1. Rec.: M. Pater, Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1879‑1893, Wrocław 1969, „Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 2/1970/, s. 311‑312.

­