120. Powołanie do bycia człowiekiem (Prawda o człowieku w świetle Pisma św. i Magisterium Kościoła), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 42(1989), nr 2, s. 159‑167.

121. Profesor Stanisław Tołpa, "Nowe Życie" 7(1989), nr 3(144).

122. Rec.: Ks. S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna, Warszawa 1987, "Ateneum Kapłańskie" 81(1989), t.113, z. 1(482), s. 147‑148.

123. Rec.: Stefan Świeżawski, U źródeł nowożytnej etyki. Filozofia moralna w Europie XV wieku, Kraków 1987, Wydawnictwo "Znak", "Homo Dei" 58(1989), nr 4(214), s. 310.

124. Rec.: Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, red. A. B. Stępień, Rzym 1987, "Homo Dei" 58(1989), nr 4(214), s. 313‑314.

­