2. Świadectwo chrześcijańskiego życia, (Kazanie),"Biblioteka Kaznodziejska" t.89(1972), nr 5, s. 276‑278.

3. Rec.: Zofia J. Zdybicka, Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem, Lublin 1972, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 4(1972), s. 273‑275.

­