79. „Bóg się rodzi", „Nowe Życie" 3(1985), nr 25(63) z dnia 15‑28 XII 1985 r., s. 4‑5.

80. Byt jako objawienie w Chrześcijaństwie i Hinduiźmie (Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum z Mödling k/Wiednia 5‑8.IV.1983r.), "Studia Philosophiae Christianae" 21(1985), nr 1, s. 192‑198.

81. Cały Kościół jest odpowiedzialny za katechizację, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 38(1985), nr 10‑12, s. 273‑2.

82. Elżbietańskie Te Deum, „Nowe Życie" 3(1985), nr25(63) z dnia 15‑28 XII 1985 r., s. 4‑5.

83. Ewangeliczna siejba Niestrudzonego Siewcy, W: Niestrudzony Siewca. Biskup Wincenty Urban i jego działalność kaznodziejsko‑duszpasterska, Wrocław 1985, s. 220‑224.

84. „Homo viator" jako kategoria antropologiczna, "Collectanea Theologica" 55(1985), z. 2, s. 5‑18.

85. Inauguracja roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, „Gość Niedzielny" 62(1985), nr 46 z dnia 17 XI 1985 r., s. 5.

86. Kapłan wobec problemu wychowania i samowychowania do trzeźwości, "Homo Dei" 54(1985), nr 2(196), s. 114‑119.

87. Ks. prof. dr hab. Józef Majka ‑ laureatem nagrody Fundacji Jana Pawła II, "Nowe Życie" 3(1985), nr 24(62) z dnia 1‑14.XII. 1985 r., s. 8‑9.

88. Odpowiedzialność za Kościół, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 38(1985), nr 10‑12, s. 273‑278.

89. Odszedł Pasterz dobry (Kazanie), w: Niestrudzony Siewca. Biskup Wincenty Urban i jego działalność kaznodziejsko ‑ duszpasterska, Wrocław 1985, s. 167‑169.

­