Menu Zamknij

Promotor prac

Loading

Wykaz prac doktorskich, licencjackich i magisterskich napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ignacego Deca

 

I.  Doktoraty honorowe (promotor) (PWT we Wrocławiu)

1. Ks. kard. Henryk R. Gulbinowicz, Arcybiskup Metropolita Wrocławski – 2 II 1995

2. Ks. kard. Joseph Ratzinger, Prefekt Kongregacji Wiary – 27 X 2000

3. Prof. dr hab. Jan Kmita, Politechnika Wrocławska – 15 V 2002

4. Ks. kard. Angelo Sodano, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej – 9 X 2002

5. Prof. dr hab. Franciszek Ziejka, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego  – 7 X 2003

6. Ks. abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski – 13 XI 2008

 

II.   Prace doktorskie (promotor)

A. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

1992

1. Ks. Czarny Janusz, Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości i jej filozoficzne implikacje, Wrocław 1992, ss. XX + 230; recenzenci: ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk – KUL, ks. prof. dr hab. Jan Krucina – PWT Wrocław (publiczna obrona – 15 XII 1992).

1997

2. Wadowski Jan, Ks. Józefa Tischnera filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne, Wrocław 1997, ss. 314; recenzenci: ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk – KUL, ks. prof. dr hab. Jan Krucina – PWT Wrocław (publiczna obrona – 18 VI 1997).

3. Ks. Kisiel Radosław, Antropologiczne implikacje encyklik Jana Pawła II, Wrocław 1997, ss.264; recenzenci: ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk – KUL, ks. prof. dr hab. Antoni Młotek – PWT Wrocław (publiczna obrona –  16 XII 1997).

1999

4. Bator Andrzej, Intencjonalność sztuki w filozofii Romana Ingardena i Mieczysława Alberta Krąpca, Wrocław 1998, ss. 224; recenzenci: s. prof. dr hab. Zofia Józefa Zdybicka OSU– KUL, ks. prof. dr hab. Jan Krucina – PWT Wrocław (publiczna obrona – 22 VI 1999).

5. Prokopski Jacek, Sorena Kierkegaarda dialektyka paradoksu  wiary, Wrocław 1999, ss. 318; recenzenci: s. prof. dr hab. Zofia Józefa Zdybicka OSU – KUL, ks. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF – PWT Wrocław (publiczna obrona – 22 VI 1999).

2000

6. Ks. Babacz Jan, Poznanie i przyjęcie prawdy według kardynała Johna Henry’ego Newmana, Wrocław 1999, ss. 220; recenzenci: ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk – KUL, ks. prof. dr hab. Jan Krucina – PWT Wrocław (publiczna obrona – 01 II 2000).

2003

7. Ks. Baczyński Witold, Człowiek jako istota dramatyczna w ujęciu księdza Józefa Tischnera, Wrocław 2003, ss. 226; recenzenci: ks.  prof. PAT dr hab. Władysław Zuziak – PAT, ks. prof. dr hab. Roman Rogowski – PWT Wrocław (publiczna obrona – 26 V 2003).

2004

8. Ks. Policki Korneliusz, SDS, Model antropologii we wczesnej twórczości J.I..M. Bocheńskiego, Wrocław 2003, ss. 295; recenzenci: doc. dr hab. S Czerniak – UWr , ks. prof. dr hab. Jan Krucina – PWT Wrocław (publiczna obrona – 24 V 2004).

9. Ks. Masarczyk Rafał, SDS, Granice relatywizmu w filozofii moralności Marii Ossowskiej, Wrocław 2004, ss. 306; recenzenci: ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk – KUL, ks.  dr hab. Tadeusz Reroń – PWT Wrocław (publiczna obrona – 08 VI 2004).

2006

10. Ks. Madej  Zdzisław, Metafizyczne i teoriopoznawcze podstawy koncepcji prawdy w filozofii klasycznej i fenomenologii Edmunda Husserla, Wrocław 2006, ss. 241; recenzenci: ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk – KUL, ks. prof. dr hab. Jan Krucina – PWT Wrocław (publiczna obrona – 06 VI 2006).

2007

11. Serafin Krzysztof, Doświadczenie i urzeczywistnianie wartości w ujęciu Józefa Tischnera. Studium z antropologii filozoficznej, Wrocław 2007, ss. 253; recenzenci: ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak – PAT, ks. prof. PWT dr hab. Jerzy Machnacz – PWT Wrocław (publiczna obrona –  04 VI 2007).

2008

12. Ks. Ziombra Andrzej, Personalistyczny wymiar kultury w ujęciu Jana Pawła II,  Wrocław 2008, ss. 226; recenzenci: ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk – KUL, ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki – PWT Wrocław  (publiczna obrona – 29 IV 2008).

13. Ks. Rajewicz Krzysztof, Przyrodnicze a teologiczne ujęcie genezy i rozwoju człowieka, Wrocław 2008, ss. 238; recenzenci: ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawlak – UMK, ks. prof. PWT dr hab. Waldemar Irek – PWT Wrocław (publiczna obrona – 19 VI 2008).

2009

14. Osadnik – Zogas Iwona, Przebóstwienie (theosis) jako kategoria antropologiczna w ujęciu św. Gregoriosa Palamasa (1296-1359), Wrocław 2009, ss. 241 + 115 aneks; recenzenci: ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawlak – UMK, ks. prof. dr hab. Roman Rogowski – PWT Wrocław (publiczna obrona –  09 VI 2009).

15. Wysocki Jan, Personalistyczny wymiar miłości małżeńskiej i rodzicielskiej w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2009, ss. 213; recenzenci: ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawlak  – UMK, ks. prof. PWT dr hab. Waldemar Irek – PWT Wrocław (publiczna obrona – 09 VI 2009).

2010

16. Trzeciak Wanda, Pierre’a  Teilharda de Chardin wizja miłości, Wrocław 2009, ss. 311; recenzenci: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB – KUL, ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz  –  PWT Wrocław (publiczna obrona –     18 V 2010).

17. Ks. Puślecki Tomasz, Nowe eksperymenty medyczne  w świetle katolickiego personalizmu, Wrocław 2010, ss. 220; recenzenci: ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawlak  – UMK, ks. prof. dr hab. Waldemar Irek – PWT Wrocław (publiczna obrona –   16 VI 2010).

18. Ks. Mazur Jan, Jürgena Moltmanna koncepcja nadzieli, Wrocław 2010, ss. 202; recenzenci: ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawlak  – UMK, ks. prof. dr hab. Marian Wolicki – PWT Wrocław (publiczna obrona –   14 XII 2010).

2012

19. Jabłoński Sebastian, Problem komplementarności antropologii Romana Ingardena i Mieczysława Alberta Krąpca, Wrocław 2012, ss. 176; recenzenci: ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawlak – UMK, ks. dr hab. Jerzy Tupikowski – PWT Wrocław (publiczna obrona  – 26 VI 2012).

2013

20. O. Michał Tadeusz Handzel OSPPE, Hryhorija Sawycza Skoworody (1722-1794) teoria poznania samego siebie, Wrocław 2013, ss. 222; recenzenci: o prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński OSPPE – UKSW, ks. dr hab. Jerzy Tupikowski – PWT – Wrocław (publiczna obrona – 07 XI 2013).

2014

21. Ks. Kacper Radzki, Antropologia wychowania ojca Jacka Woronieckiego a harcerska metoda wychowawcza w działaniach resocjacyjnych, Wrocław 2014, ss. 220; recenzenci: ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawlak – UMK, ks. dr hab. Jerzy Tupikowski – PWT Wrocław (publiczna obrona –  24 IX 2014).

 

B. Katolicki Uniwersytet Lubelski (Wydział Filozofii)

2007

1. Drążek Elżbieta, Racja wielości władz  duszy w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, ss. 235; recenzenci: ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawlak – UMK, ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB – KUL (publiczna obrona –  30 V 2007).

 

III.  Prace licencjackie – PWT we Wrocławiu

(licencjat rzymski)

1992

1. Ks. Groń Ryszard, Pojęcie Absolutu w filozofii indyjskiej, Wrocław 1992, ss. X + 179.

2. Ks. Kisiel Radosław, Wpływ Arystotelesa i św. Augustyna na pojęcie czasu konkretnego u Romana Ingardena, Wrocław 1992, ss. VII + 115.

1993

3. Ks. Wojtowicz Zdzisław, Kardynała Karola Wojtyły koncepcja doświadczenia, Wrocław 1993, ss. XIV + 126.

1995

4. Wadowski Jan, Związek filozofii i teologii w ujęciu Etienne Gilsona, Wrocław 1995, ss. 13 + 88.

1996

5. Ks. Babacz Jan, Zagadnienie prawdy w pismach Johna Henry’ego Newmana, Wrocław 1996, ss. 77.

6. Bator Andrzej, Immanuel Kant wobec problemu istnienia Boga, Wrocław 1994, ss. V + 91.

7. Popko Elżbieta, Teoria wolności człowieka w oglądzie eidetycznym u Romana Ingardena, Wrocław 1993, ss.

8. Prokopski Jacek, Kierkegaarda krytyka systemowości i racjonalizmu filozofii i teologii, Wrocław 1990, ss. 72.

1997

9. Ks. Lenart Józef, Wpływ rodziny i szkoły na wychowanie człowieka. Studium z antropologii chrześcijańskiej, Wrocław 1997, ss. 100.

1998

10. Mazur Grzegorz CSsR, Człowiek i Bóg w filozofii Maxa Schelera, Wrocław 1998, ss. VII + 69.

11. Ks. Woźniak Janusz, Teoria wolności w oglądzie eidetycznym Jana Pawła Sartre’a, Wrocław-Paradyż 1998, ss. 112 .

2000

12. Cieniawa Dariusz, Odpowiedzialność za środowisko człowieka w wizji P. Teilharda de Chardin, Wrocław 2000, ss. 80+5.

13 Czenczek-Jakubek Barbara, „Homo viator” jako kategoria antropologiczna w ujęciu Gabriela Marcela, Wrocław 2000 , ss.  VIII+49.

14. Ks. Mrzygłód Piotr, Emotywność w człowieku w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły, Wrocław 2000, s.. X+89.

15. Ks. Ziombra Andrzej, Czasowy początek wszechświata w ujęciu ks. Kazimierza Kłósaka, Wrocław 1993, ss. XI + 71.

2002

16. Ks. Baczyński Witold, Spełnianie się człowieka w ujęciu J. Tischnera, Wrocław 2002, ss. 91.

2003

17. Ks. Amrogowicz Dariusz, Filozoficzne wątki w ruchu New Age, Wrocław 2003, ss.  VI+77.

18. Trzeciak Wanda, Fenomen nauki w ujęciu P. Teilharda de Chardin, Wrocław 1999, s. 88.

2004

19. Kozioł Joanna, Jana Pawła II troska o człowieka w mediach na podstawie „Orędzi na Dzień Środków Społecznego Przekazu”, Wrocław 2004., ss. 87

20. Ks. Madej Zdzisław, Klasyczna i fenomenologiczna koncepcja prawdy, Wrocław 2004, ss.  125.

21. Puciato Janina, Powołanie i posłannictwo kobiety w ujęciu Edyty Stein, Wrocław 2004, ss. 71.

2005

22. Ks. Rajewicz Krzysztof, Miejsce i funkcja religii w procesie ewolucji gatunku <Homo sapiens> w ujęciu współczesnych polskich antropologów, Wrocław 2005, ss. 82

2007

23. Osadnik Iwona, Ideał człowieka we współczesnym Neokatechumenacie, Wrocław 2007, ss. 110.

24. Ks. Stój Grzegorz, Ekofilozofia a ekologiczne nauczanie Kościoła katolickiego, Wrocław 2007, ss. 131.

2008

25. Izworska Teresa, Rodzina środowiskiem wychowawczym w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2008, ss. 143.

26. Jabłoński Sebastian, Edyty Stein koncepcja prawdy, Wrocław 2008, ss. 112.

27. Muszyńska Anna Maria, Podmiot poznający u podstaw postawy uniwersalistycznej, Wrocław 2008, ss. 100.

28. Świerk Katarzyna, Człowiek religijny w filozofii Józefa Tischnera, Wrocław 2008, ss. 143.

2009

29. Ks. Kwasik Tomasz, Viktora Frankla koncepcja osoby ludzkiej, Wrocław 2009, ss. 109.

2010

30. Ks. Charchut Krystian, Wizja filozofii w encyklice „Fides et ratio”, Wrocław 2010, ss.  110.

31. Jaskulska- Tomala Krystyna, Doświadczenie mistyczne w perspektywie filozofii tomistycznej, Wrocław-Legnica 2010, ss. 116.

32. Ks. Majka Andrzej, Fenomen śmierci w interpretacji filozoficznej, Wrocław 2010, ss. 123.

33. Ks. Staniszewski Marek, Zjawisko religii w polskiej filozofii marksistowskiej na podstawie publikacji zamieszczonych w „Euhemerze” w latach 1957 ‑ 1991, Wrocław 2010, ss. XI + 174.

2011

34. Cwynar Agata, Synkretyczny system religijno-etyczno-estetyczny Lwa Tołstoja, Wrocław 2011, ss. 100.

35. Ks. Sienkiewicz Jan,  Elementy filozoficzne w książce Jana Pawła II „Przekroczyć próg nadziei”, Wrocław 1997, ss. VII + 65.

 

2012

36. Ks. Bagiński Ireneusz, Hermeneutyka Piotra Abelarda u podstaw jego poglądów etycznych, Wrocław 2011, ss. 121.

 

IV.   Prace magisterskie

A.  Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

1984

1. Drelichowski Dionizy, Realne poznanie Boga w filozofii kardynała Johna Henry’ego Newmana, Wrocław 1984, ss. 78.

2. Hejdak Andrzej, Sens życia w ujęciu polskich marksistów powojennych, Wrocław 1984, ss. 102.

3. Małek Jerzy, Działalność naukowo‑dydaktyczna ks. Wiesława Gawlika, Wrocław 1984, ss. 106 + 4.

4. Pluta Zdzisław, Absolut jako postulat ludzkiej egzystencji w filozofii Gabriela Marcela, Wrocław 1984, ss. 68.

1985

5. Kiszkiel ‑ Kayser Barbara, Wolna wola w ujęciu św. Augustyna, Wrocław 1985, ss. 83

6. Matwijiszyn Jan, Międzyosobowa wspólnota w teorii uczestnictwa Kardynała Karola Wojtyły, Wrocław 1985, ss. 64.

7. Siemieniewski Andrzej, Więź człowieka z Bogiem w świetle filozofii dialogu Martina Bubera, Wrocław 1985, ss. 126.

8. Sroczyński Piotr, Transcendencja osoby wobec natury w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły, Wrocław 1985, ss. 96.

9. Zbroniec Janusz, Teoria partycypacji we współczesnym tomizmie, Wrocław 1985, ss. 56.

10. Zięba Wojciech, Myśl M. K. Gandhiego i jej związki z myślą chrześcijańską, Wrocław 1985, ss. 146.

1986

11. Białoń Artur, Idealizm transcendentalny w ujęciu Edmunda Husserla, Wrocław 1986, ss. 73.

12. Dżoń Andrzej, Konkretyzacja jako podstawa istnienia przedmiotu estetycznego w estetyce Romana Ingardena, Wrocław 1986, ss. 92.

13. Żmuda Marek, Krytyka chrześcijaństwa w działalności publicystycznej Leszka Kołakowskiego do roku 1968, Wrocław 1986, ss. 89.

1987

14. Wojtowicz Zdzisław, Kardynała Karola Wojtyły koncepcja doświadczenia, Wrocław 1987, ss. XIV + 126.

1988

15. Groń Ryszard, Pojęcie Absolutu w filozofii indyjskiej, Wrocław 1988, ss. X + 179.

16. Kiwka Mirosław, Kardynała Karola Wojtyły koncepcja miłości, Wrocław 1988, ss. XIV + 132.

17. Stec Bogusław, Godność osoby jako uzasadnienie normy moralnej w pismach ks. Tadeusza Stycznia, Wrocław 1988, ss. IX + 106.

18. Tomaszewski Andrzej Feliks, Ks. Tadeusza Stycznia koncepcja etyki, Wrocław 1988, ss. III + 95.

1990

19. Kisiel Radosław, Wpływ Arystotelesa i świętego Augustyna na pojęcie czasu konkretnego u Romana Ingardena, Wrocław 1990, ss. VII + 115.

20. Lewandowski Dariusz, Neopozytywistyczna krytyka tomizmu egzystencjalnego w reizmie semantycznym i ontologicznym Tadeusza Kotarbińskiego, Wrocław 1990, ss. VII + 111.

21. Prokopski Jacek, Kierkegaarda krytyka systemowości i racjonalizmu filozofii i teologii, Wrocław 1990, ss. VI + 72.

22. Wadowski Jan, Związek filozofii i teologii w ujęciu Etienne Gilsona, Wrocław 1990, ss. XIII + 88.

23. Ważydrąg Piotr, Doświadczenie mistyczne w ujęciu Mieczysława Gogacza, Wrocław 1990, ss. XII + 128.

1991

24. Krużel Ireneusz CMF, Ericha Fromma system egzystencjalnej filozofii człowieka, Wrocław 1991, ss. IX + 141.

25. Rajewicz Krzysztof, Funkcje religii w procesie antropogenezy w ujęciu współczesnych polskich antropologów, Wrocław ‑ Paradyż 1991, ss. 3 + 46 (współpraca: ks. dr Jan Balbus)

26. Szymański Jacek, CMF, Filozofia dziejów w ujęciu Augusta Cieszkowskiego, Wrocław 1991, ss. V + 80.

1992

27. Biliński Sławomir, Człowiek w filozofii Jean-Paul Sartre’a, Wrocław 1992, s. 140.

28. Czyż Krzysztof, Transcendencja osoby ludzkiej w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca, Wrocław 1992, ss. XXIV + 85.

29. Kiernicki Krzysztof, Problem aktualizacji osoby ludzkiej u Maxa Schelera na gruncie jego poglądów antropologiczno‑aksjologicznych, Wrocław 1992, ss. VII + 86.

30. Klich Stanisław, Laickie założenia podręcznika „Przygotowanie do życia w rodzinie”, Wrocław ‑ Paradyż 1992, ss. 88 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

31. Lach Marek, Zjawisko ewolucji na przestrzeni dziejów w ujęciu Piotra Teilharda de Chardin, Wrocław 1992, ss. XIII + 138.

32. Michalewski Janusz, Wczucie jako droga do poznania drugiego człowieka w ujęciu Edyty Stein, Wrocław 1992, s. VI + 146.

33. Nowak Witold, Spór o przygodność świata między tomizmem i materializmem dialektycznym, Wrocław 1992, ss. XVI + 151.

34. Sawicki Zbigniew, Aktualność egzystencjalnej metafizyki bytu w świetle polskiej powojennej literatury tomistycznej, Wrocław 1992, ss. XVI + 88.

35. Staniszewski Marek, Zjawisko religii w polskiej filozofii marksistowskiej na podstawie publi‑kacji zamieszczonych w „Euhemerze” w latach 1957 ‑ 1991, Wrocław 1992, ss. XI + 174.

36. Tupikowski Jerzy CMF, M. A. Krąpca koncepcja Absolutu, Wrocław 1992, ss. VIII + 99.

1993

37. Czenczek ‑ Jakubek Barbara, „Homo viator” jako kategoria antropologiczna w ujęciu Gabriela Marcela, Wrocław 1993, ss. VIII + 49.

38. Durlik Janusz, Kazimierza Ajdukiewicza koncepcja języka potocznego, Wrocław 1993, ss. XII + 65.

39. Jankowska Teresa, Nowsze tendencje w neoscholastycznej filozofii czasu, Wrocław ‑ Gorzów 1993, ss. 3 + 69 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

40. Kanoza Robert SSCC, Problem Boga w filozofii Edmunda Husserla, Wrocław 1993, ss. 82.

41. Lelek Artur, Kreacyjno-ewolucyjny obraz świata w interpretacji Michała Hellera, Wrocław 1993, ss. VI + 77.

42. Ks. Ogaza Wilhelm, Specyfika wiary współczesnego człowieka, Wrocław 1993, ss. VII + 49.

43. Popko Elżbieta, Teoria wolności człowieka w oglądzie ejdetycznym Romana Ingardena, Gorzów Wlkp 1993, ss. 63 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

44. Śmierzchalski – Wachacz  Dariusz, Ogólna koncepcja filozofii religii w ujęciu S.Z. Zdybickiej, Paradyż-Wrocław 1993. ss.    (współpraca: ks. dr Ryszard Tomczak).

45. Tyrcha Wojciech, Arystotelesowska koncepcja szczęścia na podstawie czterech ksiąg „Etyki Nikomachejskiej”, Wrocław 1993, ss. II + 62.

46. Ziombra Andrzej, Czasowy początek wszechświata w ujęciu ks. Kazimierza Kłósaka, Wrocław 1993, ss. XI + 71.

1994

47. Bator Andrzej, Immanuel Kant wobec problemu istnienia Boga, Wrocław 1994, ss. V + 91.

48. Foralewski Paweł, Czesława Białobrzeskiego koncepcja przyczynowości, Wrocław 1994, ss. VI + 62.

49. Jasik Robert, Droga świętego Augustyna do poznania Boga, Wrocław 1994, ss. X + 81.

50. Księżniakiewicz Stanisław, Kardynała Karola Wojtyły koncepcja czynu ludzkiego, Wrocław ‑ Gorzów 1994, ss. 126 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

51. Lipska Dorota, Jeana Guittona koncepcja czasu, Wrocław 1994, ss. VI + 67.

52. Paluch Przemysław, „Być” i „mieć” jako kategorie antropologiczne w filozofii Gabriela Mar‑cela, Wrocław 1994, ss. VIII + 46.

1995

53. Mrówka Kazimierz, Dwie koncepcje doskonałego „calculus ratiocinator” i ich krytyka, Wrocław 1995, ss. 73.

54. Woźniak Janusz, Teoria wolności człowieka w oglądzie eidetycznym Jana Pawła Sartre’a, Wrocław ‑ Paradyż 1995, ss. 112 (współpraca: ks. Jan Balbus).

1996

55. Amrogowicz Dariusz,  Filozoficzne wątki w ruchu New Age, Wrocław 1996, ss. VI + 77.

56. Bagiński Ireneusz, Hermeneutyka Piotra Abelarda u podstaw jego poglądów etycznych, Wrocław ‑ Paradyż 1996, ss. 109 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

57. Łappo Gabriela, Anna, Koncepcja osoby w pismach księdza Józefa Majki, Wrocław 1996, ss. 84.

58. Nogal Ewa, Sapiencjalna koncepcja eko‑filozofii, Wrocław ‑ Gorzów 1996, ss. 85 (współpraca: ks. dr Henryk Nowik).

59. Solski Tadeusz, Ludzie z osobowością neurotyczną w praktyce duszpasterskiej, Paderborn ‑ Wrocław 1996, ss.

60. Szczepaniak Jędrzej, Abiogenetyczna argumentacja za istnieniem Boga według ks. Kazimierza Kłósaka, Wrocław 1996, ss. 68 (współpraca: ks. dr Henryk Nowik)

1997

61. Allum ‑ Nowak Monika, Johna Stuarta Milla koncepcja szczęścia, Wrocław 1997, ss. 111.

62. Cieniawa Dariusz, Odpowiedzialność za środowisko człowieka w wizji P. Teilharda de Chardin, Wrocław ‑ Gorzów 1997, ss. 80 + 5 (współpraca: ks. dr Henryk Nowik).

63. Czarnota Waldemar,  Elementy gnozy w ruchu New Age, Wrocław 1997, ss.  XIII  + 115.

64. Dłubała Robert SDS, Podstawy filozoficzno‑teologiczne relacji państwo ‑ Kościół na podstawie „De civitate Dei” św. Augustyna, Wrocław ‑ Bagno 1997, ss. IX + 98 (współpraca: ks. mgr Ryszard Paszek).

65. Doliński Paweł SDS, Racjonalne, wolitywne i emocjonalne przyczyny powstawania i trwałości państwa w teorii społeczno‑politycznej Tomasza Hobbesa, Wrocław 1997, ss. III + (współpraca: ks. mgr Ryszard Paszek).

66. Gołąb Michał, Martina Heideggera ontologiczno-egzystencjalna analityka „Dasein”, Wrocław 1977, ss.  IX + 109.

67. Jerie Andrzej, Kardynała Karola Wojtyły koncepcja wolności, Wrocław 1997, ss. IX + 68.

68. Jurkiewicz Ilona, Kategoria „przyświadczenia” u J. H. Newmana, Wrocław 1997, ss. 68.

69. Ks. Lenart Józef, Wpływ rodziny i szkoły na wychowanie człowieka. Studium z antropologii chrześcijańskiej, Wrocław 1997, ss. 100.

70. Łobaczewski Paweł, Poszukiwanie Pierwszej Przyczyny w ujęciu biskupa Józefa Życińskiego, Wrocław ‑ Paradyż 1997, ss. 109 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

71. Mańka Michał SDS, Warunki trwałości ustroju demokratycznego w Arystotelesa nauce o państwie, Wrocław ‑ Bagno 1997, ss. IV + 70 (współpraca: ks. mgr Ryszard Paszek).

72. Mrzygłód Piotr, Emotywność w człowieku w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły, Wrocław 1997, ss. X + 89.

73. Prüfer Paweł, Wpływ fenomenu śmierci na sens życia w filozofii egzystencjalnej XX wieku na przykładzie ujęć M. Heideggera, J. P. Sartre’a i G. Marcela, Wrocław ‑ Paradyż 1997, ss. 85 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

74. Sienkiewicz Jan,  Elementy filozoficzne w książce Jana Pawła II „Przekroczyć próg nadziei”, Wrocław 1997, ss. VII + 65.

75. Starostka Stanisław SDS, Sprawiedliwość warunkiem istnienia państwa doskonałego w nauce Platona o państwie, Wrocław ‑ Bagno 1997, s. VII + 117 (współpraca: ks. mgr Ryszard Paszek).

76. Urbanowicz Artur Dariusz, Koncepcja odpowiedzialności człowieka w filozofii Romana Ingardena, Wrocław 1997, ss. 66 (współpraca: ks. dr Henryk Nowik).

1998

77. Jasiunkiewicz Jacek, Teilharda de Chardin koncepcja antropogenezy w kontekście nauki, Wrocław- Gorzów Wielkopolski 1998, ss. 104 + aneksy (współpraca: ks. dr Henryk Nowik).

78. Paw Arleta, Ekofilozoficzna koncepcja człowieka w ujęciu Henryka Skolimowskiego i św. Franciszka z Asyżu, Wrocław 1998, ss. 78 (współpraca: ks. dr Henryk Nowik)

79. Połeć Paweł, Miłość jako odpowiedź na egzystencjalne potrzeby człowieka w wybranych pismach Ericha Fromma, Wrocław 1998, ss. VIII + 62.

80. Szemplińska Anna, Człowiek w Ruchu New Age, Wrocław 1998, ss. VII + 70.

81. Szostakowski Adam CSsR, Mieczysława .Alberta Krąpca koncepcja kultury, Wrocław 1998, ss. IX + 70.

82. Weber Hanna, Zagrożenia postmodernizmu wyzwaniem dla filozofii spotkania orientacji sokratejskiej, Wrocław-Gorzów 1998, ss.  (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

1999

83. Drabik-Podgórna Violetta, Postmodernistyczna koncepcja człowieka, Wrocław 1999, ss. 74.

84. Duszyński Mariusz,  Problem istnienia Boga w filozofii Leszka Kałakowskiego, Wrocław 1999, ss. 75.

85. Jankowska Jolanta, Dwa oblicza postmodernizmu w ujęciu polskich neotomistów ostatniego piętnastolecia, Wrocław 1999, ss. 76 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

86. Ks. Kołodziej Józef, Przyczynowość według Dawida Bohna a metafizyczna zasada przyczynowości, Wrocław 1999, ss. 56 (współpraca: dr Jan Wadowski).

87. Placek – Kiełbowicz  Monika, Kategorie dobra i zła w naturze człowieka w ujęciu Immanuela Kanta, Wrocław 1999, ss. 103.

88. Popiołek Tomasz, Człowiek jako twórca kultury w ujęciu Karola Wojtyły, Wrocław 1999, ss. 70 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

89. Świerniak Anna, Jednostka a społeczeństwo w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca, Wrocław 1999, ss. 60.

90. Trzeciak Wanda, Fenomen nauki w ujęciu P. Teilharda de Chardin, Wrocław 1999, s. 88.

91. Wrembel Halina, Zasada antropologiczna wobec kreacjonizmu w piśmiennictwie polskim, Wrocław 1999, ss. 103 (współpraca: ks. Henryk Nowik)

92. Ks. Żołna Kazimierz, Koncepcja Boga P. Teilharda de Chardin, Wrocław 1999, ss. 74 (współpraca dr Jan Wadowski)

93. Żygadło- Zielińska Anna ,  Fenomen śmierci w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca, Wrocław 1999, ss. 96.

2000

94. Chwiszczuk Eleonora, Filozoficzne rozumienie wolnej woli jako apriorycznej zasady aktywności moralnej w ujęciu Immanuela Kanta, Wrocław 2000, ss. 140.

95. Glebow Luba, Prawo moralne jako władza sumienia w filozofii Immanuela Kanta, Wrocław 2000, ss. 64.

96. Igel – Westfal Anna, Empiriologiczny i filozoficzny aspekt abiogenezy w piśmiennictwie Szczepana W. Ślagi, Wrocław 2000, ss. 86 (współpraca: ks. dr Henryk Nowik)

97. Jackiewicz Amadeusz, Jacquesa Maritaina koncepcja nowej cywilizacji chrześcijańskiej, Wrocław 2000, ss.  83

98. Kleczewska Dorota, Godność człowieka jako norma postępowania w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2000, ss. 74.

99. Kowalczyk Anna, Tomizm egzystencjalny w Polsce po II wojnie światowej, Wrocław 2000, ss. 83.

100. Kozioł Joanna, Jana Pawła II troska o człowieka w mediach na podstawie „Orędzi na Dzień Środków Społecznego Przekazu, Wrocław, ss. 87

101. Madej Zdzisław, Klasyczna i fenomenologiczna koncepcja prawdy. Próba konfrontacji, Wrocław 2000, ss. 125.

102.  Potarzycka Anita, Model ustroju politycznego w filozofii Karla R. Poppera, Wrocław 2000, ss. 101.

103. Syposz Jolanta, Sorena Kierkegaarda koncepcja stadium religijnego i jej reperkusje u niektórych myślicieli współczesnych, Wrocław 2000, ss. 92 (współpraca: dr Jan Wadowski).

104. Zgorzelak Robert, Zagadnienie duszy ludzkiej w kwestiach 75-89 I części Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu, Wrocław 2000, ss. 78.

 

2001

105. Biernacki Konrad, Człowiek jako dramat natury i osoby w ujęciu niektórych przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego w Polsce, Wrocław 2001, ss. 64

106. Chudzik Anna, Kryzysy człowieka na drodze do dojrzałej osobowości, Wrocław 2001, ss.

107. Filipek Tomasz, Krytyka postmodernizmu w świetle encykliki Fides et ratio, Wrocław 2001, ss. 119 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel)

108. Kądziela Grażyna, Antropologiczne podstawy „Etyki Solidarności” Księdza Józefa Tischnera z perspektywy dwudziestolecia, Wrocław-Legnica 2001, ss. 143 (współpraca: ks. dr Jan Balbus)

109. Konefał Urszula, Wychowanie młodego człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2001, ss.  170.

110. Łuczak Renata, Kerygmat antropologiczny w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2001, ss. 84.(obrona 11 VI 2001)

111. Markowicz Maria, Viktora Emila Frankla koncepcja wolności, Wrocław 2001, ss. 71

112. Oleksy Bożena, Naturalna i nadprzyrodzona godność człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2001, ss. 68

113. Puciato Janina, Powołanie i posłannictwo kobiety w ujęciu Edyty Stein, Wrocław 2001, ss. 71.

114. Ks. Rutkowski Krzysztof, Stosunek Marka Aureliusza do Chrześcijaństwa, Wrocław 2001, ss. 58.

115. Stańczyszyn Barbara, Uniwersalizm filozofii nadziei w ujęciu Księdza Józefa Tischnera, Wrocław-Legnica 2001, ss. 144 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

116. Tabaka Grzegorz, Jednostka a zbiorowość w ewolucyjnym systemie P. Teilharda de Chardin, Wrocław 2001, ss. 80 (współpraca: ks. dr Janusz Czarny).

117. Urysz Małgorzata, Feminizm współczesny a chrześcijańska wizja powołania i godności kobiety, Wrocław 2001, ss. 81.

118. Wielogórski Jerzy,  Wolność w twórczości Gabriela Marcela, Wrocław 2001, ss. 82.

2 0 0 2

 

119. Aniołowska Bogusława, Filozoficzne podstawy ekologii, Wrocław-Legnica 2002, ss. 101 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

120. Antonicki Henryk, Kardynała Stefana Wyszyńskiego koncepcja praw człowieka, Wrocław 2002, ss. 57.

121. Bielecka Angelika, Wczucie jako droga odkrywania prawdy o człowieku według Edyty Stein, Wrocław 2002, ss. 111 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

122. Burdelak Zbigniew, Egzystencjalna koncepcja bytu w ujęciu filozofii klasycznej, a koncepcja bycia Martina Heideggera, Wrocław 2002, ss. 68.

123. Bzoma Ewa, Antoniego Kępińskiego teoria miłości, Wrocław 2002, ss. 81

124. Jabłoński Sebastian, Edyty Stein koncepcja prawdy, Wrocław 2002, ss. 112 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

125. Kędra Krystyna, Księdza Józefa Tischnera koncepcja filozofii, Wrocław 2002, ss. 69 + aneksy.

126. Laszczyńska-Fankanowska Krystyna, Systematyzacja kategorii estetycznych na podstawie pism Władysława Tatarkiewicza, Wrocław 2002, ss. 79

127. Łukowiak Wiesława, Człowiek w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wrocław 2002, ss. 81.

128. Maszkiewski Wojciech, Czas i wieczność u Jean Guittona na tle poglądów św. Augustyna, Wrocław 2002, ss. 86 (współpraca: ks. dr Janusz Czarny).

129. Mielko Joanna, Rola religii w życiu człowieka w ujęciu Mieczysława Gogacza, Legnica 2002, ss. 87 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel – obrona – 21 I 2003).

130. Ostrowska Dorota, Wolność w filozofii ks. Józefa Tischnera, Wrocław-Legnica 2002, ss. 90 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

131. Radkowska Anna, Kobieta w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2002, ss. 55.

132. Rakoczy Mirosław, Ericha Fromma koncepcja wolności, Wrocław 2002, ss. 111 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel)

133. Snuszka Eulalia, Sens cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2002, ss. 68.

134. Sokołowska Helena, Miłość kobiety i mężczyzny w pismach Karola Wojtyły, Wrocław-Legnica 20020, SS. 91 (współpraca ks. dr Radosław Kisiel).

135. Stój Grzegorz, Ekofilozofia a ekologiczne nauczanie Kościoła katolickiego, Wrocław 2002, ss. 131 (współpraca: ks. dr Janusz Czarny)

136. Szperlik Sabina, Historyczny kontekst postania encykliki Jana Pawła II  Fides et ratio, Wrocław 2002, ss. 85.

137. Uljasz Barbara, Sens i wartość w antropologii V. E. Frankla jako odpowiedź na pustkę egzystencjalną, Wrocław 2002, ss. 75 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

138. Walesiak Adam, Indeterminizm fizykalny w świetle filozofii klasycznej, Wrocław-Legnica 2002, ss. 100 (współpraca: ks. dr Jarosław Kisiel)

2003

139. Baranowski Arkadiusz, Koncepcja wolności na tle krytyki totalitaryzmu i liberalizmu w dokumentach Kościoła i w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2003, ss. 81.

140. Bugańska Barbara, „Blaski i cienie” tomistycznej filozofii prawdy w ujęciu Józefa Tischnera, Wrocław – Legnica 2003, ss. 94 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

141. Drewczyńska Jolanta, Posłannictwo kobiety w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław-Legnica 2003, ss. 84 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

142. Głowacka Danuta, Zachowania prospołeczne jako istotny element kulturotwórczy we wczesnych pracach filozoficznych Karola Wojtyły, Wrocław – Legnica 2003, ss. 93 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

143. Górski Robert, Filozoficzna koncepcja miłości Jana Pawła II, Wrocław 2003, ss. 146 (współpraca: ks. dr Janusz Czarny).

144. Gryga Radosław,  Mieczysława Gogacza próba filozoficznej argumentacji za istnieniem aniołów na tle chrześcijańskiej angelologii, Wrocław 2003, ss. 66.

145. Hautz-Sołtysiak , Obraz rodziny w świetle wypowiedzi Jana Pawła II w Roku Rodziny, Wrocław 2003, ss. 136.

146. Kowcz  Krzysztof, Problem rozumu w świetle encykliki Fides et ratio Jana Pawła II, Wrocław 2003, ss. 124 (współpraca: ks. dr Janusz Czarny).

147.  Kożuch Anna, Eutanazja w nauczaniu Jana Pawła II, Legnica 2003, ss. 110 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

148. Krzypkowska Mirosława, Opieka paliatywna jako alternatywa dla eutanazji, Wrocław 2003, ss. 101.

149. Kułek Grażyna, Kościół katolicki wobec New Age, Wrocław 2003, ss. 102.

150. Łucyk Olga, Praca w filozofii marksistowskiej i w filozofii kardynała Karola Wojtyły – próba konfrontacji, Wrocław 2003, ss. 112 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel)

151. Małyga Maciej,  Zmysł religijny w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2003, ss. 105 (współpraca: ks. dr Janusz Czarny).

152. Michajluk Maria, Antropologiczne i aksjologiczne implikacje tanatologii, Wrocław – Legnica 2003, ss. 122 (współpraca: ks. Jan Balbus).

153. Mielniczuk Jolanta, Poszukiwania Boga na progu dwudziestego pierwszego wieku, Wrocław 2003, ss. 91 (współpraca: ks. dr Jan Balbus)

154. Piasecki Paweł, Recepcja filozofii indyjskiej w wybranych publikacjach polskiej literatury filozoficznej, Wrocław 2003, ss. 78.

155. Płusa Henryka, Fenomenologiczna wizja pracy ludzkiej w ujęciu Józefa Tischnera, Wrocław – Legnica 2003, ss. 95 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

156. Sobków Katarzyna, Człowiek w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Wrocław – Legnica 2003, ss. 95 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

157. Soroczyńska Zofia, Człowiek dramatyczny wobec doświadczenia wartości i wolności aksjologicznej w ujęciu księdza Józefa Tischnera, Wrocław – Legnica 2003, ss. 83 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

158. Urban Barbara, Ericha Fromma koncepcja filozofii człowieka, Wrocław 2003, ss. 84

159. Wojeński Jacek, Koncepcja wolności w ujęciu Jean – Paul Sartre’a i Gabriela Marcela, Wrocław 2003, ss. 99 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

2004

160. Dymicka Bernarda, Gabriela Marcela koncepcja wolności, Wrocław-Legnica 2004, ss. 93 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

161. Hrydiuszko Joanna, Etyczne problemy nauki w ujęciu Jana Pawła II, Wrocław 2004, ss. 88.

162. Jędruch Piotr, Fenomen religii w ujęciu Ericha Fromma, Wrocław-Legnica 2004, ss. 91 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

163. S. Kiraga Barbara, Mieczysława Alberta Krąpca koncepcja wychowania, Legnica 2004, ss. 82 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

164. Kubicka Marta, Mikołaja Bierdiajewa koncepcja osoby, Wrocław-Legnica 2004, ss. 114 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

165. Kupis Agata, Koncepcja wolności według św. Augustyna, Wrocław 2004, ss. 86 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

166. Kwasik Tomasz, Viktora Frankla koncepcja osoby, Wrocław-Legnica 2004, ss. 109 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

167. Michalak Małgorzata, Ejdetyczny wymiar wolności w ujęciu księdza Józefa Tischnera, Wrocław-Legnica 2004, ss. 79 (współpraca: ks. dr Jan Bambus)

168. Motylski Janusz, Własności piękna w metafizyce, Wrocław-Legnica 2004, ss. 85 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

169. Muszyńska Anna, Maria, Podmiot poznający u podstaw postawy uniwersalistycznej, Wrocław-Legnica 2004, ss. 100 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

170. Nowocień Krystyna, Miłość małżeńska w pismach Karola Wojtyły i Jana Pawła II, Wrocław 2004, ss. 129.

171. Osadnik Iwona, Ideał człowieka we współczesnym neokatechumenacie, Wrocław 2004, ss. 110.

172. Peciak Jolanta, Miłość jako afirmacja drugiej osoby według kardynała Karola Wojtyły, Wrocław – Legnica 2004, ss. 78 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

173.  Świerk Katarzyna, Człowiek religijny w filozofii Józefa Tischnera, Wrocław-Legnica 2004, ss. 143 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

174. Włodarczyk Adrianna, Filozoficzno-teologiczne poglądy Jakuba Böhme, Wrocław 2004, ss. 105 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

175. Zasada Danuta, Nowsze tendencje filozoficzne na przełomie XX i XXI wieku w świetle synejdezjologii, Legnica 2004, ss. 101 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

2005

176. Charchut Krystian, Wizja filozofii w encyklice Fides et ratio, Wrocław 2005, s110 (współpraca: ks. dr Janusz Czarny).

177. Cwynar Agata, Synkretyczny system religijno-etyczno-estetyczny Lwa Tołstoja, Wrocław 2005, ss. 100 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel)

178. Gremza-Kosiarska Janina, Osoba w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, Wrocław – Legnica 2005, ss. 119 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel)..

179. Horbarso Viktor, Supererogacja jako osobisty wymiar moralności w ujęciu Andrzeja M. Kaniowskiego, Wrocław 2005, ss. 82 (współpraca: ks. dr Janusz Czarny)

180. Izworska Teresa, Rodzina środowiskiem wychowawczym w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2005, ss. 143.

181.  Kusik Irena, Homo religiosus w ujęciu Zofii Józefy Zdybickiej, Wrocław 2005, ss. 73 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

182. Łuczyszyn Mariusz, Tomaszowe rozumienie dobra jako transcendentale w ujęciu wybranych tomistów polskich, Wrocław 2005, ss. 68 (współpraca: ks. dr Janusz Czarny)

183. Majka Andrzej, Fenomen śmierci w interpretacji filozoficznej, Wrocław 2005, ss. 123 (współpraca: ks. dr Janusz Czarny)

184. Mazur Genowefa, Rola sumienia w dziele „Osoba i czyn” oraz w encyklikach Jana Pawła II, Legnica 2005, s. 94 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

185. Oczkowicz Sabina, Człowiek jako istota społeczna w ujęciu Mieczysława A. Krapca w kontekście myśli antropologicznej dawnej i współczesnej, Wrocław – Legnica 2005, ss. 86 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

186. Oleszkiewicz Anna, Koncepcja cnoty w filozofii starożytnej, Wrocław 2005, ss. 86 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

187. Smolan Joanna, Filozoficzno-teologiczna koncepcja człowieka w pismach Blaise’a Pascala, Wrocław-Legnica 2005, ss. 111 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel)

2006

188. Skinder Dorota, Święty Tomasz z Akwinu w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2006, ss. 65.

189. Uchman Joanna, Wartości etyczne w życiu  człowieka w ujęciu wybranych przedstawicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, Wrocław 2006, ss. 64.

190. Wlaźlak Monika, Świętego Tomasza z Akwinu koncepcja prawa naturalnego, Wrocław 2006, ss. 113.

2007

191. Błoński Bartłomiej, Błąd antropologiczny oraz jego konsekwencje w sztuce w świetle nauki Jana Pawła II, Wrocław 2007, ss. 80 (współpraca: ks. dr Janusz Czarny)

192. Cybulska Liliana, Współczesny feminizm w perspektywie  nauczania Jana Pawła II, Legnica 2007, ss. 77 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

193. Marcinak Piotr, Ericha Fromma koncepcja miłości jako sztuki, Wrocław 2007, ss. 104 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel)

194. Radzki Kacper, Antropologiczne podstawy wychowania u Jacka Woronieckiego, Wrocław 2007, ss. 110 (współpraca: ks. dr Janusz Czarny)

2008

195. Betka Adriana, Jedność duszy i ciała w kwestiach 75-89 Sumy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu, Wrocław 2008, ss. 106  (współpraca: ks. dr Witold Baczyński)

196. Jaskulska- Tomala Krystyna, Doświadczenie mistyczne w perspektywie filozofii tomistycznej, Wrocław-Legnica 2008, ss. 116 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel)

197. Sukhyy Yevhen, Ojca Pawła Fłorenskiego koncepcja prawdy, Wrocław 2008, ss. 70 (współpraca: ks. dr Janusz Czarny)

198. Szaniawska Joanna, Wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław-Legnica 2008, ss. 85 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel)

199. Woźniak Daniel, Etyczny wymiar czynu w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły, Wrocław-Legnica 2008. ss.  (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel)

2009

200. Brostowicz Józef, Spór o granice ludzkiego poznania w świetle badań metafilozoficznych i filozofii podmiotu na przełomie XX i XXI wieku, Wrocław-Legnica 2008, ss. 104 (współpraca: ks. dr Jan Balbus).

201. Izworska Jadwiga, Wkład Patronów Europy w kształtowanie się kultury europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II, Wrocław 2009, ss.  178.

202. Rusinek Łukasz, Ewolucjonizm biologiczny w chrześcijańskiej filozofii polskiej po II wojnie światowej, Wrocław-Legnica 2009, ss. 117 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel)..

203. Szablowski Wojciech, Zjednoczenie duszy z Bogiem w ujęciu Bernarda z Clairveaux, Wrocław 2009, ss. 138 (współpraca: ks. dr Witold Baczyński).

2010

204. Bielecka Wioletta, Podstawy filozoficzne koncepcji katolickiej nauki społecznej ks. prof. Józefa Majki, Legnica- Wrocław 2010, ss. 97 (współpraca: ks. dr Radosław Kisiel).

205.  Mędrala Grzegorz, Racje wyboru Boga jako ostatecznego celu i najwyższego dobra w ujęciu świętego Tomasza z Akwinu, Wrocław 2010, ss. 157 (współpraca: dr Tomasz Dziurla).

206.   Ulas Łukasz,  Chrześcijańska a hinduska koncepcja duszy – studium porównawcze, Wrocław 2010, ss. 101.

2011

207. Bogdanowski Łukasz, Problem animacji u wybranych współczesnych etyków polskich, Wrocław 2011 ss. 80.

208. Dziemieńczuk Magdalena, Chrześcijańska koncepcja szczęścia jako alternatywa dla współczesnych propozycji etycznych, Wrocław 2011, ss. 111 (współpraca: ks. dr Witold Baczyński).

209. Mazur Jakub, Absolut jako zwornik metafizyki w ujęciu ojca M.A. Krąpca, Wrocław 2011, ss. 60.

210. Polewski Krystian, „Stawanie się człowieka” w filozofii GWF. Hegla, Wrocław 2011, ss. 79 (współpraca: ks. dr Witold Baczyński)

2012

211. Kuryłło Bartosz, Hedonizm jako postawa życiowa człowieka współczesnego na tle hedonizmu starożytnego, Wrocław 2011, ss. 72.

212. Pastucha Przemysław, Kardynała Johna Henry’ego Newmana oryginalność koncepcji sumienia, Wrocław 2012, ss.100 (współpraca: ks. dr Janusz Czarny).

213. Prączko Łukasz, Ideologia narodowego socjalizmu a myśl filozoficzna Fryderyka Wilhelma Nietzschego, Wrocław 2012, ss. 126 (współpraca: ks. dr Janusz Czarny).

214. Suwada Bartłomiej, Relacja „ja” – „Ty” w filozofii dialogu, Wrocław 2012, ss. 122.

2013

215. Bekalarz Bernard, Filozofia nadziei jako tło encykliki Benedykta XVI  Spe salvi, Wrocław 2013, ss. 93.

216. Buraczewski Michał, Wolność i wszechmoc Boga w kontekście praw rządzących światem u św. Tomasza z Akwinu, Wrocław 2013, ss. 86.

2014

217. Pietrzak Bartosz, Zapłodnienie in vitro w świetle chrześcijańskiego personalizmu, Wrocław 2014, ss. 113.

 

B. Uniwersytet Wrocławski

(Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – Instytut Pedagogiki)

(obrona 07 VII 2004)

1. Kuźmińska Emilia, Rola ojca w funkcjonowaniu rodziny w świetle współczesnej literatury, Wrocław 2004, ss. 88

2. Matuszewska Iwona, Aktywność społeczna dzieci niepełnosprawnych umysłowo, Wrocław 2004, ss. 94.

3. Słobodecka Natalia, Przemoc wobec dziecka we współczesnej rodzinie polskiej, Wrocław 2004, ss. 59.

4. Stelmach Agnieszka, Kształtowanie osobowości dziecka, Wrocław 2004, ss. 65.

5. Szczepaniak Agnieszka, Depresja jako zagrożenie współczesnego małżeństwa, Wrocław 2004, ss. 97.

6. Szymańska Elżbieta, Przystosowanie psychospołeczne jako forma interakcji dziecka z otoczeniem, Wrocław 2004, ss. 127 +III.

7. Toczek Elżbieta, Model wychowania w ujęciu księdza Janusza Tarnowskiego, Wrocław 2004, ss. 61.