KAZANIA PASYJNE WYGŁASZANE W SANKTUARIUM RELIKWII DRZEWA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W WAŁBRZYCHU - WIELKI POST 2012 R.

Kazania bp. Ignacy Dec wygłoszonego 11.11.2015 w Katedrze w Świdnicy

bp. Ignacy Dec, Wałbrzych, „Ojcze, w Twoje ręce, powierzam ducha mego” Niedziela Palmowa, 1 kwietnia 2012 r.

bp. Ignacy Dec, Wałbrzych, 27 marca 2012 r

bp. Ignacy Dec Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mk 15,34; Mt 27,46), Wałbrzych, 18 marca 2012 r

bp. Ignacy Dec „Niewiasto, oto syn Twój (…), oto Matka twoja” (J 19,26b-27a), Wałbrzych, 11 marca 2012 r

bp. Ignacy Dec „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną  w raju” (Łk 23,43), Wałbrzych, 4 marca 2012 r.

bp. Ignacy Dec, „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią", Wałbrzych 26 lutego 2012 r.

 

­