8. III Tydzień Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu, "Tygodnik Powszechny" nr 46 z dnia 16.XI.1980 r., s. 6.

9. Rec.: Zofia J. Zdybicka, Człowiek i religia. Zarys filozofii religii (Homme et religion. Esquisse de philosophie de la religion). Towarzystwo Naukowe KUL Lublin 1978, “Revue Philosophique de Louvain", t.78, nr 39 Aout 1980, s. 444-446.

­