawienia (Homilia na Środę Popielcową), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 197-199.

319. Polsko, co zrobiłaś ze swoim chrztem?, "Głos Uczelni. Biuletyn Informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu" 4(1996), nr 38, styczeń 1996, s. 26.

320. Ponownie wokół Eucharystii (Wprowadzenie do XII Forum Młodych "Eucharystia tworzy Kościół"), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 4, s. 75-77.

321. Prawdziwa i próżna chwała (homilia), "Nasze Słowo" 7(1996), nr 11(160),    19 V - 26 V 1996, s. 4.

322. Przez Eucharystię do wolności Dzieci Bożych (Wprowadzenie do XXVI Wrocławskich Dni Duszpasterskich 27-29 sierpnia 1996 roku), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 3, s. 72-75.

323. Przyjaźń myśli religijnej i naukowej (Homilia w czasie środowiskowej, ogólno-wrocławskiej inauguracji roku akademickiego 1995/96 -2 X 1995), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 159-162.

324. Przyszłość świata i Kościoła poprzez odrodzenie człowieka, W: Ku odnowie człowieka i społeczeństwa, red. ks. I. Dec, Wrocław 1996, s. 21-25.

325. Siejba słowa. T. 1: Na drodze do kapłaństwa. Homilie i rozważania do alumnów, Wrocław 1996, s. 391.

Rec.: ks. A. Bałabuch, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 146-147 ; tenże: Na drodze do kapłaństwa, "Niedziela" XXXIX(1996), nr 27  z dnia 7 VII 1996, s. 20; tenże: Kapłanom i alumnom, "Gość Niedzielny" LXXII(1996), nr 30 z dnia 28 lipca 1996 r., s. 22; tenże: "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" II(1996) nr 2(4), s. 153-154; ks. A. F. Dziuba, "Duszpasterz Polski Zagranicą" XLVII(1996), nr 4/201, s. 579-580; ks. S. Kowalczyk, "Homo Dei" LXVI(1997), nr 1-2 (242-243), 189-191.s.

326. Słowo ks. rektora Ignacego Deca do promowanych doktorów - 10 VI 1996, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 213-214.

327. Słowo od redaktora, W: W blasku Eucharystii, red. ks. I. Dec, Wrocław 1996, s. 9-12.

328. Słowo od wydawcy, W: ks. M. Biskup, Teologia moralności i prawa, Wrocław 1996, s. 7-8.

329. Słowo powitania w czasie poświęcenia sieci komputerowej i przyłączenia do WASK w gmachu MWSD we Wrocławiu - 18 III 1996), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 207-208.

330. Słowo wstępne do "Biuletynu Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu nr 6 1995/96, s. 3-4.

331. Słowo wstępne do książki: 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, Wrocław, 25.05 - 01.06.1997 r. Pomoce liturgiczno - duszpasterskie, red. ks. I. Dec, ks. A. Bałabuch i ks. A. Siemieniewski, Wrocław 1996, s. 5-6.

332. Słowo wstępne ks. prof. dra hab. Ignacego Deca w czasie uroczystości 430-lenia Seminarium Duchownego we Wrocławiu - 10 VI 1996, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 211-213.

333. Słowo wstępne ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości 20-lecia pracy naukowo - dydaktycznej na PFT ks. prof. dra hab. Jana Dudziaka - 11 VI 1996, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 231-232.

334. Słowo wstępne wygłoszone na sesji, W; Kościół katolicki na Śląsku w powojennym 50-leciu, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski, Prace Historyczne XVIII, Wrocław 1996, s. 10-11.

335. Służba Bogu i ludziom w duchu św. Jana Chrzciciela (Homilia wygłoszona w Archikatedrze Wrocławskiej w czasie uroczystości 50-lecia działalności Sióstr Salezjanek na Dolnym Śląsku, 7 grudnia 1996 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 3, s. 85-88.

336. Sympozjum ku uczczeniu 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II (Kraków, PAT, 15-16.10.1996), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 153-154.

337. Światło na oświecenie pogan (Homilia na święto Ofiarowania Pańskiego), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 193-194.

338. V Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 146-148.

339. Św. Jadwiga zaprasza nas do zdobywania mądrości (Homilia do słuchaczy Podyplomowego Studium Dziennikarskiego na rozpoczęcie zajęć, 16.10.1995 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 140-143.

340. Tekst wystąpienia ks. prof. dr. hab. Ignacego Deca (w czasie uroczystości wręczenia Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów ks. prałatowi dr. Stefanowi Wójcikowi w Sali Reprezentacyjnej Trybunału Koronnego w Lublinie), W: ks. E. Walewander, Nagroda Polonijna im. Skowyrów, Lublin 1997, s. 217-218.

341. Teologia Wniebowstąpienia Pańskiego (Słowo wstępne do liturgii ks. rektora I. Deca w czasie pielgrzymki młodzieży akademickiej PFT do Henrykowa, 16.05.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 148-149.

342. Teologiczno - ascetyczne przesłanie Zwiastowania Pańskiego (Homilia do studentów w czasie uroczystości "opłatka" akademickiego - 20 XII 1995), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 187-190.

343. Tomaszewski Eugeniusz (1918-1978), wykładowca apologetyki w Wyższym Sem. Duch. i PFT (hasło), W: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 440-441.

344. “Veritatem facientes in caritate". Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia Wydziału Filozofii KUL - 15-16.11.1996., "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 157-158.

345. Vir in mente et in praxi doctissimus (Laudacja promotora doktoratu, ks. prof. Ignacego Deca), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 230-237 oraz to samo pod tytułem: Laudacja na doktoracie honoris causa J. EM. kard. Henryka Gulbinowicza, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLIX(1996), nr 1, s. 54-62.

346. W Eucharystii Duch Święty umacnia miłość, W: 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, Wrocław, 25.05. - 01.06.1997 r. Pomoce liturgiczno - duszpasterskie, red. ks. I. Dec. ks. A. Bałabuch i ks. A. Siemieniewski, Wrocław 1996, s. 105-120.

347. Wierność Prawu Bożemu poprzez wierność prawdzie (Homilia z okazji rozdania pierwszych dyplomów absolwentom Podyplomowego Studium Dziennikarskiego, 20.11.1995 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 144-145.

348. W kierunku pastoralnej troski o kulturę, W: W trosce o kulturę, red. bp B. Bejze, Warszawa 1996, s. 77-80.

349. Właściwa hierarchia wartości (Homilia do studentów studiów zaocznych na zakończenie zajęć, 22.06.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 157-158.

350. Wolność w nauce, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr. 2, s. 35-45 oraz to samo: W: Wolność we współczesnej kulturze (Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej KUL - Lublin 20-25 sierpnia 1996), red. S. Z.J. Zdybicka, J. Herbut, A. Maryniarczyk, A. Ławska, N. Szutta, Lublin 1997,  s. 563-573 oraz to samo w wersji niemieckiej: Freiheit in der Wissenschaft, W: Freedom in contemporary culture, Acts of  the V World Congress of Christian Philosophy Catholic University of Lublin 20-25 August 1996, Volume II, Lublin 1999, ss.491-502.

351. Wolność w nauce, W: Abstrakty, V. Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin, 20-25 sierpnia 1996, Lublin 1996, s. 23-24.

352. Wprowadzenie, W: Ku odnowie człowieka i społeczeństwa, red. ks. I. Dec, Wrocław 1996, s. 7-10.

353. W służbie prawdzie dla dobra człowieka i Kościoła (Mowa rektorska ks. prof. dr hab. Ignacego Deca - 10 X 1995), "Biuletyn PFT we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 166-174.

354. W służbie słowu prawdy (Homilia do słuchaczy Podyplomowego Studium Dziennikarskiego, 15.04.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 146-148.

355. W służbie teologii moralnej we Wrocławiu (Słowo w czasie uroczystości 25-lecia pracy naukowo - dydaktycznej na PFT ks. prof. dra hab. Jana Kowalskiego _ 5 VI 1996), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 221-226.

356. Wspominając Księdza Infułata - w trzecią rocznicę śmierci ks. Józefa Majki (1918-1993), „Nowe Życie" XIII(1996), nr 3(258), s. 14-15.

357. Ze skarbem w sercu w dalsze życie (Homilia do absolwentów PFT z 1996 r, 15.06.1996 r.), „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 154-156.

358. VII Zgromadzenie Generalne Konferencji Instytutów Katolickich Teologii (Sherbrooke, 1-6.08.1996), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 145-146.

359. Z różańcem w nowy rok akademicki (Homilia do studentów studiów zaocznych i słuchaczy Kolegium Katechetycznego, 7.10.1995 r., "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 136-140.

360. Z teologii wniebowstąpienia (Homilia na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 227-229).

361. Z wiarą i miłością przez życie (Homilia do absolwentów PFT z 1995 roku, 9.06.1996 r.), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 6, 1995/96, s. 152-154.

262. Rec.: R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki SDS, Lublin 1996, s. 424, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 159-161.

363. Rec.: J. Galarowicz, Imię własne człowieka. Klucz do myśli i nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 188, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 2, s. 158-159.

364. Rec.: Ks. R. Darowski, Filozofia człowieka. Zarys problematyki, Kraków 1995, ss. 152, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(!996), nr 1, s. 150-151.

365. Rec.: Ks. S. Kowalczyk, Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek - społeczność - wartość, Lublin: TN KUL 1995, 314 s., "Ateneum Kapłańskie" T. 127(1996), z. 2(525), s. 302-303.

­