108. Antropologia, ale jaka?, „Studia Philosophiae Christianae" 23(1987), nr 2, s. 233‑237. To samo pod tytułem: Uwagi na marginesie książki ks. Tadeusza St. Wojciechowskiego: Wybrane zagadnienia z filozoficznej antropologii, Kraków 1985, s. 128, „Colloqium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 20(1988), s. 342‑345.

109. Dlaczego cierpienie ?, „Nowe Życie" 5(1987), nr 8(97) z dnia 12‑25 IV 1987 r., s. 12‑13.

110. „Do końca ich umiłował" (J 13,16), „Nowe Życie" 5(1987), nr 2(91) z dnia 18‑31.I.1987 r., s. 10‑11,12.

111. Nasi profesorowie sprzed .... 25 lat, „Almanach Leżajski" 1987, nr 9, s. 23‑25.

112. Postawa dziecka ‑ drogą do jedności, „Nowe Życie" 5(1987), nr 5(94) z dnia 1‑14.II.1987 r., s. 14.

113. Tajemnica Eucharystii w życiu Kościoła, w: Eucharystia, red. ks. J. Krucina, Wrocław 1987, s. 35‑39.

114. We Wrocławiu o modlitwie, "Nowe Życie" 5(1987), nr 5(94) z dnia 1‑14 II 1987 r., s. 14.

115. Rec.: Ks. S. Kowalczyk, Wieki o Bogu. Od presokratyków do teologii procesu, Wrocław 1986, "Ateneum Kapłańskie" 79(1987), t. 108, z. 2(468), s. 336‑338.

116. Rec.: Sein  als Offenbarung in Christentum und Hinduismus, Mödling 1984, "Ateneum Kapłańskie" 79(1987), t. 108, z. 3(469), s. 508‑511.

­