59. Gabriel Marcel ‑ filozof cnót teologicznych, "Przegląd Powszechny" 101/1984/, t. 224, z. 7‑8(755‑756), s. 123‑131.

60. Inauguracja roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, "Tygodnik Powszechny" 38(1984), nr 47 z dnia 18.XI.1984 r., s. 7.

61. Kapłan wobec odnowionego prawa kanonicznego, "Homo Dei" 53(1984), nr 3(193), s. 165‑169.

62. Leżajska Matka Boża Pocieszenia, „Gość Niedzielny" 61(1984), nr 29 z dnia 15.VII.1984 r., s. 4‑5.

63. Leżajsk w przededniu rekoronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia, "Niedziela" 27(1984), nr 22 z dnia 27.V.1984, s.8.

64. Na szlaku lata ‑ Maryja wskazała to miejsce ... , "Przewodnik Katolicki" nr 33 z dnia 12 VIII 1984 r, s. 8,7.

65. Ontyczne racje danych samodoświadczenia człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 16(1984), s. 293‑338.

66. Rekoronacja obrazu Matki Bożej Leżajskiej, "Gość Niedzielny" 61(1984), nr 37 z dnia 9.IX.1984 r., s. 7.

67. Remarques sur le langage philosophique de saint Thomas d`Aquin et Gabriel Marcel, "Collectanea Theologica" 54(1984), fasc.spec., s. 59‑64.

68. Spotkania pastoralne księży neoprezbiterów Archidiecezji Wrocławskiej w roku akademickim 1982/83, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 37(1984), nr 8‑12, s. 240‑242.

69. Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka, Wrocław 1984, s. 6 + XLVIII + 325 (Przedmowa: M.A.Krąpiec). Rec.: ks. Z. Pluta, "Homo Dei" 54(1985), nr 2(196), s. 159‑160.

70. Vivat Academia. Inauguracja roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 16(1984), s. 361‑363 oraz: "Gość Niedzielny" nr 47 z dnia 18.XI.1984 r., s. 5,7.

71. Zadania uczelni katolickiej i teologa w dzisiejszym Kościele i świecie, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne", 37(1984), nr 8‑12, s. 235‑240.

72. Z antropologii chrześcijańskiej ‑ Człowiek w Biblii (1), "Nowe Życie" 2(1984), nr 12(26), s. 1,14.

73. Z antropologii chrześcijańskiej ‑ Człowiek w Biblii (2), "Nowe Życie" 2(1984), nr 13(27), s. 2,14.

74. Z antropologii chrześcijańskiej ‑ Zwrot ku człowiekowi (3), "Nowe Życie" 2(1984), nr 4‑5(18‑19), s. 9,31.

75. Z antropologii chrześcijańskiej ‑ Żródła (4), "Nowe Życie"  2(1984), nr 8(22), s. 12,14.

76. Rec.: Jan Paweł II, Laborem exercens, Tekst i komentarz. Powołany do pracy. Komentarz pod red. ks. Jana Kruciny, Wrocław 1983, "Ateneum Kapłańskie" 76(1984), t. 103, z. 1(449), s. 157‑160.

77. Rec.: Ks. Ludwik Wciórka, Filozofia człowieka. Studia i szkice, Warszawa 1982, "Homo Dei" 53(1984), nr 1(191), s. 79‑80.

78. Rec.: W kierunku religijności, red. bp B. Bejze, Warszawa 1983, "Homo Dei" 53(1984), nr 3(193), s. 233‑235.

­