131. Kapłan jakiego szukamy, „Nowe Życie" 9(1991), nr1(195) z dnia 6‑19 I 1991r., s. 4‑5.

132. 425‑lecie Wrocławskiego Seminarium Duchownego, "Nowe Życie" IX(1991), nr 18(212), z dnia 8‑21 IX 1991, s. 3‑4.

133. Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej, Wrocław ‑ Lublin 1991, s.450. Rec.: ks. Z. Pawlak, "Ateneum Kapłańskie" 83 (1991), t. 116, z. 3 (493), s. 548‑550); ks. S. Kowalczyk, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 21‑22(1989‑1990), s. 241‑244; ks. P. Sroczyński, "Homo Dei" LXII(1993), nr 4(230), s. 122‑123; ks. A. Małachowski, Transcendencja i ekstaza, "W drodze" 1993, nr 4(236), s. 100‑103.

134. Rec.: Ks. S. Kowalczyk, Człowiek w myśli współczesnej. Filozofia współczesna o człowieku, Warszawa 1990, s.452, "Ateneum Kapłańskie" 83(1991), t.116, z.3(493), s. 546‑548.

­