135.  Filozofia a inne działy kultury, W: Zadania filozofii we współczesnej kulturze, red. s. Z. J. Zdybicka, Lublin 1992, s. 111‑129.

136. Filozofia w Polsce po II wojnie światowej (kierunki i ośrodki), „Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 23‑24(1991‑1992), s. 343‑356 oraz wersja niemiecka: „Zur Philosophie in Polen nach dem zweiten Weltkrieg. (Grundrichtungen und Forschungszentren), "Theologisch-Praktische Quartalschrift" 140(1992), Heft 3, S. 267-276.

137. Formacja kapłańska wobec wyzwań schyłku drugiego tysiąc lecia i duszpasterstwo powołań kapłańskich, W: Osoba. Kościół. Społeczeństwo, red. ks. I. Dec, Wrocław 1992, s. 239‑257 oraz to samo  w: W trosce o Polonię, red. ks. S. Flis i ks. F. Koper, Orchard Lake1993, s. 19-33.

138. Kościół Domowy, "Nasze Słowo" 3(1992), nr 26(71), z dnia 20‑27 XII 1992, s. 5.

139. Ks. Józef Majka ‑ curriculum vitae, W: Osoba. Kościół. Społeczeństwo, red. ks. I. Dec, Wrocław 1992, s. 15‑20.

140. Przemówienie w czasie uroczystości ogłoszenia decyzji Ojca św. w sprawie reorganizacji podziału administracyjnego Kościoła w Polsce ‑ 25.03.1992r., "Legnickie Wiadomości Diecezjalne" 1(1992), nr 1, s. 74‑77.

141. Słowo od redaktora, W: Osoba. Kościół. Społeczeństwo, red. ks. I. Dec, Wrocław 1992, s. 9‑11.

142. Transcendencja człowieka w klasycznym nurcie filozofii, „Roczniki Filozoficzne" 39‑40(1991‑1992), s. 149‑160 oraz to samo: "Przegląd Religioznawczy" 1995, nr 3(177), s. 85-95.

143. „Wesołą Nowinę bracia słuchajcie", „Nasze Słowo" 3(1992), nr 26(71), z dnia 20‑27 XII 1992, s. 2,7.

­