144. Apostoł powołań kapłańskich (W 20. rocznicę śmierci Biskupa Pawła Latuska), „Nowe Życie" 10(1993), nr 3(222), s. 16‑17.

145. Blask na obliczu Kościoła Wrocławskiego, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" 3:1992/93, s. 111‑113.

146. Chrystus Król i Jego Królestwo, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1(1993) nr 1, s. 128‑130oraz w nieco zmienionej wersji: „Niedziela” LII(2009), nr 47 z dnia 22 listopada 2009 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

147. Co oznacza dla świata zmartwychwstanie Chrystusa? (Homilia), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1(1993), nr 2, s. 147‑150.

148. Człowiek ‑ kim jest i kim ma się stawać?, "Studia Paradyskie" III(1993), s. 17‑28.

149. Diariusz wydarzeń w PTF we Wrocławiu ‑ rok akademicki 1992/93, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1(1993), nr 1, s. 145‑148.

150. Dlaczego dziś jeszcze św. Tomasz z Akwinu?, "Wrocławski Przegląd Teologiczny"  1(1993) nr 1, s. 15‑24.

151. Dlaczego uczelnia teologiczna?, "Nowe Zycie" 10(1993), nr 2(221), s. 5.

152. "Dziękujcie Panu bo jest dobry.." (Ps. 118) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu ", 3:1992/93, s. 100‑103.

153. Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu?, W: Studia z filozofii Boga, T. 6, red. bp. B. Bejze, Warszawa 1993, s. 46‑47.

154. Ksiądz Józef Majka ‑ szkic do portretu, "Ateneum Kapłańskie " 85(1993), t. 121, z. 1(506), s.123‑132. oraz: nieco zmodyfikowane, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1(1993),  nr 21, s. 7‑17 oraz to samo: "Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej  <CU R R E N D A> 148(1998), nr 1, s. 35 - 46.

155. Krzyż Chrystusa i nasze krzyże (Homilia na Wielki Piątek), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1(1993), nr 2, s. 143‑145 oraz to samo:  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 235-237.

156. Moralny opozycjonista (Po śmierci księdza infułata Józefa Majki: 1918‑1993), „Nowe Życie" 10(1993), nr 5(224), s. 7.

157. Mowa rektorska na inauguracji roku akademickiego 1992/93 na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, "Biuletyn  Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 3:1992/93, s. 73‑79.

158. Noc światła i wody (Homilia na Wigilię Paschalną), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1(1993), nr 2, s. 145‑146 oraz to samo:  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XII(2004), nr 2, s. 237-239.

159. Powołani do jednoczenia, "Nasze Słowo" 4(1993), nr 2(73), z dnia 17‑24 I 1993, s. 5.

160. Powołani na świadków, "Nasze Słowo" 4(1993), nr 2(73), z dnia 17‑24 I 1993, s. 4.

161. Przedmowa do książki "Złudzenia Nowej Ery", W: Złudzenia Nowej Ery. Teologowie o New Age, red. ks. I. Dec, Oleśnica 1993, s. 7‑9.

162. Przemówienie powitalne (w czasie Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce , Wrocław 3‑7.IX.1991 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVI(1993), nr 4, s. 73‑76.

163. Przemówienie na rozpoczęcie Wizytacji Apostolskiej (w MWSD we Wrocławiu : 6‑9.IV.1992 r.), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVI(1993), nr 4, s. 64‑69.

164. Przez odnowę rodziny do odnowy narodu (Wprowadzenie w obrady "XXIII Wrocławskich Dni Duszpasterskich", "Colloqium Salutis - Wrocławskie Studia Teologiczne" 25:1993, s. 341-345.

165. Radość i wolność ‑ w służbie jedności dzieci Bożych, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVI(1993), nr 3, s. 11‑114.

166. Słowo rektora PFT podczas uroczystości 25‑lecia, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1(1993), nr 2, s. 181‑185.

167. Słowo wstępne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 3, 1992/93 , s. 3‑4.

168. Słowo wstępne rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu w czasie pogrzebu Ks. Infułata Józefa Majki, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 3:1992/93, s. 142‑146. oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVI(1993), s. 92‑98.

169. Sympozjum po Wizytacji Apostolskiej seminariów duchownych w Polsce. Jasna Góra 21‑23.04.1993 r., "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1:1993, nr 2, s. 105‑107.

170. Święty Albert Wielki wzorem uprawiania nauki, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 3:1992/93, s.95‑100.

171. Testament życia Księdza Infułata Józefa Majki, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 3:1992/93, s. 139‑142.

172. Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej, "Edukacja Filozoficzna" 15(1993), s. 147‑149.

173. W postawie prawości i posłuszeństwa ‑ na spotkanie z Nowonarodzonym, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 3:1992/93, s.104‑106.

174. Wsłuchani w głos Jana Pawła II, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 3:1992/93, s. 86‑88.

175. Z Bogiem w noworoczną naukową drogę, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  Wrocławiu" 3:1992/93, s. 108‑110.

176. Znaki przynależności do wspólnoty seminaryjnej i akademickiej, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 3:1992/93, s. 93‑95.

177. Życzenia wigilijne, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu " 3:1992/93, s. 106‑107.

178. Rec.: S. Kowalczyk, Koncepcja Absolutu w pismach Hegla, Lublin 1991, TN KUL, ss. 192. "Ateneum Kapłańskie" 85(1993), t. 121, z. 1(506), s. 183‑185.

179. Rec.: Ks. J. Krokos, Trzy koncepcje fenomenologie, (Fenomenologia Edmunda Husserla, Aleksandra Pfandera, Maxa Schelera), Katolicka Agencja Wydawnicza MAG, Warszawa 1992, "Chrześcijanin w świecie" XXIII(1993), nr. 3 /194/, s. 217‑218.

­