4. Oto idę, abym spełnił wolę Bożą, (Kazanie), "Biblioteka Kaznodziejska" t.91(1973), nr 5, s. 280‑283.

­