5. Wezwanie do poszukiwania i uczestnictwa, „W drodze" 2(1974), nr 2, s. 27‑32.

6. Gabriel Marcel „Z Dziennika metafizycznego", (Tłumaczenie), „W drodze" 2(1974), nr 2, s. 33‑36.

7. Umiej patrzeć i słuchać, (Kazanie), „Biblioteka Kaznodziejska" t.93(1974), nr 6, s. 338‑340.

­