125. Aktualność tomistycznej koncepcji świętości, w: Świętość we współczesności. red. ks. I. Dec, Wrocław 1990, s. 63‑65.

126. 400 lat obecności Matki Bożej w Sanktuarium Leżajskim, "Gość Niedzielny" 67(1990), nr 30 z dnia 27 VII 1990 r., s. 6. oraz to samo: "San" 30(40) z dnia 29 VII 1990 r., s. 9.

127. Formacja filozoficzna w polskich seminariach duchownych, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 21‑22(1989‑1990), s. 187‑194.

128. Otwarcie Sympozjum (V Forum Młodych we Wrocławiu), w: Świętość we współczesności, red. ks. I. Dec, Wrocław 1990, s. 11‑13.

129. Robotnik apostołem w środowisku pracy, w: Ewangelizacja ludzi pracy, Katowice 1990, s. 108‑112, oraz to samo: "Homo Dei" 59(1990), nr 3‑4(217‑218), s. 262‑265.

130. Słowo wstępne, w: Świętość we współczesności, red. ks. I. Dec, Wrocław 1990, s. 3.

­